IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Vitens meet met twee maten

IMO Blog, 2013

Vitens-logo

Vitens zegt de samenwerking met het Israelische waterbedrijf Mekorot te hebben beŽindigd omdat men neutraal wil blijven en niet in 'de politieke context' van het conflict meegezogen wil worden. Men verklaarde dat 'het uiterst moeilijk wordt mogelijk toekomstige projecten in gezamenlijkheid uit te werken, aangezien deze niet los kunnen worden gezien van de politieke contextí. In feite is dit echter juist een politiek gemotiveerd besluit. Vitens gaat namelijk wel de samenwerking aan met Palestijnse waterbedrijven. Terwijl er bij de Palestijnse Autoriteit ook genoeg te verbeteren valt. Ook met waterbedrijven in de Gazastrook, onder het gezag van Hamas, werkt men samen. Ik citeer Brabosh, die zich op zijn beurt op The Times of Israel baseert:

Echter, eerder deze maand heeft Vitens een overeenkomst aangekondigd met het bedrijf Coastal Municipalities Water Utility (CMWU), een overheidsorgaan van de Hamas-regering in Gaza. De samenwerking tussen Vitens en CMWU Ďheeft een sterk adviserend karakter, met mogelijkheid voor de toekomstige betrokkenheid van extra partijen,í berichtte het Nederlandse bedrijf op†haar website. Volgens de Verenigde Naties, is de CMWU de enige dienstverlener voor water in de Strook. Gereguleerd door de Palestijnse Water Autoriteit, krijgt het de financiering van de Wereldbank, de Europese Unie en andere internationale organen.

Vitens redeneert waarschijnlijk als volgt: samenwerking met Palestijnse bedrijven is niet politiek, want deze staan buiten het conflict met Israel. Samenwerking met Israel zou niet politiek zijn, zolang de betreffende bedrijven slechts binnen de Groene Lijn opereren. Maar een Israelisch bedrijf dat ook de nederzettingen bedient, en zich dus buiten de 'consensusgrenzen' van Israel in het omstreden gebied begeeft, ligt anders. Als je daar zaken mee doet, wordt je ook de politiek ingezogen en leidt je de verdenking op je Israels claim op dat gebied te steunen.

Daarbij verwart men de huidige situatie met de gewenste. Immers, in de huidige situatie wonen er honderdduizenden Joden op de Westoever en hebben zij evenzeer recht op voorzieningen als Israeli's binnen de Groene Lijn. Zoals eerder betoogd kun je niet verwachten dat Israel die in de kou laat staan. De toekomst van hen en de Westoever moet in onderhandelingen worden besproken.

Daarbij levert Mekorot ook water aan de Palestijnen. Het leveren van water zegt dus niks over de aanspraak die Israel op die gebieden maakt. Het is als bestuurder van die gebieden en als bezetter verantwoordelijk voor het leveren van essentiŽle voorzieningen. Vitens maakt politiek wat dat voor Israel niet is. Dat heeft niet alleen voor Israel, maar ook voor de Palestijnen nadelige gevolgen. Voldoende en schoon drinkwater is immers essentieel voor de volksgezondheid, en wanneer er op dat gebied wat mis zou gaan krijgt Israel geheid de schuld.

Het is daarom onrechtvaardig en contraproductief om Israelische bedrijven te boycotten en Palestijnse of andere niet. Zo worden tegenstrijdige eisen aan Israel gesteld: alle gebieden onder haar gezag goed beheren, en onmiddellijk en zonder voorwaarden zich terugtrekken uit de gehele Westoever. Het vredesproces is overbodig geworden, want de oplossing is duidelijk: een Palestijnse staat op de gehele Westoever zonder verdere garanties. Daarom is juist de beslissing om Israelische bedrijven te boycotten een politieke, waarmee vooruit wordt gelopen op de door ons gewenste situatie.

Dit geldt voor alle vormen van boycot of 'desinvestment': het betreffende land of bedrijf moet aan de eisen voldoen om weer aanspraak op samenwerking te maken. Je legt je oplossing in feite op en verbreekt de banden totdat er eventueel gehoor aan wordt gegeven. Dat is een paardenmiddel dat alleen in uitzonderlijke gevallen, bij ernstige misstanden en wanneer andere middelen uitgeput zijn, gebruikt zou moeten worden. Anders wegen de nadelen groter dan de voordelen.

Het is zot om enerzijds te zeggen dat je je neutraal wilt opstellen en anderzijds een van beide partijen onder druk zet middels boycots en desinvestment. Wil de overheid (en het merendeels in overheidshanden zijnde Vitens) zich daadwerkelijk neutraal opstellen dan moet men ook eisen aan de Palestijnen stellen en hen onder druk zetten. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld de samenwerking met media-instellingen stop te zetten totdat men stopt met de opruiing tegen Israel, of met organisaties die niet bereid zijn het Joodse recht op zelfbeschikking te erkennen. Vitens zou de samenwerking met Palestijnse bedrijven stop kunnen zetten totdat men bereid is Israel te erkennen,† het geweld af te zweren en de salarissen aan Palestijnse terroristen stop te zetten. He, daar gaan die bedrijven toch niet over? Inderdaad, net zoals Mekorot niet gaat over het nederzettingenbeleid.

Dan nog is er een verschil: Mekorot bedrijft zelf juist geen politiek, maar levert schoon drinkwater aan alle Israelische staatsburgers en een aantal Palestijnen. Men levert water aan fanatieke kolonisten en aan radikale Palestijnen, die elkaar naar het leven staan. Wanneer de regering zou besluiten dat bepaalde nederzettingen of buitenposten geen water meer krijgen, levert Mekorot ze geen water meer. Mekorot heeft geen oordeel over of er een Palestijnse staat moet komen en waar de grenzen dan moeten komen. De Palestijnse media en organisaties waar ik het over had hebben dat juist wel; zij hebben een visie die haaks staat op die van de Nederlandse overheid en de EU. Daarom ligt het veel meer voor de hand dat men daarmee de samenwerking opzegt dan met Israelische bedrijven en organisaties die geen ideologische grondslag hebben.

Vitens Evides International werkt samen met diverse landen in de derde wereld en met mensenrechtenkampioen China. De insteek is steeds dat men wil helpen bij een goede drinkwatervoorziening en niet de politiek van een land in een bepaalde richting wil beÔnvloeden. Wat China, Suriname en Mozambique verder uitvreten op mensenrechtengebied doet er niet zoveel toe.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.