IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Vredesbesprekingen onder druk (2)

IMO Blog, 2013

Opland in 1976 (foto: Persmuseum Facebook pagina)
Opland in 1976 (foto: Persmuseum Facebook pagina)

Zoals betoogd in mijn vorige blog is het creŽren van voldoende draagvlak onder Israeli's en Palestijnen een noodzakelijke voorwaarde om een vredesakkoord te kunnen sluiten en vooral te kunnen uitvoeren; zeker als dit eerst ter referendum aan beide volken wordt voorgelegd. Vooral aan Palestijnse zijde is op dit gebied veel, moeizaam werk te verrichten, omdat het ronduit gevaarlijk kan zijn voor Palestijnen om openlijk af te wijken van hun huidige "nationale consensus", die het zionisme in alle toonaarden afwijst, een karikatuur van de Joden en de geschiedenis geeft en het "recht op terugkeer" als onvervreemdbaar beschouwt.


Internationale bemiddelaars bewandelen liever de makkelijke weg. In plaats van de onderliggende problemen en oorzaken te benoemen en aan te pakken, komt men met de bekende formule, of, beter gezegd een van de volgende varianten: in een serie gesprekken worden de concrete twistpunten besproken zoals de grenzen, de vluchtelingen, Jeruzalem etc. en daar rolt vervolgens een plan uit dat in grote lijnen overeenkomt met de Clinton parameters uit 2000, of het Geneefse Akkoord uit 2003: een twee-staten-oplossing gebaseerd op de Groene Lijn met enkele grenscorrecties waardoor een deel van de grote nederzettingenblokken nabij de Groene Lijn en rond Jeruzalem Israelisch kunnen blijven, in ruil voor Palestijns land elders. Jeruzalem wordt gedeeld langs etnische lijnen met een gemeenschappelijk bestuur, eventueel met internationale supervisie, over de heilige plaatsen in de oude stad. De vluchtelingen krijgen geen of een symbolisch recht op terugkeer en worden gecompenseerd. De Palestijnse staat wordt gedemilitariseerd met een sterke politiemacht gesteund door internationale troepen. En Israel krijgt enkele veiligheidsgaranties zoals een beperkte en tijdelijke aanwezigheid in de Jordaanvallei, Early Warning Stations en/of toezicht over de grenscontroles die eveneens onder internationaal toezicht komen. In de tweede variant (de Roadmap to Peace) wordt dit einddoel via interim akkoorden en een interim (voorlopige) Palestijnse staat bereikt.

Ter verdediging van deze aanpak wordt vaak gezegd dat beide partijen best weten wat er voor een vredesakkoord nodig is, dat de contouren al lang duidelijk zijn en dat een meerderheid aan beide kanten hier in principe toe bereid is. Het moet allemaal in feite alleen nog goed worden uitgewerkt. Daarbij wordt vaak vergeten dat het venijn hem in de staart zit: hoeveel en wat voor veiligheidsgaranties krijgt Israel? Hoe regel je een goed werkend gedeeld of internationaal bestuur over de oude stad? Hoe voorkom je dat extremisten het mooie nieuwe akkoord wel heel makkelijk kunnen opblazen dankzij de gewonnen soevereiniteit en vertrek van het Israelische leger? In Libanon keken VN troepen toe hoe Hezbollah zich bewapende en Israelische soldaten ontvoerde. De troepenmacht in de SinaÔ liet zich in 1967 door Nasser wel erg makkelijk wegsturen. Kortom, hoe geef je Israel enerzijds genoeg en realistische veiligheidsgaranties en de Palestijnen tegelijkertijd werkelijke soevereiniteit? Gaat dat Łberhaupt wel samen? Dat gaat volgens mij alleen samen als er een basis van vertrouwen is, en een besef van een gemeenschappelijke toekomst en gemeenschappelijk belang. Want dan zijn beide partijen bereid om echt in te leveren.

Het voordeel van de makkelijke weg is duidelijk: mogelijk ligt er over een half jaar een akkoord en kan president Obama samen met Netanyahu en Abbas op de foto. Hij zal de geschiedenis ingaan als de president die het is gelukt het moeilijkste conflict dat er is tot een oplossing te brengen. Zijn falen in SyriŽ, in Afghanistan en de vele binnenlandse problemen zullen hem worden vergeven als hij een akkoord tussen Israel en de Palestijnen tot stand heeft gebracht. Het lijkt zo mooi, en het moet toch eigenlijk gewoon kunnen?

En zo zal de zoveelste poging falen, want zonder een einde aan de opruiing, zonder dat Palestijnen leren (en ervaren) dat het zionisme net zo legitiem is als hun eigen streven naar onafhankelijkheid, zonder schoolboeken die een realistisch beeld geven van wat er is gebeurd en die de zwarte bladzijden aan beide kanten benoemen in plaats van de Joden te demoniseren, heeft vrede geen kans. De Palestijnen hebben wat dat betreft een substantieel langere weg te gaan dan Israel, alleen al omdat je gevaar voor je leven loopt wanneer je als Palestijn een verzoenend en werkelijk gematigd standpunt inneemt tegenover Israel, en er van vrijheid van meningsuiting en een rechtsstaat in de Palestijnse gebieden vooralsnog geen sprake is.

Maar ook in Israel kan nog het nodige verbeterd worden. Zo zijn met name de boeken die op de ultra orthodoxe scholen worden gebruikt ook nogal eenzijdig en zetten de Palestijnen vaak erg negatief neer. En wanneer de internationale gemeenschap wat minder selectief te werk gaat kan het gevoel overal alleen voor te staan en niemand te kunnen vertrouwen plaats maken voor een opener houding, waardoor iets van het oude elan van de vredesbeweging misschien zou kunnen terugkeren. Daarbij is het van belang dat racisme, extremistische ideeŽn en kolonistengeweld hard worden aangepakt. Het klinkt misschien als een clichť, maar wanneer beiden zien dat de liefde voor het land hen ook kan binden in plaats van enkel scheiden, kan men een begin maken met het bouwen aan een gezamenlijke toekomst.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.