IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De kolonisatie van Anja Meulenbelt

IMO Blog, 2012

Anja Meulenbelt toont zich op haar weblog verheugd dat Nu.nl weer eens aandacht besteedt aan de nederzettingen. Het gaat om een bericht naar aanleiding van een rapport van Oxfam, dat totaal kritiekloos wordt aangehaald. 'Feitelijk' noemt Anja het bericht, zoals alles wat Israel in een negatief daglicht stelt 'feitelijk' is, van de vergiftiging van Arafat tot de vredeswil van Hamas en de Israelische genocide op de Palestijnen (vandaar dat er steeds meer bijkomen; zo werkt genocide overigens alleen bij Israel en dat is extra wreed, omdat deze zo eindeloos duurt). Toch is het haar nog niet goed genoeg, en de volgende zin deugt niet:


ď86 procent van het land in de Jordaanvallei is in bezit van de Israelische kolonisten, hoewel die maar 13 procent van de bewoners van de vallei vormen.Ē
Wat is daar mis mee? De suggestie dat wanneer er meer kolonisten zouden wonen, nu gepromoveerd tot Ďbewonersí het wel in orde zou zijn wanneer ze meer van het land in bezit hadden. Volgens de Conventies van Geneve heeft een bezettende mogendheid helemaal geen recht de eigen inwoners te laten settelen in het bezette gebied. Elke vorm van kolonisatie gaat in tegen het internationaal recht.

Dat staat er natuurlijk niet; men haalt maar even een citaat aan uit het rapport en het moge duidelijk zijn dat Oxfam maar ook Nu.nl tegen de nederzettingen is. Het is voor Meulenbelt echter reden om terug te gaan tot het delingsplan en nog maar een uit te leggen dat dat toch heus erg onrechtvaardig was, want de Joden kregen met 38% van de inwoners wel 55% van het land. En daarna werd het alleen maar erger:
Maar ook het verdelingsplan was nog niet genoeg voor de zionistische kolonisatiebeweging, meteen stootten ze door en namen 78% van het land in beslag. Er is nooit discussie geweest over de vraag of het Israel was toegestaan ver over de grenzen van het verdelingsplan te gaan, en overigens hield de nieuwe staat zich ook van geen kant aan de andere in het verdelingsplan genoemde voorwaarden Ė het was ze bijvoorbeeld absoluut niet toegestaan om in het gedeelte dat de joodse staat zou worden de niet-joodse bevolking er uit te zetten. Maar ook dat was nog niet genoeg, na 1967 begon ook nog de langzame maar gestadige verovering van die laatste 22% land die de Palestijnen nog bleef.

'Zomaar, uit landhonger en wreedheid', vielen de zionisten de Palestijnen aan in 1948, nadat ze die 55% toegezegd hadden gekregen. 'Zomaar, uit wreedheid', begonnen ze alle Palestijnen er vervolgens systematisch uit te zetten want men wilde een etnisch zuivere Joodse staat, naar het voorbeeld van de nazi's met hun rassenwaan. En 'zomaar, uit pure landhonger en als een Rupsje Nooitgenoeg', vielen ze in 1967 de Westoever binnen en koloniseerden dit land, en probeerden opnieuw de bevolking er weg te krijgen in wat door sommigen wel de trage versie van Auschwitz wordt genoemd, en daarom eigenlijk nog wreder. Ik bedoel, er zijn dus mensen, intelligente mensen zelfs, die dit met droge ogen beweren en geloven. En vervolgens vreselijk boos worden als de media het nog net niet zo extreem opschrijven.

Ik heb hier al vaak uitgelegd wat er allemaal niet aan klopt. Het delingsplan was het gevolg van diverse Arabische opstanden (sommigen spreken van pogroms tegen de Joodse bevolking, want er werden honderden Joden gedood en een veelvoud gewond en verdreven, lang voordat er een leger, nederzettingen, een muur en andere zaken waren). Er was tien jaar eerder een voor de Arabieren veel gunstiger voorstel gedaan, dat zij ook afwezen. Van die 55% was het merendeel woestijn, en bovendien was het niet exclusief voor Joden maar voor alle inwoners van de Joodse staat bestemd; er was geen bevolkingsuitruil in voorzien. Het was ook duidelijk dat de Joodse staat nog honderdduizenden Joodse overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog moest gaan herbergen, want niemand anders wilde hen hebben; alleen in Palestina waren zij welkom. In de aanloop naar de Zesdaagse oorlog werd Israel van alle kanten bedreigd en omsingeld, en uit deze cartoons blijkt wat veel Arabieren met hen voorhadden. En dan hebben we het nog niet over de mufti, zijn collaboratie met de nazi's en zijn visie op de Joden. Zie voor meer informatie over 1948 en 1967 ook deze en deze artikelen.

Meulenbelts karikaturale beschrijving van de geschiedenis wordt geÔllustreerd met de bekende kaartjes waarop Israel langzaam van groen naar wit kleurt. Ik schreef daar eerder over:
Deze landkaarten zijn niet alleen misleidend, ze bevatten ronduit verkeerde informatie. Alle grond die in 1946 niet door Joden werd bezeten is groen gekleurd, suggererend dat die dus Arabisch was. In werkelijkheid was het merendeel van deze grond onbewoond en werd door de mandaatautoriteiten beheerd. Officieel behoorde dit land dus aan Groot-BrittanniŽ toe, maar dat had het mandaat gekregen van de Volkerenbond onder de voorwaarde dat er een Joods Nationaal Thuis zou worden gesticht.

In de kaarten worden op een sluwe manier de verschillende vormen van landbezit, autonomie en politiek bestuur door elkaar gehaald. Privť land dat Joden bezaten in 1946 is wit gekleurd; privť land dat Arabieren bezitten is, samen met het land dat de overheid bezit, de kerken bezitten en god weet wie bezitten, groen. In 2000 is alleen het land waarover de Palestijnen volledige autonomie hebben groen; land dat zij privť bezitten is wit omdat het onder IsraŽlisch bestuur valt. Ook land dat de kerken bezitten (dat is in Jeruzalem heel wat) is nu wit en dus 'IsraŽlisch'.

De kaarten suggereren dat er vroeger een onafhankelijke Palestijnse staat is geweest, die al het land in bezit had (behalve de witte vlekjes in kaart 1). Toen kwamen de Joden en pakten de Palestijnen zomaar al dat land af, met hulp nog wel van de VN. Het is dezelfde suggestie als in de Frisia vergelijking wordt gemaakt: stel je voor dat de Friezen opeens heel Nederland veroveren, omdat zij er ooit hebben gewoond? Maar er was helemaal geen Palestijnse staat, terwijl Nederland al eeuwenlang bestond, en voor het Britse Mandaat verwees de naam 'Palestina' slechts naar een geografische regio, niet naar een land of gebied met een autonome status en eigen identiteit. De term 'Palestijnen' verwees voor 1948 naar Joden die in Palestina woonden; Arabieren identificeerden zich vooral met de clan waartoe zij behoorden of de stad waar zij vandaan kwamen.

Al deze misleiding en, vriendelijk gezegd, onwaarheden, hebben tot doel om Israel te delegitimeren. De Joden hebben volgens dit standpunt eigenlijk helemaal geen recht op een staat, in ieder geval niet op een plek waar ook andere mensen wonen die tegen een Joodse staat waren en zijn. Daarbij wordt uiteraard vergeten dat de Arabieren zelf ook als veroveraars naar Palestina en een groot deel van het Midden-Oosten kwamen, toen er eveneens anderen woonden, en dat zo'n 800.000 Joden sinds de stichting van Israel uit de Arabische landen zijn verdreven, die daar soms langer woonden dan de Arabieren. Daarbij wordt vergeten dat als het aan die anderen ligt de enige goede Jood een dode Jood is, al het gepraat over vreedzaam samenleven in 'een staat voor al haar burgers' ten spijt. In een ideale wereld zouden er geen staten zijn, en al helemaal geen staten waar een bepaalde etnische of religieuze groep dominant is. Misschien zouden er wel helemaal geen verschillende religies en etniciteiten meer zijn. We zouden allemaal wereldburgers zijn en overal thuis, en iedereen is overal welkom. Maar ook Meulenbelt en andere antizionisten weten dat de wereld zo niet in elkaar zit en staten volken veiligheid en zelfbeschikking opleveren, en ze dus effectief kunnen beschermen tegen vervolging. Daarnaast beschermen ze talen, tradities en cultureel erfgoed. In Israel is zeker het nodige mis en ik denk dat het hele concept van de natie-staat sommige zaken, zoals discriminatie van minderheden, in de hand werkt, hoe goed ook de wetgeving en democratische controle.

Dat rechtvaardigt op geen enkele wijze het zwartmaken van Israel en de geschiedvervalsing waar Meulenbelt c.s. zich aan schuldig maken. Waar men bij andere landen en vooral bij de Palestijnen overloopt van begrip voor slechte zaken wordt Israel aan welhaast onmenselijke maatstaven en normen gehouden, zeker gezien de regio en vijandschap waar het mee te maken heeft. Als er een volk is dat na tweeduizend jaar statenloos te zijn met alle gruwelijke consequenties van dien, recht heeft op een staat, dan zijn het de Joden wel.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.