IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

NRC mist nuance over etikettering Israel

IMO Blog, 2013

Wie wijn of koekjes uit Israel koopt in de supermarkt, zou zomaar met een product uit de bezette gebieden thuis kunnen komen. Maar dat staat niet op het etiket. Hoog tijd voor scherpere regels. Is dit inderdaad 'made in Israel' of een nederzettingenproduct?

Nee, ik citeer nu niet het begin van een artikel van Dries van Agt of Liesbeth Zegveld op Joop, maar een artikel door correspondente Leonie van Lierop in de sjieke kwaliteitskrant NRC Handelsblad. En nee, het is ook geen citaat waarna een meer objectief commentaar volgt, het is de lead van een uitgebreid artikel in de krant van 24 april, verspreid over bijna twee hele pagina's, over de etikettering van Israelische producten. De kop luidt: 'Wijn uit bezet gebied? Het etiket meldt het niet'. Erbij staan afbeeldingen van allerlei producten die niet echt uit Israel zouden komen. Je zou echt zweren een folder van United Civilians for Peace in handen te hebben.


Vergeefs zoek je in het artikel naar het weerwoord van Israel, naar de argumenten die het CIDI maar ook diverse parlementsleden naar voren hebben gebracht. De vergelijking met hoe dit wat betreft andere landen en omstreden/betwiste/bezette gebieden geregeld is. Een uitleg over dat het Łberhaupt vrij ondoorzichtig is waar producten echt zijn gemaakt, omdat etiketten alleen het land vermelden waar het product in elkaar is gezet, gebotteld etc. en niet waar de grondstoffen vandaan komen. Wie zijn geweten mee wil nemen naar de supermarkt heeft het wat dat betreft lastig. Cherry tomaatjes uit de bezette West Sahara, hazelnoten die in Turkije door kinderen zijn geplukt, en hoe koosjer zijn boontjes uit dictatoriale Afrikaanse landen? Dan hebben we het nog niet over kleding, of over de recente onthulling dat er producten uit Chinese werkkampen in Amerikaanse supermarkten opdoken (o.a. VK 13 juni).

CIDI nuance

Volgens het CIDI is sprake van economische discriminatie wanneer men de regels voor etikettering alleen bij Israel zou aanpassen. Nu is het zo dat alleen het land waar het eindproduct is gemaakt vermeld wordt. Wanneer men bij Israel op het etiket zou willen aangeven dat de grondstoffen voor bepaalde producten van de Westbank of de Golan komen, zou dat dus economische discriminatie zijn en dat is verboden binnen de EU. Ook wanneer alleen producten uit de Westbank en de Golan apart worden gelabeld, en niet die uit bezette/omstreden gebieden van andere landen waarmee de EU een associatieverdrag heeft, is sprake van economische discriminatie en Israel zou dat bij het Europese Hof kunnen aanvechten. Daarbij moeten we denken aan Marokko (West Sahara) en Turkije (Cyprus).

Het CIDI wijst er ook op dat ďhet overgrote deel van de producten uit de Westbank en de Golanhoogte op de Israelische markt zelf terecht komt. Het aandeel uit de nederzettingen van Israels totale export is slechts 1%, dus de kans dat je in de schappen van Albert Heijn zoín artikel tegenkomt is zeer geringĒ. Het NRC artikel suggereert echter dat het om een derde van de producten uit Israel gaat die in de supermarkt liggen.

In het artikel van Van Lierop is enige nuance ver te zoeken, en ze maakt, naar goed journalistiek gebruik, alleen gebruik van pro-Palestijnse bronnen. Wat het artikel bijzonder kwalijk maakt is dat het met naam en toenaam allerlei producten opsomt en waar die te krijgen zijn. Dat lijkt maar ťťn doel te hebben: de consument voor deze producten waarschuwen, een verkapte oproep dus om geen producten die misschien wel voor een gedeelte uit een nederzetting komen, te kopen.

UCP coalitie

Men citeert instemmend een rapport dat in opdracht van ICCO, Cordaid en IKV Pax Christi is opgesteld en waarin de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij 'de bezetting' is onderzocht. Het definieert steun aan de bezetting wel heel breed en schaart daar alles onder wat met Israels veiligheid en het leger te maken heeft. Dit rapport is een vervolg op eerdere rapporten uit 2006 en 2010, toen onder de vlag van UCP (een samenwerkingsverband van deze drie organisaties en Oxfam-Novib). Dat deze organisaties onder het mom van vrede consequent en eenzijdig campagne voeren tegen Israel, vermeldt men er niet bij. UCP werd daarvoor zo'n 12 jaar geleden opgericht door de aangesloten ontwikkelingsorganisaties en heeft sindsdien miljoenen euro's van hen gekregen. Volgens een woordvoerder gaat etikettering nog niet ver genoeg omdat het de verantwoordelijkheid bij de consument legt; eigenlijk zou er een importverbod moeten komen voor producten uit de nederzettingen. Ook bij deze boude uitspraak geen kritische noot van Van Lierop dat het misschien een beetje vreemd is om wel producten uit Joodse nederzettingen te verbieden, en niet uit andere bezette gebieden, uit dictaturen of landen met schrijnende arbeidsomstandigheden.

Het artikel beweert dat Israel de boel probeert te flessen en de winkeliers en klanten te misleiden. Zo wordt het feit dat druiven uit de Golan in Israel worden uitgeperst als een truuk neergezet om ons om de tuin te leiden. Pro-Israelische organisaties en politici die het voornemen producten uit de nederzettingen te etiketteren bekritiseren worden neergezet als lastpakken. Een regeltje wordt er besteed aan Israels reactie: "Israel noemde het Nederlandse voornemen discriminatie". Het is duidelijk dat men absoluut geen zin had om ook maar iets van Israels argumenten weer te geven; Israel is de boeman en die laat je niet aan het woord.

NRC kader

In een kadertje wordt vervolgens nog eens uitgelegd dat de nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht. In de tekst wordt consequent van 'illegale nederzettingen' gesproken, maar je kunt dit natuurlijk nooit genoeg benadrukken. De nederzettingen vormen verder, aldus de NRC, volgens de EU een obstakel voor vrede tussen Israel en de Palestijnen. "De VN concludeerden in een recent rapport dat de nederzettingen daarbij inbreuk maken op de mensenrechten van de Palestijnen. Ze hinderen hun recht op zelfdeterminatie, bewegingsvrijheid, op water, op economische groei. Palestijnse boerderijen en akkers zijn verwoest en Palestijnse dorpen worden vervuild door afval uit de nederzettingen. Vanwege de nederzettingen zijn Palestijnen onteigend en ontruimd en dikwijls slachtoffer van geweld en discriminatie."

Nogmaals, als je niet beter weet zou je denken een krantje van het Nederlands Palestina Komitee in handen te hebben, maar het is toch echt de NRC. Wat is dat voor VN rapport? Dat vermeldt men niet. De VN algemene vergadering staat in meerderheid erg negatief tegenover Israel, en dat geldt ook voor de meeste andere lichamen en instituties. Overal waar een meerderheid van stemmen de doorslag geeft kunnen de Arabische en islamitische landen rekenen op de steun van de meeste derde wereldlanden en zo een meerderheid krijgen voor om het even welke anti-Israel resolutie, maatregel of onderzoek. Sommige speciale rapporteurs zoals Richard Falk zijn extreem anti-Israel en zelfs antisemitisch (Falk is hierom zelfs ontslagen bij Human Rights Watch). De VN kan dus niet zomaar als neutrale en betrouwbare bron worden opgevoerd door de krant.

Een deel van de beweringen over de nederzettingen is onjuist of mist cruciale context. Tegenover kolonistengeweld tegen Palestijnen staat bijna dagelijks geweld van Palestijnen tegen kolonisten. En daartegenover staan weer veel voorbeelden van goede samenwerking. Honderdduizenden Palestijnen werken dagelijks in de nederzettingen en verdienen er meer dan voor vergelijkbaar werk in Palestijnse steden. Sommige PA kopstukken zijn rijk geworden door de handel met Israel. Dat de nederzettingen de Palestijnse economie verstoren is dus niet juist. Er worden niet zomaar boerderijen verwoest, en Palestijnen die zijn onteigend voor bijvoorbeeld de bouw van de afscheidingsbarriere hebben daarvoor compensatie gekregen. Het hinderen van de bewegingsvrijheid is een direct gevolg van de tweede intifada en de vele aanslagen die vanuit Palestijns gebied in Israel werden gepleegd. Tot in de jaren '90 konden Palestijnen vrij door Israel reizen en waren er geen of nauwelijks checkpoints. Er gaan zeker dingen mis, maar zo'n rijtje aantijgingen tegen Israel van een niet bij name genoemd VN orgaan of rapport zonder enige wederhoor of context, is behoorlijk ongeloofwaardig.

Objectieve journalistiek dient tot doel te hebben de lezer (of kijker) te informeren en een complex probleem inzichtelijk te maken. Waarom is de etikettering van producten uit de nederzettingen nu zo'n heikel punt? Hoe denken verschillende partijen erover? Hoe is de etikettering in het algemeen geregeld? Zijn er ook problemen wat betreft andere landen? Op deze vragen zou men antwoord moeten geven. In een hoofdredactioneel commentaar kan men dan eventueel de mening van de krant geven, en uitleggen waarom het bijvoorbeeld in hun ogen een goede zaak is dat hier nu aan wordt gewerkt. Verschillende trouwe lezers hebben hun abonnement op NRC Handelsblad opgezegd vanwege de tendentieuze pamfletachtige berichtgeving over de Israelisch-Palestijnse kwestie. Misschien moesten meer mensen dat maar gaan doen. Over ethisch koopgedrag gesproken.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.