IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Rapport over nederzettingenproducten Israel

IMO Blog, 2013

Een keur aan actiegroepen voert al jaren campagne tegen alles in Nederland wat met de Israelische nederzettingen en bezetting te maken heeft, van Veolia die een tramlijn in Oost-Jeruzalem aanlegt tot Ahava dat haar producten zou fabriceren op het bezette deel van de Dode Zee oever. Omdat een boycot van Israel veel aversie oproept, is er gelobbyd voor het als zodanig etiketteren van producten die uit de omstreden nederzettingen afkomstig zijn, zodat die wel gericht geboycot kunnen worden want de nederzettingen kunnen ook in Nederland op weinig sympathie rekenen.


De organisaties ICCO, Cordaid en IKV Pax Christi hebben in het kader hiervan vorige maand een onderzoeksrapport naar buiten gebracht, waarin de handelsverbanden van Nederlandse bedrijven met de nederzettingen in kaart wordt gebracht en gehekeld. Zoals te verwachten wordt een eenzijdig en vaak foutief beeld gegeven van het conflict. In de inleiding gaat het al meteen mis:

Since 1967, Israel has occupied the West Bank (including East-Jerusalem), the Gaza Strip and the Golan Heights. These territories are beyond the Green Line, which is the internationally recognized border of the State of Israel. Israel has established settlements in these occupied territories, which is illegal according to international law, for instance the Fourth Geneva Convention, the Hague Convention and many UN Security Council resolutions.

Israelís settlements in the Gaza Strip were only dismantled in August 2005. On the West Bank and the Golan Heights, however, settlements are expanding and new ones are being established. These settlements are a source of severe and systematic human rights violations, harming the daily lives of millions of Palestinians and a few thousand Syrians living under Israeli occupation. Moreover, these settlements pose a serious obstacle to peace between Israel and the Palestinians

Er wordt wel bijgebouwd binnen bestaande nederzettingen, maar er worden geen nieuwe meer gebouwd. Er wordt grotendeels bijgebouwd in de grote blokken, die volgens verschillende vredesvoorstellen waaronder het Geneefse Akkoord, bij Israel zouden blijven in ruil voor land elders.

De Groene Lijn is niet de internationaal erkende grens, maar een wapenstilstandslijn die nooit door de Arabische wereld of Israel als grens is erkend. Of de genoemde conventies het bouwen van nederzettingen verbieden valt te bezien en is omstreden; ze lijken vooral bedoeld tegen iets anders, namelijk het deporteren van eigen bevolkingsgroepen, zoals de nazi's deden met de Joden in de Tweede Wereldoorlog. VN Veiligheidsraad resoluties roepen in navolging van resoluties 242 en 337 op tot onderhandelingen om tot vrede te komen. In het volgende wordt nog duidelijker hoe men de boel verdraait:
After the 1948-49 Arab-Israeli war, Israel and its neighbouring countries established a postwar armistice line that marked Israelís borders with Egypt, Jordan, Lebanon, and Syria. It is known as the Green Line, the internationally recognized border of the State of Israel. Beyond this border lie the West Bank (including East Jerusalem), the Gaza Strip, and the Golan Heights, the remaining territories of historic Palestine. These territories have been occupied by Israel since 1967. The West Bank and Gaza Strip are known as the occupied Palestinian territories (oPt), the Golan Heights are part of Syria.

UN Resolutions 242 and 338 stipulate that Israel must withdraw completely from these territories. Israel withdrew from the Gaza Strip in September 2005, but continues to build settlements in the other territories, actions deemed illegal by virtually all other states. Neither the Oslo Accords of 1993 nor the Road Map of 2003 led to a land agreement between the parties or a withdrawal by Israel.

Nee, 242 en 338 roepen op tot terugtrekking uit 'bezet gebied' (niet perse alle bezette gebieden) en benadrukte bovendien het recht van alle staten in de regio op veilige en erkende grenzen, een duidelijke verwijzing naar Israel. Er staat:
Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

Men roept in feite op tot land voor vrede, ofwel Israelische terugtrekking uit (de meeste) bezette gebieden, in ruil voor erkenning en vrede. Er is ook hier geen sprake van de Groene Lijn als grens. Overigens hebben de Arabische staten 242 altijd verworpen terwijl Israel hem wel accepteerde.

De Oslo Akkoorden leidden tot de Israelische terugtrekking uit alle Palestijnse steden, waardoor zo'n 98% van de Palestijnen onder Palestijns zelfbestuur leeft. Dit is later gedeeltelijk teruggedraaid als gevolg van honderden terroristische aanslagen tijdens de tweede intifada. De Roadmap is een zachte dood gestorven omdat beide partijen zich er vanaf het begin niet aan hielden.

Volgens dit rapport zijn de Joodse wijk in de oude stad van Jeruzalem, de Klaagmuur, de Olijfberg, de tientallen synagoges in de oude stad alleen bezet Palestijns gebied. Dit is beyond absurd. Jeruzalem had eind 19e eeuw al een Joodse meerderheid. Het Joodse gedeelte van de oude stad is vele honderden jaren oud, en er zijn resten gevonden van Joodse bewoning van duizenden jaren geleden. De Klaagmuur is het restant van de oude Joodse tempel, en was al een heilige plaats voordat de islam bestond. Onder de Tempelberg bevinden zich resten van bebouwing uit die tijd. Sommige wijken die nu bijna geheel Arabisch zijn zoals Sheikh Jarrah, waren vroeger grotendeels Joods. In 1948 zijn dan ook vele duizenden Joden verjaagd uit Oost Jeruzalem en zijn de Joodse delen verwoest. Alleen al de bewering dat geheel Oost Jeruzalem, dat wil zeggen het gedeelte van Jeruzalem dat het Jordaanse leger in 1948 veroverde, 'bezet Palestijns gebied' is, zou voldoende moeten zijn om een rapport te diskwalificeren. Helaas is deze bewering gemeengoed geworden.

Het rapport stelt:
Companies and government institutions which profit from the occupation:

ē Israeli government institutions, such as the army, which are directly involved in the Israeli occupation;

ē Companies that supply weapons and security products and - services to the Israeli army;

ē Companies involved in the construction of the Israeli separation wall between Israel and the occupied Palestinian territories;

ē Companies and financial institutions providing infrastructural or financial services in occupied Palestinian territories.

Met andere woorden, alles wat Israel ten goede komt, komt eigenlijk ook de bezetting ten goede, want die is onderdeel van Israel. Israel zou geen dag kunnen bestaan zonder het leger. Het leger zorgt ervoor dat raketten van Hamas en Hezbollah hun doel niet kunnen treffen, het verijdelt aanslagen en haalt Palestijnen met explosieven eruit bij de checkpoints. Maar er worden ook Palestijnen onnodig opgehouden of getreiterd bij de checkpoints, en soms wordt het leger ingezet om nederzettingen te beschermen (men heeft ook een eigen beveiliging) of om stenen gooiende Palestijnen te verjagen. De grens tussen legitieme acties en onderdrukkende is moeilijk te trekken, zoals het ook lastig na te gaan is welke aanvallen in bijvoorbeeld de recente Gaza oorlogen legitiem waren omdat het verwachte militaire voordeel proportioneel is in relatie tot het risico van burgerdoden, en welke niet. Zo'n uitleg van wat allemaal onder steun aan de bezetting valt laat al zien dat er voor Israel en haar recht op zelfverdediging absoluut geen ruimte is wat betreft dit rapport. Bovendien is de bezetting zelf niet illegaal of omstreden, en heeft Israel het recht om, zolang er geen vredesregeling is overeengekomen, dit gebied om veiligheidsredenen te behouden. Het heeft daarbij bepaalde verplichtingen als bezettende macht, maar ook rechten. Overigens is volgens de Haagse Conventie alleen dan sprake van een bezetting wanneer de bezettende macht er effectief de macht uitoefent en dus het bestuur vormt in het gebied. De A en B gebieden vallen daar eigenlijk niet onder, al zijn ze ook niet geheel zelfstandig.

Het rapport van ICCO c.s. is oude wijn in nieuwe zakken. Anti-Israel actiegroepen zoals het Palestina Komitee en United Civilians for Peace voeren al jaren actie tegen Israel onder het mom van de bezetting, en nagelen Nederlandse bedrijven die met Israelische in zee gaan aan de schandpaal. En die bedrijven zijn daar steeds gevoeliger voor, zo blijkt. 'Palestina' spreekt tot de verbeelding, en de vele onjuistheden die deze pro-Palestina actiegroepen uitdragen, samen met een leger aan columnisten en opiniemakers, worden zelden weerlegd omdat de media geen boodschap meer hebben aan het 'ouderwetse' Israelische verhaal van het kleine dappere landje dat de woestijn tot bloei brengt. Bovendien draaft een deel van de pro-Israel gemeenschap soms ook door, waardoor hun argumenten aan geloofwaardigheid verliezen. Opvallend is dat het ICCO rapport uitgebreid in de media kwam, terwijl een CIDI rapport over de nederzettingen een paar maanden geleden geheel onvermeld bleef.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.