IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Eddo Rosenthal over Netanjahoe en Abbas

IMO Blog, 2012

Zoals ik in mijn vorige blog al aangaf was de conclusie van de NOS dat de Hamas overwinning ten koste van president Abbas is gegaan. Ankie Rechess, normaal gesproken erg professioneel, liet zich een paar keer ontvallen dat Netanyahu meer moeite had moeten doen om met Abbas te onderhandelen. In Trouw verwoordde ex correspondent Eddo Rosenthal dat nog wat explicieter. Na gesteld te hebben dat Hamas uit is op de vernietiging van Israel terwijl Abbas het geweld heeft afgezworen en langs vreedzame weg een akkoord met Israel wil bereiken, schrijft hij:


Vreemd genoeg heeft de huidige IsraŽlische regering van de conservatieve Netanjahoe de afgelopen vier jaar geen enkele serieuze poging ondernomen om tot vredesbesprekingen te komen met de gematigde Palestijnse president. Sterker nog, Netanjahoe heeft voortdurend nieuwe hinderpalen opgeworpen om vredesgesprekken met Abbas bij voorbaat te torpederen.

Dit merkwaardige beleid heeft alles te maken met het gebrek aan IsraŽlische bereidheid om de sinds 1967 bezette Westelijke Jordaanoever af te staan aan de Palestijnen in het kader van een vredesakkoord. Netanjahoe weet dat zijn coalitie-regering van nationalistische en joods-religieuze partijen onherroepelijk uit elkaar zou vallen op het moment dat vredesonderhandelingen zouden beginnen met Abbas.

In plaats daarvan gaat de regering-Netanjahoe onvervaard door met de huizenbouw in IsraŽlische nederzettingen op de Westoever. De boodschap is duidelijk: de regering-Netanjahoe streeft naar annexatie van de Westelijke Jordaanoever. Permanente kolonisatie is daarom belangrijker dan een eventuele vredesregeling met de Palestijnen.

Dit is op zijn best een eenzijdige en dus onvolledige weergave van de feiten. Netanyahu zit zeker niet te wachten op ontruiming van de Westoever of zelfs het stoppen met bouwen over de Groene Lijn, maar hij is niet de enige die moeite heeft met concessies en maar weinig goede wil toont. Zo'n 10 km verderop, in Ramallah, zit nog een leider die wordt gekenmerkt door onbuigzaamheid en die vanwege de politieke verhoudingen en vooral de publieke opinie nauwelijks concessies kan doen. Abbas gaat in feite nog een stap verder in het opwerpen van hinderpalen dan Netanyahu, door steeds voorwaarden vooraf te stellen. Zo stelde hij de voorwaarde dat Israel met alle bouw in de nederzettingen en Oost Jeruzalem moest stoppen, ook aan bestaande woningen en ook in wijken vlak bij de Groene Lijn. De beperkte bouwstop die er in 2009 was, was duidelijk niet goed genoeg om hem tot serieuze onderhandelingen te bewegen.

Later kwamen daar nog andere voorwaarden bij, zoals dat Israel bij voorbaat moest erkennen dat de Groene Lijn de basis voor de grens zou worden. Dit ligt op zichzelf voor de hand, maar door dit zo expliciet af te dwingen zonder daar zelf iets tegenover te stellen (opgeven van het recht op terugkeer, erkenning van Israel als staat van het Joodse volk) komt het over als een dictaat dat de onderhandelingsruimte van Israel verder verkleint. Israel is er door critici hard op aan gesproken toen het de erkenning als Joodse staat als voorwaarde leek te stellen. Toch ligt juist zo'n erkenning van elkaars bestaansrecht meer voor de hand dan op voorhand concrete zaken als grenzen of huizenbouw te willen regelen. Voordat beide partijen pijnlijke concessies kunnen doen, moet er eerst een basis van vertrouwen ontstaan. Een algemene erkenning van elkaars wortels en rechten in (een deel van) het land en het leed dat men elkaar wederzijds heeft aangedaan, kan daarbij helpen.

Rosenthal meent vervolgens dat 'de vreedzame wijze waarop president Abbas naar een eind van de bezetting streeft' een 'onrealistische indruk' maakt, omdat zijn roep om vrede onbeantwoord blijft. Hierdoor zou de Palestijnse bevolking radikaliseren want men wil nou eenmaal af van de Israelische bezetting. Hier draait Rosenthal de zaken om. Abbas' speelruimte om te onderhandelen is zoals gezegd zeer beperkt juist vanwege de radikalere straat. Toen naar buiten kwam dat Abbas in geheime onderhandelingen met Livni vergaande concessies had gedaan, krabbelde hij vanwege de felle kritiek terug. Bovendien willen veel Palestijnen niet alleen af van de bezetting op de Westoever, maar van de 'bezetting' van heel Israel. Een ruime meerderheid van de Palestijnen is niet voor een Arabisch Palestina naast een Joods Israel en ziet een tweestatenoplossing als een tijdelijke zaak. Een ruime meerderheid geeft in enquÍtes aan voor het zogenaamde 'recht op terugkeer' van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen naar Israel te zijn. De PA zelf maakt via de media ook voortdurend duidelijk het hele land als 'bezet Palestina' te zien, land waar men recht op heeft en dat men vroeg of laat weer in handen zal krijgen.

Rosenthal stelt voorts dat 'de Hamas regering in de Gazastrook na de agressieve rakettenregen op IsraŽl waarschijnlijk meer dan ooit tot de verbeelding zal spreken van de Palestijnen die onder de IsraŽlische bezetting leven op de Westoever'. Hamas heeft inderdaad aan populariteit gewonnen onder de Palestijnen, maar de vraag is waaraan dat ligt. Ligt het niet voor de hand daaruit te concluderen dat de onverzoenlijke houding van Hamas, en haar radikale afwijzing van vrede en een tweestatenoplossing, meer overeenkomt met de visie van een Palestijnse meerderheid dan de idee dat er onderhandeld moet worden om zo tot een compromis te komen waarna er een Palestijnse staat naast Israel kan komen? Toch verwijt Rosenthal, en met hem vele anderen, Israel dat de Palestijnen Hamas steunen. Het is een bekend fenomeen dat alles dat mis gaat bij de Palestijnen aan Israel wordt geweten.

Tot slot hekelt Rosenthal de positie van wat hij 'Israelische Palestijnen' noemt. Ik zou liever van Arabieren spreken, want zij identificeren zich gelukkig niet allemaal met de Palestijnen en een meerderheid van bijvoorbeeld de Arabieren in Jeruzalem heeft te kennen gegeven niet in een Palestijnse staat te willen leven. Het is waar dat zij worden gediscrimineerd, maar het is ook waar dat hun leiders zich zelf fel anti-Israel uitlaten en er van beide kanten veel wantrouwen is. Het is ook waar dat de Arabieren in Israel betere burgerrechten hebben dan Arabieren in Arabische staten, en via onafhankelijke instituties vaak hun recht kunnen halen. Er is in Israel veel dat voor verbetering vatbaar is, maar dat wisten we al. Er zijn aan beide kanten groepen die tegen vrede en ieder compromis zijn gekant, en die bevestigen perfect het vijandbeeld van de ander, maar dat wisten we ook al. Feit is dat een beweging die openlijk Israels vernietiging en het doden van Joden predikt, en om dat kracht bij te zetten de afgelopen jaren duizenden raketten op Israel heeft afgevuurd, meer populariteit geniet dan een oude president die afwisselend woorden van verzoening en strijdlustige taal uit, en zijn kleur en toon vooral aanpast aan zijn gehoor.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Sunday, 16 December 12, schreef B. de Boer

Het zou wenselijk zijn om voor eens en altijd duidelijk te stellen (door de IsraŽlische regering) dat het gehele land voor altijd joods bezit zal blijven. Inwoners van Arabische afkomst zouden dan moeten kunnen kiezen tussen het IsraŽlische staatsburgerschap of vertrekken.
Een onduidelijk beleid lokt steeds verder gaande reacties uit. En de tijd werkt in het nadeel van IsraŽl.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.