IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Vredesbesprekingen onder druk (1)

IMO Blog, 2013

In mijn vorige artikel gaf ik een aantal voorbeelden van gedrag van Abbas en andere Palestijnse leiders dat niet bepaald vertrouwenwekkend is. Ook op de Israelische regering valt natuurlijk wel een en ander aan te merken, al heeft men een paar good will gebaren gemaakt. Israelische ministers laten zich sceptisch of negatief uit over de besprekingen en een eventuele Palestijnse staat, en de aankondiging meer dan 1000 nieuwe woningen te bouwen was, zo kort na het begin van de onderhandelingen, niet erg handig.


Om de kans van slagen te vergroten, moet daarnaast ook worden gekeken naar waarom eerdere vredesbesprekingen niet tot een akkoord leidden. Daarover zijn boekenplanken vol geschreven, met velerlei zaken zoals gebrek aan onderling wantrouwen (waardoor de besprekingen verworden tot het voortzetten van oorlog met andere middelen), het gevoel bij beide partijen dat iedere concessie door de andere kant zal worden gebruikt om hun positie te versterken, aanslagen en ander geweld van extremisten die tegen een akkoord zijn, etc. Wat echter wel erg in het oog springt en tegelijkertijd vaak onbenoemd blijft is dat Israel ondanks dergelijke problemen toch diverse voorstellen deed, zowel in 2000 als in 2008, terwijl de Palestijnen steeds probeerden om nog wat beters in de wacht te slepen. Het is tekenend dat Abbas nu het Olmert plan als uitgangspunt wil, uiteraard om de voorwaarden voor de Palestijnen verder te verbeteren. Daarbij kan de Israelische delegatie op meer steun uit het volk rekenen, al wordt dat wel steeds sceptischer. Aan Palestijnse zijde wordt al weken gedemonstreerd tegen een akkoord, en ook veel maatschappelijke organisaties zijn faliekant tegen iedere vorm van 'normalisering' en ieder compromis.

Voordat de leiders het eens worden, moet ook een substantieel deel van de bevolking aan beide kanten overtuigd zijn van nut en noodzaak van een compromis. Op het moment lijkt het tegenovergestelde te gebeuren: in Israel was er tijdens de Oslo akkoorden veel steun (al was er een substantiŽle minderheid fel tegen), er was hoop, er waren grote vredesdemonstraties. De hoop is nu grotendeels vervlogen en het vertrouwen opgeblazen in de honderden (zelfmoord)aanslagen die volgden op de Camp David onderhandelingen en de vredesvoorstellen van Israel en de VS. Aan Palestijnse kant is er nooit een meerderheid voor een vredesverdrag op grond van het concept van twee staten voor twee volken geweest. Men is ten diepste antizionistisch, en het verzet tegen Israel (en niet alleen de bezetting van de westoever) lijkt de kern van de Palestijnse identiteit te vormen. Dit zie je in de hele Palestijnse maatschappij terug: van het verheerlijken van terroristen als Dalal Mughrabi tot de eindeloze beschuldigingen dat de zionisten de Palestijnse cultuur afpakken en kapotmaken en het idealiseren van de situatie voor 1948, toen men zogenaamd nog vrij was. Uit de ontluisterende video over de UNRWA zomerkampen bleek eens te meer hoezeer het verzet tegen Israel en het terugwinnen van dit land als kerntaak wordt gezien waar de Palestijnse jeugd goed op moet worden voorbereid. En dan zijn er de vele idiote beschuldigingen aan het adres van Israel, van het verspreiden van giftige snoepjes tot het injecteren van Palestijnen met aids, het stelen van organen en bestralen met kankerverwekkende stoffen, en niet te vergeten de door Israel uitgezette ratten zo groot als katten die in Oost Jeruzalem alleen de Palestijnse huizen binnen dringen en de slimme bom die alleen Palestijnen doodt en de Joden ongemoeid laat. De meest bizarre complottheorieŽn doen de ronde in de Palestijnse media en onder de bevolking.

Er zijn mensen die beweren dat het hele Palestijnse volk een fake is, uitgevonden door de Arabieren om Israel dwars te zitten. Dat gaat mij te ver. Er woonden Palestijnen in het gebied voor 1948, en voor 1900, en daarvoor, en het is alleszins begrijpelijk dat ze niet onder een vreemde overheersing wilden leven. Zagen ze zichzelf aanvankelijk vooral als deel van de lokale stam of dorp, en daarna van de Arabische natie, gaandeweg ontwikkelde men een aparte Palestijnse identiteit. Die ontstond, en dat is ook wel begrijpelijk, voor een groot deel in reactie op het zionisme. Het probleem is dat men daar in feite is blijven steken. Men wil nog steeds 1948 ongedaan maken en idealiseert het verleden.

Tot op zekere hoogte gelden deze zaken overigens voor ieder volk: iedere vorm van nationale identiteit is voor een deel een constructie waarbij het verleden wordt geÔdealiseerd en waarin men stand houdt tegen wrede vijanden die uit zijn op je vernietiging. Dat Nederlanders en andere Westeuropeanen steeds meer moeite lijken te hebben hun nationale identiteit te definiŽren (en te doorvoelen) heeft alles te maken met het uitblijven van oorlog en een gebrek aan werkelijk bedreigende vijanden.

Terug naar de vredesonderhandelingen. Zonder dat eerst wordt gewerkt aan meer draagvlak onder de bevolking aan beide kanten, en zonder dat het alom aanwezige en diep voorvoelde antizionisme aan Palestijnse kant wordt aangepakt, maakt men bijzonder weinig kans. Beide partijen vinden een makkelijk excuus in onwillige radikale coalitiegenoten c.q. de hardliners binnen het eigen leiderschap. Beide kunnen van ieder detail een onoverkomelijk probleem maken, en zo de besprekingen traineren, met steeds nieuwe voorwaarden of obstakels aan komen zetten etc. etc. Daarvan hebben we de afgelopen 20 jaar vele voorbeelden kunnen waarnemen. Een beetje Palestijns of Israelisch onderhandelaar is er een meester in (dit geldt in Israel met name voor sommige rechtse premiers en hun onderhandelaars die vaak toch al erg sceptisch waren over de vredesbesprekingen, zoals Netanyahu tijdens het Oslo vredesproces, waar hij in de oppositie tegen had gestemd).

Alleen internationale druk, veel druk, wil nog weleens helpen. Die druk wordt nu selectief toegepast op Israel, en werkt daardoor, zoals eerder betoogd, averechts. Wanneer die druk evenwichtiger wordt verdeeld, en daarbij wordt gewerkt aan het voorbereiden van de bevolking op een vredesverdrag, kan vrede enige kans maken. Daartoe dienen organisaties te worden gesteund die werkelijk voor vrede en verzoening zijn. Nu steunen de EU en de VN vele eenzijdig pro-Palestijnse organisaties, waaronder sommige die Israels bestaansrecht ontkennen en oproepen tot een boycot. Af en toe leidt dit tot pijnlijke zaken, zoals toen een Palestijns jongerenblad een artikel had opgenomen dat Hitler als adviseur aanhaalde. Het blad werd gesteund door UNESCO. Ook via ontwikkelingsorganisaties als Oxfam-Novib en Cordaid (en het door hun opgezette United Civilians for Peace) worden talloze fel anti-Israelische organisaties gesteund.

Zij dragen niet bij aan een oplossing van het conflict; zij roepen niet op tot verzoening, maar bevestigen slechts de Palestijnen in hun gelijk en zo steunt men de Palestijnse strijd tegen Israel. Daarom is een fundamentele herziening nodig van de criteria voor het steunen van organisaties en initiatieven, waarbij erkenning van de andere partij een belangrijk criterium moet zijn. Van demonisering of stereotypering van de ander, of van het selectief strijden voor de eigen nationale rechten, kan geen sprake zijn wil men voor steun in aanmerking komen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.