IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

'Verdrag van Balfour' en andere Reaguurder-onzin over Israel

IMO Blog, 2012

Reaguurders staan bekend om hun ongenuanceerde en doorgaans ongefundeerde reacties onder weblogs en nieuwsartikelen. Een groepje reaguurders was zo in hun sas met deze formule dat ze vorig jaar samen een eigen weblogje zijn begonnen.

Op het weblog De Reaguurder stond vorige week een serietje artikelen over Israel, zionisme en antisemitisme. Zoals te verwachten van de gemiddelde niet al te goeie blog worden de bekende clichťs weer eens uitgevent, dit keer door ene Jaimy Fox, die in Jip-en Janneketaal even uitlegt hoe het allemaal zit.


Zionisme

In het eerste deel, over het zionisme, komen we dit clichť met een baard tegen:

De grote wens van de Zionisten was dus ook om naar het Ďbeloofde landí te gaan en daar een staat op te richten, door de Joden voor de Joden. Deze wens om een staat exclusief voor Joden te stichten gaat echter in tegen de Klassiek-Liberale rechtstaat waar meeste westerse democratieŽn op gebaseerd zijn.

Onzin. De grote wens was om een staat te stichten waar de Joden de meerderheid zouden zijn, waar zij zichzelf besturen en verdedigen en hun eigen grond bewerken en in de fabriek staan. In die zin een land voor en door Joden, maar niet exclusief. Ruimte voor behoud en ontwikkeling van de Joodse cultuur, het Hebreeuws, de religie, maar vooral de loutering van het zelf de grond bewerken en vrij zijn, ver weg van de landen waar Joden werden vervolgd en constant op hun hoede moesten zijn, waren de doelen en idealen van de Joodse staat. De kibboetsen, gestoeld op socialistische idealen, bloeiden, maar daarover geen woord bij Jaimy. Niet negatief genoeg waarschijnlijk. Hij vervolgt met nog meer onzin:
Zo bestaat er ook de mythe in sommige IsraŽlische kringen dat de Palestijnen niet bestaan en nooit in Palestina gewoond hebben. Daar kwam ook deze leus uit voort: ďA Land without a People for a People without a LandĒ. Dit is echter niet waar, dat zal later in het onderzoek nog aangetoond worden. Maar ook veel bekende IsraŽlische politici hadden dezelfde denkwijze. Zoals bijvoorbeeld Golda Meir : ďThere is no such thing as a Palestinian peopleÖ It is not as if we came and threw them out and took their country. They didnít exist.Ē Het doel van de Zionisten is om uiteindelijk ook het gehele IsraŽlische/Palestijnse gebied onder IsraŽlische controle te krijgen, zoals Ariel Sharon aangaf: Everybody has to move, run and grab as many (Palestinian) hilltops as they can to enlarge the (Jewish) settlements because everything we take now will stay oursÖEverything we donít grab will go to them.Ē Dit gedachtegoed moet goed in het achterhoofd worden gehouden om het beleid van de IsraŽlische staat te begrijpen.

Nee, de 'land zonder volk' leuze komt van christelijke zionisten en stamt uit de 19e eeuw, toen er nog slechts een paar honderdduizend mensen in het land woonden; schrijvers en reizigers uit het Westen troffen er grote kale, verlaten vlakten aan. De zionistische beweging heeft deze leus nooit gebruikt (zoals de bron waarnaar Fox linkt ook duidelijk maakt, maar hij heeft deze klaarblijkelijk niet echt gelezen). De zionisten waren zich er pijnlijk van bewust dat er Arabieren woonden in het land, en dat die zich niet zomaar zouden neerleggen bij een Joodse staat. Men stelde verschillende oplossingen voor, van samenwerking tot verleiding/omkoping via geld en materieel welzijn, tot vrijwillige verplaatsing (in combinatie met deling van het land). De meeste zionisten waren opvallend realistisch en pragmatisch. Men werkte dan ook samen met de Britten (in tegenstelling tot de Arabieren die iedere samenwerking met zowel de Britten als de Joden afwezen), men accepteerde diverse vredesvoorstellen en delingsplannen, en er waren verschillende initiatieven om met de Arabieren samen te werken.

De verdere citaten die Fox geeft zijn eveneens eenzijdig en misleidend. Meir bedoelde bijvoorbeeld vooral te zeggen dat Joden voor 1948 ook Palestijnen waren, en dat er geen apart Palestijns volk met een eigen nationale identiteit bestond, niet dat er geen Arabieren waren. Ook daarover kun je overigens twisten.

Ook het citaat van Sharon is natuurlijk erg suggestief. Het liefst had hij gezien dat Israel het hele land ten westen van de Jordaan kon krijgen, maar hij zag ook in dat Israel niet over een ander volk kan blijven heersen en was daarom later wel voor deling. Ook werd onder zijn regering de Gazastrook ontruimd. En daarbij was Sharon duidelijk een hardliner en dus niet per se representatief voor 'het' Israelische gedachtengoed.

Tot 1977 werd Israel aan een stuk door Labor geregeerd, door pragmatici die compromissen sloten en met de VS en andere landen samenwerkten. De militante Gush Emoniem beweging die alle heuveltoppen wou bewonen, ontstond voor een groot deel in reactie op de continue Arabische weigering tot praten, erkenning en een compromis. Ook na 1977 bleven naast Likoed gematigde leiders als Rabin en Peres bepalend, en zijn diverse akkoorden gesloten en land teruggegeven. Fox laat dat alles weg en laat met een paar lullige uit hun context gerukte citaatjes even zien waar 100 jaar zionisme voor staat. Als bron geeft hij overigens een webpagina waar ook namaakcitaten op staan; echt kritisch vermogen is de meeste reaguurders niet gegeven.

Antisemitisme

In het tweede stukje, over antisemitisme, komen we deze knoeperd van een gemeenplaats weer eens tegen (hier in wel erg krom Nederlands):
Zo werd bijvoorbeeld kritiek op de IsraŽlische staat als vorm van antisemitisme gezien. De critici werden de mond gesnoerd met een vergelijking met de Holocaust. Dit wordt door Norman Finkelstein ook wel ĎThe Holocaust Industryí genoemd in zijn gelijknamige boek. Zo wordt door Finkelstein vooral het emotioneel chanteren van mensen met de Holocaust onderstreept en hen uit te maken voor antisemiet als mensen kritiek hebben op de IsraŽlische staat geschaard onder de Holocaust Industry. Zo wordt volgens Finkelstein de Holocaust gebruikt om de misdaden van de IsraŽlische staat te rechtvaardigen.

Finkelstein beweert van alles, maar is hij nou echt de enige of meest gezaghebbende bron om in een informatief bedoeld stukje voor leken aan te halen? Waarom niet Elie Wiesel, Evelien Gans, of Phyllis Chessler aangehaald, om er maar een paar te noemen? Of aangegeven dat sommige mensen inderdaad menen dat het a-woord te snel wordt gebruikt om kritiek op Israel te pareren, maar dat van de andere kant wordt aangevoerd dat er ook daadwerkelijk een verband is tussen het stelselmatig bekritiseren en zwart maken van Israel en anti-Joodse sentimenten? Dat er ergens een dunne lijn is en beide zaken zelfs samenkomen, en extreme critici van Israel (denk aan Gretta Duisenberg c.s.) soms gevaarlijk dicht bij antisemitische clichťs belanden? Clichťs als de vermeende almacht van de Joodse c.q. zionistische lobby, de loyaliteit die Joden alleen voor zichzelf of de eigen staat zouden hebben, de leugens over hun vermeende minachting van niet-Joden, over pogingen Israel etnisch zuiver te houden, de Holocaust te misbruiken of overdrijven, en te zwelgen in eigen leed.

Fox eindigt even voorspelbaar, met de waarschuwing om toch vooral Joden, zionisten (een speciaal en slecht soort Joden) en Israel niet met elkaar te verwarren:
Daarom is het ook belangrijk om altijd het onderscheid te maken tussen het Zionisme en het Jodendom. Het is niet hetzelfde en kritiek op de Zionistische ideologie of de staat IsraŽl staat niet gelijk aan antisemitisme. Dit is een morele chantage om mensen bang te maken kritiek te uiten op het onrecht dat zich afspeelt in IsraŽl en de bezette gebieden.

Joden en Israel hebben inderdaad geen biet met elkaar te maken. Puur toevallig wonen er vooral Joden in Israel, of toch weer niet, want zij houden die staat bewust etnisch zuiver zoals we dadelijk zullen zien. Die Joden hebben er in ieder geval niks te zoeken, en hun idee dat zij als volk recht hebben op zelfbeschikking zodat zij niet voor altijd alleen maar als minderheden overgeleverd zijn aan de goodwill elders, is een verderfelijke ideologie. Joden zijn prima wezens, maar ze moeten niet gaan zeuren over nationale rechten en een eigen leger en politieke macht, en ze moeten daarbij al helemaal niet verwijzen naar hun eeuwenlange vervolgingen, want dat is 'morele chantage'.

Ontstaan Israel

In deel drie, over het ontstaan van de staat Israel, laat Fox ons eerst uitgebreid weten dat er al een hoop Arabieren in Palestina woonden voordat de zionistische immigranten arriveerden (wat betreft de bevolking in Palestina voor de stichting van Israel is deze bespreking door Ami Isseroff een zeer goede en objectieve bron), en vervolgens hoeveel er wel niet arriveerden en dat zij toch vooral uit Europa kwamen. We zouden nog eens gaan denken dat de Joden ook gewoon thuis horen in het Midden-Oosten, daar hun wortels hebben, en ook al een duizenden jaren lange aanwezigheid kenden in Palestina. Voor het aantal Joden in Palestina voor 1900 maakt Fox gebruik van Electronic Intifada, en komt daarmee uit op een schamele 7000 Joden in Palestina in 1870 en 10.000 in 1893. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Alleen al in Jeruzalem woonden er meer, en dat had vanaf eind 19e eeuw een Joodse meerderheid (een andere bron, geciteerd op Mideastweb, heeft het over 80.000 Joden in 1893, wat waarschijnlijk weer wat veel is). Isseroff wijst er in zijn studie op hoe onbetrouwbaar veel schattingen en ook volkstellingen waren en hoe voorzichtig we moeten zijn met het gebruik van deze cijfers, zeker wanneer we er een politiek punt mee willen maken. En dat is precies wat Fox doet.

Fox schrijft:
Deze ideologie van een Joodse staat werd ook als een oplossing gezien om de Joodse mensen een eigen staat te geven. Na de verschrikkingen van de Holocaust zouden nog veel meer Joodse mensen emigreren naar Palestina. Door deze grote volksverhuizingen en de grote verandering van de samenstelling van de Palestijnse bevolking ontstonden er ook spanningen en zelfs sektarisch geweld tussen Arabische Palestijnen en de nieuwe Joodse immigranten. Over en weer vindt er geweld plaats en die situatie dreigt uit de hand te lopen.

In die tijd ontstaan er ook Joodse terroristische/separatistische organisaties zoals de Stern gang en de Irgun, die een Joodse staat ambieerde en dit wilden bewerkstelligen door terroristische aanslagen te plegen. De meest in het oog springende is de aanslag op het King David Hotel in Jeruzalem waarbij 91 mensen omkomen en 46 mensen werden verwond. Het Hotel was de hoofdkantoor van het Britse Mandaat in Palestina. Dit was uiteindelijk reden voor de Britten om op 25 november 1947 aan de VN voor te leggen om een IsraŽlische en Palestijnse staat op te richten.

Jaimy is meer dan slordig in zijn beschrijvingen. De Britten legden dit niet aan de VN voor op 25 november; op 29 november 1947 werd het voorstel van de VN commissie UNSCOP om het land te delen in twee staten, in stemming gebracht. De Britten hadden al eerder laten weten het mandaat terug te geven aan de VN. Bij het delingsplan onthielden ze zich van stemmen. (Eerder noemt Fox ook de Balfour Verklaring ten onrechte een 'verdrag'.)

Opvallend is dat Fox Joods geweld tot in detail benoemt, zowel de aanslag op het King David hotel als later Deir Yassin, maar ondertussen met geen woord rept over de mufti, de Arabische opstanden en de honderden Joodse burgers die werden gedood. Nee, er was 'geweld over en weer' en er was Joods terrorisme. Dat kort na Deir Yassin de oude stad van Jeruzalem werd ingenomen door JordaniŽ en grotendeels verwoest, of de overval op het Hadassah Konvooi waarbij ca. 75 mensen in koelen bloede werden gedood, komen we niet te weten. Hij eindigt zijn verhaal met een verwijzing naar de bekende anti-Israel kaartjes, waarin de Palestijnen al 'hun' land verliezen aan de hebberige Joden. Hij omschrijft dat als volgt:
"Op de afbeelding hieronder zie je de balans tussen Palestijns en IsraŽlisch grondgebied in de laatste 61 jaar."

Dat zie je dus niet, je ziet vooral wat de Palestijnen, nog steeds, als hun rechtmatige eigendom beschouwen, maar het in feite nooit is geweest. Op het eerste kaartje immers wordt alle staatsgrond als Palestijns ingetekend, in het laatste als Israelisch. Zelfs Arabische privť grond in Israel staat als Israelisch ingetekend.

Als je ergens weinig van weet, moet je er misschien niet over schrijven. En niet ieder onderwerp leent zich voor een jeugdjournaal achtige uitleg die blijkbaar ook nog eens naadloos binnen de heersende clichťs en modes moet passen. Wanneer je werkelijk taboes wilt doorbreken, moet je wellicht op zoek gaan naar zaken die nog niet duizenden keren zijn beweerd door hordes 'dappere' journalisten, columnisten, wetenschappers, politici en opiniemakers. Een echt taboe doorbreek je door origineel te zijn, lef te hebben en onbevangen naar zaken te kijken. Jaimy wil waarschijnlijk vooral gezien en gehoord worden in bepaalde kringen in de blogo- en twittersfeer.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.