IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Vijf veelgehoorde misvattingen over Israel en het conflict

IMO Blog, 2013

Er verschijnen regelmatig artikelen die pleiten voor meer druk op IsraŽl. De redenering komt kort gezegd hierop neer: de vredesonderhandelingen met de Palestijnen mislukken steeds; IsraŽl is de sterkere partij; IsraŽl bouwt bovendien nederzettingen in bezet gebied en verhindert daarmee de realisatie van een tweestatenoplossing. Alleen door meer druk op IsraŽl, door economische, diplomatieke en financiŽle consequenties te verbinden aan IsraŽls hardhorendheid, kan deze trend gekeerd worden en kunnen de onderhandelingen slagen. De EU moet hierin het voortouw nemen, want Amerika is daar veel te pro-IsraŽl voor.


Deze visie is gebaseerd op een aantal onjuistheden en denkfouten. Ik zet hier de belangrijkste op een rijtje:


  • IsraŽl is de sterkere partij. Dat is zo als je alleen naar IsraŽl en de Palestijnen kijkt. Kijk je naar de regio, dan zie je een militair sterk maar ook geÔsoleerd IsraŽl tegenover tal van Arabische staten die dit land eigenlijk gewoon niet in hun regio willen hebben. Sommigen hebben zich schoorvoetend bij IsraŽls bestaan neergelegd, maar dat is alleen omdat een militaire overwinning er gewoon voorlopig niet inzit. IsraŽl moet dus genoeg afschrikking behouden om een kille vrede met haar buren te kunnen behouden. Ondertussen strijden veel Arabische en islamitische landen in de diplomatieke arena gewoon door tegen IsraŽl. Ook ontvangen Hamas, Hezbollah en andere terroristische groeperingen geld en wordt de eigen bevolking via de media tegen IsraŽl en Joden opgehitst.

  • De bouw van nederzettingen is het grootste obstakel voor vrede en een tweestatenoplossing. De nederzettingen staan op grond die de Palestijnen opeisen voor hun staat. Ze beslaan echter maar een klein deel van die grond (volgens het CIDI en Peace Now zou het alles bij elkaar om ca. 9% van de Westoever gaan). Een deel van die grond kan worden uitgeruild voor land binnen de groene lijn. De belangrijkste vredesplannen gaan ook uit van zo'n landruil. De nederzettingen zijn zeker problematisch, maar niet het enige of belangrijkste obstakel.Andere obstakels waar je zelden over hoort zijn bijvoorbeeld de eis dat alle vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen moeten kunnen terugkeren naar IsraŽl. Dit druist in tegen de idee van twee staten voor twee volken en zou IsraŽl volkomen ontwrichten. Het is, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, geen internationaal recht, en voor geen enkele andere vluchtelingengroep worden zulke ruime criteria gehanteerd als voor de Palestijnse. Bovendien zijn er evenzovele Joden uit de Arabische staten gevlucht en soms verdreven, ook met achterlating van al hun bezittingen. Zij lieten in totaal drie keer zoveel aan bezittingen achter als de Palestijnen in IsraŽl. Ook voor dit probleem bestaan oplossingen: een symbolisch aantal laten terugkeren in het kader van familiehereniging en de rest compenseren. Hiervoor zou de internationale gemeenschap geld ter beschikking kunnen stellen, maar dan moeten de Palestijnen wel bereid zijn een dergelijk compromis te accepteren.Een ander groot obstakel is het feit dat beide volken de ander niet echt erkennen en niet echt een staat gunnen. Dit is het sterkst aan Palestijnse kant, waar kinderen al jong leren dat de strijd voor het vaderland heilig is en terroristen als rolmodel dienen. Op UNRWA zomerkampen leren de kinderen dat ze het hele gebied met geweld moeten terugveroveren en dat de Joden hun vijand zijn. Ook schoolboeken aan Palestijnse kant geven een zeer negatief beeld van de Joden en verheerlijken de eigen kant. De IsraŽlische zijn veel genuanceerder, en ook IsraŽlische media zijn veel pluriformer met levendige discussies en heftige polemieken. Aan Palestijnse kant loop je gevaar voor eigen leven als je het openlijk voor IsraŽl zou opnemen. Wanneer Abbas al concessies doet in onderhandelingen, wordt hij teruggefloten door de eigen bevolking die vindt dat hij geen 'Palestijnse rechten' op mag geven. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2008.

  • Meer druk op IsraŽl leidt tot inschikkelijker gedrag. Dit klopt tot op zekere hoogte. IsraŽl is met name erg afhankelijk van de VS, en zal dus uiteindelijk inschikken als de VS dat eist. Maar veel druk leidt ook tot wrevel en verstoorde verhoudingen. En onder de IsraŽlische bevolking leidt al die eenzijdige kritiek en al die oproepen tot sancties en boycots en de druk die steeds weer op artiesten en bekende mensen wordt uitgeoefend om niet naar IsraŽl te gaan, ook tot een gevoel dat men er alleen voor staat en niemand meer kan vertrouwen. De EU geldt in IsraŽl als bevooroordeeld en betweterig; en gezien de Europese geschiedenis heeft men niet zoveel zin zich door Europa te laten vertellen wat te doen en te laten. Kortom: de negatieve en soms paternalistische houding van de EU speelt vooral de nationalisten in de kaart. Druk van de VS is effectiever, ook al omdat een beladen geschiedenis daar ontbreekt en men meer oog heeft voor IsraŽls veiligheidsbelangen. Het is misschien niet zo gek wanneer de EU eens wat meer druk gaat uitoefenen op de Palestijnen, en we de druk op IsraŽl overlaten aan de VS.

  • De groene lijn is de 'internationaal erkende grens' tussen IsraŽl en de Palestijnse gebieden. Onjuist. De groene lijn is de wapenstilstandslijn uit 1949 tussen IsraŽl en JordaniŽ. Uit gebieden die JordaniŽ had veroverd waren alle Joden verdreven, uit de IsraŽlische gebieden veel Arabieren. Deze lijn werd niet erkend als grens door de Arabische landen, die bleven ageren tegen IsraŽl en terroristische invallen steunden. Pas na 1967 riepen de Arabische landen opeens op tot een onvoorwaardelijke terugtrekking achter deze 'grenzen', zonder daarvoor vrede in ruil te bieden. Resolutie 242 roept niet op tot een terugtrekking uit alle in 1967 veroverde gebieden,† maar laat ruimte voor grenscorrecties of een landruil.
    Hoewel de groene lijn algemeen als richtlijn wordt gezien voor waar de grens moet komen tussen IsraŽl en een Palestijnse staat, is het onjuist te stellen dat alle gebied over de groene lijn dus Palestijns is of de Palestijnen toebehoort. Zij hebben dit land nooit bezeten en hier nooit een staat gehad. Het is zeker absurd te stellen (zoals veel gebeurt) dat Oost Jeruzalem bezet Palestijns gebied is: hier liggen de belangrijkste Joodse heilige plaatsen zoals de Klaagmuur, de begraafplaats op de Olijfberg en diverse synagoges. Volgens de VN hadden Jeruzalem en Bethlehem een internationaal bestuurde zone moeten worden. JordaniŽ heeft in 1948 duizenden Joden uit Oost Jeruzalem verdreven. Als Jeruzalem gedeeld moet worden, ligt het meer voor de hand dit te doen langs de huidige etnische lijnen, al zal dat in de praktijk behoorlijk lastig zijn.

  • De EU steunt de bezetting op allerlei manieren en maakt zich daarmee medeplichtig aan IsraŽls mensenrechtenschendingen. De EU onderhoudt intensieve handelsbetrekkingen met IsraŽl, maar doet dat evenzo met andere mediterrane landen. Er wordt driftig gehandeld met landen als Marokko, Turkije, Rusland en China, die eveneens omstreden gebieden bezet houden en op veel grovere wijze mensenrechten schenden. Ook naar Iran en de golfstaten gaan handelsmissies en onze koningin bezocht vorig jaar nog het golfstaatje Oman. Niemand schijnt problemen te hebben met cherrytomaatjes uit de bezette West Sahara en eist dat dat op het etiket komt te staan. De verontwaardiging over de handel en banden met IsraŽl is dan ook zeer selectief.Met de Palestijnse Autoriteit onderhoudt men eveneens goede kontakten. Onlangs is de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in een aantal EU landen verhoogd, en op landbouwproducten uit PA-gebied zitten geen importheffingen meer. De PA schendt zoals bekend vele mensenrechten, zoals die van homo's en andere minderheden, dissidenten en kritische journalisten.Het gejuich uit anti-IsraŽl hoek nu een waterzuiveringspoject in Oost Jeruzalem door Royal Haskoning is gestaakt, heeft een nare smaak. Dat 200.000 Palestijnen daardoor van schoon water verstoken zullen blijven, lijkt geheel onderschikt te zijn aan het gevaar dat ook een paar kolonisten mee konden profiteren.


Voor het IsraŽlisch-Palestijns conflict is geen makkelijke oplossing. Meer druk op IsraŽl alleen zal niet werken. Druk op beide partijen is nodig, gecombineerd met steun aan werkelijke vredesprojecten (die anders dan nu vaak het geval is, aan beide perspectieven recht doen). Daarnaast moet er een einde komen aan de uitzonderingspositie van de Palestijnse vluchtelingen, en aan de anti-IsraŽl agitatie in de Palestijnse gebieden. En dan nog is het zeer de vraag of het IsraŽlisch-Palestijns conflict is op te lossen terwijl een deel van de Arabische wereld in oproer is. Het is een oud en zeer hardnekkig conflict, maar wat betreft dodentallen en menselijk leed valt het in het niet bij wat er in de buurlanden gebeurt. Zonder het belang ervan te willen bagatelliseren, moeten we de illusie laten varen dat een snelle oplossing van buiten is op te leggen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.