IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wensen voor de media in 2013

IMO Blog, 2013

De Amerikaanse mediawaakhond CAMERA heeft een lijst samengesteld van wensen aan de media voor 2013. Men roept onder meer op om:


  • accurater te schrijven over Gaza,

  • Abbas geen 'gematigde' president meer te noemen,

  • terroristen ook echt terroristen te noemen en geen 'militanten',

  • ook te berichten over de opruiing en haat in Arabische media,

  • ook te berichten over de Joodse vluchtelingen,

  • duidelijk te maken dat juist de Palestijnen niet naar de onderhandelingstafel willen komen,

  • te vermelden dat het handvest van zowel Hamas als Fatah oproept tot de vernietiging van Israel,

  • minder over Israel te berichten en het Israelisch-Palestijns conflict niet als het belangrijkste probleem in het Midden-Oosten te presenteren.
Ik ben het daar op zichzelf natuurlijk wel mee eens, en veel reflecteert ook mijn kritiek op de berichtgeving over Israel. Anderzijds bekruipt me ook een beetje het gevoel dat wanneer de media dit allemaal op zouden volgen, ze ook niet meer geheel onpartijdig zouden zijn, maar dan de andere kant op. Er is misschien ook een verschil tussen wat een faire berichtgeving is die voldoet aan de journalistieke normen en wat we stiekem ook graag weleens zouden zien, al is het maar om wat tegenwicht te bieden aan de eenzijdigheid van nu.

Zo staat onder punt vijf dat de media moeten rapporteren dat de Arabieren en niet Israel weigeren om over vrede te onderhandelen.
While Israel has repeatedly invited Palestinian leaders to return to the negotiating table for peace talks, they have insisted they won't do so unless Israel first satisfies their preconditions. Even after Israel in 2009 announced a 10-month moratorium on new settlement construction, Mahmoud Abbas avoided talks until just weeks before the moratorium was set to expire. And when the moratorium did expire, he again spurned negotiations.

Dat klopt, en de media hadden meer nadruk moeten leggen op het feit dat Abbas voorwaarden stelt in plaats van alleen de nederzettingen te veroordelen. Anderzijds is de idee niet geheel onjuist dat de nederzettingen vrede lastiger maken en Abbas niet wil onderhandelen terwijl er verder wordt gebouwd in wat hij als staat wil hebben. Je zou wat dit betreft aan een compromis kunnen denken waarbij alleen beperkt en in de grote blokken die mogelijk/waarschijnlijk bij Israel blijven wordt gebouwd tijdens de onderhandelingen, en het is Abbas die ieder compromis weigerde en een volledige bouwstop inclusief Oost Jeruzalem eiste.

Wat de media zouden moeten doen is heel feitelijk weergeven wat de positie van beide kanten is, wat men officieel zegt te willen en waarnaar men handelt, en hoeveel ruimte er is voor een compromis. Men zou moeten uitleggen waarom bepaalde zaken voor beide kanten zo belangrijk zijn, zonder daarbij een waarde oordeel te geven. Waarom wil Netanyahu perse blijven bouwen? Waar wordt dan precies gebouwd en in hoeverre hebben Palestijnen daar last van of staat het hun toekomstige staat in de weg? En waarom wil Abbas geen enkel compromis accepteren wat dit betreft? Tijdens geheime besprekingen heeft hij zich eerder wel bereid verklaard tot een beperkte uitruil van gebied, iets wat direct groot op het NOS journaal kwam. Later krabbelde hij weer terug. Hetzelfde gebeurt wat betreft de vluchtelingen. Abbas zei dat hij niet terug hoeft te keren naar zijn geboorteplaats Safed en suggereerde dat hij bereid was het recht op terugkeer op te geven. Later sprak hij dat tegen. Voor de VN hield hij een harde en zeer felle speech waarin hij Israel van racisme, landroof en dergelijke beschuldigde. Later sprak hij zich weer verzoenender uit.

Ook Netanyahu is soms tegenstrijdig. Hij sprak zich duidelijk uit voor twee staten en tegen blijvende Israelische overheersing van de Palestijnen, maar zegt ook dat delen van de Westoever van strategische betekenis zijn, of anders zeggen zijn collega's in de regering dat wel zonder dat hij dat tegen spreekt. Hij regeert met bijna allemaal rechtse partijen die voor een deel om heel principiŽle en ideologische redenen geen land willen opgeven. Wanneer hij echt voor een tweestatenoplossing was had hij met Livni kunnen regeren, en zou hij zich kunnen uitspreken voor een brede centrum regering. Het ziet er echter naar uit dat hij zal doorgaan met een overwegend rechtse regering, met wellicht een of twee kleinere centrum partijen erbij.

De media zouden al dit soort tegenstrijdigheden, manoeuvres en dergelijke zo objectief mogelijk moeten duiden en de lezer de informatie moeten geven om zichzelf een beeld en eventueel een oordeel te vormen. Dat vergt meer ruimte dan de korte stukjes duiding en columnachtige 'hoe zit dat' stukjes die nu zo populair zijn. Het vergt ook meer terughoudendheid van de journalist of commentator, die zijn eigen visie en (voor)oordelen buiten z'n stukjes moet zien te houden. Nu schemert de visie van de journalist of schrijver of presentator heel vaak door, zowel op internet als de papieren krant als op TV.

Onder punt 11 staat:
Stop suggesting that Israel's democracy is under threat.
At this very moment, the Syrian regime is murdering its own citizens. Lebanon is run by a terrorist group, Hezbollah. Jordan is an absolute monarchy that recently revoked the citizenship of thousands of residents of Palestinian descent. Gaza is run by Hamas, a terrorist group that hasn't had elections in years and the West Bank is run by a corrupt kleptocracy whose term also expired years ago and continues to hold office illegally. These governments are truly embattled and their citizens suffer, yet Israel's internal politics attracts the lion's share of media scrutiny and, usually, criticism.

Israel is vele malen democratischer, humaner en beter georganiseerd dan de omliggende landen en ook dan de Palestijnse besturen in Gaza en op de Westoever. Dat weten de meeste mensen wel, maar het kan geen kwaad wanneer de media, met alle focus op Israel, dat iets meer benadrukken. Dat wil niet zeggen dat er in Israel niks aan de hand is, er worden wel degelijk wetsvoorstellen gedaan (en soms ook aangenomen) die bedenkelijk zijn en democratische vrijheden inperken. Dit is voor een deel te rechtvaardigen gezien de lastige situatie waarin Israel zich bevindt. Het land ligt letterlijk en figuurlijk onder vuur, heeft buren die het vijandig gezind zijn en ook een deel van de Arabische minderheid is tegen de staat. De pleger van de aanslag in Tel Aviv op de dag dat het staakt het vuren met Hamas in ging, werd bijvoorbeeld geholpen door een Israelische Arabier. Israel moet continu zijn veiligheid afwegen tegen de burgerrechten van anderen. En dat doe je nooit helemaal goed. Er hadden misschien aanslagen voorkomen kunnen worden als men nog strenger was, nog meer Palestijnen in voorlopige hechtenis had genomen en nog minder permits had gegeven om Israel binnen te komen. Anderzijds zijn ook veel onschuldige mensen de dupe van de strenge veiligheidsmaatregelen, zowel in Israel als op de Westoever.

Het doet me een beetje denken aan het Nederlandse recht: je kunt niet vermijden dat er weleens iemand ten onrechte wordt veroordeeld of van zijn bed gelicht, en als je alle energie daarop richt zul je veel boeven vrij moeten laten rondlopen en dat heeft ook weer nadelen (dit gebeurt nu al wel een beetje). Je moet dus een evenwicht zoeken tussen twee kwaden, en dat kun je nooit helemaal goed doen. In zo'n situatie is het belangrijk dat burgers, belangengroepen en media kritisch meekijken en misstanden en fouten aan het licht brengen. Dat geldt ook voor Israel, en daarom is het goed dat er allerlei organisaties en journalisten zijn die het opnemen voor Palestijnse rechten en de regering voortdurend bekritiseren. Zoals het ook legitiem is dat er organisaties en journalisten zijn die Joodse en Israelische belangen en rechten vertegenwoordigen, zoals het recht op veiligheid en de Joodse aanspraken op hun heilige plaatsen. Aan beide kanten ligt er een grens waar de rechtsstaat wordt ondermijnd door bijvoorbeeld democratische besluiten te verwerpen, rechterlijke uitspraken te negeren of met leugens en opruiing de andere kant zwart te maken.

CAMERA hekelt terecht de eenzijdige focus op alles wat er in Israel niet goed gaat. Ikzelf vind het geen probleem dat men Israel als westerse democratie kritischer bekijkt dan landen die niet pretenderen democratisch te zijn (je zou als Israel toch niet vergeleken willen worden met schurkenstaten als SyriŽ en Iran?), maar wel dat men alle context buiten beschouwing laat. En die context bestaat er voor een stukje uit dat Israel wel schurkenstaten als SyriŽ als buur heeft en die landen het niet echt goed voor hebben met Israel.

Hetzelfde geldt voor radikale kolonisten en religieuze fanatici: het is de taak van de media om erover te berichten, maar zet het wel een beetje in perspectief, en suggereer niet dat de helft van Israel bestaat uit fanatici terwijl het om een kleine minderheid gaat. Daarbij mist aandacht voor bijzonder positief nieuws, zoals de Israelische soldaten die afgelopen week Palestijnen hebben gered die door het noodweer vast kwamen te zitten en bijna waren verdronken in een snel stijgende rivier. Of Israelische artsen die Palestijnen opereren omdat de PA niet zulke goede ziekenhuizen heeft.

Wordt vervolgd

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.