IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Joodse staat is boze droom voor Anton van Hooff

IMO Blog, 2013

In De Gelderlander stond vorige week weer een nieuwe column van Anton van Hooff, waarmee hij naar eigen zeggen alvast meedingt naar de Vuile Pen Award van komend jaar. Hij liet ons o.a. weten:

Ach, enkele tientallen jaren geleden was ook voor mij IsraŽl een lichtend voorbeeld, maar vooral de objectieve berichtgeving in NRC Handelsblad heeft mij van gedachten doen veranderen. Inmiddels is mij duidelijk geworden dat IsraŽl een racistische schurkenstaat is (illegale atoomwapens, landjepik, apartheidspolitiek zelfs tegen de eigen Arabische burgers, doden van 100 Palestijnen voor 1 IsraŽli) en als zodanig de voornaamste aanstichter van Jodenhaat in de wereld Ė zie het recente CIDI-onderzoek (Joden kennen we niet, maar we haten ze wel omdat ze met IsraŽl te maken hebben). Hoeveel beter is de les die Een Ander Joods Geluid uit de Holocaust trekt: juist omdat wij Joden weten wat lijden is, moeten we het anderen niet aandoen.

Ik weet niet of men twee keer voor de prijs in aanmerking kan komen; voor alle zekerheid stel ik nog eens mijn kandidatuur op grond van mijn jongste column in De Gelderlander Ė zie bijlage.

Ik wil hier om te beginnen benadrukken dat de prijs in de eerste plaats is toegekend aan De Gelderlander, omdat zij het medium zijn dat de gewraakte column heeft geplaatst en daarmee een platform biedt aan dergelijke haatstukjes. Het gaat niet zozeer om Van Hooffs kwaadaardige onzin, het gaat om het feit dat dergelijke ideeŽn steeds meer mainstream worden en in mainstream media verschijnen waardoor het gif zich verder kan verspreiden. En waardoor mensen die er verder weinig van weten, autochtoon of allochtoon, worden bevestigd in hun vage negatieve gevoelens over Joden: 'dat rotvolkje in dat rotlandje van ze, en zie je nu wel, ik dacht het al maar durfde het niet te zeggen, ze deugen gewoon niet en moeten hun bek houden over die zogeheten Holocaust van ze'.

Ik waardeer het wanneer mensen eerlijk zijn, al vind ik het jammer dat zo weinig mensen bereid zijn een open dialoog aan te gaan. Wanneer Israel een racistische schurkenstaat is, wat zijn de Arabische landen dan? Extreem racistische nog ergere schurkenstaten? En wat zijn echte notoire mensenrechtenschenders dan? Hoe noemen we een regime dat werkelijk de bevolking onderdrukt en minderheden puur en alleen om hun ras allerlei basale rechten ontneemt? Hoe noemen we een regime dat wie te kritisch is straffeloos in de bak gooit, en daar zwaar martelt totdat men alles bereid is te bekennen wat de ondervragers maar willen horen? Hoe noemen we een regime waar de machthebbers niet democratisch worden gekozen of er slechts schijn verkiezingen zijn, en zij slechts zichzelf en hun clan verrijken ten koste van de bevolking, die voor een groot deel in bittere armoede leeft? Vakbonden zijn uiteraard verboden, net als demonstraties en van een vrije pers is geen sprake. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

'De fouten van Israel worden er niet minder om door op die van andere landen te wijzen', zullen sommigen hierop zeggen. Dat is op zichzelf waar, maar het gaat wel om de verhoudingen en de mate waarin. Ook in Nederland gebeuren soms ontoelaatbare dingen. Er verdwijnen misstanden in doofpotten, mensen worden niet serieus genomen door instanties, er is belangenverstrengeling of de politie heeft te hard opgetreden tegen een groep verdachten. Dat komt dan op Nieuwsuur en Pauw en Witteman, politici worden ter verantwoording geroepen, en soms wordt een onderzoek ingesteld. Toch zal niemand Nederland en schurkenstaat noemen. In Israel gaat meer mis dan in Nederland, maar Israel heeft dan ook met meer vijanden te maken en meer interne problemen en spanningen. Vanaf het begin heeft de gehele Arabische wereld zich tegen Israels stichting en de vestiging van Joden in Palestina verzet, en daardoor is de verhouding met de Arabieren in Israel gespannener dan die tussen Arabieren en autochtonen in Europese landen. En ook hier is die al niet bepaald vlekkeloos.

Als wij de problemen van Israel zouden hebben, het aantal verijdelde aanslagen, de hulp die Arabieren die in Israel wonen vaak hebben gegeven aan Palestijnse terroristen, de extreme uitspraken van iemand als Raed Saleh van de islamitische beweging in Israel, hoe veel zetels zou Wilders dan hebben gehad? Ik durf er niet aan te denken.

Israel de voornaamste aanstichter van Jodenhaat noemen is een totale omkering van oorzaak en gevolg. Israel is mede gesticht vanwege de virulente Jodenhaat en de vervolgingen die daar het gevolg van waren. Natuurlijk zijn Jodenhaters niet blij wanneer Joden meer macht krijgen en zich beter kunnen verdedigen, en natuurlijk zullen zij hun haat vervolgens ook op de Joodse staat richten. Waarmee, ik herhaal het nog maar eens, natuurlijk niet is gezegd dat alle kritiek op Israel is ingegeven door antisemitisme. Dat mensen Joden haten zonder ze te kennen is overigens een oud fenomeen; dit kwam in de Middeleeuwen al voor, en heeft dus wederom niks met Israel te maken.

Van Hooff stuurde ons zijn nieuwe column mee, en die doet inderdaad niet onder voor 'Leedroof'. Ik vraag me overigens af hoelang ze Van Hooff nog toestaan om dezelfde column te schrijven. Hij bevat namelijk weinig nieuws.

Geheel in de lijn der verwachting pleit Van Hooff voor een boycot van Israel, en geeft hij Erdogan groot gelijk dat zionisme racisme is. Sterker nog, hij meent dat 'ieder weldenkend mens natuurlijk weet dat Erdogan gelijk heeft'.

Hij stelt vervolgens het zionisme op een lijn met de nazi's en verwijst daarbij naar een brief van de Zionistische Vereniging van Duitsland na de machtsovername van Hitler in 1933, waarin begrip zou worden geuit voor 'de versterking van het rassenbesef'. 'Historicus' Anton van Hooff laat wetenschappelijk verantwoorde nuanceringen en contextualisering graag achterwege, want die hinderen alleen maar bij zijn doel: het inktzwart neerzetten van het zionisme, de nationale beweging van de Joden.

Terwijl de in maart 1933 afgekondigde internationale Joodse boycot van nazi-Duitsland moreel zeker gepast was, had deze in praktische zin weinig effect, en waren velen zelfs beducht dat deze het optreden van de nazi's tegen de Duitse Joden alleen maar zou verharden. De Zionistische Vereniging van Duitsland zocht daarop toenadering tot het nazi-regime en sloot een 'contract met de duivel', dat nog steeds als omstreden geldt maar waarmee ze wel tienduizenden Joden (tegen betaling) uit nazi-Duitsland hielpen ontkomen naar Palestina.

Uiteraard zal Van Hooff zeker niet wijzen op de samenwerking tussen de antisemitische moefti van Jeruzalem en de nazi's, en geen woorden vuil maken aan het racisme van Palestijnse en Arabische nationalisten. Het gaat hem ook helemaal niet om de gevaren van het nationalisme in het algemeen, maar slechts om het Joodse nationalisme. Daarna legt hij nog maar eens uit dat alleen de Joden van EAJG deugen, aangezien zij uit de Holocaust de les trekken dat juist Joden zouden moeten weten wat lijden betekent en dat een ander niet aan moeten doen. Het CIDI, dat er ook de les uit trekt dat Joden terecht een staat hebben gesticht die zowel bekritiseerd als verdedigd moet worden, moeten hun mond houden. En tot slot schuift hij het antisemitisme van de Turkse jongeren in de schoenen van Israel.

Zoals eerder aangegeven zijn het juist dit soort haatcolumns van blanke hoogopgeleide opiniemakers en historici die bijdragen aan een klimaat waarin alles over Joden en Israel gezegd mag worden. 'Kom je voor Israel op? Dan ben je het zelf schuld als je uitgescholden, bespuugd of erger wordt. Moet je zo'n schurkenstaat maar niet verdedigen. Zionisten zijn in feite nazi's, en wat deden we met de nazi's?' Nazi's zijn uitschot, nazi's vertegenwoordigen het absolute kwaad, niemand wil iets met nazi's te maken hebben en het is verboden om nazi-denkbeelden uit te dragen of symbolen te gebruiken. Wanneer zionisten nazi's zijn, zijn ze dus vogelvrij. En, het zal niet verbazen, de meeste Joden zijn ook zionisten. Zij staan, met vaak ook een hoop kritiek, achter het feit dat de Joden nu een staat hebben en dat die staat soms hard optreedt tegen Palestijnse terroristen. Ze vinden het terecht dat Israel Hamas posities aanvalt wanneer Hamas raketten op Israelische steden afvuurt, en ze vinden het terecht dat Israel de grenzen streng controleert en een afscheidingsbarriŤre heeft gebouwd zodat terroristen en spullen waarmee je wapens kunt maken niet de grens over kunnen.

Je kunt erover twisten of sommige maatregelen te streng zijn, of op concrete misstanden wijzen, maar het principe dat Joden als volk zelfbeschikking hebben als racisme wegzetten, en hun nationale beweging ideologisch met de nazi's gelijkstellen is walgelijk en kwaadaardig. Misschien dat mensen De Gelderlander willen laten weten* dat men niet van dit soort haatcolumns is gediend, en zich zorgen maakt om de gevolgen wanneer de Arnhemse jeugd, al dan niet van Turkse komaf, op deze manier gevoed blijft worden met anti-Israel en anti-Joodse haat propaganda.

Ratna Pelle

 

* Adres De Gelderlander:

Winselingseweg 10
6541 AK Nijmegen
Postbus 36
6500 DA Nijmegen
024-3650611

Redactie: redactie@gelderlander.nl

Lezersredacteur: (redactioneel)
Spreekuur: 10:30-12:15 (ma tm vrij)
0800-0226766 (gratis)
lezersredactie@gelderlander.nl


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.