IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Telegraaf, NOS en Trouw over vrijgelaten gevangenen en bouwplannen Jeruzalem

IMO Blog, 2013

Liefst 16 items telt de media nieuwsbrief juli-oktober 2013 van de Mediawerkgroep Israel van WAAR en LfI.
Hieronder de laatste bijdrage hiervan.


media


Er was veel aandacht in de media voor de door IsraŽl vrijgelaten Palestijnse gevangenen, vooral toen eind oktober de aankondiging van de bouw van nieuwe woningen in Ramat Shlomo, een wijk in Jeruzalem net over de Groene Lijn, daar bij kwam. Beide zaken werden - waarschijnlijk terecht - in diverse media aan elkaar gelinkt. De teneur van de berichtgeving was echter weer vooral dat de nederzettingen het grote obstakel voor vrede zijn, en het verzoenende gebaar van IsraŽl om de gevangenen, stuk voor stuk plegers van dodelijke aanslagen, vrij te laten, werd genegeerd. Een paar media maakten het wel heel bont.


De Telegraaf

De website van de Telegraaf schreef woensdag onder de kop 'IsraŽl bouwt verder in bezet gebied':

IsraŽl heeft woensdag plannen bekendgemaakt om de ultraorthodoxe joodse kolonie Ramat Shlomo in bezet Oost-Jeruzalem uit te breiden met 1500 woningen. De aankondiging volgt op de vrijlating van een groep Palestijnse gevangen[en].

De regering wil volgens waarnemers extreemrechtse of orthodoxe coalitiepartners gunstig stemmen met uitbreiding van joodse kolonies. Het gaat om nederzettingen die in de ogen van de IsraŽlische regering toch nooit meer aan de Palestijnen worden teruggegeven. Ramat Shlomo ligt bijvoorbeeld in de door IsraŽl afgebakende gemeente Jeruzalem. Maar volgens de internationale gemeenschap is dit onderdeel van het in 1967 bezette Oost-Jeruzalem.

De kolonisatie van de door IsraŽl bezette Palestijnse gebieden vormt een van de belangrijkste obstakels voor vrede tussen IsraŽli's en Palestijnen.

Dat laatste is, zoals ik vaker heb duidelijk gemaakt een visie, geen feit zoals dat in een kort zakelijk nieuwsbericht thuishoort. Je kunt met evenveel recht steeds schrijven dat de Palestijnse opruiing in de media een van de grootste obstakels voor vrede is, of de weigering IsraŽl te erkennen, of het feit dat de Arabische landen de vluchtelingen niet hebben opgenomen en hun verlangen om terug te keren naar wat nu IsraŽl is kunstmatig en om politieke redenen in stand wordt gehouden, o.a. door de UNRWA. Om maar een paar problemen in dit complexe conflict te noemen. Dat altijd maar weer alleen de nederzettingen een obstakel worden genoemd is meer dan ergerlijk: het is ten diepste subjectief en duwt de argeloze lezer in een bepaalde richting. 'Aha, dus IsraŽl zet de boel weer op scherp met dit besluit. Die vervelende IsraŽli's toch, ze liggen ook altijd dwars. Dat ze de Palestijnen ook eens wat gunnen!'

Voorts worden de tegenstanders van de vrijlating van de gevangenen allemaal extreemrechts of orthodox genoemd, en worden ze daarmee weggezet als extremistisch. Maar hoe normaal is het eigenlijk dat een land 26 moordenaars vrijlaat? Mensen die allemaal dodelijke aanslagen hebben gepleegd? Het verzet daartegen en de onvrede daarover is breed, en zeker niet beperkt tot extreme elementen.

En sinds wanneer wordt er van 'Joodse kolonies' gesproken? Dit klinkt nog negatiever dan 'nederzettingen', wat ook al een zeer negatieve bijklank heeft, en vaak wordt voorafgegaan door het bijvoeglijk naamwoord 'illegale'. Men heeft het daarentegen nooit over 'illegale aanslagen' of 'de raketaanvallen door Hamas zijn illegaal volgens het internationale recht'. Er wordt zelden vermeld dat Hamas op de lijst van terroristische organisaties staat en naar haar handvest, dat beweert dat de Joden beide wereldoorlogen hebben veroorzaakt en verwijst naar de Hadith die zegt dat zij gedood moeten worden, wordt nooit verwezen. Daarbij ligt Ramat Shlomo net over de Groene Lijn, en komen de woningen ook nog eens aan de 'IsraŽlische kant'. Volgens bijna alle tot nu toe gepresenteerde vredesplannen blijft de wijk bij IsraŽl, evt. in ruil voor gebied elders. De bouw van woningen op deze plek 'een van de grootste obstakels' noemen komt daarmee in een nog vreemder daglicht te staan. Dit alles laat onverlet dat het moment van bekendmaken van deze plannen op de Palestijnen en andere spelers geen geweldige indruk maakte.

NOS Journaal

Ook andere media koppelden beide zaken aan elkaar en noemden de nederzettingen een groot obstakel voor de vrede. Monique van Hoogstraten zegt in het journaal:

"Het is geen toeval, integendeel, het is een duidelijke boodschap van Netanyahu aan de rechtse critici (...) Wij leggen ons lot niet in de handen van de Palestijnen, er is genoeg dat we wel doen om IsraŽl te behouden als groot land. Het is echter ook een boodschap aan de Palestijnen: jullie krijgen de gevangenen nu wel maar denk maar niet dat jullie daarmee echt winst behalen. Wij bepalen de regels van dit spel."

Later zegt ze: "Nou is Oost Jeruzalem natuurlijk in de toekomst ooit bedoeld als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Jeruzalem is ook de stad die veel IsraŽli's nooit zullen willen afstaan aan de Palestijnen..."

Ook hier weer een hoop interpretatie. En nogmaals de vraag: hoezo is de bouw van 1500 woningen op 1 km van de groene lijn een manier om groot-IsraŽl te behouden? Wat IsraŽl er evt. mee aan de Palestijnen duidelijk wil maken is weer lekker negatief ingekleurd, vanuit de gedachte: 'IsraŽl is een arrogant land dat zich niks aantrekt van de Palestijnen en hun geen succesje gunt. Ze moeten vooral steeds voelen wie de baas is.' In werkelijkheid denk ik dat het pure tactiek is om de steun van zijn rechtse coalitiepartijen te behouden, die niks zien in dat hele vredesproces. Eigenlijk is het een wonder dat die partijen de vrijlating van 26 moordenaars hebben geaccepteerd, dit in ruil voor niks en in de wetenschap dat deze mensen als helden worden onthaald. Zoals gezegd is niet alleen ultra rechts hier tegen.

Dat Oost Jeruzalem 'bedoeld' is als hoofdstad van de Palestijnen is ook erg subjectief. Wie heeft dat zo bedoeld? Volgens de VN zou het onder internationaal bestuur komen. Volgens diverse vredesplannen (Clinton parameters, Geneefse Akkoord, Olmerts vredesplan, Baraks voorstellen etc.) zouden de Joodse wijken bij IsraŽl komen en de Arabische bij 'Palestina'. Het strookje waar gebouwd gaat worden in Ramat Shlomo zal bijna zeker bij IsraŽl komen, ingeklemd tussen de groene lijn en de rest van de wijk.

Trouw

Trouw kopte op 31 oktober: 'Cel gaat open, kolonisatie gaat door'. Even later spreekt men van een 'Joodse kolonie in Oost Jeruzalem'. Lekker suggestief. Zijn huizen in een Joodse wijk zo dicht bij de groene lijn een vorm van kolonisatie? Bij kolonisatie stellen we ons voor hoe een (doorgaans blank) volk diep het territorium van een ander (of de wildernis) binnendringt en daar zijn vooruitgeschoven posten bouwt. Je denkt daarbij niet aan het bouwen van woningen in een stad die al meer dan tweeduizend jaar zeer sterk met de Joden verbonden is, waar zij sinds de 19e eeuw de meerderheid vormen en die sinds 1948 de hoofdstad van IsraŽl is. Er is iets heel erg fout met de idee dat Joden niks te zoeken hebben in het deel van Jeruzalem dat in 1948 door JordaniŽ werd veroverd en van waaruit de Joden zijn verdreven en hun heilige plaatsen verwoest. Bovendien is het niet 'bezet' (zoals het later nog eens wordt genoemd) maar geannexeerd. Arabieren hebben er stemrecht voor de gemeenteraad en recht op IsraŽlische voorzieningen, en kunnen vrij door IsraŽl reizen. Hun is indertijd ook de IsraŽlische nationaliteit aangeboden, maar dit weigerden ze bijna allemaal. Desondanks willen de meesten liever bij IsraŽl blijven dan onder PA bestuur te komen.

Trouw heeft het over 'een goedmakertje voor extreem-rechtse en ultra-nationalistische partijen'. Zie je de bruinhemden ook al door de straten van het gekoloniseerde Jeruzalem marcheren? De termen 'extreemrechts' en meer nog 'ultra-nationalistisch' klinken akelig, en roepen associaties op met neonazi's. Waarom niet gewoon 'zijn rechtse coalitie genoten'?

Trouw gaat door met: 'Netanyahu gaf gisteren ook groen licht voor een aantal andere bouwprojecten in bezet Oost-Jeruzalem. Zo mogen huizen in Ramat Shlomo met 50 vierkante meter worden uitgebreid, zodat er nog meer kolonisten kunnen intrekken'. Ieks, nog meer kolonisten! Gatver! Het lijkt wel een plaag. En je huis uitbreiden als kolonist, dat moet toch niet mogen? En natuurlijk nogmaals benadrukken dat Oost Jeruzalem bezet is en dus de Joden er niks te zoeken hebben. Propaganda heet dat, het continu herhalen van bepaalde beweringen om mensen te beÔnvloeden.

Trouw vervolgt met: 'Verder gaat IsraŽl een toeristisch-archeologisch centrum bouwen in de Palestijnse wijk Silwan, en een nationaal park op de hellingen van de Scopusberg. Dit park gaat ten koste van de gewenste uitbreiding van twee Palestijnse wijken.' Ah, Palestijnse wijken mogen natuurlijk wel uitbreiden zoveel ze willen, ook als dat ten koste van de Joodse gaat, dit alles omdat tussen 1948 en 1967 dit deel van de stad voor Joden verboden was. Silwan was tot 1948 een gemengde wijk waar ook Joden woonden. De Scopusberg was een IsraŽlische enclave tot 1967 en volgens het wapenstilstandsverdrag dat IsraŽl met JordaniŽ had gesloten mochten IsraŽli's vrij van het IsraŽlische deel van de stad naar de Scopus berg, maar in de praktijk stond JordaniŽ dat niet toe. Voor een nationaal park in het overvolle Jeruzalem is best wat te zeggen, en Trouw geeft simpelweg te weinig informatie om goed te kunnen beoordelen of dit plan oneerlijk is naar de Arabieren of niet (opvallend dat Trouw van 'Palestijnen' spreekt terwijl het zoals gezegd om Arabieren gaat die in een door IsraŽl geannexeerd gebied wonen met een aantal IsraŽlische rechten). Gaat het bijvoorbeeld om kwetsbare natuur? Wat zijn dat precies voor uitbreidingsplannen? Overigens heeft de gemeente Jeruzalem duizenden woningen in de zogenaamde 'Arabische sector' gebouwd maar dat vermeldt Trouw natuurlijk niet. Wellicht heeft men elders nieuwe woningen aangeboden in plaats van de uitbreiding in de Arabische wijken?

Trouw sluit af door nog maar eens het Palestijnse standpunt te herhalen:

"De Palestijnse onderhandelaars hebben de bouwplannen scherp veroordeeld. Dit was niet de prijs die ze voor de vrijlating hebben geaccepteerd, benadrukken ze. Ze waarschuwen er bovendien voor dat de onbegrensde kolonisatie de vredesbesprekingen in gevaar brengt. In 2010 liepen de gesprekken daar ook op stuk."

Andere media spreken wel van een deal tussen de Palestijnen, de VS en IsraŽl, waarbij Kerry de vrijlating van de gevangenen van IsraŽl heeft los gekregen in ruil voor het blijven bouwen in de nederzettingenblokken. De Palestijnen hadden een totale bouwstop geŽist (en nog veel meer dingen) voorafgaande aan de besprekingen, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een beperking van het bouwen en de vrijlating van de gevangenen. Dit laatste doet het erg goed onder de Palestijnse bevolking, voor wie de gevangenen een grote symboolwaarde hebben.

Het gaat daarbij niet om 'onbegrensde kolonisatie' (als hier de onderhandelaars geciteerd worden hoort dit tussen aanhalingstekens) maar om, zoals Trouw zelf schreef, oude plannen die nu alsnog worden uitgevoerd. In 2010 kwam dit plan ook al in het nieuws, werd er alom verontwaardiging over uitgesproken en is er door IsraŽl stilzwijgend vanaf gezien. Nu komt het wederom groot in het nieuws en spreekt iedereen er weer schande van.

De vredesgesprekken liepen niet stuk op de bouw in nederzettingen of Oost Jeruzalem, maar vooral op Palestijnse onwil. IsraŽl had een beperkte bouwstop van tien maanden buiten Jeruzalem geaccepteerd, en na negen maanden kwam president Abbas schoorvoetend naar de onderhandelingstafel om er aan te kondigen dat hij weer zou vertrekken als de bouwstop niet werd verlengd en uitgebreid met Jeruzalem. IsraŽl weigerde dat, en daarmee kwam een einde aan een wel heel korte onderhandelingsronde. IsraŽls bouwstop was dan beperkt, Abbas stelde daar niks tegenover en stelde slechts eisen. Sindsdien is hij steeds voorwaarden blijven stellen om weer te gaan praten. Niet alleen een bouwstop, ook vrijlating van de gevangenen, acceptatie door IsraŽl van de groene lijn als toekomstige grens, en soms nog zaken als hotels aan de Dode Zee. Hij stelde daar nooit enige concessie tegenover. Het is niet gek dat Netanyahu, die een coalitie met o.a. nationalistische en religieuze partijen is aangegaan, daar niet op is ingegaan.

Het verhaal van een gevangene

In de papieren Trouw stond 31 oktober nog een tweede stuk, een interview met een Palestijnse gevangene die in de eerste ronde is vrijgekomen. Onder de kop 'Ik heb een zware prijs betaald, maar heb geen spijt van het geweld' vertelt Mustafa al-Haj zijn verhaal aan Monique van Hoogstraten. Trouw meldt in de onderkop dat hij 'een kolonist doodde'. Over die moord wordt in het interview slechts gemeld dat: "De wond was nog niet genezen toen hij vier maanden later de kolonist Steven Frederick Rosenfeld (48) tegenkwam in de velden rondom de nederzetting Ariel, hem zijn mes afpakte en hem doodstak". Op de vraag naar het waarom zucht hij, benadrukt nogmaals dat zijn wond (hij werd in zijn borst getroffen door een kogel bij het stenengooien) nog niet genezen was en zegt: "Het gebeurde zomaar, ik kende hem niet. Hij was een kolonist, die nemen ons land af." Ook voor Trouw blijft Rosenfeld een kolonist die eigenlijk niks te zoeken heeft in het gebied, en nergens wordt iets gemeld over zijn leven, zijn familie, zijn geschiedenis.

Trouw schrijft kritiekloos op wat Al-Haj vertelt, zoals dat hij 21 dagen werd gemarteld om een bekentenis af te dwingen, waarbij zijn wond werd benut door de veiligheidsdienst. Hij vertelt van meer onrecht: zijn dagboeken werden steeds afgepakt in de cel, hij mag na de vrijlating zijn regio niet verlaten, IsraŽl luistert zijn telefoon af, hij werd als 13 jarige geslagen bij een checkpoint omdat hij lachte. Het zal wel allemaal, of misschien is er reden voor, en misschien overdrijft hij hier en daar, hadden zijn stenen mensen geraakt?

Trouw verharmlost Fatah, zijn daad en de eerste intifada: "Fatah betaalt hem een maandelijkse uitkering, voor de kwarteeuw die hij aan de Palestijnse zaak gaf". Hoezo 'de Palestijnse zaak'? Diende hij die met een brute moord op een (vermeende) kolonist? Fatah betaalt gevangenen ook in de gevangenis al een uitkering, die hoger is naarmate het 'vergrijp' zwaarder. Even verderop schrijft men: "Het was de tijd waarin Fatah - nu regeringspartij met verantwoordelijkheden en gesprekspartner van IsraŽl - een verzetsbeweging was die geweld niet schuwde."

Weer die goedpraterij. Een 'verzetsbeweging', niet een 'terroristische organisatie'. Waarom niet? Fatah pleegde veelvuldig geweld tegen burgers, de aan Fatah gelieerde Al Aqsa Martelaren Brigade heeft tientallen aanslagen gepleegd op burgers. Maar Trouw meldt alleen het stenengooien naar militairen tijdens de eerste intifada, wat natuurlijk een heroÔsche verzetsdaad was. Fatah heeft het geweld nooit afgezworen, en de Martelarenbrigade is tegen de afspraken in niet ontbonden.

In een kadertje staat onder de kop 'Terug naar de terreur?': "Rechtse politici en nabestaanden van Joodse burgers zien de vrijgelaten Palestijnse gevangenen als 'terroristen met bloed aan hun handen'." Let wel, het zijn geen terroristen, daarom staat dat tussen aanhalingstekens, het zijn gevangenen die vanwege hun verzet tegen de bezetting en hun inzet voor de Palestijnse zaak in een IsraŽlische gevangenis belandden. Het kadertje vervolgt dat deze mensen vrezen dat de vrijgelaten gevangenen "meteen weer hun toevlucht zullen nemen tot geweld. Maar dat blijkt niet uit de cijfers. Van de 1027 gevangenen die vrijkwamen in ruil voor Gilad Shalit zijn er ongeveer 40 weer opgepakt". Veertig mensen opgepakt die wederom hebben geprobeerd een aanslag te plegen, IsraŽli's te doden, raketten af te vuren? Dat is niet niks. Dat hadden 40 bloedige aanslagen kunnen zijn als de IsraŽlische veiligheidsdiensten niet zo oplettend waren geweest. Daarbij is het wat gemakzuchtig om ervan uit te gaan dat alle andere ex-gevangenen brave burgers zijn geworden. Een deel ziet zijn terroristische verleden als iets van toen, zoals Al-Haj, een ander deel is mogelijk nieuw geweld aan het beramen of wacht een geschikte gelegenheid af om opnieuw toe te slaan. Een nieuwe intifada bijvoorbeeld, wanneer de druk om je 'voor de Palestijnse zaak' te offeren, extra groot is.

Het is opvallend dat een bijzondere daad, namelijk het vrijwillig en zonder serieuze tegenprestatie vrijlaten van terroristen, in de media geheel ondergesneeuwd wordt door de bekende afkeurende berichtgeving over de aankondiging in Oost Jeruzalem te bouwen. Het is ongekend en zonder precedent dat zomaar terroristen worden vrijgelaten, en dat nog wel door een overwegend rechtse regering die altijd zo'n ferme taal uitslaat (noch Spanje, noch Groot-BrittanniŽ, noch de VS hebben bij mijn weten ooit zomaar als gebaar van goede wil grote groepen terroristen vrij gelaten). Nergens aandacht voor de slachtoffers van deze mensen en hun gevoelens; waarom geen interview met een van hun maar wel met een Palestijnse gevangene die een moord heeft gepleegd? Terwijl de Palestijnen nog geen enkele concessie hebben gedaan staat IsraŽl er weer op als havikachtig, nationalistisch en landhongerig. Dat is hoe propaganda in zijn werk gaat. Het is triest dat een kwaliteitskrant als Trouw steeds meer lijkt te verworden tot een propagandablaadje van de Palestina lobby.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina » IMO Archief » October 2013 » Telegraaf, NOS en Trouw over vrijgelaten gevangenen en bouwplannen Jeruzalem

[Vorig artikel: "Trouw op proef"] [Volgend artikel: "Max Blumenthal en racisme in Israel"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.