IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Internationaal Gerechtshof VN doet geen recht aan Israel

IMO Blog, 2013

het Internationaal Gerechtshof  in Den Haag

De Adviesraad Internationale Vraagstukken hecht naar eigen zeggen veel waarde aan het internationale recht. Men schrijft wat dit betreft:


Hij [de AIV - RP] neemt daarbij de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de IsraŽlische muur uit 2004 als uitgangspunt, omdat daarin op veel omvattende wijze wordt gesproken over de juridische situatie en omdat actuele hete hangijzers, zoals de positie van (Oost-)Jeruzalem, het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen, de nederzettingen, de grenzen en de schaarste aan water, direct of indirect van een juridisch oordeel worden voorzien. De Advisory Opinion was gevraagd door de Algemene Vergadering van de VN, die hierover had besloten in een stemming met 90 stemmen vůůr, acht tegen en 74 onthoudingen, waaronder die van Nederland.

De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (IGH) is een advies en geen bindende uitspraak. Het IGH doet alleen bindende uitspraken over geschillen tussen staten, en alleen indien beide partijen daarmee instemmen. Het advies over dit conflict is dus ongebruikelijk. Een aantal landen, waaronder Nederland, vonden ook dat het IGH hier eigenlijk geen uitspraak over zou moeten doen omdat dit in de eerste plaats een politieke kwestie is. Men vond dit iets dat tussen de partijen onderling in onderhandelingen geregeld moet worden, samen met de andere hete hangijzers zoals de nederzettingen, grenzen, vluchtelingen etc.

De platte Aarde

Dit advies was zoals men zelf al aangeeft gevraagd door de Algemene Vergadering (AV), waar de Arabische, islamitische en niet gelieerde staten een meerderheid hebben en daarom iedere anti-Israel resolutie op een automatische meerderheid kan rekenen, hoe absurd die ook is. De AIV verwijst vaker naar de AV en ook naar de VN Mensenrechtenraad als bronnen van internationaal recht. Dat is absurd. AV resoluties vormen geen internationaal recht; was dit wel het geval, dan zou Israel al lang niet meer bestaan. De Mensenrechtenraad bestaat zelf voor het merendeel uit ondemocratische landen, voor een flink deel Arabisch of islamitisch. Vandaar ook dat men er niet of nauwelijks toe komt om notoire mensenrechtenschenders als Soedan, het LibiŽ onder Ghadaffi, Saudi-ArabiŽ of Iran te veroordelen, en altijd maar weer naar Israel wijst. Ik meen dat de helft van haar speciale onderzoeken Israel betreft, en Israel een van de weinige landen is waarvoor een permanente mensenrechtenrapporteur werkzaam is. Uiteraard rapporteert de beste man alleen over schendingen door Israel, en worden Palestijnse misstanden en geweld geheel buiten beschouwing gelaten.

De uitspraak van het IGH kwam tot stand via een zogenaamde Emergency Special Session (ESS) die geheel was gewijd aan Israelische mensenrechtenschendingen op de Westoever en in 'bezet Oost-Jeruzalem':
On 15 October 2003, the Chairman of the Arab Group, on behalf of the States Members of the League of Arab States, requested the resumption of the Tenth Emergency Special Session of the General Assembly to consider the item of ďIllegal Israeli actions in Occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian TerritoryĒ (A/ES‑10/242); this request was supported by the Non-Aligned Movement (A/ES‑10/243) and the Organization of the Islamic Conference Group at the United Nations (A/ES‑10/244). The Tenth Emergency Special Session resumed its work on 20 October 2003.

Tijdens een volgende meeting van deze 'Special Session' werd de resolutie aangenomen waarin het IGH opdracht kreeg zijn advies te geven. De tiende ESS zou daarna nog tien keer bij elkaar komen, alle tien keer om over Israels (vermeende) wandaden te praten. Ik geloof niet dat er al tien ESS bijeenkomsten zijn geweest over SyriŽ, of over Soedan.

Er is nog iets. Volgens het VN handvest is het niet de bedoeling dat de Algemene Vergadering zich met zaken bemoeit die ook bij de Veiligheidsraad liggen, omdat men elkaar dan in de wielen kan rijden. Maar terwijl de tiende ESS weer bij elkaar werd geroepen, werd er ook in de Veiligheidsraad over de kwestie gesproken, en daar besloot men de Routekaart voor Vrede als leidraad aan te nemen. Het gebeurt eigenlijk continu dat de AV resoluties aanneemt over Israel en tot actie oproept terwijl het ook in de Veiligheidsraad wordt besproken. Arabische landen brengen zaken continu in op de AV om een Amerikaans veto te omzeilen. In de AV kun je ook aangenomen krijgen dat de aarde plat is en Israel dat heeft gedaan (vrij naar Abba Eban), maar toch lijken die onzin-resoluties voor steeds meer mensen en groeperingen een serieuze leidraad te vormen, met als smoes dat de Veiligheidsraad nou eenmaal vaak niet tot ferme uitspraken kan komen vanwege het vetorecht van de permanente leden.

Daar kan nog aan worden toegevoegd dat Israel door het Arabische blok uit tal van VN organen wordt gehouden, en als enige land bijvoorbeeld nog nooit lid is geweest van de Veiligheidsraad, terwijl daar wel altijd minstens een Arabisch of islamitisch land zitting in heeft. De VN werkt namelijk met regionale blokken, en Israel hoort op grond van haar geografische ligging tot het Aziatische blok. Dit blok boycot Israel echter onder leiding van de Arabische landen, en daarom is Israel na veel vijven en zessen toegelaten tot het 'Europese en andere staten' blok. Daar zijn echter een aantal beperkingen aan verbonden waardoor Israel nauwelijks participeert in VN instituties. Ook is het niet welkom bij zittingen van regionale organen in Geneve en kan het er alleen in New York bij zijn. Daardoor kan bijvoorbeeld nooit een Israelische rechter verkozen worden in het IGH en kan Israel ook niet meestemmen voor de rechters die er zitting in hebben. Wanneer je je beroept op VN resoluties en uitspraken van VN organen, moet je je van deze geschiedenis bewust zijn om te kunnen begrijpen dat die resoluties en uitspraken alles behalve neutraal zijn.

Legaliteit van de 'muur'

De AIV schrijft:
Eveneens met 14 tegen een spreekt het Hof uit dat de VN, in het bijzonder de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad, moeten nagaan welke verdere actie nodig is om ervoor te zorgen dat er een eind komt aan deze illegale situatie. Tevens stelt het vast dat op alle VN-lidstaten de plicht rust de illegale situatie niet te erkennen en geen hulp te verlenen bij de instandhouding daarvan, en dat zij erop moeten toezien dat elke belemmering van het Palestijns recht op zelfbeschikking die van de muur uitgaat tot een eind wordt gebracht. Na het uitkomen van de Advisory Opinion vroeg de Algemene Vergadering om integrale uitvoering ervan. Zij deed dat met een stemverhouding van 150 vůůr (waaronder Nederland), zes tegen en tien onthoudingen.

Het advies van het IGH heeft geen enkel oog voor Israels kant. Slechts op ťťn plek wordt kort opgemerkt dat Israel het recht heeft haar burgers te beschermen tegen Palestijns geweld, om vervolgens uit te leggen dat dat niet mag door een afscheidingsbarriŤre op te richten. Ook wordt gesteld dat artikel 51 van het VN handvest, dat het recht op zelfverdediging van landen tegen geweld bevestigt, niet van toepassing is op geweld vanuit de Westoever omdat de Westoever geen aparte staat is. Op andere gebieden krijgt 'Palestina' echter wel de status van een staat:
By the aforesaid Order, the Court also decided, in accordance with Article 105, paragraph 4, of the Rules of Court, to hold public hearings during which oral statements and comments might be presented to it by the United Nations and its Member States, regardless of whether or not they had submitted written statements, and fixed 23 February 2004 as the date for the opening of the said hearings. By the same Order, the Court decided that, for the reasons set out above, Palestine might also take part in the hearings. Lastly, it invited the United Nations and its Member States, as well as Palestine, to inform the Registry, by 13 February 2004 at the latest, if they were intending to take part in the above‑mentioned hearings. By letters of 19 December 2004, the Registrar informed them of the Court's decisions and transmitted to them a copy of the Order.

Het lijkt erop dat het IGH Palestina wel de voordelen van een staat wil geven, maar niet de verantwoordelijkheid die daarbij hoort om bijvoorbeeld zelf aanslagen vanuit haar grondgebied op Israelische steden tegen te gaan. Of, in de woorden van Ami Isseroff:
Thus, to achieve its finding, the court held at the same time that there exists an armed conflict, and that territories are occupied territories of another state, but also and at the same time asserted that Israel has no right to defend itself in that conflict, because there is no other state involved.

Het advies van het IGH stamt uit 2004, toen Israel net een ongekende golf van terreuraanslagen achter zich had. Soms waren er meerdere dodelijke aanslagen per week, met in totaal tientallen doden per maand, met enkele uitschieters naar de honderd. Israeli's durfden niet meer over straat en het openbare leven was ontwricht. Men moest iets doen, en besloot, naast de herbezetting van een aantal Palestijnse steden, tot de bouw van een afscheidingsbarriŤre.

Ook het Israelische Hooggerechtshof deed uitspraak over de legaliteit van de 'muur', en oordeelde dat de route op meerdere plaatsen aangepast moest worden om de Palestijnen te ontzien. Israel is niet altijd even voortvarend geweest in het uitvoeren daarvan, en het heeft jaren geduurd voordat deze aanpassingen zijn doorgevoerd. In het oordeel van het Israelische Hooggerechtshof, dat zich kritisch opstelt tegenover en onafhankelijk is van de regering, werd een reŽle afweging gemaakt tussen het recht van Israel zich tegen aanslagen te verdedigen en het recht van de Palestijnen op vrijheid van beweging. Het oordeel van het IGH daarentegen wees Israels recht op zelfverdediging af en ging verder alleen af op Palestijnse claims. Een aantal landen, deskundigen en organisaties hebben zogenaamde 'oral statements' gegeven, waaronder, niet verwonderlijk, diverse Palestijnen, vertegenwoordigers van de Arabische Liga, de Islamitische Conferentie en individuele islamitische staten.

Recht op terugkeer

Het AIV stelt:
De AIV voegt aan bovenstaande beschouwing toe dat de Advisory Opinion van het Hof en de resoluties over onder meer het recht op terugkeer passen in een lange reeks van besluiten van met name de Algemene Vergadering van de VN en de VN-Veiligheidsraad waarin duidelijk wordt dat de Palestijnen het internationale recht grosso modo aan hun zijde hebben. Het aantal resoluties van een dergelijke strekking, algemeen verwoord dan wel gewijd aan specifieke themaís, is talrijk; de belangrijkste, circa twintig in getal, werden recent aangehaald in de resolutie van de Algemene Vergadering over de status van Palestina.

Zoals reeds uitvoerig beargumenteerd is de idee dat het recht op terugkeer van de vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen is verankerd in het internationale recht pertinent onjuist. Dat krijg je ervan als je AV resoluties als internationaal recht gaat beschouwen. Hoe kan in vredesnaam iemand als Korthals-Altes meegaan in deze onzin? De Veiligheidsraad heeft ook de nederzettingen gehekeld, maar stelt daarnaast ook eisen aan de Palestijnen. De belangrijkste resoluties zoals delingsresolutie 181, 242, 338 en later de aanname van de Routekaart gaan uit van vrede op grond van een tweestatenoplossing, waarbij de territoriale integriteit, veiligheid en erkenning van alle staten in de regio uitgangspunt is. Dat betekent dus dat in ruil voor Israelische opgave van land, vrede en erkenning wordt geboden. Nergens wordt een eenzijdige terugtrekking van Israel geŽist. De idee dat de Palestijnen het internationaal recht aan hun kant hebben is dan ook onjuist. Helaas geloven steeds meer mensen, instanties en politici in de Palestijnse propaganda waarin inderdaad Israel aan een serie eenzijdige eisen moet voldoen voordat er Łberhaupt gepraat kan worden. In 2005 riepen ruim 70 Palestijnse maatschappelijke organisaties op tot een boycot (BDS) van Israel. Dat leek een radikale positie, maar is nu mainstream geworden. Wie had toen kunnen geloven dat deze oproep, in iets afgezwakte vorm, nog geen tien jaar later zou zijn overgenomen door een gerenommeerde adviesraad, voorgezeten door een VVD-er?

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.