IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestijnen en de tweestatenoplossing

IMO Blog, 2012

Door Ratna, overgenomen van IPI

In de updates bij het vorige IPI commentaar meldden we dat Abbas uiteindelijk de strijdlustige speech van Meshaal had veroordeeld, maar daarbij nogal dubbelzinnig was. Hij verwees naar een eerdere overeenkomst tussen Fatah en Hamas die "stipulates a two-state vision. And Meshaal approved of this agreement", aldus Abbas aangehaald in de Jerusalem Post. Abbas doelt hier op de Mekka overeenkomst uit 2007 en daarin staat geen woord over erkenning van Israel of een twee staten oplossing. Er wordt slechts gesproken over het respecteren van de wetten van de Palestijnse Autoriteit, en daaronder zouden ook de akkoorden vallen die de PLO met Israel heeft gesloten. Hamas maakte na ondertekening van de overeenkomst echter direct duidelijk dat zij niet bereid was Israel te erkennen. Uit een IMO Blog van vlak na tekening van de overeenkomst:

Nizar Rayyan, a senior Hamas leader, said : "There is nothing called Israel, neither in reality nor in the imagination. (...) We will never recognise Israel."

Haaretz haalde hem nog wat uitgebreider aan:

From the declarations of senior Hamas leaders and its spokesmen and from informal conversations with central activists, it is clear the organization does not intend to make significant changes in its hard-line ideological stance. In the words of its Gaza spokesman, Ismail Radwan, "The organization has changed nothing in its stances toward the conqueror and Zionist enemy," Radwan told Haaretz.

At most, according to Radwan, Hamas will accept the 1967 borders as a temporary solution, and that only on condition that "the Palestinian refugees will return to their homes and all prisoners will be released." Then Hamas would consider the possibility of a hudna [cease-fire]. Radwan is not part of Hamas' extremist wing. He is considered a representative of the mainstream, led from Damascus by the head of the Hamas political bureau, Khaled Meshal. Yesterday in Moscow, Meshal was cool to the praise he heard from Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on the PA unity government, and immediately reiterated that Hamas would not recognize Israel.

Dit is een analyse van de zeer gematigde Avi Isacharoff, die er niet op betrapt kan worden de woorden van Palestijnse leiders radikaler weer te geven, eerder integendeel. Wanneer Abbas werkelijk een probleem heeft met Meshaals weigering Israel te erkennen en oproep om met geweld het hele gebied te 'bevrijden', had hij dat toen natuurlijk al laten weten en er een punt van gemaakt. In de Mekka overeenkomst noch in andere overeenkomsten tussen beide groeperingen maakte Abbas of Fatah een probleem van Hamas' opstelling. Integendeel. Fatah leider Mohammed Dahlan verklaarde in 2009 op de officiŽle PA TV:

"I want to say for the thousandth time, in my own name and in the name of all of my fellow members of the Fatah movement: We do not demand that the Hamas movement recognize Israel. On the contrary, we demand of the Hamas movement not to recognize Israel, because the Fatah movement does not recognize Israel even today."
It is only the Palestinian Authority government, Dahlan insisted, that must "recognize" Israel - not out of conviction or sincerity, but in order to receive the needed help of the international community. This help would not come, says Dahlan, if the PA government did not "recognize" Israel.


Er zijn talloze andere voorbeelden van de onoprechtheid of op zijn minst dubbelzinnigheid van de erkenning van Israel door de PA, Abbas en Fatah, maar voornamelijk verstokte zionisten wijzen daarop en stellen daar vraagtekens bij. Triest feit daarbij is dat sommigen van hen deze positie niet slecht uit komt: wanneer duidelijk is dat met de Palestijnen geen vrede te sluiten is hoeft Israel immers ook geen concessies te doen en heeft het een mooi alibi om de Westoever vol te bouwen. Wellicht dat zij daarom vaak niet serieus worden genomen door de 'mainstream' media en de meeste politici, die dit soort onaangename feiten graag lijken te negeren. De halfhartige veroordeling van Abbas zal dan ook dankbaar worden aangegrepen om te laten zien dat we ons over Meshaals speech geen zorgen hoeven te maken, en Abbas er zorg voor zal dragen dat bij een nieuwe toenadering tussen beide groeperingen de erkenning van Israel en de andere voorwaarden die de EU officieel aan Hamas stelt, geen probleem zullen zijn. Dat is natuurlijk wishful thinking en dat is niet alleen nadelig voor Israel maar ook voor het vredesproces.

Terwijl ieder Israelisch huizenplan fel wordt veroordeeld en iedere huisuitzetting zo ongeveer leidt tot een EU verklaring, worden Palestijnse woorden en daden doorgaans op de meest positieve manier uitgelegd. Ik ben er al op in gegaan waar dat verschil door kan komen (waarvoor overigens nog wel meer oorzaken zijn te bedenken). Deze houding verkleint echter de kansen op vrede omdat de Palestijnen niet worden gestimuleerd om concessies te doen en daadwerkelijk Israel te accepteren. Daarbij speelt ook de opruiing en verheerlijking van geweld in Palestijnse media een rol, waardoor het volk niet op concessies wordt voorbereid maar op strijd voor het vaderland en de bevrijding van 'Al Quds'.

De Palestijnen raken er ook aan gewend dat de EU en eigenlijk alle landen behalve de VS en Canada, vooral Israel veroordelen en bekritiseren en dat als er al even iets 'mis' dreigt te gaan zoals nu met de speech van Hamas, dat gemakkelijk is op te vangen met een halfhartige verklaring (op dezelfde manier heeft Abbas eerder beloofd om wat aan de opruiing te doen toen een extreem voorbeeld wat teveel aandacht kreeg, er veranderde vervolgens niks en niemand heeft het er meer over).

Israel is er ondertussen aan gewend door alle landen behalve de VS en Canada veroordeeld te worden voor bijna alles wat het doet. Terechte zelfverdedigingsacties, menselijke fouten die het zelf onderzoekt en de verantwoordelijken voor straft, maar ook werkelijk bedenkelijke zaken die tegen het verklaarde doel van een tweestatenoplossing of de eigen democratische waarden indruisen. Het is niet moeilijk voor rechts in Israel om al die kritiek als selectieve verontwaardiging en hypocriete bemoeizucht af te doen. 'Ga eerst maar eens orde op zaken stellen bij onze buren en kom dan nog maar eens terug' zegt Netanyahu met bijna ieders instemming.

Wanneer de internationale gemeenschap beiden gelijkelijk en proportioneel zou bekritiseren leidt dat dan ook tot dubbele winst: Israel kan de kritiek minder makkelijk terzijde schuiven, en het centrum en centrum-links kunnen de regering onder druk zetten zonder als anti-Israel te worden weggezet. Het zou de kansen op een centrum-linkse verkiezingsoverwinning danig vergroten, en dat is natuurlijk winst voor het vredesproces. Omgekeerd is het goed wanneer de Palestijnen eens wat harder worden aangesproken op hun gedrag, worden gedwongen wat aan de opruiing te doen en duidelijk te zijn in wat men nu voorstaat. Met name over de vluchtelingen (een zogenaamd recht op terugkeer voor alle vluchtelingen en hun nakomelingen is onverenigbaar met de twee statenoplossing) en Jeruzalem (Joden hebben een duizenden jaren lange binding met de stad, ook met delen van Oost-Jeruzalem waar tientallen synagoges en de Klaagmuur staan) is een Palestijnse versoepeling absoluut voorwaarde voor een vruchtbaar vredesproces.

Probleem is dat de internationale gemeenschap wat dit betreft zelf steeds meer naar de Palestijnse kant opschuift. Daarmee zet men zichzelf echter buitenspel als onpartijdig bemiddelaar, en draagt bij aan het probleem in plaats van de oplossing.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.