IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Antisemitisme of Israel kritiek?

IMO Blog, 2013

Wanneer is een uiting, cartoon, opmerking antisemitisch? Ik bedoel echt antisemitisch? Niet een beetje doorgeschoten Israel kritiek, of een wat onhandige opmerking? En kan Israelkritiek niet soms ook antisemitisch zijn, zelfs als het woord' jood' of 'nazi' er niet in voorkomt? De CIDI workshop Israelkritiek of antisemitisme beloofde hierin helderheid te brengen, zodat we het verschil voortaan goed kunnen zien.


Om te beginnen merkte cursusgever Guy Muller op dat de term antisemitisme nogal ongelukkig is. De term verwijst namelijk eigenlijk niet naar een volk maar een taalgroep (de semitische talen waar ook het Arabisch toe behoort, vandaar ook vaak de misvatting dat Arabieren geen antisemiet kunnen zijn want ze zijn zelf semiet). Bovendien is de term door een Duitse antisemiet verzonnen om zijn afkeer van Joden in een positiever, quasi-wetenschappelijk daglicht te stellen, en daar willen we toch niet aan meewerken? Omdat de term zo ingeburgerd is, wordt hij toch ook door het CIDI gehanteerd (overigens is het CIDI zeker niet de enige instantie die niet blij is met de term).

Zeven vragen

Daarna volgde een poging tot definitie, die ik eigenlijk niet heel erg geslaagd vond omdat er gelijk vier punten volgden die niet in de definitie zaten maar wel ook antisemitisch zijn. Nuttiger waren wat dat betreft de 7 vragen van Peter Pulzer. Heeft degene die de uitlating deed/de cartoon maakte etc.:


  1. Niet alleen specifieke individuen of organisaties in Israel bekritiseerd, maar ook anonieme collectieven, zoals 'de' Joodse lobby, 'de' Joodse gemeenschap, of 'de' Joodse stem?

  2. De economische positie van Joden, betrokkenheid van de Joden bij media of een van de andere zogenaamde Joodse eigenschappen benadrukt of overdreven?

  3. De Israelische regering vergeleken met nazisme en het optreden van het Israelische leger met de SS? Dit is de zogenaamde slachtoffer-beul omkering, waarbij de Palestijnen dan natuurlijk 'de nieuwe Joden' zijn. Zelfs Jezus wordt soms een Palestijn genoemd, maar dat is misschien weer wat anders, omdat het ook uit christelijk antisemitisme voortkomt (dat zit niet in de 7 punten).

  4. Het optreden van Israel of het Israelische leger gelijk gesteld met de Holocaust, en plaatsen als Gaza met een getto of concentratiekamp? Elders benadrukte Muller dat vergelijken nog niet perse antisemitisch hoeft te zijn, het gaat echt om het op een lijn stellen van beide zaken. Dat is niet alleen absurd als je naar de feiten kijkt, er spreekt ook uit dat men de moord op miljoenen Joden geen groot verlies vindt, en soms wordt hiermee de Holocaust met terugwerkende kracht alsnog gerechtvaardigd (zie je wel, ze zijn geen haar beter...) of zelfs opgeroepen tot een nieuwe Holocaust.

  5. Met twee maten gemeten, bijvoorbeeld beter gedrag van Israel geŽist dan van andere landen, of voor sancties tegen uitsluitend Israel gepleit?

  6. Klassieke antisemitische stereotypering gebezigd van Joden als duivels, het kwaad zelf, de bron van alle kwaad?


(NB: ik heb twee punten die beide over de Holocaust gingen hier samen genomen.)

Wat nog mist zijn typische christelijke en islamitische concepten (Jezusmoordenaars, waarvoor ze moeten boeten, en het islamitische idee dat de Joden minderwaardig zijn) en wat ik ook miste is de idee dat Joden parasieten zijn, en het klassieke bloedsprookje. Ik heb ergens het idee dat zodra je alle bekende voorbeelden van antisemitische noties en thema's probeert op een rijtje te zetten, er steeds nog dingen blijken te ontbreken. Oude thema's krijgen een nieuw jasje, worden in een andere context gebruikt en nieuwe gebeurtenissen leiden ook weer tot nieuw antisemitisme. Wat dat betreft was de workshop verre van compleet en bleef wat aan de oppervlakte. Toch gaf hij wel enige helderheid. De workshop was heel geschikt om, ook (of misschien juist) als je er nog niet zo inzit, antisemitisme te leren herkennen en te leren wat je kunt doen. Zie hier nog een overzicht van verschillende vormen van antisemitisme.

Onderscheid

Zinnig vond ik bijvoorbeeld de opmerking dat, naast wat er gezegd of geschreven wordt, het evenzeer van belang is wie wat zegt tegen wie, waar en wanneer. Daar zou je nog aan toe kunnen voegen dat ook de intentie ertoe doet, al spreekt dat al een beetje uit het 'wie'. Zo bleek een voetbalcolumn met de tekst "De kakkerlak is een indrukwekkend beest. De Jood onder de insecten. Want: onuitroeibaar", niet antisemitisch omdat de column helemaal niet over Joden ging, maar over kakkerlakken (scheldnaam voor Feyenoord-aanhangers) die even in het zonnetje werden gezet. De akelige associaties die sommigen hebben bij de combinatie van 'kakkerlak' en 'Joden' en 'uitroeien' was niet onaardig of kwetsend bedoeld...

Ook zinnig vond ik het onderscheid tussen antisemitisme, Israel kritiek en als Israelkritiek vermomd antisemitisme. Helaas kwamen we daar verder niet meer expliciet op terug, en bleek eigenlijk vooral dat dingen die we gevoelsmatig als antisemitisch bestempelen, dat volgens de definitie die het CIDI hanteert (en door meer organisaties wordt gebruikt) nog niet hoeft te zijn. De Nederlandse wet kijkt weer anders. Zo is antisemitisme niet per se strafbaar als het in het kader van het maatschappelijke debat gebeurt of als kunstuiting. Dit is vaak een persoonlijke beoordeling en afweging van de rechter, waarbij, zo is mijn indruk, de rechters het vrije woord vaak laten prevaleren boven het strikt toepassen van het antidiscriminatie beginsel.

Cartoons

Niet antisemitisch was volgens het Openbaar Ministerie een cartoon van de Arabisch Europese Liga waarin Anne Frank met Hitler in bed ligt, ze hebben duidelijk met elkaar gevreeŽn, en hij zegt 'Schrijf dat maar in je dagboek'. Het is grof en beledigend, maar niet antisemitisch want het gaat niet over Joden (als zodanig). Mmhwah. Moeilijk. Hij is er op gericht de Joden te beledigen en te kwetsen, door een icoon uit de meest desastreuze en traumatische periode van hun geschiedenis te nemen en die met de grootste beul aller tijden van de Joden te laten vrijen (onvrijwillig, naar ik aanneem, maar daar ging het niet zozeer om). Staat Anne hier niet ook voor de Joden en Hitler voor de Jodenhaters, voor hun ergste vijanden? Mijns inziens kun je hier nog wel een boom over opzetten, maar daarvoor ontbrak helaas de tijd. De AEL verdedigde de cartoon overigens met het argument dat moslims zo vaak worden beledigd (zoals in de film van Wilders) en dat men nu eens wilde laten zien hoe dat is door een voor het Westen zeer gevoelig onderwerp te nemen.

Dat vond ik overigens een serieus nadeel van de workshop: het format liet weinig tijd voor discussie over verschillende visies en interpretaties, en ik vond het oordeel van het CIDI daarbij vaak te stellig gebracht. Nou erken ik hen onmiddellijk als deskundig, daar niet van, maar soms is er geen heel eenduidige waarheid, en is het wel goed om het kritisch denkvermogen te stimuleren door juist dat ook te laten zien, en te erkennen dat iets complex is en soms meerduidig. Muller ging overigens wel in op een aantal vragen en opmerkingen uit het publiek, waardoor we flink uitliepen. Ook na afloop hebben we nog een tijd staan napraten.

Een andere cartoon waar je mijns inziens over kan twisten is een van Jos Collignon naar aanleiding van de vraag door wie Wilders wordt gefinancierd. We zien Wilders, die door een arm vanachter een schutting een berg geld krijgt toegestopt. Erboven staat iets in het Ivriet dat Wilders tegen de geldgever zegt. Het geld komt dus uit Israel. 'Van Joden', zei ik, 'en dus refereert men aan de notie van de Joodse lobby en aan punt twee in bovenstaande punten'. 'Nee', zei Muller, 'want dan had de onzichtbare persoon als Jood herkenbaar moeten zijn, bijvoorbeeld door een Davidster op zijn arm.' 'Maar het Ivriet dan', wierp ik tegen, 'dat is toch een Joodse taal?' Muller wierp tegen: 'Nee, want er wonen ook 25% niet-Joden in Israel en die spreken ook Ivriet'. Maar Ivriet is natuurlijk wel degelijk de taal die de Joden naar Israel brachten, die zij ook daarvoor altijd hadden gebruikt bij religieuze zaken en waarin Israelische schrijvers en zangers zich uitdrukken. Arabieren in Israel spreken ook Ivriet maar zullen Arabisch gebruiken om zich cultureel uit te drukken. Overigens is Arabisch ook een officiŽle taal in Israel en spreken veel Arabieren dat dus onder elkaar. Door hem in het Ivriet te laten antwoorden suggereert Collignon in de cartoon dat Wilders het geld van Israelische Joden krijgt, of van de regering van Israel die wordt gedomineerd door Joden. Het leidt geen twijfel dat de Arabieren in Israel fel tegen geld voor Wilders zouden zijn.

Niet te snel

Toch ging ik wijzer naar huis dan ik was gekomen, met meer besef dat, al was ik het misschien niet met alles 100% eens, dat dus wel is hoe je er ook naar kunt kijken. Daarbij benadrukte Muller nog eens dat we niet te snel van antisemitisme moeten spreken. Juist wanneer mensen dit te snel doen, verliest het woord aan betekenis en de kans dat je je doel bereikt wordt kleiner.

Tot slot vertelde hij nog wat over hoe om te gaan met antisemitische reacties op internet. Wanneer iets echt antisemitisch is, kun je de redactie (moderator/beheerder) van een site beleefd vragen om verwijdering. Muller raadt zeer af om op de site of in een forum een discussie aan te gaan; daarmee vestig je alleen maar meer aandacht op de betreffende reactie, en genereer je weer meer verkeer. Soms staat er bij reacties ook een knop waar je op kunt drukken om bezwaar tegen de reactie te maken. Wanneer de uiting desondanks blijft staan kun je die bij het CIDI of het Meldpunt Discriminatie Internet melden. Men verzoekt om antisemitische uitingen altijd even te melden: cidi@cidi.nl of buro@meldpunt.nl. Men heeft overigens goede ervaringen wat betreft de bereidheid van websites om opmerkingen te verwijderen.

Het CIDI krijgt zelf geregeld antisemitische mails, en die komen niet merendeels van allochtonen of moslims. Ook cijfers van de overheid ondersteunen niet de veelgehoorde idee dat hedendaags antisemitisme vooral uit die hoek komt. Hier was ook even discussie over, omdat ook in de groep die notie wel bestond. Iemand suggereerde dat moslims misschien minder snel het CIDI gaan aanschrijven om hun gal over Joden te spuien?

De idee dat het CIDI alles wat hen niet zint antisemitisch noemt is in ieder geval (maar dat wist ik al) nog maar eens ontkracht. Ik hoop zeer dat er een vervolg op deze workshop komt waar op bepaalde zaken dieper kan worden ingegaan.

(wordt vervolgd)

Ratna Pelle

P.S. Een Europees onderzoek uit 2011 naar discriminatie en vooroordelen is hier te vinden: Intolerance, Prejudice and Discrimination - A European Report (p. 56-57 behandelt antisemitisme).


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.