IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Kritiek op Israel moet normaal worden (2)

IMO Blog, 2012

Lees hier deel 1

Later gaat Hans Achterhuis in op het antisemitisme begrip bij Hannah Arendt:

"Net als de oude Cato die het niet kon laten om bij elke redevoering de vernietiging van Carthago te eisen, kwam Hannah Arendt in haar vroege artikelen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog voortdurend terug op de noodzaak om een eigen Joods leger te vormen. 'Wie als Jood wordt aangevallen, moet zich als Jood verdedigen', luidde in dit verband haar bekende motto."

In de verschillende Geallieerde legers vochten er Joden tegen de nazi's.

'Klopt. Arendt vond alleen dat er niet individueel en in cognito gestreden moest worden, maar als een duidelijk zichtbare politieke collectiviteit. Haar kritiek op het vooroorlogse Jodendom was nu juist dat het nooit een politiek antwoord had geformuleerd op het antisemitisme. De oprichting van een eigen Joods leger kon voor een beslissende breuk in deze antipolitieke houding zorgen.

"Misschien nog wel belangrijker is dat Arendt zich keerde tegen het idee van de Jood als eeuwige zondebok.Dit is precies de zionistische ideologie, die Achterhuis zojuist nog verfoeide. Het zionisme was een politiek antwoord op het antisemitisme. De Joden moesten zich niet blijven schikken en aanpassen of zelfs assimileren in andere landen, maar zorgen dat men zelf macht in handen kreeg. Men moest zich zelf kunnen verdedigen en ook niet bang zijn om zichzelf als zodanig te laten zien.
Maar in plaats van op deze opvallende steun te wijzen, weet Achterhuis opnieuw het zionisme in een kwaad daglicht te stellen:
"Arendt bekritiseerde Herzl omdat hij het antisemitisme als een eeuwig en onveranderlijk gegeven beschouwt. De hele niet-Joodse wereld stond volgens hem overal en altijd tegenover de Joden. 'Hij zag alleen nog Joden en antisemieten.' Alleen door zich als volk te verenigen in een natiestaat kon volgens Herzl een einde gemaakt worden aan dit antisemitisme. Daarbij ging hij ervan uit dat de eeuwige antisemieten blij zouden zijn om van het Joodse minderheidsprobleem verlost te zijn. Vandaar dat Herzl en de latere zionisten er geen been in zagen om met openlijk antisemitische machtshebbers te onderhandelen. Beide eeuwig met elkaar strijdende partijen hadden er belang bij om uiteen te gaan."

De zionisten gingen er vooral ook vanuit dat een eigen staat de houding tegenover Joden zou doen veranderen. Wanneer ze niet meer vooral handelaren en bankiers waren, maar zelf land bewerkten, huizen bouwden, treinen lieten rijden en in het leger dienden, zou het respect voor de Joden vanzelf groeien (Joden werden in het oude Europa maar ook in de Arabische wereld vaak uitgesloten van vooral de productieve beroepen en mochten vaak ook geen land bezitten of wapens dragen). En dat is gedeeltelijk ook gebeurd. Na de stichting van Israel was er enorme bewondering voor hoe de Joden een droog en kaal stuk land veranderden in vruchtbare grond, en hier een welvarende staat vanuit het niets opbouwden, die ook nog eens miljoenen Joodse vluchtelingen opnam, vaak mensen die volkomen berooid waren en geen woord Hebreeuws kenden. Nog steeds is die bewondering er in bepaalde kringen, maar zij wordt minder, en het 'de woestijn tot bloei weten brengen' klinkt voor steeds meer mensen als holle propaganda, niet als een enorme prestatie.

Dat de zionisten met antisemieten hebben samengewerkt wordt vaak gebruikt als argument om te laten zien dat beiden ook inhoudelijk zaken gemeen zouden hebben; ook zionisten zouden eigenlijk antisemieten zijn en hen gelijk geven dat Joden niet met niet-Joden kunnen samenleven. Maar dat is niet de positie van de zionistische beweging. Men werkte op heikele momenten in de geschiedenis noodgedwongen samen om de schade enigszins te beperken. Zo heeft de overeenkomst van de zionisten met de nazi's ertoe geleid dat tienduizenden Joden uit Duitsland konden worden gered omdat zij alsnog, na achterlating van al hun bezittingen, het land uit mochten. Herzl was zowel een doorzetter als een strateeg die het bij alle machthebbers probeerde en steeds de argumenten aandroeg waarvan hij dacht dat ze de meeste kans maakten. Het is nogal suggestief om de geringe samenwerking die er tussen zionisten en antisemieten was te gebruiken om de zionisten wederom in een kwaad daglicht te stellen. De samenwerking en overeenkomsten tussen de Arabieren en de nazi's waren veel groter: men was beide tegen de Joden, tegen de Geallieerden, antidemocratisch en anti-modernistisch. Onder de Palestijnen was er opvallend veel steun voor de nazi's en mufti Hajj Amin Al Husseini importeerde het nazi-antisemitisme en vermengde dat met de Arabische minachting voor Joden. Toch hoor je vaker over de minder sterke en meer uit noodzaak geboren samenwerking tussen de zionisten en antisemieten.

Achterhuis zegt:
"Dat meende Herzl. Het idee van het eeuwige, zichzelf gelijkblijvende antisemitisme kom je ook tegen bij de zionist, premier en mede-oprichter van de Arbeiderspartij Ben Goerion. Hij zei eens dat de Joden uit de diaspora zich dienden te herinneren dat ze 'vierduizend jaar lang tegenover een vijandige wereld hadden gestaan' en dat pas de stichting van de staat IsraŽl hen uit deze situatie had bevrijd."

Een wrang citaat.

"Ja. De dader van de moordpartij op de Joodse school in Toulouse verklaarde dat hij hiertoe overgegaan was vanwege de politiek van de staat IsraŽl in het Midden-Oosten. We stuiten hier op het heikele onderscheid tussen antizionisme, antisemitisme, en kritiek op IsraŽl.

Die uitspraak van de dader van de moordpartij in Toulouse heeft weinig te maken met Ben Goerions uitspraak. Ben Goerion was, ook door eigen ervaringen, pessimistisch maar hoopte en verwachtte misschien ook dat Israel de Joden weer waardigheid en respect zou geven.
De dader uit Toulouse laat overigens juist treffend zien hoezeer antizionisme en antisemitisme kunnen samengaan. Hij is een antisemiet, anders doodt je geen Joden omdat het Joden zijn, maar rechtvaardigt dat door naar Israels vermeende onrecht te verwijzen. Niet alleen stelt hij Joden onterecht verantwoordelijk voor iets waar ze part noch deel aan hebben, hij vindt de manier waarop Israel zich verdedigt en staande houdt in een haar vijandig gezinde omgeving reden voor een bloeddorstige moordpartij, terwijl de vele malen ergere daden tegen zijn Arabische broeders van bijvoorbeeld het Syrische regime hem blijkbaar koud laten. Of, misschien nog treffender: toen de Libanese regering in 2007 hard huishield in een Palestijns vluchtelingenkamp en honderden Palestijnen doodde en het kamp grotendeels met de grond gelijk maakte, waren de critici van Israel opvallend stil.

Wanneer men Israel niet de schuld kan geven is Palestijns leed niet meer zo interessant en geen reden voor uitzinnige woede. Achterhuis lijkt de moordenaar van Toulouse een punt te geven door van een 'heikel onderscheid' tussen antisemitisme, antizionisme en kritiek op Israel te spreken zonder op te merken hoe dicht antisemitisme en antizionisme hier weer bij elkaar blijken te liggen. Haat tegen Israel en haat tegen Joden gaan nu eenmaal vaak samen, wat niet zo gek is omdat Israel de enige Joodse staat is, waar Joden, zoals Hannah Arendt zo graag zag, een 'politieke collectiviteit' vormen en Joden zichzelf als Joden kunnen verdedigen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.