IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Antisemitisme en de strijd voor Palestina

IMO Blog, 2012

Op een facebookpagina van Gate48, 'platform voor kritische Israeli's in Nederland', stond vorig weekend het volgende te lezen:Dit in reactie op:Diezelfde Peter Goy schrijft verder onder meer:En in reactie op een dappere admin die hem erop wees dat hij wel erg ver ging:En verder:

Daaronder een rijtje links naar dubieuze sites die dit moesten onderbouwen. Hoewel een van de admins er dus tegenin ging en zei dat dit niet kan op de groep, bleef alles staan en reageerde van het pro-Palestina kamp niemand afkeurend op deze reacties. Rik Min, de oude stalinist, was ook van de partij en vond het allemaal heel terecht en logisch, de Palestijnen zijn nou eenmaal boos op die gemene zionisten die zomaar vonden dat de Joden ook recht hebben op een heel klein stukje land in het Midden-Oosten. Uiteraard werd ontkend dat honderdduizenden Joden uit de Arabische landen zijn gevlucht en verdreven, en de Jodenvervolgingen werden allemaal hun eigen schuld genoemd. Iedere zionist was per definitie een misdadiger die neergeschoten mag worden en iedere Palestijn had het recht iedere Israeli aan te vallen. Daar was men het blijkbaar wel over eens, want niemand van de Palestijnse kant ging daar tegenin. Ja zeker, er waren mensen die vonden dat het genuanceerder lag en dat je zo niet fatsoenlijk kunt discussiŽren, maar daar trokken Peter Goy, Rik Min, Simon Vrouwe en andere Israelhaters zich niks van aan. En dus verwerd een webpagina waarop een verkiezingsdebat werd aangekondigd in het Amsterdamse CREA, georganiseerd door Gate 48, tot een haatfestijn voor antiziosemieten. Pas na meldingen aan Facebook is uiteindelijk na het weekend de hele pagina verwijderd.

Antisemitische clichťs

Een van de bekendste clichťs in het conflict is dat mensen die voor Israel opkomen iedere criticus een antisemiet noemen, en daarmee het werkelijke antisemitisme misbruiken en dit begrip uithollen. Vaak ook worden zionisten ervan beticht de Holocaust voor eigen doel te misbruiken, namelijk om alles wat Israel doet goed te praten. De logische relatie die er is tussen beide (niet oorzakelijk, maar wel dat de Holocaust op tragische wijze liet zien dat Joden een eigen staat nodig hebben, waar zij zelf voor hun veiligheid kunnen zorgen en zich kunnen verdedigen) wordt uiteraard ontkend. Sympathisanten van de Palestijnen zeggen vaak dat men helemaal niks tegen Israel heeft, alleen tegen de bezetting/het zionisme/de kolonisten/de apartheidspolitiek van het land, etc. etc. Peter Goy ging nog verder en verdeelde de Joden in nepjoden (zionisten en Joden in Israel) en echte Joden, dat waren semieten die niet uit Europa kwamen want dan was je een nep jood die sowieso niks in Israel te zoeken had. Zoiets. Echte Joden deugden wellicht wel, maar wie dat waren bleef onduidelijk. Ik geloof dat ze in de Arabische landen hadden moeten blijven want daar hadden ze het zo goed.

Hoe hij over Joden denkt wordt ook nog eens duidelijk uit een foto van een smerig lachende Jood met de volgende tekst erbij:

"Kicked out of every nation we inhabited.
Everyone but Jews are the problem"


Maar nee, meneer is natuurlijk geen antisemiet, hij is alleen maar tegen de vieze zionisten en 'illegaal-Israel' en iedereen die het voor Israel opneemt en een tegengeluid laat horen. Je kunt erover twisten waar precies antizionisme en Israel bashing over gaat in antisemitisme, maar Peter Goy is wel heel expliciet. Je zou verwachten dat alle wat beschaafdere antizionisten over hem heen zouden vallen, zeker omdat het een openbare groep is waar ook sympathisanten van Israel reageerden. Je zou iets van een discussie verwachten over wat nog kan in de strijd tegen het Grote Kwaad dat Israel heet en wat echt te ver gaat. Maar naast het geleuter over apartheid Israel, het goede leven dat de Joden in de Arabische wereld altijd hadden (ondankbare honden), foto's van het leger en vermeende Israelische misstanden en de bekende tirades tegen de Israelische hasbara geen nieuws van het pro-Palestina front.

Yolocaust

Een paar jaar geleden reageerde ik nog weleens onder artikelen op de Volkskrant online, of Trouw of de NRC, en verbaasde me vervolgens over de bagger die daar werd achtergelaten en getolereerd. Antisemitisme, soms expliciet en soms iets meer verborgen onder Israel haat, bleek springlevend en salonfšhig. Ik ben gestopt met reageren, er verschijnen ook wat minder artikelen over Israel, en zelfs Joop bekijk ik zelden nog. Vorig jaar verbaasde ik me nog dat antisemiet Peter Edel daar vaste columnist is maar je hem op de site niet van bedenkelijke zaken mocht beschuldigen, want dat was 'nogal een aantijging'. Oftewel censuur. Maar het gaat vervelen, want er valt zelden wat nieuws te lezen. Wederom blijkt nu, op Facebook hoe vaak sympathisanten van de Palestijnen niet alleen extreem anti-Israel zijn maar ook openlijk antisemitisch, en op hoe weinig weerstand dit stuit. Tijdens mijn vakantie hebben mensen geprotesteerd tegen een openlijk antisemitische pagina op Facebook, de 'Yolocaust' (this Yolocaust was brought to you by Adolf Swagler). Na enig gedoe is de pagina verwijderd. Met enige regelmaat duiken dit soort groepen op en wordt opgeroepen ze te rapporteren bij Facebook, waarna een volledig anoniem team dat beoordeelt en de pagina heel misschien verwijdert (en de pagina onder een iets andere naam vaak weer opduikt). Er zijn ook diverse 'fuck Israel' en 'Israel is not a country' pagina's, op sommige wordt openlijk de derde intifada en de vernietiging van Israel gepredikt. Hoe dan ook blijkt uit al deze voorbeelden, en dan hebben we het nog niet over huis antisemiet Gretta Duisenberg, hoe vaak antisemitisme en antizionisme samengaan. Het komt blijkbaar nogal vaak voor dat mensen die Israel haten of als een staat beschouwen die er niet zou moeten zijn, het ook niet zo op Joden hebben. Dat is natuurlijk niet zo vreemd. Joden zijn met Israel verbonden, het is hun land al wonen ze er lang niet allemaal. Velen hebben er familie of vrienden, zijn er geweest en voelden zich er thuis omdat er Hebreeuws wordt gepraat en al hun feestdagen en koosjer eten hier opeens normaal zijn. Ze zien er een land dat grotendeels door Joden is opgebouwd, op de plaats waar ook het Bijbelse Israel was gevestigd. Ze zien Jeruzalem, de hoofdstad van dit oude Israel dat zo veelvuldig wordt genoemd in de Thora en in talloze gebeden. Ze zien overeenkomsten tussen henzelf en al die Joden van overal vandaan die daar samenleven met alle problemen van dien. En sommigen besluiten er vervolgens zelf te gaan wonen en een bestaan op te bouwen.

Projectie

De vroegere Jodenhaat wordt nu vaak op Israel geprojecteerd, ook al wilden de zionisten juist breken met de oude verhoudingen, met de gettomentaliteit, en dachten dat met een Joodse staat het antisemitisme juist zou verdwijnen. Israel lijkt voor sommigen precies te belichamen wat men in de Joden verafschuwt en waarvan men hun in de loop van de eeuwen heeft beticht: het heeft teveel macht, het is arrogant, stelt zichzelf boven de wet en boven de gojim, het opereert ondiplomatiek en bedenkt soms onconventionele oplossingen voor problemen. Maar Israel is ook succesvol, het gaat er economisch goed en er worden meer Nobelprijzen gewonnen naar verhouding van het aantal inwoners dan waar ook. Een klein land dat afwijkt van de buurlanden, weigert zich aan te passen en waar beleefdheid een vreemd woord lijkt te zijn.

Uiteraard maken de antizionisten een karikatuur van Israel en stellen het als een schurkenstaat voor die Palestijnen als untermenschen behandelt. Net zoals antisemieten een karikatuur van Joden maken, letterlijk en figuurlijk, en ze van de meest bizarre praktijken beschuldigen. De Arabische media staan vol met horrorverhalen van wat zowel Joden als zionisten allemaal uitspoken en hoe zij letterlijk over lijken gaan om zelf rijk en machtig te kunnen zijn. Ik heb al eerder gezegd, als je oprecht voor de Palestijnen op wilt komen dan zou je je uiteraard verre moeten houden van dat soort zaken, die de Palestijnse zaak immers vooral schade doen. Bovendien brengt dit alles de vrede niet dichterbij maar vergroot slechts de haat. En zowel Palestijnen als Israeli's zijn gebaat bij vrede en verzoening, niet bij complottheorieŽn en het demoniseren van de ander.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Wednesday, 19 September 12, schreef Izzyhugger

Peter is vegetarier,dat kan een verklaring zijn voor zijn gedrag.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.