IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Leeuw van Israel verslindt Palestijnse gazelle

IMO Blog, 2013

Bijna iedereen die zich met Israel en het Midden-Oosten bezig houdt en ook enig begrip voor Israels positie heeft, heeft hem weleens te horen gekregen: de Frisia vergelijking. Een bekende variant is de Kelten vergelijking. Het gaat grofweg zo: stel je voor dat de Kelten zomaar op een dag naar Nederland zouden terugkomen en het zouden opeisen omdat zij hier vroeger hebben gewoond en het eigenlijk van hun is, zou je dat dan accepteren en moeten we dan maar zomaar de helft of driekwart van Nederland weggeven?


Joris Luyendijk heeft dit in 2010 uitgewerkt in een ingewikkeld verhaal waarin de Friezen driekwart van Nederland bezet hielden, nadat ze allemaal uit Amerika waren gevlucht waar ze door een wreed eng mannetje met een snor werden bedreigd met uitroeiing. Ze bedachten toen opeens dat ze ooit een stukje Nederland bezaten en kwamen dat even opeisen, om van daaruit een steeds groter stuk in bezit te nemen. Alleen Limburg en Brabant waren nog van de Nederlanders, maar ook dat waren ze in rap tempo aan het innemen en volbouwen met nederzettingen. Ook NRC Handelsblad besteedde er aandacht aan en plaatste een grafische uitwerking door een student op haar achterpagina.

'Waarom zo moeilijk doen?', vraag je je wellicht af. Omdat de behoefte je eigen gelijk aan te tonen door de werkelijkheid flink te versimpelen bij bepaalde mensen blijkbaar erg sterk is. Men wil alles wat specifiek naar Israel, Joden en het 'heilige land' verwijst uitwissen om zo te bezien hoe het nu 'eigenlijk' zit, zonder de emoties die bij het echte verhaal komen kijken. Natuurlijk krijg je dan een karikatuur, en natuurlijk klopt er niks meer van als je de Joodse claim op het land reduceert tot het feit dat men er duizenden jaren geleden heeft gewoond.

Op Joop waagde onlangs ook weer iemand een poging tot een vergelijking. Geen Friezen of Kelten dit keer, maar leeuwen en gazelles op de savanne. Ene Dennis l'Ami tekent daar de volgende parabel op:

De leider van een kudde gazelles staat op de savanne en denkt een eeuwenoud conflict op te kunnen lossen. Hij roept naar een verderop in de schaduw liggende leeuw: 'Als ik je iedere maand een ziek, zwak of oud familielid geef, laat je ons dan verder met rust?' De leeuw krabt eens wat langs zijn machtige manen, gaapt en antwoordt: 'Dat lijkt me een goed plan.' De gazelle graast opgelucht verder. Als enkele weken later de is tijd gekomen om de leeuw een kuddelid te gunnen, bedankt de koning van de dieren de gazelle hartelijk en loopt met een oud, ziek exemplaar tussen zijn kaken terug naar de schaduw. De volgende dag wordt de gazelle wakker en ontdekt tot zijn schrik dat nog eens drie van zijn familieleden zijn verdwenen.

Hij tuurt de horizon af en ziet al snel dat de leeuw, met wie hij de afspraak had gemaakt, een feestmaal heeft aangericht met gazelle als hoofdmenu. Schoorvoetend loopt de gazelle naar hem toe en schreeuwt wanhopig 'we hadden toch een afspraak?' De leeuw gaapt, gunt de gazelle geen blik waardig en eet rustig verder.

Eťn keer raden wie de leeuw is en wie de gazelles.
De angel van het conflict in Palestina is dat de militaire grootmacht IsraŽl zich van niemand wat hoeft aan te trekken, terwijl internationaal recht nu juist is gestoeld op de gedachte dat we de gazelles moeten beschermen tegen de willekeur van de leeuw.

Israel als de leeuw die het liefste elke dag Palestijnen verorbert, en de Palestijnen als het weerloze slachtoffer dat beschermd moet worden. Kan het simplistischer? Ook in Israel zie je weleens dierenvergelijkingen, waarbij Israel dan het lam is en de Arabieren de leeuwen. Even stupide natuurlijk. Internationaal recht is inderdaad gestoeld op de gedachte dat zwakkere landen, en ook groepen binnen landen, beschermd moeten worden, zoals de mensenrechten de individuele mens moeten beschermen. In de mensenwereld zijn er echter alleen maar leeuwen, of gazelles, die afhankelijk van de omstandigheden zich als dader of slachtoffer gedragen en vaak wel wat van beide weg hebben. Maar dat vinden sommigen blijkbaar te ingewikkeld. Daarom stelt men Israel liever voor als de leeuw die van nature agressief is en het van nature op Palestijnen gemunt heeft. Alleen iemand die nog sterker is kan hem in toom houden. Het stuk heeft dan ook als kop dat 'wat Israel doet volstrekt natuurlijk is'. Wat Israel doet is inderdaad vrij natuurlijk, maar dan niet als valse leeuw die veel meer eet dan hem toe komt maar als dier dat zich tegen aanvallen van buiten beschermt en zijn gebied afbakent.

Er is overigens nog een dier waarmee antizionisten Israel graag vergelijken: de rups. Israel als rupsje nooitgenoeg dat het hele blad of de appel dat natuurlijk Palestina moet voorstellen, weg eet. Het is een absurde vergelijking als je bedenkt dat Israel ca. 0,5% van het hele Midden-Oosten beslaat. Het zou wat dat betreft logischer zijn de Arabieren met veelvraten te vergelijken, daar zij het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben veroverd en gearabiseerd. Al deze vergelijkingen lijken tot doel te hebben het dader- en slachtofferschap zo helder en simpel mogelijk voor te stellen. De gazelles zijn slachtoffer, en dan houdt die gemene leeuw zich ook nog eens niet aan de afspraak. Waarom zou hij ook? Hij is oppermachtig, 'koning van de dieren', en de gazelles kunnen toch niks doen.

Toen de wereld nog meer weg had van een jungle omdat er nog geen VN en mensenrechten waren, hadden de Joden het slechter dan nu. Ze besloten niet af te wachten tot die er waren maar hun eigen bescherming zelf te gaan regelen. Dat noemden ze zionisme en een meerderheid was aanvankelijk tegen, want men wilde liever slachtoffer blijven dan vuile handen maken. Een groot deel van de internationale gemeenschap en de VN noemde het een tijd lang racisme maar legde zich er schoorvoetend bij neer. Het cynisme is niet dat het internationaal recht faalt omdat het tandeloos is zoals l'Ami beweert, maar dat het internationaal recht wordt misbruikt door de leeuwen op de wereld om hun eigen daden goed te praten en de gazelles, die zich tegenwoordig goed tegen de leeuwen kunnen verdedigen, te straffen. In de mensenrechtenraad veroordelen de grootste mensenrechtenschenders iedere zitting ritueel alles wat Israel doet, de VN Algemene Vergadering doet ieder jaar hetzelfde en ook veel mensenrechtenorganisaties hebben onevenredig veel aandacht voor Israel. Het is voor bijvoorbeeld Europa veel makkelijker om Israel onder druk te zetten dan om dat bij China of Rusland te doen, en zo heeft men toch het idee wat te doen aan de internationale rechtsorde. De Arabische staten hebben bovendien olie waardoor er naar hen ook enigszins geluisterd wordt.

Het simplisme van de bedonderde gazelles en de terugkerende Friezen is aantrekkelijk. Ga maar eens aan een kind van acht uitleggen hoe het conflict in elkaar zit en wie er begon en dus de boosdoener is. Het probleem is dat door alle bijzaken weg te laten er weinig meer overblijft. Leeuwen mogen niet zomaar meer gazelles eten dan afgesproken, en Friezen mogen niet zomaar driekwart van Nederland inpikken. Dat snappen we. Maar daarmee heb je nog niks over Israel en de Palestijnen gezegd, wie het meeste recht heeft op het land en wie nou dader is en slachtoffer.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.