IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Peres in Nederland: meer misverstanden over Israel-Palestina

IMO Blog, 2013

Het bezoek van Shimon Peres aan Nederland is uiteraard aanleiding voor Israel critici en antizionisten om weer met een aantal clichťs op de proppen te komen. Zo spreekt Willem-Gert Aldershoff op Joop.NL van:

het minimum waarop de Palestijnen recht hebben. Namelijk niets minder dan de 22 procent van het oorspronkelijke Palestina die nog overblijft voor een eigen Palestijnse staat. 78 procent van het vroegere Palestina is immers al IsraŽls nationale grondgebied, bijna de helft meer dan wat de VN Verdelingsresolutie uit 1947 voorzag.

Onzin. Er was geen vroeger Palestina waarvan het merendeel al door Israel is ingelijfd. Er was een mandaatgebied Palestina, waarvan de Britten in 1922 TransjordaniŽ hadden afgesplitst. In dit gebied zou volgens de Balfour verklaring en de voorwaarden van het mandaat dat de Britten over het gebied kregen, een 'Joods Nationaal Thuis' worden gesticht. Hier was nooit een eigen Palestijns-Arabische staat gevestigd; het gebied was voor 1917 onderdeel van het Ottomaanse Rijk en de Arabieren die er woonden hadden geen aparte Palestijnse identiteit of autonomie en ambieerden dat ook niet.

Het delingsplan bestond uit verschillende Joodse en Arabische enclaves die door middel van smalle corridors met elkaar verbonden waren. Aldershoff verzwijgt, zoals bijna alle Israel critici, dat de Arabieren (zowel binnen als buiten het mandaatgebied) het VN delingsplan afwezen en een oorlog begonnen. Het doel daarvan was duidelijk: het hele gebied moest Arabisch worden en de Joden zouden worden verdreven. Dit plan mislukte, en de Arabieren verloren de oorlog. Het was duidelijk dat het delingsplan met zijn onverdedigbare grenzen niet kon werken in deze vijandige sfeer. Overigens kun je ook betogen dat de VN tussen beide had moeten komen toen Israel werd aangevallen en met vernietiging bedreigd. Het druist immers tegen het internationale recht in dat de Arabische staten zomaar een ander land binnenvielen en het VN delingsplan aan hun laars lapten.

Over de grenzen

Aldershoff hekelt de kritiek van Israel, en president Peres, op de nieuwe EU richtlijnen en het besluit producten uit de nederzettingen te labelen. Hij laat daarmee zien dat hij naast een verwrongen beeld van de geschiedenis ook weinig van de huidige situatie en Israels positie begrijpt. Hij stelt dat de richtlijnen de 'grens van 1967 bekrachtigen' wat zoals eerder betoogd onzin is, want dit zijn nooit erkende grenzen geweest. Daarnaast is zijn onbegrip voor Israels positie stuitend voor een EU adviseur. De richtlijnen zijn totaal eenzijdig, en gaan uit van de idee dat de grenzen van een toekomstige Palestijnse staat al vast staan. Daarmee is alle onderhandelingsruimte voor Israel weg. Want voor een geslaagd vredesverdrag zijn tegenover een Palestijnse staat Palestijnse concessies nodig, zoals het opgeven van het imaginaire 'recht op terugkeer' van de vluchtelingen en een einde aan de opruiing tegen Israel en de verheerlijking van geweld.

Daarnaast zal Israel graag zoveel mogelijk nederzettingenblokken willen houden en uitruilen tegen ander gebied. De Palestijnen hebben nu en eerder aangegeven maximaal twee procent te willen uitruilen, maar voor Israel is een hoger percentage natuurlijk veel gunstiger, zodat minder nederzettingen ontruimd hoeven worden en Jeruzalem wat minder kwetsbaar en omringd door Arabisch gebied is. Deze eis is niet onredelijk: voor 1967 lag de Knesset binnen schietafstand van JordaniŽ. Het is verre van denkbeeldig dat Palestijnse extremisten belangrijke Joodse plaatsen in Jeruzalem weer onder vuur zullen nemen als dat zo makkelijk is, en dat de Palestijnse overheid dat niet altijd zal kunnen voorkomen. Bovendien moet Israel er rekening mee houden dat Hamas eventuele volgende verkiezingen wint (of een coup pleegt zoals in Gaza), en hoewel Hamas in staat is de eigen extremisten eronder te houden, kan Israel er niet zonder meer van op aan dat dit altijd zal gebeuren.

Maar er zijn meer argumenten voor een uitruil van gebieden: eigenlijk zouden Joden in Palestijns gebied moeten kunnen wonen zoals Arabieren in Israel, maar dat lijkt weinig realistisch gezien de haat die er onder Palestijnen tegen Joden is. Het mag begrijpelijk zijn dat de Palestijnen niet zo op de kolonisten gesteld zijn, feit is wel dat de Westbank voor Israel een grote historische (en ook religieuze) waarde heeft, en hier voor 1948 ook Joden woonden. De eis dat heel 'Palestina' op de grenzen van de Westbank vrij van Joden wordt is daarom onredelijk. Als compromis zou een wat royalere landruil kunnen werken: Israel geeft geÔsoleerdere voor haar belangrijke historische plekken zoals Hebron op en kan daarvoor de grote blokken rond Jeruzalem houden.

Een derde argument is dat het nederzettingenproject, en de Gush Emoniem beweging die het in gang hebben gezet, zo invloedrijk s.c. succesvol waren mede dankzij de Arabische vijandigheid en weigering tot een compromis. Toen Israel de Westoever veroverde in 1967 wilden de meeste politici dit gebied inruilen voor vrede, in plaats van het langdurig te bezetten. De overwinning zelf, maar meer nog de drie nee's van Khartoem hebben de nationalistisch-religieuze Joden enorm gesterkt in hun visie dat het hele land de Joden toebehoort.

Aanvankelijk werden illegale kampen en bebouwing op de Westoever verwijderd, maar dit stuitte op steeds meer weerstand bij de bevolking: te midden van een zee aan vijanden werden Joden nu ook door de enige Joodse regering ter wereld uit hun eigen hartland verwijderd. Een vergelijk met de Arabieren zat er niet in; waarom dan niet deze gebieden open stellen voor Joden die er graag willen wonen? Langzaamaan kreeg het nederzettingenproject gestalte, en de Likoed regering die in 1977 aan de macht kwam versnelde dit proces. De zionisme is racisme resolutie van de VN in 1975 en Arafats 'overwinningstoespraak' in de VN in 1974 (toen de PLO, zonder enige toezegging te hebben gedaan, waarnemersstatus kreeg) droegen bij aan een klimaat waarin Israel de internationale gemeenschap steeds meer ging wantrouwen en de kolonisten en revisionisten aan invloed konden winnen.

EU richtlijnen

Een andere bekende mythe uit anti-Israel hoek, waar ook Aldershoff weer mee komt aanzetten, is:
Israel dat zich niets gelegen laat liggen aan de veroordelingen door de VN Veiligheidsraad, het Internationaal Gerechtshof en de oproepen van de VS en de EU, ja de gehele wereldgemeenschap. Alsof de richtlijnen van de EU "sancties" zijn en niet louter een formele bevestiging op papier van wat de EU al jaren verklaart.

Hier wordt het nodige op een hoop gegooid, zodat het heel wat lijkt. Het oordeel van het Internationaal Gerechtshof betrof echter een advies en is geen internationaal recht. De VN Algemene Vergadering neemt automatisch iedere anti-Israel resolutie aan, dus 'de hele wereldgemeenschap' is niet bepaald fair en als Israel daarnaar zou moeten luisteren, zou het allang niet meer bestaan. De Veiligheidsraad en de VS zijn redelijk genuanceerd, en veroordelen niet alleen Israel maar ook de Palestijnen en roepen beide partijen op om meer te doen voor de vrede. De EU is de laatste jaren steeds kritieklozer geworden tegenover de Palestijnen en kritischer tegenover Israel. Zij lijkt te denken, met een steeds groter wordend leger aan Israel critici, dat de nederzettingen het enige echte obstakel zijn voor de vrede, en dat als Israel maar hard genoeg onder druk wordt gezet om daar een einde aan te maken vrede in het verschiet ligt. De EU richtlijnen zijn daar een duidelijk voorbeeld van.

De nederzettingen helpen inderdaad niet, en kritiek daarop is op zichzelf geen probleem. Ik zie ook geen probleem in oproepen aan de regering om deze kritiek aan Peres over te brengen, al denk ik dat men dat zo ook wel doet. Peres is zelf overigens ook geen voorstander van verdere uitbreiding van de nederzettingen, en zou veel verder willen gaan voor vrede dan de regering Netanyahu. Peres' oproep de EU richtlijnen niet in te voeren en de vredesbesprekingen een kans te geven, is echter niet onredelijk. Zoals betoogd lopen die richtlijnen vooruit op de af te spreken grenzen, en de voorwaarden waaronder er een Palestijnse staat zal komen en daarmee op het hele vredesproces.

Als de EU en Nederland ze al in zou willen voeren, dan moeten ze vergezeld gaan van eisen en voorwaarden aan de Palestijnen die evenzeer op de van hen gewenste concessies vooruitlopen. Het risico bestaat echter in dat geval dat beide partijen weinig meer van de betweterige EU moeten hebben en zij haar invloed verder zal verminderen. Een EU adviseur zou oog moeten hebben voor het belang van goede relaties waarbij achter de schermen (felle) kritiek wordt geleverd en men voor de schermen een aardig toneelstukje opvoert. Hij zou ook moeten weten dat als een partij onder druk wordt gezet, de bereidheid tot het doen van compromissen van de andere partij alleen nog maar minder wordt. En die houdt bij de Palestijnen al bepaald niet over. Ik hoop dat weinig mensen de 'adviezen' van de heer Aldershoff serieus nemen. Ze verschillen in niets van wat men van de Palestijnse lobby te horen krijgt.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.