IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Waarom ANP (en andere media) eenzijdig berichten over Israel

IMO Blog, 2012

Ik wil nog iets meer ingaan op het waarom van de Mediamissers Nieuwsbrief, en het doel ervan. Er gaat namelijk best veel tijd in deze onderzoekjes zitten, een hoop uitzoekwerk ook, wat dus eigenlijk de redacties en journalisten hadden moeten doen zodat ze goede en vooral goed gedocumenteerde stukjes zouden schrijven in plaats van de rommel van het ANP die nu vaak op de websites van kranten en op nieuwssites verschijnt.


Het is ons opgevallen dat de artikeltjes van het ANP vol fouten zitten, alleen aantijgingen tegen Israel bevatten zonder wederhoor en met suggestieve formuleringen, waarin de mening van de redacteuren duidelijk zichtbaar is. De nederzettingen worden het grootste obstakel voor vrede genoemd (visie, geen feit), Israel zou alle Palestijnse vluchtelingen in 1948 met geweld hebben verdreven (niet waar, het merendeel vluchtte zonder direct te worden verdreven), en de Mavi Marmara zou een hulpschip zijn dat hulpgoederen vervoerde* (niet waar, op de Mavi Marmara waren geen hulpgoederen aanwezig, alleen gewelddadige activisten van de extremistische en aan Hamas gelieerde IHH). Dit zijn overigens maar enkele voorbeelden uit een lange reeks, meer in deze en de vorige mediamissers nieuwsbrief. Het is ontoelaatbaar dat dit soort fouten keer op keer worden gemaakt. Op vriendelijke verzoeken om rectificatie en meer zorgvuldigheid wordt niet gereageerd.

Ik wil vanaf deze plaats daarom nogmaals alle journalisten, nieuwsredacties maar ook de lezers waarschuwen voor het ANP, en oproepen om deze artikelen met een flinke korrel zout te nemen. Ze tasten je geloofwaardigheid als serieus nieuwsmedium aan. Tip aan krantenredacties: stap over van het ANP op Novum. De stukjes van Novum zijn een stuk evenwichtiger en objectiever. Ik heb eens gelezen dat ze ook nog goedkoper zijn. Tip aan de lezers: let goed op de bron van een artikel, het staat er in principe bij als iets van het ANP afkomstig is.


Media moeten snel nieuws leveren en dat leidt onherroepelijk tot fouten. In mediaprogramma's op TV en radio komen die weleens aan de orde en krijg je soms een kijkje in de keuken van een redactie. Helaas heeft men voor fouten ten nadele van Israel meestal geen belangstelling, ons is het althans nog niet gelukt die belangstelling op te wekken. Het is echter van belang dat de media continu kritisch onder de loep worden genomen. Zoals restaurants worden gecontroleerd door de keuringsdienst van waren, om te voorkomen dat men teveel bezuinigt op hygiŽne, zo moeten media steeds worden getoetst aan en gecontroleerd op hun eigen journalistieke criteria en normen. De Raad voor de Journalistiek schiet daarin schromelijk tekort, en is bovendien op vrijwilligheid gebaseerd. Zonder die controle leiden incidentele fouten tot structurele bias en luiheid en het resultaat is ernaar. De Mediamissers willen in deze lacune voorzien, met als doel de media te bewegen tot meer zorgvuldigheid en objectiviteit in de berichtgeving wat betreft Israel, de Palestijnen en de Arabische wereld.

Wij zijn zelf echter amateurs, vrijwilligers, en hoewel wij niet onder de tijdsdruk staan van redacties, zullen ook wij weleens een fout maken of lukt het niet bepaalde informatie wel boven tafel te krijgen (nee, we krijgen geen geld van het CIDI of de Israelische ambassade). We kunnen overigens nog wel versterking gebruiken: spreekt dit project je aan en vind je het leuk te schrijven en dingen uit te zoeken, stuur dan even een mailtje aan: Israel-Palestina.Info.

Maar waarom pakken zoveel fouten in het nadeel van Israel uit, en wat doen we met fouten van de andere kant, dus wanneer de Palestijnen onterecht negatief worden neergezet? Wouter beantwoordde deze vraag van een lezer als volgt:

1. Zonder context te geven, dus oppervlakkig gezien, lijkt Israel de boosdoener: het is een militair sterk land dat al 45 jaar een gebied buiten zijn erkende grenzen bezet houdt, tegen de wil van de bevolking in dat gebied en van de internationale gemeenschap. Het bouwt woningen voor haar eigen bevolking in dat gebied en bij gewapende conflicten vallen veruit de meeste doden en gewonden aan de kant van die bezette bevolking (of van de andere partijen waarmee Israel in conflict is). Vanuit die bevolking gaat al jaren geen grote fysieke of militaire dreiging uit naar Israel uit (feitelijk vooral vanwege controle-maatregelen die Israel heeft ingevoerd sinds de Tweede Intifada, die echter veel internationale kritiek krijgen).

2. De meeste journalisten en media volgen tegenwoordig het perspectief dat het voortduren van het conflict vrijwel geheel aan Israel te wijten is. Ze staan zeer sceptisch tegenover Israelische beweringen terwijl ze vrij kritiekloos beweringen van Palestijnen en andere critici overnemen. Daaraan liggen mede ten grondslag de anti-Israel opstelling van de VN (die ten onrechte doorgaans als neutraal wordt gezien) en campagnes van radikale activisten en Arabische organisaties die Israel labels als 'racistisch' en 'apartheid' opplakken. Ook daadwerkelijke Israelische misstanden worden grif opgepakt en uitvergroot, die zijn er natuurlijk bij een langdurige militaire bezetting en voortslepend conflict.
Het eenzijdige perspectief wordt mede gesteund door percepties vanuit ons oorlogsverleden zoals 'de slachtoffers zijn zelf daders geworden', 'de Palestijnen boeten voor Europese zonden', en 'ook Nederlanders pleegden destijds gewapend verzet/aanslagen tegen de Duitse bezetting'. Voorts wordt het conflict gezien door een bril van het Westerse imperialisme (vooral de VS, Israels voornaamste bondgenoot) en kolonialisme (ook onze geschiedenis) tegenover een zwakkere en in wezen schuldeloze inheemse bevolking. Bij sommigen zullen ook al dan niet bewust Joodse stereotypen een rol spelen.

Een compacte opsomming van de belangrijkste redenen voor de eenzijdige anti-Israel houding van de media en ook vooral links georiŽnteerde politici. Wat betreft de media kan daaraan toegevoegd worden dat journalisten vaak 'de macht' kritisch willen volgen en bekritiseren, en Israel als machtigste partij zien. Vergeten wordt dat Israel tegelijkertijd heel kwetsbaar is door het kleine oppervlak, de geringe bevolking en de vele vijanden die het heeft. En door de Noord-Zuid (kolonialisme) bril waarmee wij naar het conflict kijken zien we de essentie niet: de Joden zijn ook inheems in het Midden-Oosten en het conflict gaat in wezen over hun streven naar soevereiniteit in dit gebied en erkenning voor die staat. De bezetting en de nederzettingen, hoezeer ook te betwisten, zijn daar een uitvloeisel van. Vanuit Israelische zijde zijn ook verreweg de meeste compromissen gesloten en voorgesteld, al is de huidige regering duidelijk terughoudender geworden.

Een van de euvels waaraan niet alleen historici maar ook journalisten lijden is dat de eigen geschiedenis onze blik op andere conflicten te zeer kleurt. Niet overal waar arm en rijk tegenover elkaar staan is sprake van kolonialisme en uitbuiting; het feit dat Israel rijk en hoogopgeleid is maakt het niet tot een imperialistisch land. En het feit dat er soms luxueuze nederzettingen (de meeste woningen zijn vrij doorsnee appartementen) op de Westbank zijn gebouwd maakt, hoezeer dit te betwisten is, niet dat de Palestijnen daar arm zijn. Integendeel: de nederzettingen brengen de Palestijnen in feite juist meer welvaart, wat overigens geen rechtvaardiging voor de bouw ervan is. Talrijk zijn de foto's van luxe zwembaden, grote tennisvelden en andere weelde in de nederzettingen met een arme Palestijn ernaast of een Palestijnse straat vol gaten op de voorgrond met dan ook altijd zo'n lekker suggestieve beschrijving eronder. Binnen Ramallah of in de Gazastrook zie je minstens even grote verschillen in rijkdom, en zou je ook prachtige plaatjes kunnen schieten van grote protserige huizen en luxe resorts tegenover hongerige kinderen die tussen het afval spelen. Maar dat past niet binnen het paradigma, dus is het niet interessant. Het is echter de taak van een goede journalist om te laten zien wat er is, wat er gebeurt, wat er aan de hand is, met zo min mogelijk kleuring en visie erin, en niet om beelden te zoeken bij de eigen visie. Daarbij kunnen context en achtergrondinformatie heel verhelderend zijn. Zo was de Westbank niet welvarender voordat Israel die bezette, integendeel, en zijn andere Arabische landen die niet bezet worden niet welvarender dan de Palestijnse gebieden, integendeel. Het rechtvaardigt niks, maar is wel verhelderend.

Tot slot nog iets over de vraag of we ook weleens fouten van de andere kant tegenkomen en wat we daarmee doen. Ik ben die fouten niet tegengekomen, en de enige plaats waar weleens een pro-Israel visie valt te lezen is de opiniepagina van het Reformatorisch Dagblad (en het ND), die we niet hebben meegenomen in dit onderzoek. Op de opiniepagina van de Volkskrant verschijnt ook weleens een stuk met begrip voor Israels kant, en daar houdt pro en anti elkaar vaak wel redelijk in evenwicht. De nadruk ligt in onze Mediamissers echter niet zozeer op opiniestukken maar op de kortere nieuwsberichten, vooral op internet. In mijn onderzoek naar de berichtgeving van NRC Handelsblad ben ik een paar pro-Israel stukken tegengekomen: een column van Afshin Ellian (inmiddels weg bij de NRC), een interview met rabbijn Evers en een enkel stuk over Hamas waarin hun steun voor geweld tegen burgers niet geheel werd weggepraat. Dat was het wel, tegenover meer dan 100 anti-Israel artikelen.

Ratna Pelle
* Enkele voorbeelden:

De Mavi Marmara werd op 31 mei 2010 onderschept door IsraŽlische commandoís toen het schip met hulpgoederen op Gaza afkoerste en weigerde om te keren.
http://m.nrc.nl/nieuws/2012/05/28/turkije-vervolgt-israelische-militairen-voor-actie-flotilla/

Het schip was destijds op weg naar de Gazastrook om daar hulpgoederen te brengen en zo te proberen de IsraŽlische blokkade van dat Palestijnse gebied te doorbreken. Het IsraŽlische leger viel het schip aan in de internationale wateren van de Middellandse Zee, waardoor negen Turkse activisten om het leven kwamen.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3262157/2012/05/28/Aanklachten-tegen-militairen-Israel-om-raid-op-hulpschip.dhtml

Het hulpschip Mavi Marmara was op weg naar de Gazastrook om hulpgoederen naar het Palestijnse gebied te brengen, maar mocht niet verder vanwege een IsraŽlische blokkade op zee. Het IsraŽlische leger viel het schip aan in de internationale wateren van de Middellandse Zee.
http://nos.nl/artikel/377756-turkije-vervolgt-israelische-militairen.html


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.