IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Rapporten over Israelische nederzettingen dragen niet bij aan vrede

IMO Blog, 2012

Afgelopen week kwam er alweer een rapport uit, dit keer van ontwikkelingsorganisatie Oxfam, over de nederzettingen en hun negatieve gevolgen voor de Palestijnen. Op dezelfde dag werd bekend dat de VN alweer een onderzoek gaat doen naar de nederzettingen en hun kwalijke invloed op de Palestijnen. Het is een onderwerp waarover mensenrechten- en vredesorganisaties niet uitgepraat raken. Men komt steeds weer tot dezelfde conclusies en uit dezelfde beschuldigingen aan het adres van Israel: door de nederzettingen, de wegen ernaartoe en de afscheidingsbarriŤre worden de Palestijnen op tal van manieren gehinderd in hun leven, wordt hun economie gehinderd, hun bewegingsvrijheid beperkt. Deze rapporten melden ook altijd dat Israel water van de Palestijnen steelt (onevenredig veel water gebruikt), huizen en andere gebouwen afbreekt zonder enige reden, olijfbomen vernielt en dat kolonisten straffeloos Palestijnen molesteren. Het rapport van Oxfam legt de nadruk op de economische ontwikkeling die wordt belemmerd in de Jordaanvallei, maar ook hier ruimte voor kolonistengeweld, gebrek aan water en andere misstanden. De kern van al deze rapporten is dat a) de arme Palestijnen geen partij zijn voor het rijke Israel en ook arm zijn omdat Israel rijk is, ofwel zij worden bewust arm gehouden door Israel, en b) dat Israel sowieso niks te zoeken heeft op de Westoever en daar op moet zouten, en de EU/VN/VS daartoe meer druk moeten uitoefenen op Israel.


De conclusies in dergelijke rapporten zijn altijd gebaseerd op met name (pro)Palestijnse bronnen, zowel de mensen ter plekke die hun verhaal doen als organisaties als OCHA, Betselem, Palestijnse ministeries en Palestijnse mensenrechtenorganisaties.

Een deel van deze claims is aantoonbaar onjuist. Zo gebruiken de Palestijnen meer water en Israel minder dan in de Oslo Akkoorden overeen gekomen en kun je sowieso niet van 'stelen' spreken, daar het om aquifers gaat die ook gedeeltelijk onder 'Israel proper' liggen. Bovendien hebben de Palestijnen honderden illegalen bronnen aangeboord en brengen daarmee de drinkwatervoorziening voor zowel Israel als de PA in gevaar (in 2006 gebruikte Israel 170 kubieke liter water en de Palestijnen 129, terwijl dit in 1967 resp. 508 en 93 was. De Palestijnen zijn er sinds de Oslo akkoorden alleen maar op vooruit gegaan, en zitten nu ruim boven het minimum dat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld, namelijk 100 kubieke liter per dag. Zie voor meer informatie en cijfers deze pdf: The Israeli-Palestinian Water Conflict: An Israeli Perspective). De Palestijnse economie is de afgelopen jaren sterk gegroeid, en een groot aantal checkpoints en andere obstakels zijn verwijderd. Het kan zeker beter, maar deze rapporten overdrijven de zaken schromelijk en doen alsof iedere Palestijn voor iedere verplaatsing uren in de rij moet staan bij een checkpoint. Toen wij in 2008 in Ramallah waren, hebben we aan een Palestijnse vrouw gevraagd hoe lang zij er meestal over deed, en zij zei dat het normaal gesproken redelijk vlot ging. Ook iemand van een vredesorganisatie die we een jaar eerder in Bethlehem ontmoette, zei dat Palestijnen meestal niet langer dan een half uur hoefden te wachten.

Er wonen ca. 250.000 Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Ongeveer een kwart daarvan woont er uit principiŽle en/of religieuze motieven. De meesten kwamen vooral af op gunstige aanbiedingen voor ruime woningen met tuin, de rust en natuur en de frisse bries die het lager gelegen kustgebied mist. Ca. 70% is volgens onderzoek van vredesorganisatie Peace Now bereid te verhuizen indien men wordt gecompenseerd. In 2005 heeft Israel de kolonisten in de Gazastrook ontruimd en er circuleerden plannen om ook een groot deel van de Westoever eenzijdig te ontruimen, maar die zijn door de duizenden raketten van Hamas de ijskast in geschoten. Velen zagen de ontruiming van de Gazastrook als een fiasco dat slechts tot meer geweld en radikalisme aan Palestijnse zijde heeft geleid.

Kortom: de nederzettingen vragen om een politieke oplossing, waarbij een deel ontruimd zal moeten worden en een ander deel via grenscorrecties en landruil bij Israel kan worden getrokken. Gezien de animositeit en wederzijdse haat en wantrouwen, lijkt het uitgesloten dat er nederzettingen als Joodse gemeenschappen in Palestijns gebied kunnen blijven, zoals er in Israel Arabische steden zijn. De Palestijnse Autoriteit zal hun veiligheid niet kunnen garanderen (integendeel: PA politiemannen namen in 2002 deel aan het lynchen en op walgelijke wijze verminken van twee Israelische soldaten, en er zijn meer voorbeelden waaruit deze haat blijkt). Ook wonen in juist de kleinere nederzettingen die diep in Palestijns gebied liggen relatief vaker fanatieke en gewelddadige kolonisten.

Zolang er geen politieke oplossing is moeten beide groepen zo goed en kwaad als het kan samenleven, en dat lukt op sommige plaatsen beter dan men zou verwachten. In verschillende nederzettingen werken Joden en Palestijnen samen en zijn er goede onderlinge kontakten. Er zijn ook projecten en organisaties die zich richten op samenwerking en dialoog tussen Palestijnen en kolonisten. Verder moet het leger erop toezien dat de wet niet wordt overtreden, en dat kolonisten en Palestijnen die dat wel doen, worden gestraft. Dat klinkt voor de hand liggend, maar in de praktijk licht het leger niet zomaar een paar stenen gooiende Palestijnen van hun bed, met het risico op escalatie en alle internationale veroordelingen van dien. Bovendien liggen de nederzettingen allemaal in het zogenaamde C gebied dat onder volledige Israelische controle valt, en de Palestijnse plaatsen voornamelijk in A of B gebied, met gedeelde of Palestijnse controle. En de PA treedt niet snel op tegen de eigen bevolking, die in hun ogen terecht strijdt tegen de nederzettingen. Het leger zou natuurlijk harder moeten optreden tegen gewelddadige kolonisten, maar dat ligt weer moeilijk bij de rechtse coalitiepartners van Netanyahu.

Vergeleken met echte oorlogsgebieden is er echter weinig geweld in Israel en op de Westoever. Zo vielen er in 2011 welgeteld 20 Palestijnse en 16 Israelische slachtoffers. De alarmklok die de VN en mensenrechtenorganisaties vaak luiden, lijkt dan ook ietwat overdreven en mede ingegeven door politieke motieven. Men vindt heel erg dat de Joodse kolonisten er niet thuishoren en daarom weg moeten. Daartoe roept men alsmaar weer op om de druk op Israel te verhogen en somt de misstanden, vanuit eenzijdig perspectief en vaak uitvergroot, nog maar eens op. De veel voor de hand liggender oplossing, dat beide partijen moeten gaan praten en Abbas bereid moet zijn zonder voorwaarden vooraf aan de onderhandelingstafel plaats te nemen, wordt genegeerd. Door deze eenzijdige nadruk op de nederzettingen als enige obstakel voor vrede verliest men bovendien andere obstakels uit het oog: de verheerlijking van geweld en (zelfmoord)terrorisme door de PA, en het in stand houden van het vluchtelingenprobleem met een idiote definitie van wie een Palestijnse vluchteling is, en de weigering van de PA en de Arabische landen om verantwoordelijkheid voor deze mensen te nemen en mee te werken aan permanente huisvesting.

Zolang de Palestijnen vasthouden aan het zogenaamde recht op terugkeer van meer dan vier miljoen nakomelingen van de vluchtelingen, is vrede niet in zicht. De VN en ontwikkelingsorganisaties bezien het Israelisch-Palestijns conflict enkel door een Noord-Zuid bril, en zien een rijk westers land en een onderdrukt inheems volk. Pas wanneer men die bril afzet en onbevooroordeeld kijkt naar het conflict, kan men een bijdrage leveren aan de oplossing. Tot dan toe zijn deze rapporten onderdeel van het probleem en verdienen niet de aandacht die zij in de media steeds krijgen.

Ratna


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.