IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Verenigde Naties kiezen al lang partij voor Palestijnen

IMO Blog, 2012

De vaderlandse media waren bijna eensgezind in de mening dat Nederland in de Verenigde Naties voor de statusverhoging van de Palestijnen had moeten stemmen. De (indirecte) erkenning van 'Palestina' als staat werd algemeen gezien als een versterking van de positie van president Abbas, en daarmee van de gematigde Palestijnse krachten tegenover de extremisten van Hamas. Ook werd de statusverhoging als een stem voor de tweestatenoplossing uitgelegd, die Abbas immers officieel voorstaat. Volgens de Volkskrant lost de VN hiermee eindelijk haar belofte van 1947 in, toen zij voor twee staten stemde. Dat is onjuist. Juist de Palestijnen en de Arabische landen waren tegen het delingsplan van de VN, en deden vervolgens alles wat in hun vermogen lag om dit te dwarsbomen. Men begon een oorlog en verloor die, en JordaniŽ en Egypte veroverden de Westoever respectievelijk de Gazastrook, en voorkwamen vervolgens dat daar een Palestijnse staat werd gesticht. De VN heeft zich nadien meermaals ingezet voor de Palestijnse zaak, middels resoluties, speciale instituties zoals vluchtelingenorganisatie UNRWA en diverse, vaak eenzijdige onderzoeken naar mensenrechtenschendingen en speciale mensenrechtenrapporteurs voor het gebied.


De Arabische agressie en principiŽle weigering om vrede te sluiten met IsraŽl werden in de media volkomen genegeerd. Ook Abbas' felle woorden voor de Algemene Vergadering, zowel bij de aanvraag voor erkenning als staat als twee maanden eerder, bleven onopgemerkt. Hetzelfde geldt (in iets mindere mate) voor Hamas en de oorlogszuchtige taal van Hamas leider Meshaal afgelopen weekend in Gaza. Dat hij uit een grote raket kwam en 'het verzet' uitgebreid prees kon men bijna niet negeren, maar zijn speech was een stuk radikaler dan ik uit de berichten in diverse kranten en vooral het NOS journaal kon opmaken. Zo zei hij niet alleen dat men IsraŽl nooit zou erkennen, maar riep hij meermaals heel duidelijk op om het hele land met geweld te bevrijden. Hij riep ook op tot verzoening met Fatah, om samen dit doel te verwezenlijken. Juist deze positie heeft er in de eerste plaats voor gezorgd dat de Palestijnen nog geen staat hebben en gedeeltelijk onder een bezetting leven. De VN heeft deze positie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de nederzettingen, nauwelijks bekritiseerd.

De VN staat dan ook niet bekend om haar evenwichtigheid wat betreft het IsraŽlisch-Palestijns conflict. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering is het met ruime meerderheden aannemen van diverse anti-IsraŽl resoluties routine. Ook veel VN instituties zijn eenzijdig anti-IsraŽl, en er zijn zelfs speciale organisaties alleen voor de Palestijnen, zoals de Divisie voor Palestijnse rechten, de CEIRPP (Comitť voor het Uitoefenen van de Onvervreemdbare Rechten van het Palestijnse Volk) en de SCIIHRP (Speciale Comitť tot Onderzoek van IsraŽlische Praktijken Betreffende de Mensenrechten van het Palestijnse Volk en Andere Arabieren van de Bezette Gebieden). En dan hebben we het nog niet over de VN Mensenrechtenraad, een raad die wordt gedomineerd door (islamitische) dictaturen en zich daarom bijna uitsluitend op IsraŽl richt in haar kritiek. De statusverhoging van Palestina moet daarom niet worden gezien als een late inlossing van een oude belofte, maar als een logische stap in een lange geschiedenis van anti-IsraŽl beleid. Waar komt deze vooringenomenheid vandaan en waarom wordt ze niet gezien door de media?

De Verenigde Naties zijn een samenraapsel van landen met verschillende opvattingen, die daarom in allerlei conflicten naar een compromis moeten zoeken dat op een meerderheid kan rekenen. In de Algemene Vergadering geldt het getalsmatige overwicht van veelal ondemocratische staten in de Arabisch-islamitische wereld en voormalige koloniŽn, maar in de Veiligheidsraad hebben enkele grootmachten een permanent lidmaatschap en veto-recht, terwijl tweederde van de leden rouleren en geen veto hebben. Het getalsmatige overwicht van ondemocratische staten ontstond na de dekolonisaties in de jaren '60 en '70, en sindsdien is er een anti-IsraŽl meerderheid in de VN die zich op talloze manieren laat gelden. Zoals de Palestijnse toelating tot de UNESCO vorig jaar en haar eenzijdige veroordelingen van IsraŽl, terwijl opgravingen en het doen verdwijnen van kostbare Joodse relikwieŽn door de islamitische WAQF werden genegeerd. Zoals de vele eenzijdige onderzoeken naar IsraŽlische mensenrechtenschendingen op de Westoever en de veroordeling van de afscheidingsbarriŤre door het Internationaal Gerechtshof in 2004, waarbij de vele terroristische aanslagen volkomen werden genegeerd.

Een ander probleem voor IsraŽl is dat de VN is georganiseerd via regionale blokken die lidstaten aandragen voor lichamen zoals de Veiligheidsraad, en IsraŽl wordt door het Aziatische blok geboycot. Daarom is het sinds 2002 lid van het Westerse blok, maar daaraan zijn wel beperkingen verbonden die niet gelden voor de andere lidstaten. Hierdoor kan IsraŽl bijvoorbeeld geen roulerend lid worden van de Veiligheidsraad, en ook andere belangrijke of politiek gevoelige organen liggen moeilijk. Arabische landen kunnen dat uiteraard wel, en gebruiken die lichamen veelvuldig om IsraŽl te bashen en de voet dwars te zetten.

Sympathisanten van IsraŽl zijn om die reden al lang geleden opgehouden met het serieus nemen van de VN met betrekking tot IsraŽl, en verbazen zich er vervolgens regelmatig over dat dit instituut nog steeds zo'n hoog aanzien geniet. De VN is echter, ondanks deze problemen, ook het enige wat we hebben op wereldschaal en bevordert op ander gebied wel degelijk de samenwerking en vrede, al is het met kleine stapjes en veel vallen en opstaan.

Het ziet er niet naar uit dat de statusverhoging de gematigde krachten onder de Palestijnen zal versterken. De Palestijnen zien de VN stemming als overwinning, zoals ze ook de afloop van de escalatie tussen IsraŽl en Hamas de week ervoor als overwinning zagen. De opruiing in Palestijnse media is volgens een IsraŽlisch onderzoek de laatste maanden erger geworden. Zo stond op een facebookpagina van een school op de Westoever een portret van Hitler met daaronder de tekst: "Ik had alle Joden kunnen doden maar besloot er een paar over te laten zodat jullie kunnen zien waarom ik ze doodde". Op een andere pagina stond in 16 talen 'ik haat IsraŽl' geschreven.

Hoewel Hamas aanvankelijk tegen het plan van Abbas voor de VN stemming was, toonde men zich na de positieve uitkomst een voorstander. Gaf Hamas al direct na stemming aan de gewapende strijd, gericht op de bevrijding van het gehele land tussen de rivier en de zee, voort te zullen zetten, afgelopen weekend heeft men dat in Gaza nog eens zeer duidelijk bevestigd. Hamas gaf daarbij aan dat het gewapende verzet ondersteund kan worden door andere vormen van actie, waaronder diplomatie. De statusverhoging wordt gezien als Palestijnse overwinning, niet als stap op weg naar vrede. Om dezelfde reden hebben een aantal landen die IsraŽl helemaal niet erkennen voor de resolutie gestemd; niet omdat het vrede en een tweestatenoplossing dichterbij zou brengen, maar omdat het de Palestijnen sterker maakt tegenover IsraŽl. Deze video op Palestine Today, maakt dit algemene gevoel van overwinning duidelijk. Beelden van raketten op IsraŽl, heroÔsche Hamas strijders met geweren, panische IsraŽli's in schuilkelders, slachtoffers van de busaanslag in Tel Aviv, Abbas bij de VN, Arafat en dode Palestijnse kinderen worden allemaal door elkaar heen getoond, met een opzwepende tekst over de overwinning die men heeft behaald.

De Palestijnen hebben gedreigd naar het Internationaal Strafhof te stappen wanneer IsraŽl de bouwplannen in het omstreden E-1 gebied doorzet. De aankondiging extra huizen te bouwen en het inhouden van belastinggeld (om er een Palestijnse schuld mee af te lossen bij de IsraŽlische elektriciteitsmaatschappij) en de aankondiging van 3000 woningen in het omstreden E-1 gebied, zijn kinderachtig maar in dezelfde geest als de stap van de Palestijnen: niet met elkaar praten of rekening houden met elkaar maar lekker je eigen zin doordrijven. Opvallend is daarbij de felle veroordeling van IsraŽls 'strafmaatregelen' en de welwillende houding tegenover de Palestijnse unilaterale stappen. Nederland had dan ook zeker niet voor moeten stemmen, maar een tegenstem moeten laten horen. Juist dat was een stem voor vrede geweest.

Ratna Pelle

(geschreven als opiniestuk voor De Dagelijkse Standaard)


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.