IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel en het recht van de wanhoop

IMO Blog, 2013

Die opmerking deed mij thuis grijpen naar de essaybundel 'Kijken in de spiegel' van de IsraŽlische schrijver A.B. Jehosjoea. Hij ontleedt daarin op chirurgische wijze de argumenten voor het bestaansrecht van IsraŽl en wijst die allemaal af. Tot hij ten slotte uitkomt bij 'het recht van de wanhoop'. Vanaf de negentiende eeuw, toen de natiestaat opkwam, waren de Joden als volk zonder land uiterst kwetsbaar, zoals op verschrikkelijke wijze zou blijken in de Shoah. Daar ligt voor Jehosjoea de reden en het recht van het bestaan van IsraŽl. Maar, schrijft hij, als dit 'inhoudt dat we een ander volk als geheel uit zijn vaderland moeten verdrijven, dan verliest het uit wanhoop geboren recht elke geldigheid'.

Hij zegt daarmee, denk ik, het volgende: als IsraŽl af wil van de discussie over 1948, moet het af van de discussie over 1967. De geschiedenis is vol van oorlogen, veroveringen en volksverhuizingen - niets aan te doen. Maar een bezetting die al 45 jaar duurt, kan en moet stoppen.Aldus een artikel in Trouw, het zoveelste, dat Israel bekritiseert. Het is echter eerlijker dan veel andere artikelen, omdat het naar de kern gaat. Stevo Akkermans zegt in zoveel woorden Israels bestaansrecht niet te erkennen zolang de bezetting voortduurt. Dat is nogal wat en daarom dekt hij zich mooi in door het niet zelf te zeggen maar het de Israelische schrijver A.B. Yehoshua te laten zeggen - een van de populairste schrijvers in Israel. Overigens is bepaald niet zeker dat Yehoshua dit ook zo heeft bedoeld. Ik ken de bundel waaruit Akkermans citeert niet, maar elders lees ik dat Yehoshua zich juist inzet voor erkenning van Israel door de buitenwereld. Hier lijkt dus het tegendeel te gebeuren van wat hij beoogt, want het citaat wordt gebruikt om Israel te delegitimeren. Dat gebeurt overigens wel vaker met linkse critici van Israel. Hun al dan niet terechte kritiek op het land waar zij leven, wordt door mensen van buiten gebruikt om dit land eenzijdig negatief neer te zetten en te delegitimeren.

Tactieken

Het is een beproefde tactiek om je bij de hardste kritiek op Israel te beroepen op Israelische critici of desnoods Joodse critici buiten Israel. En die zijn er genoeg, dus je hebt een ruime keuze uit allerlei soorten argumenten, invalshoeken en verschillende gradaties van radikalisme, die je overigens zelf nog naar believen kunt interpreteren en aandikken. Het is ťťn ding wat Israelische critici zeggen, en het spreekt op een bepaalde manier voor hen en ook voor Israel dat er zoveel critici zijn en dat er zo'n open discussie wordt gevoerd over Israel, haar daden, geschiedenis, moraliteit en bestaansrecht. Ik zou geen ander land in een conflictsituatie kunnen verzinnen waar de eigen geschiedenis en eigen fouten zo meedogenloos en open en bloot voor het oog van de hele wereld worden geŽtaleerd en bekritiseerd.

Het ligt echter anders wanneer mensen van buiten Israel, mensen die verder niet specifiek bij het land betrokken zijn, Israels bestaansrecht ter discussie stellen en iedere mogelijke misstand opsporen. Dat heeft toch vaak een wat nare bijsmaak. De gekste maar ook meest oninteressante dingen over Israel verschijnen op voorpagina's van kranten, dingen die in alle andere landen van de wereld beperkt blijven tot binnenlands nieuws. En van geen enkel ander land wordt openlijk het bestaansrecht betwist en ontkend, en geldt dit tegenwoordig als een welhaast mainstream positie waarmee je in Trouw, NRC, De Volkskrant maar ook Pauw en Witteman goede sier kunt maken.

Maar heeft hij eigenlijk niet gelijk? Als je eerlijk bent, als je je schroom aflegt, als je ophoudt je schuldig te voelen over de Holocaust, is dat dan niet gewoon waar? Wel, nee. De idee dat Israel als enige land ter wereld 65 jaar na dato nog steeds haar bestaansrecht moet bewijzen en hiervoor aan allerlei voorwaarden moet voldoen, is redelijk absurd. Zelfs als het zou kloppen dat voor Israels bestaan een ander volk verdreven moest worden en voor eeuwig buiten zijn vaderland zou moeten leven, vind ik dat het recht van de Joden op een eigen en veilige plek in dit geval voorgaat. Dat is dan inderdaad een 'recht der wanhoop', een recht geboren uit zoveel onrecht en lijden dat je met recht kunt zeggen dat de Joden hun portie wel hebben gehad. Zoals Yehoshua ook al erkent, de geschiedenis is vol van oorlogen, veroveringen en volksverhuizingen. Als Israel geen bestaansrecht zou hebben vanwege de gedwongen volksverhuizing van een ander volk, dan hebben de VS, Canada, AustraliŽ, Turkije, India, Pakistan, Finland, Polen en een groot deel van de Arabische staten ook geen bestaansrecht. Er zijn bovendien wel degelijk meer en langerdurende en veel wredere bezettingen, en die landen maken niet de minste aanstalten om er een einde aan te maken. Hebben China, Marokko, Turkije en Rusland dan ook geen bestaansrecht vanwege deze bezettingen?

Nog los van de morele kant van een en ander geldt normaal gesproken ook zoiets als dat gedane zaken geen keer nemen. Niemand vindt het te rechtvaardigen dat een groot deel van de Indianen is uitgeroeid door blanke kolonisten, maar geen hond zal Amerika's bestaansrecht om die reden ontkennen, of er de voorwaarde aan verbinden dat men een groter gebied aan de Indianen moet teruggeven. Dat geldt ook voor recentere conflicten en gedwongen volksverhuizingen, waarvan er velen waren in de 20ste eeuw.

Verschillen

Er is daarbij een groot verschil tussen Israel aan de ene kant en bijvoorbeeld de VS en Canada aan de andere: De vlucht en verdrijving van de Palestijnen was voor een groot deel het gevolg van de keuzes van hun eigen radikale leiders. Waren zij bereid geweest tot een compromis, hadden zij erkend dat ook de Joden legitieme rechten in het land hadden, en hadden zij iets meer menselijkheid getoond toen de situatie van de Joden in Europa steeds precairder werd, dan was er waarschijnlijk allang een onafhankelijk Palestina geweest naast Israel, en misschien was er dan zelfs geen Israel geweest. De zionisten radikaliseerden door de Palestijnse afwijzing van iedere samenwerking en samen-leven en het brute geweld tegen Joodse burgers tijdens verschillende opstanden in de jaren '20. In reactie op dit geweld, waartegen de Britten vaak halfslachtig optraden, werd een zelfverdedigingsorganisatie opgericht, die aanvankelijk vooral gemeenschappen en kibboetsen bewaakte maar gaandeweg werd omgevormd tot een ondergronds leger. De verdrijving van veel Palestijnen was geen vooropgezet doel van de zionisten, zoals tegenwoordig vaak wordt beweerd, maar het gevolg van een door de Palestijnen begonnen oorlog. Pas toen de Joden die dreigden te verliezen en er slecht voorstonden, gingen ze in het offensief en werden strategisch gelegen dorpen aangevallen en de bevolking verdreven, mede met het oog op de aanstaande (en luidkeels aangekondigde) Arabische invasie op het moment dat de onafhankelijkheid zou worden uitgeroepen. Je kunt van mening zijn dat men van onafhankelijkheid had moeten afzien indien deze zwaar bevochten zou moeten worden, en er waren heel wat Joden die er zo over dachten. Een eigen staat is een mooi ideaal, maar het moet wel leuk blijven, en wij willen geen bloed aan onze handen. Wanneer een niet-Jood er zo over denkt moet je naar mijn idee wel consequent zijn, en dan blijven er weinig natie-staten meer over.

Een ander fundamenteel verschil is dat de Joden geen kolonisten waren in Palestina, maar er vandaan kwamen. De meesten waren er weliswaar heen geŽmigreerd vanaf de tweede helft van de 19e eeuw, zij hebben er wel altijd een binding mee gehad via hun religie, cultuur en collectieve geschiedenis. Bovendien zijn kleine groepen Joden altijd in het land blijven wonen, en had Jeruzalem eind 19e eeuw al een Joodse meerderheid. Voor veel Joden voelde naar Palestina emigreren dan ook als thuiskomen, en niet vooral als een spannend koloniaal project.

Akkermans artikel is daarom, hoe slim hij zich ook indekt ("Zelf heb ik zowel de eer gehad 'een zionistische propagandist' te worden genoemd ('hij kijkt verdacht star uit zijn ogen, alsof hij onder de pillen is') als een journalist die 'uiterst eenzijdig' de kant kiest van de Palestijnen en gelooft 'in de fata morgana van een vreedzame Intifada'"), in feite racistisch omdat aan de enige Joodse staat fundamenteel andere eisen worden gesteld dan aan alle andere landen.

Clichťs

Akkerman haalt er overigens nog een bekend clichť bij, namelijk dat Israels echte vrienden juist kritisch zijn en het een spiegel voorhouden, dit keer uitgesproken door Een Ander Joods Geluid. Nee, een echte vriend van Israel stelt geen hogere eisen aan Israel dan aan Turkije, China of Egypte. Een echte vriend vergroot niet je fouten uit en bagatelliseert die van je vijanden. Een echte vriend bepleit niet keer op keer dat je wordt gestraft en de relaties verminderd totdat je eenzijdig aan een serie eisen voldoet. Een echte vriend staat niet te demonstreren wanneer je op bezoek komt. Een echte vriend luistert naar je, toont begrip voor je en uit zijn weloverwogen kritiek binnenskamers. Hij waarschuwt je voor gevaren zonder die zelf te vergroten, hij zal het naar de buitenwereld toe voor je opnemen om je binnenskamers de huid vol te schelden. Een variant op dit clichť (niet in Akkermans artikel overigens maar wel bij EAJG tegengekomen) is dat van de alcoholist die geholpen moet worden door streng tegen hem te zijn, of de puber aan wie eveneens strenge regels moeten worden opgelegd voor diens bestwil. Daar spat de arrogantie vanaf, en het meer dan ironische feit dat het nota bene Europa is dat het 'dronken Israel' moet behoeden ontgaat velen.

Onder een dramatisch klinkende titel krijgen de lezers kortom dezelfde afgekloven clichťs voorgeschoteld die de laatste tijd zo vreselijk in de mode lijken maar waar maar weinig van klopt. Eentje was ik er nog vergeten: de Palestijnen zijn de slachtoffers van de slachtoffers. Soms blijven bepaalde ideeŽn tergend lang in de mode.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.