IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

NGO's en media scheppen boycotstemming Israel

IMO Blog, 2014

Ik eindigde mijn vorige blog met de vraag hoe het komt dat de regering zo op hol geslagen lijkt wat betreft Israel. De negatieve focus in Nederland op Israel en met name het nederzettingenbeleid is op zichzelf niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat de politiek zich zo duidelijk inlaat met wat bedrijven doen en zich daarin zo partijdig opstelt, al ontkent men dat uiteraard ten stelligste.


Het Nederlandse publiek is de laatste 10 jaar overspoeld met eenzijdige mediaberichtgeving over harde strafexpedities en zware bombardementen in reactie op enkele zelfgemaakte raketjes van Hamas. Israelische leiders werden steevast neergezet als hardliners die geen duimbreed toegeven en Palestijnse leiders als welwillend maar machteloos. Israel is in de ogen van zowel media als een steeds groter deel van het publiek de bovenliggende partij die haar machtspositie misbruikt en de Palestijnen nodeloos treitert en vernedert. Veranderingen moeten dan ook vooral van Israel komen: dat moet zijn wurggreep op de Palestijnen loslaten zodat er ruimte komt voor een oplossing. En omdat Israel maar niet wil luisteren naar de vele kritiek op haar nederzettingenbeleid, harde repressie in de bezette gebieden en het inpikken van Palestijns land, water en grondstoffen, moet het op een gegeven moment ook maar op een andere manier duidelijk worden gemaakt.

Daarmee is men niet opeens tegen Israels bestaansrecht en zijn we in Nederland ook niet in Jodenhaters veranderd. Het is het gevolg van een onjuist beeld dat zich steeds meer heeft vast gezet in ons collectieve geheugen. Een zinsnede als de volgende is volkomen gemeengoed geworden en zal weinigen nog treffen als partijdig:

De kolonisatie van bezet gebied is in strijd met het internationaal recht. Volgens de VN moet IsraŽl zich terugtrekken achter de grenzen van 1967. De weigering dat te doen is de voornaamste reden dat vredesonderhandelingen niet slagen.

Het is een stukje uit een ANP bericht dat o.a. op de website van de Volkskrant staat, het zoveelste over de bouw in nederzettingen, het zoveelste dat erin hamert dat dat en dat alleen het grote probleem is, de reden dat het maar niet wil vlotten met het vredesproces. Ook in het hoofdredactionele commentaar van de Volkskrant wordt het nederzettingenbeleid gehekeld en de actie van PGGM gesteund. Wat de Palestijnen ook doen, aanslagen, raketten, moordenaars als helden onthalen, in Palestijnse media de Joden demoniseren en oproepen tot hun dood, het maakt niet uit. De media berichten er niet over, en voor zover ze dat wel doen wordt het zo geframed dat het vooral een Israelische klacht is en niet een werkelijk probleem of obstakel. Zo legde Monique van Hoogstraten uit dat veel gevangenen inmiddels oud zijn en sommigen ziek, en de kans dat ze nog enig kwaad zullen doen nihil is. Daarmee ging ze voorbij aan het feit dat vrijgelaten gevangenen wel degelijk eerder hun oude 'werk' weer opgepakt hadden. Ook het feit dat hun daden aan scholieren als grootse voorbeelden van Palestijnse heldenmoed en standvastigheid worden gepresenteerd wordt doorgaans verzwegen.

Daarbij heeft de dubieuze rol van de VN en NGO's als Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam/United Civilians for Peace en diverse Israelische en Palestijnse 'mensenrechtenorganisaties' de zaak ook geen goed gedaan. Een radikale organisatie als het Palestijnse Al Haq, dat voor een totale boycot van Israel is, tegen een twee statenoplossing en wordt geleid door een ex terrorist van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, kreeg een paar jaar geleden een prijs. Het feit dat Shawan Jabarin van Israel geen uitreisvisum kreeg om de prijs in ontvangst te nemen genereerde weer een hoop negatieve publiciteit over Israel. Niks over het verleden van Jabarin of het feit dat men alle vormen van geweld tegen 'de bezetting' (waar wat hun betreft ook Israel onder valt) goedkeurt.

Dit is maar een voorbeeld van vele. Mensenrechtenorganisaties worden door de media als onafhankelijke organisaties beschouwd die geen andere agenda hebben dan de mensenrechten bewaken. In werkelijkheid zijn zij sterk gepolitiseerd, en baseren hun uitspraken, rapporten en veroordelingen vaak op Palestijnse bronnen. Van een Amnesty rapport van een paar jaar geleden hebben we dat uitgezocht. Ook het Goldstone rapport dat na de Gaza Oorlog (Cast Lead) werd opgesteld in opdracht van de VN Mensenrechtenraad, zat vol met fouten wat betreft aantallen gedode burgers door Israel, en de omstandigheden waarin zij werden gedood. Elder of Ziyon heeft het met een team medewerkers uitgeplozen en het resultaat is schokkend. Maar niks daarover in de media, alleen pro-Israel bronnen berichtten hierover. De lijst is nog veel langer, en doordat de media deze gekleurde en vaak incorrecte en zeer onvolledige rapporten weergeven als zijnde de waarheid die door onafhankelijke deskundigen is uitgezocht, krijgen mensen een zeer vertekend beeld van de situatie.

De vraag waarom deze organisaties zo gekleurd zijn is weer een andere en voert hier te ver. Maar dit heeft veel te maken met de VN waarin Israel nog steeds geen volwaardige positie heeft en op talloze manieren wordt gediscrimineerd, wat weer een gevolg is van de diplomatieke oorlog die de Arabische en islamitische landen tegen Israel voeren. Ook dit is een onderwerp waarvoor nauwelijks aandacht is, ondanks de extreme vormen die dit in bijvoorbeeld de Mensenrechtenraad heeft aangenomen.

In het kielzog van de vele internationale NGO's zijn er ook in Nederland een batterij aan organisaties actief die effectief lobbyen voor een meer anti-Israel beleid en de publieke opinie beÔnvloeden. UCP (dat bestaat uit Oxfam-Novib, ICCO, IKV/Pax Christi en Cordaid), Een Ander Joods Geluid, Het Palestina Komitee en vele anderen zijn voor en achter de schermen actief. Hun belangrijkste punt waar ze continu op hameren: de bezetting is het hoofdprobleem, zonder bezetting en nederzettingen komt de vrede vanzelf, en Israel als sterkste partij moet onder druk worden gezet om de impasse te doorbreken.

Dat idee is inmiddels grotendeels gemeengoed geworden en de eigen redactionele commentaren en achtergrondreportages van de media verschillen nog slechts in nuance van de vele opiniestukken die de anti-Israellobby geplaatst weet te krijgen. Daarnaast is de anti-Israellobby goed vertegenwoordigd in Den Haag, vooral binnen de linkse partijen. In Nieuwsuur vertelde een trotse Ghada Zeidan van het pro-Palestijnse Palestine Link dat de terugtrekking van PGGM en andere 'successen' het resultaat zijn van jarenlange arbeid: brieven schrijven, stukken in de media geplaatst krijgen, acties, gesprekken. Ze zei dat nu ook ABP zijn positie heroverweegt en er al honderden brieven zijn uitgegaan.

Ook deze organisaties worden door de media, ondanks hun zeer eenzijdige kijk en agenda, als onafhankelijk beschouwd. Het is de taak van de pro-Israel beweging en van hen die werkelijk onafhankelijk zijn en graag een oplossing zien van het conflict, om hier effectief tegenwicht aan te bieden. Israel maakt fouten, en de bouw van de nederzettingen is schadelijk voor het vertrouwen en de voortgang van het vredesproces. Maar wie de geschiedenis kent kan niet volhouden dat dit het voornaamste obstakel is; er was immers al een conflict lang voordat de bezetting bestond, en zelfs al voordat Israel bestond.

Het conflict ging en gaat nog steeds voor velen om Israels bestaansrecht, dat men als een onrecht beschouwt. De mythe dat Israel ten onrechte aan de Joden is gegeven uit schuldgevoel over de Holocaust is nog steeds (of weer) populair. Ook zij die niet zover willen gaan Israels bestaansrecht te ontkennen menen steeds vaker dat Israel blij mag zijn dat het Łberhaupt kan blijven bestaan; zelfs binnen de 1967 wapenstilstandslijnen heeft het al meer dan waar het recht op heeft (vergeleken met het delingsplan uit 1947), en dus mag men zich wel wat bescheidener opstellen.

Ook dit wordt niet door de geschiedenis gestaafd: er is geen enkele reden waarom de Joden, zelf van oorsprong een Midden-Oosters volk, geen recht hebben op een klein lapje grond in dit gebied. Er is geen gerechtvaardigde reden juist de Joden, het meest vervolgde volk in de laatste 20 eeuwen, zelfbeschikking in hun historische thuisland te ontzeggen. De kernoorzaak van het conflict ligt in de weigering van de Arabische wereld en een aantal andere landen om dit basale recht te ontkennen. In dat opzicht is er weinig veranderd in de afgelopen 60 jaar.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.