IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Het ontmoedigende nederzettingenbeleid

IMO Blog, 2014

Er lijkt in toenemende mate in Nederland een sfeer te ontstaan om Israelische producten en bedrijven te boycotten vanwege directe of indirecte betrokkenheid bij de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, waarbij de Nederlandse regering met haar ontmoedigingsbeleid een aanjagende rol speelt (Zie mijn vorige blog).


Een boycot is een extreem middel, dat veel haken en ogen kent en zelden leidt tot een aanpassing van beleid van het betreffende land. Tegenover het prettige gevoel ook echt wat te doen en niet alleen te roepen dat je het ergens niet mee eens bent, staan polarisatie, selectiviteit (je kunt nou eenmaal onmogelijk alle bedrijven boycotten die zich aan kwade praktijken schuldig maken), en het feit dat je ook mensen treft die onschuldig zijn. In dit geval niet alleen Israeli's maar ook Palestijnen die profiteren van de diensten van Mekorot, het waterzuiveringsproject waaraan Royal Haskoning mee zou werken en de banken waarin PGGM nu niet meer investeert. Elise Friedmann en Christenen voor Israel vermelden dat PGGM eiste dat zelfs het ĎMagen David Adomí (het IsraŽlische Rode Kruis) zijn activiteiten in deze gebieden zou moeten stopzetten. CvI schreef in een open brief aan PGGM: 'Hiermee impliceert u dat goede medische hulp aan de IsraŽlische ťn de Palestijnse bevolking in deze gebieden moet worden ontzegd.' Indien dit klopt (het komt uit 'BDS-bronnen') is dat werkelijk krankzinnig.

Ik wijs er nog maar even op dat Israel in het C-gebied, dat onder haar controle staat, de verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van zowel de Israelische als Palestijnse bevolking. Dit valt onder de verantwoordelijkheden van een bezetter zoals die o.a. in de Geneefse Conventie staan. Zolang er geen politieke oplossing is en Israel het gezag in deze gebieden uitoefent, zou het uitermate onethisch zijn wanneer allerlei diensten aan de bevolking zomaar worden stop gezet. †Ook bij Royal Haskoning ging het om een project waar juist ook de Palestijnen van zouden profiteren, en de dorpen langs de zwaar vervuilde Kidron rivier waren dan ook in eerste instantie blij met het project. Toen er echter ruchtbaarheid aan werd gegeven sprak de PA zich ertegen uit en werd het daarop door Royal Haskoning, op aandringen van de regering, stopgezet. Voor minister Timmermans was de negatieve houding van de PA doorslaggevend. Wat hij blijkbaar niet weet of wil weten is hoe veel macht de zogenaamde 'anti-normalisatie beweging' heeft en hoe moeilijk het is voor Palestijnen om Łberhaupt ook maar iets met Israel samen te doen. Diverse samenwerkingsinitiatieven zijn al gesneuveld doordat de BDS' ers roet in het eten gooiden. Mensen die toch met Israel samenwerken worden voor verraders uitgemaakt en bedreigd. Het ging daarbij steevast om zaken die ook de Palestijnen ten goede komen, en niet om belangen van kolonisten. Deze mensen zijn naar eigen zeggen tegen vrede en een tweestatenoplossing.

Het ging bij Royal Haskoning om een belangrijk project voor omwonenden, het milieu en historisch erfgoed (dat aangetast wordt door de zwaar vervuilde rivier). De minister had op zijn minst moeten proberen te achterhalen waar de houding van de PA vandaan kwam in plaats van deze als bewijs te zien dat het project alleen Israelische belangen zou dienen. Het is deze kortzichtigheid die ik de regering en het ministerie in het bijzonder kwalijk neem. Zo wordt de vrede niet bevorderd en problemen juist verergerd.

De vraag is dan ook wat Nederland te winnen heeft bij deze houding en dit beleid tegenover Israel. Het ligt in de lijn der verwachting dat meer bedrijven zullen volgen, en dat de relatie tussen Nederland en Israel zal bekoelen. Inmiddels is de Nederlandse ambassadeur wederom om uitleg gevraagd. De handel zal afnemen. Israel zal Nederland minder serieus nemen en zal zich mogelijk stroever gaan opstellen. Daardoor zal het voor Nederland lastiger worden een constructieve rol in het vredesproces te spelen en dingen van Israel gedaan te krijgen. De kans dat Israel hierdoor zijn beleid op de Westbank gaat herzien is nihil. Israel weet dat een groot deel van de internationale gemeenschap fel tegen de nederzettingen is gekant, en heeft wat dat betreft geen Nederlandse lesjes nodig. Er zijn genoeg mensen en groeperingen in Israel die, beter geÔnformeerd dan de Nederlandse regering, wijzen op misstanden en zich inzetten voor de Palestijnen. Het lijkt erop dat Nederland een wat te grote broek heeft aangetrokken. Het pragmatisme en de behoedzaamheid die het buitenlandse beleid van deze regering kenmerken, zijn wat betreft Israel zoek. De vraag is hoe dat komt.

Sommigen in de pro-Israel scene hebben daar een makkelijk antwoord op: Timmermans is een socialist en een hypocriet en zit onder de plak van de Arabische lobby, die steeds meer macht krijgt in Nederland. Rutte en de VVD zijn slapjanussen die de PvdA ('Partij van de Arabieren') veel te veel macht hebben gegeven in dit kabinet. Ook de term 'antisemitisme' valt weer regelmatig. Ik begrijp de frustratie, maar dergelijke tirades hebben weinig met de realiteit te maken. Timmermans is over het algemeen een goede diplomaat en evenwichtig politicus, die een scherp oog heeft voor het haalbare en de effecten van beleid. Hij is tegen het nederzettingenbeleid maar geen antizionist en al helemaal geen antisemiet. Hij is gewend met regimes te praten waar je niet blij van wordt. Hij weet dat er meer en ergere misdaden zijn dan wat Israel op de Westbank doet, ook al heeft hij daarvan, onder invloed van pro-Palestijnse bronnen, waarschijnlijk een te eenzijdig-negatief beeld. Hij is er ook niet op uit de relatie met de VVD op scherp te zetten en hij gelooft oprecht dat men neutraal en constructief bezig is. Op andere terreinen heb ik daar in ieder geval geen aanwijzingen voor gezien. Waarom schiet men dan zo door wat betreft Israel en de nederzettingen?

(wordt vervolgd)


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.