IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Buitenlandse zaken subsidieerde Palestijnse propaganda

IMO Blog, 2013

Op een PvdA bijeenkomst in Zwolle over het Midden-Oosten begin maart werden bij de ingang boekjes uitgedeeld met als titel: "Europa en Palestina: over het falen een historische dwaling te helpen rechtzetten". Het boekje is mede opgesteld door het Nederlands Palestina Komitee, en staat dus bol van de propaganda en historische verdraaiingen, waar ik later inhoudelijk op zal ingaan. Overigens is het ook taalkundig opmerkelijk slecht geschreven, maar dat terzijde.


Het NPK staan naar eigen zeggen het volgende voor:

Het NPK steunt de strijd van de Palestijnen voor de verwezenlijking van hun onvervreemdbare rechten, zoals verankerd in het internationaal recht, waaronder het recht op zelfbeschikking, het recht op terugkeer en het recht op compensatie.

Dit sluit zelfbeschikking voor de Joden dus uit, en druist daarmee in tegen het internationale recht en diverse VN resoluties. Het 'recht op terugkeer' is overigens niet verankerd in internationaal recht, en zeker niet de interpretatie van het NPK waarin het om met name de miljoenen nakomelingen gaat, mensen die voor een deel ook het staatsburgerschap hebben in andere landen zoals JordaniŽ, en daarmee volgens de definitie van de UNHCR helemaal geen vluchtelingen zijn.
De eerste stap om te komen tot een rechtvaardige vrede is beŽindiging van de Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost Jeruzalem en de Strook van Gaza, en de ontmanteling van de daar aanwezige joodse nederzettingen.

De eerste stap. Als de bezetting van de Westoever is beŽindigd kan men zich richten op de bevrijding van de rest van Palestina. En hoe rechtvaardig is het dat alle Joodse nederzettingen inclusief de Joodse wijken in Oost Jeruzalem moeten worden ontruimd? Dit waren voor een deel gemeenschappen die al voor 1948 bestonden (sommigen al eeuwenlang) maar door de Arabieren werden aangevallen en, om hun eigen terminologie aan te houden, etnisch werden gezuiverd in 1948.
In de visie van het NPK zal duurzame vrede alleen dan mogelijk zijn, wanneer alle huidige bewoners van Israel, de Westelijke Jordaanoever en de Strook van Gaza, alsmede de Palestijnse vluchtelingen over gelijke rechten beschikken binnen deze gebieden.

Israelische burgers hebben nagenoeg dezelfde rechten. Het NPK bedoelt natuurlijk dat alle Palestijnen en de miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen ook Israelisch staatsburger worden, waarna Israel natuurlijk onmiddellijk wordt afgeschaft, de zionisten eruit geknikkerd en de Joden die een dhimmi-status accepteren mogen blijven. In geen enkel Arabisch land worden Joden op iets dat ook maar in de verste verte aan gelijkwaardigheid doet denken behandeld. Er leven daarom ook nagenoeg geen Joden meer in Arabische landen. Er waren al pogroms in Arabische landen ver voor de stichting van Israel. De Joden hebben hard gewerkt en gevochten voor hun onafhankelijkheid, en zullen die niet vrijwillig opgeven. Een dergelijke 'oplossing' zal er dan ook alleen kunnen komen door oorlog en geweld. En daarbij bestaat natuurlijk het risico dat de Arabieren die oorlog wederom verliezen. Dan wordt het NPK weer heel erg boos, maar is het niet begrijpelijk dat ook de Joden voor hun rechten strijden?
Het zionistische project in Palestina impliceert systematische kolonisatie, verdrijving van de autochtone Palestijnse bevolking en de verwoesting van de Palestijnse samenleving en dient om die reden bestreden te worden.

Het 'zionistische project in Palestina' is een ander woord voor Israel. Israel dient dus bestreden te worden totdat het verdwenen is. Dat de stichting van Israel tot zoveel ellende van de Palestijnen heeft geleid ligt voor een groot deel aan hun verzet ertegen. Hadden zij met het delingsplan of een van de latere voorstellen ingestemd, dan hadden ze allang een staat kunnen hebben. Er was aanvankelijk een sterke stroming binnen het zionisme die een binationale staat wilde met de Arabieren in Palestina, maar men vond aan Arabische zijde totaal geen gehoor.

Steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Een boekje dat deze ideologie uitdraagt werd dus bij een PvdA bijeenkomst uitgedeeld, waar vrede tussen Israel en de Palestijnen zogenaamd centraal stond. Maar het kan nog erger. Bij het colofon staat:
Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Palestina Komitee en het Comitť Ander Europa. Europa en Palestina is het negende deel van Europa in de Praktijk, een serie van tien brochures met verschillende themaís over Europese politiek. Dit project wordt financieel gesteund door het Europafonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De eindverantwoordelijkheid voor de teksten van de brochures ligt bij het Comitť Ander Europa. Achterin deze brochure vindt u meer informatie over het project en de organisaties.

Waarom in G-dsnaam betaalt het Ministerie van Buitenlandse Zaken mee aan een antizionistisch propagandaboekje?, vroeg ik me af toen ik dit las.

Dit Europafonds blijkt vanaf 2006 (na het in een referendum afwijzen van de Europese grondwet) subsidies te hebben uitgedeeld aan projecten die de kennis en betrokkenheid bij de EU moesten vergroten en het debat stimuleren. Hoewel vooral pro-Europese en neutrale projecten werden gefinancierd, heeft het ministerie het blijkbaar ook nodig geacht om linkse actiegroepen geld te geven om het EU beleid af te kraken, alsmede bevriende staten zwart te maken. In 2010 kreeg de actiegroep 'Ander Europa' een ton subsidie voor een brochurereeks over diverse thema's en hun relatie met het EU-beleid, waarvan de 10 deeltjes tussen begin 2011 en eind 2012 zijn verschenen. Andere delen zijn o.a. geschreven door SOMO, WISE en de Campagne tegen Wapenhandel. Deze subsidie viel destijds onder verantwoordelijkheid van minister Maxime Verhagen. Toen eind 2010 het gedoogkabinet aan de macht kwam, is al vrij snel het Europafonds opgeheven. Ik vind het ongelofelijk dat bij de toekenning van subsidie zo totaal niet naar inhoud en kwaliteit is gekeken. Wanneer het al nodig wordt bevonden subsidie toe te kennen voor zoiets, dan zie je er toch vervolgens op toe dat dat ook goed wordt gebruikt en echte deskundigen de teksten schrijven?

Ik wil het Ministerie van Buitenlandse Zaken dan ook verzoeken om voortaan zeer kritisch te kijken naar subsidies voor dergelijke publikaties. Ook projectsubsidies die direct of indirect terecht komen bij allerhande organisaties die zeggen voor vrede te zijn maar in feite een eenzijdige anti-Israel agenda hebben zoals United Civilians for Peace, Een Ander Joods Geluid, en Palestijnse belangenorganisaties zoals het NPK en Stop de Bezetting, dienen beŽindigd te worden. Deze organisaties zijn onderdeel van en partij in het conflict, niet van de oplossing. Indien men dergelijke organisaties geld blijft geven, maak dan ook wat over naar Christenen voor Israel, het CIDI of Likoed Nederland. Maar er zijn manieren dit geld beter te besteden, zoals aan een uitgebreid onderzoek naar antisemitisme onder zowel allochtonen als autochtonen en de relatie met de toegenomen anti-Israel sentimenten.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.