IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De EU en duurzame vrede in Israel-Palestina

IMO Blog, 2013

Ook Trouw zag in het bezoek van Shimon Peres aan Nederland aanleiding om weer eens een eenzijdig stuk vol met halve waarheden en bekende mythes over het conflict te publiceren. Ik heb nog geen tegenstuk mogen zien, maar waarom zou je mensen ook in verwarring brengen met nuances en feiten? Renť Grotenhuis van United Civilians for Palestine somt Israels wandaden nog maar eens op in 'een boodschap aan president Peres', maar in feite gewoon aan de Nederlandse Trouw lezers, die dit al in 1000 variaties hebben mogen vernemen in eerdere opiniestukken in Trouw. Als iets werkt moet je natuurlijk vooral het recept niet veranderen. Dus krijgen de lezers nogmaals te horen dat Israel maar blijft bouwen in de nederzettingen (ontkent niemand en verder geen nieuws lijkt me), hij hekelt vervolgens het afbreken ('platwalsen') van Palestijnse huizen, zonder aan te geven waar, wanneer en om welke reden dit gebeurde, dus als lezer weet je nog niks, en het kolonistengeweld tegen Palestijnen (zonder waar, wanneer en context te geven, zodat je ook dit niet kunt beoordelen en slechts kunt denken 'die rotkolonisten toch, kunnen ze wel tegen die arme Palestijnen').


De lezers van dit blog kennen de andere kant natuurlijk wel, dus die hoef ik hier eigenlijk niet te herhalen (er is op de Westoever geweld van beide kanten, en de Palestijnen bouwen ook veel zonder vergunning, soms expres in gebied waar het niet mag, en kolonisten klagen op hun beurt dat Israel strenger tegen hun illegale bouwsels optreedt dan tegen de Palestijnse; er zijn legio voorbeelden van huizen die men laat staan, van illegale praktijken zoals diefstal van vee door BedoeÔenen en het wegpesten van Joden uit plaatsen in de Negev en Galilea die steeds meer worden gedomineerd door BedoeÔenen en andere Arabieren. Of ze allemaal terecht zijn weet ik niet, maar het is wel een andere kant van het verhaal en het laat zien hoe complex de zaak ligt).

Grotenhuis tovert vervolgens nog wat cijfers uit zijn hoge hoed (bronnen? Context?) om vervolgens met het alom bekende verwijt te komen dat de EU te weinig doet voor de Palestijnen en alles maar passief aanziet. Dat is natuurlijk grote onzin, de EU doet niet anders dan Israel veroordelen en de nederzettingen hekelen, en betaalt vele miljoenen aan de UNRWA en aan allerhande Palestijnse en pro-Palestijnse organisaties. Sommige van die organisaties zijn openlijk tegen de twee statenoplossing waar Grotenhuis zegt voorstander van te zijn, en bepleiten bijvoorbeeld het recht op terugkeer van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen uit 1948, iets dat onverenigbaar is met de idee van twee staten voor twee volken.

De EU heeft ook de richtlijnen die men al had over handel en samenwerking met bedrijven en organisaties over de groene lijn, verder aangescherpt. Men heeft de opwaardering van de Palestijnse vertegenwoordiging bij de VN gesteund, en steunt de Palestijnen voortdurend op diplomatiek niveau. Een aantal EU landen hebben de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in eigen land verhoogd naar die van andere landen. De lijst is ongetwijfeld nog veel langer, maar ik kan even niet op meer voorbeelden komen. Natuurlijk is het voor Rupsje Grotenhuis niet genoeg: de EU moet nog harder tegen Israel tekeer gaan, en nog duidelijker partij kiezen voor de Palestijnen. Zodat het laatste restje goodwill dat de EU in Israel nog heeft verdwijnt, en zodat ook veel linkse Israeli's, die tegen de bezetting en nederzettingen zijn, de EU met haar opgeheven vingertje en selectieve verontwaardiging de rug zullen toekeren. Dat zal de vrede ongetwijfeld een enorme boost geven.

Grotenhuis bepleit een boycot van alle producten en diensten die op een of andere manier ook betrokken zijn bij, (gedeeltelijk) afkomstig uit, samenwerken met, nu komt het, het allerergste wat de 20e eeuw heeft voortgebracht: de bezetting. Hij prijst Royal Haskoning dat afzag van de bouw van een waterzuiveringsinstallatie voor de zwaar vervuilde Kidron beek. Deze vervuiling brengt de gezondheid en de landbouw van honderdduizenden mensen in gevaar, vooral Palestijnen, maar omdat ook kolonisten zouden profiteren van dit project, riep de PLO bij monde van Hanan Ashrawi op om het project te staken. Liever beide ziek van vervuiling dan beide een betere toekomst, zal ze hebben gedacht. En Timmermans besloot: als de PLO (en dus de PA) er niet meer achterstaan, dan moet Nederland er niet aan meewerken, want dan dienen we Israels belangen en daar zijn we niet voor. Onder druk van de regering is Royal Haskoning eruit gestapt en lijden mensen, natuur en historische monumenten onder de sterk vervuilde beek. Renť Grotenhuis, Jaap Hamburger, Dries van Agt en anderen hebben dit resultaat in de media uitgebreid bejubeld en zijn zichtbaar ingenomen met dit 'succes'. Dat lokale Palestijnen er aanvankelijk bij betrokken waren, doet niet ter zake. Deze mensen zijn niet pro-Palestijns, maar anti-Israel. Grotenhuis besluit zijn anti-Israel klaagzang met:

In 1993 waren de verwachtingen hooggespannen. De balans van twintig jaar Oslo: veel gebroken beloftes. De EU en de lidstaten moeten hun verplichtingen onder het internationaal recht nu naleven. En bovenal geldt dat voor IsraŽl, juist in het belang van zijn eigen toekomst, die staat of valt met duurzame vrede in de regio. Dat moet de boodschap aan president Peres zijn.

De verwachtingen waren inderdaad hooggespannen in 1993, ook in Israel zelf, waar men dacht dat vrede binnen handbereik was. Het liep allemaal anders. Het wederzijdse wantrouwen bleef groot, vooral de Palestijnen kwamen talloze beloftes niet na (later gold dat ook voor Israel waar inmiddels het vertrouwen in de Oslo Akkoorden flink was afgebrokkeld), er was een ongekende terreurgolf kort na de moord op Rabin en in de aanloop naar de verkiezingen in Israel, die vervolgens verrassend (of niet echt heel verrassend?) door Netanyahu werden gewonnen. Later bleek dat Arafat het geweld en terrorisme nooit had afgezworen, en tijdens de tweede intifada steunde hij het openlijk. Uiteraard zijn dergelijke aanslagen tegen het internationale recht, en Israel heeft de EU stukken overhandigd die men in het kantoor van Arafat had gevonden, waaruit zijn steun, ook financieel, bleek. Ook de oproepen tot geweld in Palestijnse (ook door de PA gecontroleerde) media druisen in tegen het internationaal recht, alsook tegen de Oslo Akkoorden. De EU zou zeker meer kunnen doen om de vrede te bevorderen, door zich ook eens wat kritischer naar de Palestijnen op te stellen. Opdat duurzame vrede, in het belang van zowel Israel als de Palestijnen, een kans krijgt.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.