IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Dries van Agt klaagt over de Muur van Israel

IMO Blog, 2013

Soms lijkt de tijd even stil te staan, of achteruit te lopen. Soms lijken we zomaar weer te zijn aanbeland in het tijdperk van de LP's, en horen we een kapotte grammofoonplaat die maar blijft overslaan naar de vorige groef. Dit overkwam me toen ik vorige week van Dries van Agt op TV zag, sprekend in de Tweede Kamer over de Muur. Van Agt zei onder andere:


Het ten deze toepasselijke dwingend internationaal recht is uiteengezet in de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 9 juli 2004. Wat vooral opvalt is de herhaaldelijk terugkerende benadrukking: "Israel is under an obligation". IsraŽl is verplicht de muur af te breken en de getroffenen schadeloos te stellen. Maar ook wordt gezegd, dat andere landen verplichtingen hebben, vooral staten welke zijn aangesloten bij de Vierde Geneefse Conventie van 1949. Nederland is daarbij aangesloten (IsraŽl zelf trouwens ook). Die aangesloten staten moeten ervoor zorgen dat IsraŽl zich aan die Conventie houdt, staat er in vierkante bewoordingen in. Het internationaal recht gebiedt ons dus actie te ondernemen tegen de vergrijpen die IsraŽl pleegt tegen die Conventie. Het bouwen van de muur is een van die vergrijpen.

Het veronachtzamen van ernstige schendingen van de internationale rechtsorde, terwijl optreden mogelijk zou zijn, is ontrouw aan onze Grondwet. Zolang aan IsraŽl geen strobreed in de weg wordt gelegd, wordt de internationale rechtsorde niet bevorderd maar beschadigd. Onze regering moet in deze zaak actie nemen en ons parlement is gehouden te bewerkstelligen dat zij dit doet.

Fijn dat er naast alle hektiek en veranderingen ook zaken zijn die hetzelfde blijven, zoals de vierkante bewoordingen van meneer Van Agt en zijn ietwat archaÔsch taalgebruik. Maar goed, ter zake. Van Agt dus nog maar een keer. Of, in de woorden van een eveneens wat geÔrriteerde blogger op de Telegraaf:
Daar is ie weer, Dries van Agt. Met zijn campagne tegen IsraŽl. Nu weer prekend tot het Nederlandse parlement dat ook eens moest horen wie goed en fout is in de wereld.

Wat klopt er niet de redenering, die erop neer komt dat wij onze grondwet schenden als we geen sancties invoeren tegen Israel en alles doen wat binnen ons vermogen ligt om dat land ertoe te zetten die vermaledijde Muur af te breken? In de eerste plaats, maar dat wist u natuurlijk al, is 95% een hek, en in de tweede plaats, maar dat wist u natuurlijk ook al, is de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof een advies en geen 'toepasselijk dwingend internationaal recht'. Het is een advies waar nogal wat op valt af te dingen, zoals het feit dat het normaal alleen uitspraak doet bij geschillen tussen twee staten, en Palestina ondanks de recente statusverhoging in de VN nog steeds geen soevereine staat is. In de derde plaats wees het Hof Israels claim van zelfverdediging af omdat het hier niet om geweld van een andere staat ging (een rare redenering, want men erkende 'Palestina' wel als bevoegd om uitgebreid haar bezwaren tegen de 'muur' toe te lichten), en ten vierde is de route van de barriŤre op diverse trajecten inmiddels aangepast op grond van uitspraken van Israels eigen hooggerechtshof. Ten vijfde heeft de 'muur', los even van de kritiek die je op de route kunt hebben, vele levens gered en er samen met andere veiligheidsmaatregelen voor gezorgd dat honderden zelfmoordaanslagen werden verijdeld. Ten zesde is het absurd te claimen dat alle landen die de Geneefse Conventie hebben ondertekend alle landen die die zouden schenden daar voortdurend op zouden moeten aanspreken en sancties tegen deze landen zouden moeten instellen. Deze conventie, en andere conventies en het internationale recht Łberhaupt, worden door vele tientallen staten zwaar geschonden, en zelfs nette Westerse democratieŽn zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland gaan niet vrijuit.

Volgens Dries van Agt moet Nederland dus overgaan tot sancties tegen Israel zolang het de 'muur' niet afbreekt. De Palestijnen hoeven uiteraard helemaal niks. Het Palestijnse geweld houdt vanzelf op wanneer Israel ze 'hun rechten' geeft, zo heeft hij vaker verkondigd, en hij toonde in het verleden begrip voor Palestijnse aanslagen en bagatelliseerde ze als wanhoopsdaden van enkelingen. Daarmee heeft hij al lang laten zien zeer slecht van de feiten op de hoogte te zijn, bijvoorbeeld van het feit dat aanslagen op en geweld tegen Israelische burgers door grote groepen Palestijnen worden goedgekeurd en als legitieme 'verzetsvorm' gezien. Ook gaat hij geheel voorbij aan het feit dat veel Palestijnen (en zeker Hamas, maar ook Fatah) menen dat heel Israel bezet Palestina is dat ooit, via de ene of de andere weg, weer Palestijns moet worden. Maar dat wisten we allemaal al, en Van Agt maakt zelf geen geheim van zijn eenzijdige kijk op het conflict.

Hoe reageerde de kamer op dit anti-Israel pleidooi? Wel, grotendeels langs de bekende lijnen: de rechtse partijen waren het er niet mee eens, de linkse reageerden positiever en Timmermans schipperde weer eens:
Minister Timmermans reageerde ook op de petitie van Van Agt. Hij zei dat het kabinet van mening is dat de bouw van de muur illegaal is daar waar die op Palestijns grondgebied is, danwel wordt gebouwd. (...)
Hij zei dat het voor de IsraŽlische premier Netanyahu en de Palestijnse leider Abbas waarschijnlijk de laatste kans is om tot een tweestatenoplossing te komen. Sancties tegen IsraŽl brengen vrede tussen beide partijen niet dichterbij, meent Timmermans. 'Nu het roer omgooien' zou volgens hem in de weg staan van pogingen van de Verenigde Staten om IsraŽl en de Palestijnen weer om tafel te krijgen.

Dat is natuurlijk correct, maar er zijn ook meer principiŽle redenen om sancties tegen Israel af te wijzen. Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Desiree Bonis stapte overigens, mede vanwege het in haar ogen te softe standpunt van haar partij over Israel, op. Jammer dat voor veel mensen linkse en solidaire politiek gelijk staat aan het veroordelen van alleen Israel, en een volkomen blindheid voor Palestijns radikalisme en de veiligheidsproblemen van Israel. Maar ook het CDA stelt teleur, en van die partij komt dat eigenlijk meer als een verrassing. Zo dienden de Kamerleden Van der Staaij, Voordewind en Van Roon de volgende motie in:
Gewijzigde motie van het lid Van der Staaij, SGP, c.s.

De Kamer,
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat het IsraŽlische veiligheidshek voor de IsraŽlische regering een belangrijk defensief instrument vormt om de veiligheid van haar burgers te kunnen waarborgen;


Overwegende, dat het tracť van dit hek meermalen onderworpen is geweest aan het oordeel van het IsraŽlisch gerechtshof en dat dit Hof heeft uitgemaakt dat er evenwicht moet bestaan tussen de legitieme veiligheidsbehoeften en de belangen van de plaatselijke Palestijnse bevolking;

Voorts overwegende, dat de uitspraken van genoemd gerechtshof geleid hebben tot concrete aanpassingen van het tracť van het hek;

Voorts nader overwegende, dat in de huidige omstandigheden er alle reden is om in te zetten op een politieke oplossing van het Palestijns-IsraŽlische conflict;

Spreekt uit dat het IsraŽlische veiligheidshek Ė als belangrijk defensief instrument om de veiligheid van burgers te beschermen Ė geen reden vormt om (internationale) sancties jegens IsraŽl te treffen

En gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij
De Roon
Voordewind

Een keurig nette motie die beknopt en helder aangeeft waarom sancties niet op zijn plaats zijn. Het CDA steunde de motie echter niet, waardoor die, met de stemmen van de VVD fractie erbij, op 64 stemmen bleef steken. "86 Kamerleden sluiten sancties richting IsraŽl vanwege de veiligheidsmuur niet uit", zo concludeert DDS correct. Dat is eigenlijk redelijk schokkend. Je kunt kritiek hebben op de route van de barriŤre, en ik heb zelf vooral kritiek op het feit dat Israel wel erg traag is met het gehoor geven aan de uitspraken van het eigen hooggerechtshof, maar je kunt je ergere dingen voorstellen om sancties voor in te stellen. Het is een zwaar middel dat we niet bij iedere onenigheid met iedere staat van stal halen, en dat door getroffen landen doorgaans hoog wordt opgenomen. Tegen Israel loopt bovendien al van alles: de etikettering, die daar ook niet bepaald goed is gevallen, eindeloze kritiek op de nederzettingen en huisuitzettingen in Oost-Jeruzalem, op grond van informatie van zeer eenzijdige pro-Palestijnse organisaties, EU beleid om tegen de Oslo Akkoorden in de Palestijnen te steunen bij bouwen in de zogenaamde C-gebieden, en natuurlijk de statusverhoging van de Palestijnen in de VN onlangs. Israel heeft dus al genoeg te verstouwen, waar nauwelijks kritisch beleid tegenover de Palestijnen tegenover staat. Waarom dan staan maar liefst 86 parlementsleden hier niet onwelwillend tegenover?? Van_Agt_wil_voor_sancties_Israel.html">De Telegraaf meldt:
D66 wil de betrekkingen met IsraŽl niet intensiveren, terwijl SP en GroenLinks voor sancties zijn. Opvallend was dat het CDA dat ook niet uitsluit. Als IsraŽl een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk maakt, kan het EU-associatieverdrag met IsraŽl worden opgezegd, zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

De EU heeft associatieverdragen met verschillende landen rond de Middellandse Zee, waar het, dat is geen nieuws natuurlijk, met de mensenrechten niet allemaal even goed gesteld is. Toch hoor je niemand over het opzeggen van het associatieverdrag met Libanon (waar een gewapende militie ongekend veel macht heeft en sektarisch geweld geregeld voorkomt) of Egypte (waar de situatie steeds verder achteruit holt en geweld tegen christenen geregeld oplaait) of Marokko (dat sinds 1975 de West Sahara bezet houdt en er een duizenden kilometers lange muur heeft gebouwd) of zelfs Turkije waar de Koerden het al decennia zwaar te verduren hebben, tientallen journalisten in de bak zitten en vrijheid van meningsuiting niet echt bestaat), etc. Deze eenzijdigheid wordt altijd gelaakt door de partijen die welwillend tegenover Israel staan en ontkend of als irrelevant afgedaan door de critici. Toch lijkt het me reŽel en geloofwaardig om een zo eenduidig en consequent mogelijk buitenland beleid te voeren, waarin eenzelfde soort verdrag met verschillende landen in vergelijkbare situaties wordt aangewend om landen onder druk te zetten.

Omtzigt heeft natuurlijk gelijk dat het blijven bouwen in de nederzettingen een oplossing niet dichterbij brengt. Zonder echter de vele Palestijnse acties en eisen die een tweestatenoplossing in de weg staan ook te benoemen, te veroordelen en daar sancties aan te verbinden, kan opschorten van het associatieverdrag met Israel (of het steeds dreigen daarmee) slechts worden uitgelegd als selectief anti-Israel beleid. Terwijl minister Timmermans er alles aan doet om de schijn te vermijden dat de staat Israel wordt voorgetrokken op de Palestijnse Autoriteit (ondanks het feit dat beide nou eenmaal geen gelijkwaardige partners zijn voor Nederland en de PA Łberhaupt geen staat is) zou een wat gelijkere omgang wat betreft het uiten van onze kritiek zeker op zijn plaats zijn.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.