IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Geert Wilders en de miezerige mannetjes (1)

IMO Blog, 2013

De discussie over de PVV en rechts-extremisme is de afgelopen week weer opgelaaid. Aanleiding is een artikel van onderzoekgroep Kafka over de aanwezigheid van diverse extreemrechtse en neo-nazistische groeperingen op de PVV manifestatie van vorige week zaterdag. Kafka schrijft:

Van elke extreemrechtse partij of organisatie die momenteel actief is in Nederland, van extremistische nationalisten tot radicale neonaziís, was de aanhang aanwezig. Enkele organisaties hebben zich nadrukkelijk kunnen manifesteren en ook Vlaamse extremisten sloten zich hier bij aan. Van de meeste organisaties was de leiding en een belangrijk deel van het kader aanwezig.

Daarnaast werd de Hitlergroet gebracht en met zogenaamde Prinsenvlaggen gezwaaid, vlaggen die in de jaren '30 door de NSB werden gebruikt. Kafka spotte mensen (meestal kader en al langer actief zijnde activisten) van Blood en Honour, Voorpost, Identitair Verzet, Zwart Front en de NVU, en meldt dat een informele bijeenkomst van Stormfront op dezelfde dag niet was doorgegaan omdat een groot deel van de actieve leden op de PVV demonstratie was. Er waren ook veroordeelde rechts radikalen aanwezig, zoals Paul Peters die geregeld op Duitse nazi demonstraties verschijnt en veroordeeld is voor de vernieling van een Joodse begraafplaats in 2001.

De PVV heeft zich altijd duidelijk gedistantieerd van Holocaustontkenners, antisemieten en (gewelddadige) rechts-extremisten, dus je zou zeggen dat men verbolgen was over de grote aanwezigheid van deze mensen. Je zou denken dat men gebruik van nazi- of extreemrechtse symbolen op de manifestatie zou verbieden en in zou grijpen wanneer de Hitlergroet gebracht werd. Je zou verwachten dat 'gewone demonstranten', de Henk en Ingrids, de hardwerkende Nederlander die alleen maar boos is op het kabinet omdat-ie zich genaaid voelt, deze mensen duidelijk zouden maken dat ze niet welkom zijn. Maar dat alles gebeurde niet. Na afloop bedankte Geert Wilders de aanwezigen voor de geweldige demonstratie. Nergens nam hij enige afstand van de rechts-extremisten. Pas toen het CIDI ernaar vroeg, verklaarde hij: "De PVV verwerpt uiteraard alles wat riekt naar nationaal-socialisme en extremisme.Ē

In antwoord op een vraag van D66 leider Pechtold tijdens een Kamerdebat of 'de heer Wilders alsnog afstand wil nemen van neonazi's en andere rechts-extremisten op de manifestatie' antwoordde Wilders als volgt: "wat een zielig, miezerig en hypocriet mannetje is het toch", en: "hij is te klein, te miezerig om ook maar een moment serieus te nemen", en: "Ik ga me niet verantwoorden tegenover Pechtold, in geen honderdduizend jaar". Elders heeft hij het over 'een of twee idioten' die 'misschien' aanwezig waren, en waardoor hij nu als een halve nazi wordt weggezet. En ja, Pechtold had een fatwa tegen hem uitgesproken, het was een 'license to kill die hij gaf, en als er geweld tegen mij of andere PVV-ers wordt gepleegd dan heeft Pechtold dat op zijn geweten'.

We kennen Wilders wel van de hyperbolen, en ook van zijn niet erg fijngevoelig taalgebruik. Maar ik kon mijn oren nauwelijks geloven toen ik de scheldkanonnade tegen Pechtold hoorde. Nadat Pechtold zijn vraag tot drie keer toe herhaald had, zei Wilders dat "het voor zich spreekt dat mijn aanhang daar niets heeft met antisemitisme, extremisme en dat soort idioterie". Waarna hij weer over Pechtolds miezerigheid verder ging. Waarom zei hij niet dat die mensen zijn manifestatie misbruikten? Dat die lui bij hem niks te zoeken hebben omdat hij van Joden houdt en zij Joden haten? Dat ze op kunnen rotten? Waarom was al zijn woede gericht tegen Pechtold, de boodschapper, en niet tegen het tuig dat op zijn demonstratie afkwam?

Ik begrijp het werkelijk niet, want ondanks alle kritiek die ik op Wilders en de PVV heb, dacht ik altijd dat ze wel oprecht pro-Israel waren, al vullen ze dat wel erg op hun eigen manier in. Wilders noemt zichzelf een Jodenvriend, en de PVV hekelt geregeld antisemitisme uit islamitische hoek. Nu blijkt dat men in feite alleen oog heeft voor het gevaar van antisemitisme uit die hoek, en het klassieke antisemitisme van extreem rechts compleet negeert en bagatelliseert. Een beetje zoals links het antisemitisme in extreemlinkse kring en uit de moslimhoek bagatelliseert en negeert.

Ik heb daar vaker over geblogd en dat gehekeld, zoals onlangs nog wat betreft Peter Edel die geregeld schrijft voor Joop.NL. Spreek je webmaster Fansisco van Jole aan op het antisemitische verleden van Edel, dan ontkent hij en zegt dat men onderzoek naar Edel heeft gedaan en niks problematisch heeft gevonden. Mijn eerdere blog over Edel en Joop noemde hij 'een beetje sneu'. Joop is niet het enige probleem. Edel kreeg in diverse (extreem)linkse fora zoals Ravage de ruimte om zijn bizarre ideeŽn over de medeverantwoordelijkheid van de Joden voor de Holocaust, de vermeende Joodse achtergrond van veel nazi kopstukken en het racistische en gewelddadige karakter van het Joodse geloof te verspreiden. SP prominent Karel Glastra van Loon schreef het voorwoord voor zijn boek 'De schaduw van de Ster'. De blindheid van links voor antisemitisme blijft niet beperkt tot Edel. Linkse parlementariŽrs zijn regelmatig gespot op demonstraties waar ook Hamas- en Hezbollah aanhangers aanwezig waren en antisemitische leuzen werden gescandeerd, zoals Femke Halsema in 2006 op een demonstratie kort na de Tweede Libanon Oorlog. Ook SP politici waren op deze en andere betogingen te vinden, en Harry van Bommel liep in 2009 in een demonstratie waar vlak achter hem werd opgeroepen tot een nieuwe intifada. In veel gevallen distantieerde men zich nauwelijks of heel schoorvoetend van deze extremistische en antisemitische uitlatingen. Peter Edel werd in 2003 wel nog hard aangevallen in sommige linkse actiebladen en Jan Marijnissen distantieerde zich van zijn boek. De geestelijke hygiŽne binnen links is helaas nog flink achteruit gegaan sindsdien.

Het blijkt erg moeilijk te zijn om antisemitisme en louche figuren, uit welke hoek ze ook komen, te herkennen en eenduidig te veroordelen. Op rechtse blogs wordt geregeld de samenwerking van links met of op zijn minst aanwezigheid van extreemlinkse figuren van bijvoorbeeld de Internationale Socialisten gehekeld, en met islamisten die bij Hamas zijn betrokken, zoals vooral vaak op anti-Israel activiteiten te zien is (dat laatste bijvoorbeeld bij de Gaza vloot). En op linkse blogs wordt niet alleen Wilders, maar de hele pro-Israel scene weggezet als gevaarlijk rechts en nationalistisch. Ook ik ben daar al voor racist uitgemaakt. Ik kon het nauwelijks geloven toen ik twee jaar geleden op een bekende rechtse blog (ik meen Amsterdam Post) een artikel tegenkwam dat verdacht veel begrip toonde voor Anders Breivik. Dat op sommige linkse blogs alles wat rechts staat van de PvdA als 'bruin' wordt bestempeld is haast even verwerpelijk. Wanneer je werkelijk tegen extremisme, racisme, xenofobie en antisemitisme bent, moet je dit veroordelen ongeacht aan wiens kant het zich bevindt. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat je je eigen straatje schoon houdt voordat je over het straatje van de buurman begint.

Het gaat te ver om te stellen dat een linkse blogger verantwoordelijk is voor alle rotzooi en onzin die namens links te berde wordt gebracht, en ik voel me zelf ook niet verantwoordelijk voor de shit die sommige (zogenaamde) Israel vrienden uitkramen. Wat wel verwacht kan worden is dat iedere organisatie kritisch is op 'foute' geluiden binnen de eigen gelederen en op eigen activiteiten, en dat iedere website antisemitisme en racisme veroordeelt en niet toelaat. Ga geen samenwerkingsverbanden aan met mensen die er bedenkelijke ideeŽn op nahouden, enkel omdat je het op een bepaald punt wel eens bent. En spreek de organisatoren van demonstraties of acties er op aan als zich daar extreme lui bij ophouden, of beter nog, blijf er zelf voortaan weg. En wanneer uit naam van jouw partij of ideologie of geloof walgelijke dingen worden gedaan of gezegd, veroordeel dat dan ook. Niet enkel plichtmatig, met een verveelde ondertoon, of met een totale ontkenning van de ernst van de zaak, maar oprecht en betrokken. Iedere ideologie of religie is vatbaar voor misbruik en extremisme, niemand is er immuun voor, dus wees waakzaam.

Ratna Pelle

PS: zie ook bij Buitenhof vandaag de discussie tussen Meindert Fennema en Evelien Gans (min. 19-32).


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.