IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De antisemitisme-spiegel van Bart Voorzanger

IMO Blog, 2013

In mijn vorige blog had ik het vooral over de toon in het recente antisemitisme debat en de wederzijdse beledigingen en aantijgingen. Hier wil ik meer op de inhoud ingaan.


In de discussie worden de bekende stellingen ingenomen. Mensen als Afshin Ellian en Theodor Holman tonen zich geschokt en geven aan wat eraan gedaan kan worden. En op de bekende linkse en anti-Israel blogs wordt de zaak gebagatelliseerd en de boodschapper gehekeld. Op Republiek AllochtoniŽ stond een venijnig en ook gewoon erg dom artikel van Bart Voorzanger met de bekende canard dat die jongeren niet weten waar ze het over hebben en eigenlijk alleen zionisten of Israeli's bedoelen, en dan is het niet zo erg. Dit artikel werd door Abu Pessoptimist de hemel in geprezen. Ik ga er hieronder uitgebreider op in. Ik vrees dat dit een visie is die steeds gangbaarder wordt, en dat de schuld voor dergelijke walgelijke uitspraken zo via een ommetje weer bij de Joden zelf neergelegd wordt. Wel zo makkelijk.

Voor hen is Ďjoodí synoniem met IsraŽl, en IsraŽl is Ė niet geheel onbegrijpelijk Ė in de ogen van veel moslimjongeren dť grote boosdoener in het Midden-Oosten.

ít Is verleidelijk deze jongens weg te plakken achter het etiketje Ďantisemitismeí, maar ít is zeer de vraag of dat iets verheldert. Met gruwelsprookjes over babybloed in matzebeslag, de moord op een heiland of een internationale samenzwering die naar wereldheerschappij streeft, heeft hun Ďantisemitismeí weinig te maken. En voor zover ze al geloven in een internationaal complot zitten ze de werkelijkheid redelijk dicht op de hielen: zonder westerse steun had IsraŽl zijn schrikbewind niet lang volgehouden. De fout die ze maken is dat ze joden en IsraŽliís over ťťn kam scheren, en die fout maken ze omdat ze te weinig weten.

De moslimouders en -docenten die ik over deze kwestie sprak, gebruikten weliswaar regelmatig het woord Ďjodení waar ze ĎIsraŽliísí bedoelden, maar ít vergde weinig doorvragen om duidelijk te krijgen dat ze het onderscheid wel degelijk zagen en maakten.

Het zijn geen antisemieten maar voor zover ze het wel zijn is dat ook terecht. Okay, dus wanneer die jongens alleen alle zionisten of alle Joden die achter Israel staan dood wensen, dan is er niet veel aan de hand. Mogen we dan ook alle Turken die achter Erdogan staan doodwensen? En alle Chinezen die het beleid van hun regering tegenover bijvoorbeeld Tibet steunen? Het is een absurde redenering, die doet denken aan de tijd dat Joden zich gedwongen moesten bekeren. Wanneer zij zich van hun duivelse geloof afwendden konden ze worden gespaard. Zo hebben er heel wat voor de inquisiteurs gestaan. Er wordt wel vaker (maar meestal wat subtieler) een onderscheid gemaakt tussen 'foute' en 'goede' Joden, waarbij de goede Joden de slachtoffers zijn van de Holocaust en de foute Joden de zionisten die vervolgens hetzelfde met de Palestijnen doen en de Holocaust misbruiken om dit goed te praten. Het enige wat we daarom hoeven te doen, is de Marokkaanse en Turkse jeugd uitleggen dat de Joden van toen wel een beetje op de Arabieren van nu lijken, dat Hitler wel wat weg had van Wilders nu, en dat iedereen, ook de Marokkaanse regering, indertijd probeerde de goede Joden te helpen. Geschiedenisonderwijs is daarom nuttig, aldus Bart Voorzanger, maar daarbij moeten we wel eerlijk zijn over de wandaden van Israel:
Maar behandel dan ook het ontstaan van de staat IsraŽl, compleet met de minder fraaie details van tientallen uitgemoorde en honderden etnisch gezuiverde Arabische dorpen die vervolgens werden verwoest of herbevolkt met Europese immigranten, de massale, compensatieloze inbeslagname van Arabisch land, en de nog altijd voortdurende rechteloosheid van Arabische Ďstaatsburgersí (...) je laat ermee zien dat je bereid bent ook een waarheid onder ogen te zien die zŪj van groot belang achten omdat die hun geloofsgenoten raakt.

Vervolgens prijst hij de visie van de Turkse jongeren op Israel:
En misschien kunnen we ons zelfs door deze jongens laten inspireren. Hun oordeel over joden raakt kant nog wal, althans zolang we bij Ďjodení denken aan wat die term voor ons betekent. Maar hun oordeel over het optreden van de staat IsraŽl, op hoe weinig dat ook berust, is zo gek nog niet. We beginnen langzaam in te zien dat IsraŽl zich met zijn nederzettingen in bezet gebied en met zijn muur dwars door Palestijnse dorpen en landerijen ernstig misdraagt. Voorzichtig tekent zich een boycot van producten uit die nederzettingen af. Maar dat gaat natuurlijk op geen stukken na ver genoeg. Vrijwel alle producten uit IsraŽl zijn afkomstig van geroofd en nog altijd niet betaald land en verdienen het derhalve geboycot te worden.

We denken graag dat het probleem daar opgelost zal zijn zodra IsraŽl en Palestina elkaars bestaansrecht erkennen en het eens raken over de grenzen tussen beide. Maar in feite begint het dan pas. Ook een IsraŽl dat niet langer in oorlog is met zijn Palestijnse buren, is een land met een forse minderheid die van al zijn bezit en bestaansmiddelen beroofd is en moet leven in overbevolkte stadjes en dorpen, vaak zonder fatsoenlijke watervoorziening, zonder fatsoenlijke riolering, zonder fatsoenlijke energievoorziening, zonder fatsoenlijke medische voorzieningen, waar de wegen niet of nauwelijks onderhouden worden, waar geen droog brood te verdienen valt en de ruimte ontbreekt om dan zelf maar wat voedsel te verbouwen, stadjes en dorpen die vaak niet eens op IsraŽlische kaarten en in IsraŽlische gegevensbestanden staan, wat het aanvragen van een paspoort of het boeken van een vlucht flink kan bemoeilijken.

Dit is natuurlijk een en al onzin, overgenomen van zwaar antizionistische sites als Mondoweiss. Israelische Arabieren hebben het in Israel beter dan in welk Arabisch land ook, ze bezitten land in Israel, hebben uiteraard riolering, elektriciteit en alle andere voorzieningen die Joden ook hebben, studeren, werken, rijden op dezelfde wegen en met dezelfde auto's als Joden, zitten in de politiek en worden in dezelfde ziekenhuizen geholpen. Daarnaast kunnen ze naar een onafhankelijke rechter stappen, hebben ze onderwijs in hun eigen taal, is Arabisch een officiŽle taal in Israel, en is de islam een officiŽle religie die openlijk beleden kan worden zonder enig probleem of enig risico van geweld. Kom om al dat soort zaken maar eens aan als minderheid in een Arabisch land. De dorpen die niet op de kaarten staan liggen in de Negev en worden door de BedoeÔenen gesticht op een ietwat vergelijkbare manier waarop de kolonisten op de Westoever te werk gaan: ze zetten er een paar tenten en bouwsels neer, tappen illegaal water en elektriciteit af en laten hun vee grazen. Het probleem met de BedoeÔenen in de Negev is gecompliceerd en is zeker niet alleen Israel toe te dichten, al is zij ook niet vrij te pleiten. Zie hier een interessante video over de problematiek. Dit probleem speelt overigens niet alleen in Israel, en niet alleen bij de BedoeÔenen.

Dat Voorzanger Israel niet erkent en dus vindt dat het Joodse volk geen recht heeft op een eigen staat, blijkt nog duidelijker uit zijn slot:
Eenzelfde verwijt aan het adres van bijvoorbeeld joods Nederland hoor je nooit, terwijl hun geloofsgenoten in IsraŽl dŠgelijks de mensenrechten van honderdduizenden Palestijnen schenden, en dat zowel in de Bezette Gebieden als in, eh ... nou ja, de rest van het bezette gebied dus eigenlijk. Wij meten met twee maten. Over welke daarvan de juiste is, kun je twisten. Wat mij betreft is het de maat die ons leert dat joods Nederland geen blaam treft. Maar eis dan van islamitisch, Marokkaans of Turks Nederland ook niet dat het zich uitspreekt over het wangedrag van andere moslims, Marokkanen of Turken. Doet u dat wel, dan moet niet verbaasd zijn over Turkse jochies die Šlle joden verantwoordelijk achten voor de Palestijnse tragedie; ít is uw eigen manier van denken ...

'De rest van het bezette gebied'. Juist ja, het was altijd al Palestina, de Arabieren hebben recht op het hele Midden-Oosten inclusief Al Quds en bezet Tel Aviv, en de Joden, die de pech hadden door de Romeinen te zijn verdreven (omdat ze weigerden hun religie op te geven en de keizer te aanbidden), hebben pech. Dat ze elders werden vervolgd, verdreven en vermoord, en dat ze Palestina nog steeds als hun thuis zagen, jammer dan. Daar kunnen de Palestijnen toch niks aan doen? Dat er altijd Joden in het gebied hebben gewoond, dat het voor de Britten kwamen een Ottomaanse provincie was waar nooit sprake was van enig Palestijns-Arabisch nationalisme laat staan een eigen staat, who cares? Wat? Mufti? Arabisch antisemitisme? Pogroms in Jeruzalem en Safed? Zie je nu hoe goed die geoliede propagandamachine van de Joden, eh, zionisten, werkt? Logisch dat die Turkse jongens het daar helemaal mee hebben gehad en wel bewondering hebben voor de man die met de Joden wilde afrekenen.

En dan de opmerking dat wanneer we van Marokkanen vragen om wangedrag van andere moslims te veroordelen, we in feite hetzelfde doen als die Turkse jongens die vinden dat alle Joden dood moeten. Ten eerste is er nogal een verschil tussen iemand of een groep verwijten zich ergens niet tegen uit te spreken, en een groep dood willen hebben. Wanneer Wilders zou zeggen dat alle Marokkanen dood moeten omdat sommige Marokkanen rottigheid uithalen, kom je al dichter in de buurt. Dan nog is er een klein verschil, namelijk dat het met de Joden is gebeurd, en dat de nu levende Joden nog steeds met de gevolgen daarvan te maken hebben. De Joden dood wensen heeft, in het licht van de eeuwenlange vervolgingen en moordpartijen die culmineerden in de Holocaust daarom een extra macabere bijklank. Een ander verschil is dat Marokkanen niet alleen in Marokko tegenover de Amazigh rottigheid uithalen, maar het ook in onze wijken en steden doen, en ervoor zorgen dat onze Joden niet meer met een keppel op in Amsterdam naar de sjoel kunnen lopen en onze homo's beter niet hand in hand kunnen lopen. Stel je voor dat tienduizenden Joodse jongeren Marokkanen en Turken zouden treiteren en het zo ver ging dat moslima's in een aantal wijken niet meer met een hoofddoek op over straat kunnen? Dan kom je dichter in de buurt, en in dat geval zou ik eerlijk gezegd iets beter kunnen begrijpen als Turkse jongens weleens wat lelijks over Joden zeggen.

Voorzangers' hatelijke stukje draagt bij aan het probleem in plaats van de oplossing. Hij vertelt een hoop onzin over Israel en legitimeert anti-Joodse sentimenten. Ik vind het persoonlijk onbegrijpelijk dat zo'n haatstuk op het doorgaans gematigde 'Republiek AllochtoniŽ' wordt geplaatst. Zijn oplossing is om de jongeren nog meer haat tegen Israel, de enige Joodse staat, bij te brengen, in de hoop dat ze dan bereid zijn de Joden in Nederland met rust te laten. Het klinkt een beetje naar de Troika, waarbij de wolven steeds een kind kregen toegeworpen in de hoop dat ze daar weer even mee zoet waren en de anderen gespaard konden worden. De jongeren moet natuurlijk geleerd worden dat Israel recht van bestaan heeft zoals ieder ander land, en dat de Joden een volk zijn, niet slechts een religie, en dat zij ook legitieme aanspraken hebben op Israel. Daarnaast moet ze worden bijgebracht dat de Palestijnen niet alleen slachtoffers zijn maar een deel van de ellende over zichzelf hebben afgeroepen, en dat beide partijen hun mindere bladzijden hebben in deze geschiedenis. Dat alles komt niet overeen met wat zij over de zaak hebben opgevangen op Al Jazeera en andere media. Het komt niet overeen met hun beeld van de Arabier als het ultieme slachtoffer van het boze westen en de Joodse almacht. Maar als je het antisemitisme wilt bestrijden dan moet je ook een reŽel beeld geven van de Joodse staat, en die niet aan de wolven uitleveren.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.