IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Nederlandse richtlijn ondermijnt waterzuiveringsproject voor Palestijnen

IMO Blog, 2013

Onlangs is ophef ontstaan over de deelname van het Nederlandse ingenieursbureau Royal Haskoning DHV aan een waterzuiveringsproject in Israel. Nee, niet in Israel, in Oost Jeruzalem, en daarom heeft de Nederlandse regering Haskoning geadviseerd om uit het project te stappen. Want volgens de nieuwe Europese richtlijnen, waar Nederland graag op vooruitloopt, mag geen medewerking worden verleend aan projecten over de Groene Lijn, die op een of andere manier de daar wonende Israeli's kunnen bevoordelen. Dan werk je immers mee aan de bezetting, en dat is een doodzonde, erger dan handel drijven met schurkenstaten als Iran en SyriŽ en mensenrechtenschenders als Rusland en China.


Wat is er aan de hand? De Kidron vallei is een ernstig vervuild gebied. Het riviertje de Kidron stroomt van Oost Jeruzalem naar de Dode Zee, en zowel Israeli's als Palestijnen lozen er hun afval en rioolwater. Dit maakt het gebied onleefbaar en tast de vele historische monumenten aan. Er wordt al jaren over een oplossing gepraat, en verschillende Israelische (milieu)instanties, de lokale (Palestijnse) gemeenschap, en de ministeries van zowel Israel als de PA waren betrokken bij plannen om een waterzuiveringsinstallatie te bouwen. Haaretz beschrijft een bijeenkomst met vertegenwoordigers van beide kanten in een Arabisch dorp direct aan de rivier, waar het 'steering committee' plannen presenteerde. Er is in dat artikel nog geen sprake van Royal Haskoning als uitvoerder, dat is wellicht daarna pas besloten. Wel wordt beschreven dat het gezuiverde water vooral de Palestijnse gemeenschappen ten goede zal komen. De Palestijnse vertegenwoordiger gaf echter aan dat hij niet wilde dat het gezuiverde water ook Israelische nederzettingen ten goede zou komen. Een artikel in Jewish Journal stelt:

According to a recent survey by the Israel Parks and Nature Authority, over 90 percent of sewage from Palestinian towns flows untreated into 162 kilometers of rivers and streams, polluting groundwater aquifers shared by two nations in this fractious land. This means that over 50 million cubic meters of untreated sewage flows into rivers and streams from Palestinian towns (with only 5 million cubic meters treated by largely substandard plants). Israeli settlements in the West Bank compound the problem by releasing about 13 percent of their sewage untreated.

Most of the sewage can be converted to useable agricultural water. The facility will not only purify the sewage, it will return purified effluent back to the farms of the valley for agricultural and tourism development. Using proven wastewater recycling technology will solve this problem; Israel already recycles 85 percent of its wastewater. Technology transfer to the Palestinians will mean they can stop pumping scarce groundwater for agriculture needs and have greater resources for economic growth, food exports, and new jobs from tourism. Cooperative work by Israeli and Palestinian experts and local officials have already documented how this could work by setting up a sub-sovereign integrated water basic management district that would benefit all enhanced economic activity in the region without compromising eventual border issues. More than 14 major Transboundary Rivers like the Rio Grande, Danube, Elbe, the Mekong and many others are all managed in this way that minimizes conflicts through integrated water basin management.

Je zou zeggen: een nuttig en noodzakelijk project dat alle mensen in de regio, in meerderheid Palestijnen, ten goede zal komen. Maar Nederland heeft principes, en je moet nooit de werkelijkheid laten prevaleren boven mooie principes op papier. Overigens valt op die papieren principes sowieso al het nodige af te dingen. Het principe is dat Nederland vindt dat er een Palestijnse staat moet komen op de gehele Westoever, inclusief dat deel van Jeruzalem dat JordaniŽ in 1948 veroverde en waaruit de Joodse bevolking werd verdreven en haar huizen en synagoges verwoest.

De idee achter dat principe is dat de Palestijnen recht hebben op een staat in dit gebied omdat de VN dat zegt, omdat er in meerderheid Palestijnen wonen, omdat men valselijk denkt dat hier vroeger ook een Palestijnse staat was of omdat je nou eenmaal van een grens uit moet gaan en de wapenstilstandslijn van 1949 ligt dan redelijk voor de hand, omdat hij tot 1967 als de facto grens heeft gefunctioneerd. Met name in Oost Jeruzalem gaat dit idee echter mank, omdat de gehele oude stad, met de Klaagmuur en andere belangrijke Joodse plaatsen, volgens deze redenering 'bezet Palestijns gebied is, en dat is simpel gezegd nonsens. De toekomst van Jeruzalem is een zeer lastige kwestie, omdat heilige plaatsen voor beide volken zo dicht op elkaar staan, en omdat Arabische en Joodse wijken dwars door elkaar liggen. Iedere vorm van deling zal zeer lastig te handhaven zijn en de bewegingsvrijheid van de lokale bevolking inperken, een reden dat veel Arabieren in Jeruzalem er niet voor zijn.

Naast Jeruzalem is een probleem met de nieuwe richtlijnen dat Nederland, en de EU, daarmee vooruitlopen op een oplossing. In alle tot nu toe voorgestelde vredesplannen zou Israel enkele nederzettingenblokken houden, waarvoor de Palestijnen geheel of gedeeltelijk gecompenseerd zouden worden. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid dat sommige nederzettingen Joodse dorpen onder Palestijns gezag zullen worden, zoals er nu veel Arabische dorpen in Israel liggen. De PA moet daar echter vooralsnog niks van hebben. Het is dus nog niet duidelijk wat de toekomstige grenzen tussen Israel en Palestina zullen worden, en dit is iets wat in de vredesbesprekingen verder uitgewerkt moet worden. Het is ťťn ding als de EU aangeeft in welke richting zij een oplossing ziet maar wat anders als zij die aan de partijen oplegt en daarbij de huidige situatie compleet negeert.

Israel heeft op dit moment het gezag in de zogenaamde C-gebieden, ca. 60% van de Westoever, waar ook de Israelische nederzettingen liggen. Dit gezag is in principe legitiem en vastgelegd in de door de internationale gemeenschap ondersteunde Oslo Akkoorden. Het was weliswaar bedoeld als tijdelijke oplossing totdat de partijen via onderhandelingen tot een duurzame oplossing zouden zijn gekomen, maar het valt zeker niet alleen Israel aan te rekenen dat die oplossing er niet is gekomen. Juist Israel deed vergaande voorstellen in Camp David, terwijl Arafat uiteindelijk overal nee op zei en de tweede intifada steunde.

Nederland gaat met deze maatregel dus in tegen afspraken uit een in het westen positief gewaardeerd vredesplan, waarvoor zowel Rabin als Arafat de Nobelprijs kregen. Volgens sommigen druist Nederlands interventie daarmee in tegen het internationale recht dat men zegt juist te willen handhaven, ook omdat dit Israel als bezetter juist verplicht om adequate voorzieningen te treffen voor de inwoners van door haar bezet gebied. Daarbij hebben de richtlijnen, indien zo toegepast, racistische trekjes. Want het is natuurlijk niet tegen de richtlijnen wanneer Palestijnen profiteren van een Nederlandse bijdrage aan een project over de groene lijn, integendeel. Ondanks de crisis geeft de EU veel geld uit aan projecten voor Palestijnen.

Het probleem is dat er ook Israelische autoriteiten, en vooral, Israelische nederzettingen die aan de Kidron liggen, bij betrokken zijn, en zij, God verhoede, misschien ook wat schoon water zullen kunnen gebruiken om hun vermaledijde kolonistenwaar te kunnen besproeien. En daarom is het beter een project waar veel Palestijnen van zullen profiteren stop te zetten dan het risico te lopen ook enkele kolonisten te bevoordelen. Ooit zei Golda Meir: "We will only have peace with the Arabs when they love their children more than they hate us.Ē Misschien komt er pas vrede wanneer de EU en Nederland de Palestijnen meer liefhebben dan dat ze de kolonisten haten. Nog beter natuurlijk is het wanneer men Palestijnen en Israeliīs evenzeer liefheeft en met oog voor beide partijen en de fouten van beide naar het conflict kijkt. En samenwerking tussen beide partijen wordt gestimuleerd, ook als daar Joden die over de groene lijn wonen bij betrokken zijn.

Het is ongehoord dat Nederland intervenieert om te voorkomen dat er een waterzuiveringsinstallatie wordt gebouwd die honderdduizenden mensen, in meerderheid Palestijnen, van een groot probleem afhelpt. Daarbij lopen diverse oude monumenten gevaar door de ernstige vervuiling, en dreigt een milieuramp. Israeliīs en Palestijnen werken samen om dit probleem op te lossen, waarbij de hulp van Nederlandse ingenieurs is ingeroepen. Wanneer zoīn plan niet voldoet aan de richtlijnen, laat dat de absurditeit van die richtlijnen zien. Nederland en de EU moeten zich niet blindstaren op de kolonisten maar oog houden voor de gemeenschappelijke belangen van beide partijen en vooral van hen die werkelijk vrede willen. Wanneer de antipathie voor een bepaalde groep, in dit geval de kolonisten, de overhand krijgt, komt een evenwichtig en effectief beleid van de EU en Nederland in het gedrang. Een duidelijker voorbeeld was nauwelijks denkbaar geweest.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.