IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De anti-Israellobby in opspraak

IMO Blog, 2014

De invloed van anti-Israel organisaties en het overheidsgeld dat daar heen gaat, deels direct en deels via organisaties als ICCO en Kerk in Actie, is op zichzelf niet nieuw. Twee en een half jaar geleden berichtte het CIDI hier ook al over, en riep men toenmalig minister Rosenthal op om deze subsidies stop te zetten. Joods Actueel schreef indertijd:

In de afgelopen vijf jaar heeft het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken minstens tien miljoen euro gegeven aan organisaties die een boycot van Israel steunen of aan organisaties die Israels bestaansrecht betwisten, zo wees een onderzoek van CIDI uit.
Het onderzoek, dat drie maanden geleden aangeboden werd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, toonde aan dat deze organisaties daarbovenop minstens vijf miljoen euro kregen van organisaties die door de Nederlandse overheid gefinancierd worden. Het gaat hierbij voornamelijk om Palestijnse en Nederlandse NGOís, zoals NDC (NGO Development Center) op de Westoever en ICCO, Oxfam Novib, Cordaid en IKV Pax Christi in Nederland.

Het betreffende rapport staat helaas niet online. Het extreme Badil, dat zelfs antisemitisme propageerde en aanmoedigde, ontving 100.000 dollar van het genoemde NDC, dat geld verdeelt onder diverse Palestijnse en Israelische NGO's, merendeels met een radikale anti-Israel agenda. Het CIDI schrijft dat Nederland sinds 2008 liefst 8 miljoen dollar aan de NDC heeft gegeven. Hoeveel daar inmiddels is bijgekomen weet ik niet, maar in 2012 kreeg de NDC van haar donoren (Nederland, Zweden, Zwitserland en Denemarken) 6,7 miljoen dollar. Hoewel er ook geld naar de palliatieve zorg voor kankerpatiŽnten en het Centre for Architectural Conservation is gegaan, ligt het zwaartepunt duidelijk bij de organisaties met een politieke (lees: anti-Israel) agenda.

ICCO lag een paar jaar geleden onder vuur, niet zozeer vanwege het CIDI onderzoek maar vooral door een rapport van NGO Monitor over Nederlandse NGO's dat eind 2010 uitkwam. Daaruit bleek dat ICCO de website Electronic Intidafah ondersteunde (en zelfs mogelijk had gemaakt) en men gaf voorbeelden van extreme uitlatingen op de website en van de 'executive director' Ali Abunimah. De Jerusalem Post schreef:
Abunimah also equates Israel to Nazi Germany, comparing the Israeli press to Der StŁrmer, referring to Gaza as a Ďghetto for surplus non-Jews,í and claiming that ĎZionism is not atonement for the Holocaust, but its continuation in spirit.í

De Jerusalem Post vroeg toenmalig minister Rosenthal om een reactie en hij zei de zaak te zullen onderzoeken.

Het misbruik van overheidssubsidies voor anti-Israel activiteiten en organisaties is de afgelopen jaren al vaker in het nieuws geweest. In 2007 bracht het CIDI een rapport uit over United Civilians for Peace dat hun budget en anti-Israel activiteiten aan de kaak stelde, maar dat buiten een item in Netwerk niet veel publiciteit kreeg. In 2010 kwam onder andere ICCO onder vuur te liggen toen bleek dat men een Palestijnse organisatie steunde die opriep tot een totale boycot van producten uit Israel en een poster had verspreid met een bijl die een Davidster kapot slaat. In antwoord op Kamervragen zei Verhagen toe dat hij subsidiegeld dat voor anti-Israel propaganda wordt gebruikt zou terugvorderen. Ook kondigde hij aan met de hulporganisaties in gesprek te gaan en "aan te dringen op een zorgvuldige toetsing en monitoring'', om zodoende te voorkomen dat ,,ontsporingen'' als deze in de toekomst nog eens voorkomen.

In 2011 kwamen de subsidies voor anti-Israel organisaties opnieuw in het nieuws. Zo schreef Spitsnieuws op 27 juni:
De Nederlandse hulporganisaties ICCO en Cordaid financieren nog steeds diverse organisaties die lobbyen voor boycots, sancties en zelfs de ontmanteling van IsraŽl. Dat meldt de website†NGO monitor. Het is niet de eerste keer dat de organisaties in opspraak komen.

Daarna wordt het door ICCO gesteunde Badil genoemd, dat tegen het vredesproces is en het Ma'an Development center, gesteund door Cordaid, dat 'plannen smeedt om Israel omver te werpen'. Spits vervolgde:
ICCO en Cordaid hebben zich eerder verdedigd tegen beschuldigingen van licht antisemitisme door te stellen dat ze zelf geen boycots steunen. Minister Rosenthal liet ze toen vrijuit gaan, maar stelde wel dat ICCO kabinetsbeleid "ondermijnde".

ICCO directeur Marinus Verweij verdedigde echter eerder dat jaar in De Volkskrant de boycot campagnes, en verwees daarbij naar de oproep van circa 170 Palestijnse organisaties in 2005 tot een internationale boycot en sancties tegen Israel. Hij reageerde daarmee op kritiek van minister Rosenthal vanwege de steun van ICCO aan Electronic Intifada dat een boycot bepleit van Israel en geweld tegen Israel rechtvaardigt. Hij hekelde ook het feit dat de regering zelf een deel van de Palestijnse organisaties steunt die de oproep tot BDS hebben ondertekend, maar dat ICCO daarom wordt gekapitteld. En daarmee heeft hij natuurlijk wel een punt.

ICCO trok zich niks aan van de kritiek en bleef Electronic Intifada steunen. Nazivergelijkingen, leugens, BDS oproepen en pleidooien voor een einde van de staat Israel bleken prima in overeenstemming met haar doel van een wereld zonder armoede en onrecht en een duurzame vrede tussen Israel en de Palestijnen. Of ICCO door minister Rosenthal is gekort vanwege haar weigering, is me niet helemaal duidelijk. Het CIDI schreef begin 2011 dat ze de indruk had dat organisaties vanwege haar rapport meer verantwoording afleggen over hun uitgaven. Cordaid had gemeld met 42% te zijn gekort en ICCO en Oxfam-Novib zeiden ook een korting te verwachten. Blijft onduidelijk in hoeverre dat ook echt was vanwege onvrede met de koers.

In 2012 ontving ICCO 82 miljoen euro van de Nederlandse regering. In 2011 was dat 58,9 miljoen, In 2010 88,8 miljoen, in 2009 117,2 miljoen en in 2008 110,6 miljoen. Het overgrote merendeel hiervan (in 2008 106,5 miljoen) is directe projectsteun aan de derde wereld, en kan dus niet voor anti-Israel activiteiten worden misbruikt.

Deze bedragen komen uit de financiŽle jaarverslagen van ICCO en schijnen alleen ICCO zelf te betreffen. Sinds een aantal jaren worden de subsidies toegekend aan 'allianties' van ontwikkelingsorganisaties, om de enorme versnippering tegen te gaan. In november 2010 berichtte NRC:
De grootste ontvanger van geld uit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking is de alliantie met Oxfam Novib als hoofdaannemer. De komende vijf jaar kan dit samenwerkingsverband in totaal 421 miljoen euro tegemoet zien. Goede tweede is de door hulporganisatie Cordaid geleide alliantie die tot en met 2015 in totaal 402 miljoen euro krijgt.

United Civilians for Peace, speciaal opgericht door ICCO, Oxfam-Novib, Cordaid, Kerk in Actie en IKV/Pax Christi om hun anti-Israel activiteiten te bundelen, had tot een paar jaar geleden ruim een half miljoen per jaar aan bijdragen van de deelnemende organisaties tot zijn beschikking. Daarnaast steunden deze organisaties ook direct diverse anti-Israel organisaties en projecten.

NGO Monitor laat zien dat ICCO een trits aan anti-Israel organisaties ondersteunt, waarvan velen voor een boycot ijveren en Israel niet erkennen en dus tegen vrede zijn. Naast Al Haq gaat het dan bijvoorbeeld om Coalition of Women for Peace, DCI-Palestine, Electronic Intifada en Addameer. Oxfam-Novib kreeg in 2012 bijna 60 miljoen euro van de Nederlandse regering, waarvan het o.a. de volgende organisaties steunt: †Coalition of Women for Peace, Palestinian Centre for Human Rights, Palestinian Agricultural Relief Committees, Teacherís Creativity Centre, WCLAC, Womenís Affairs Centre en Muwatin. Kerk in Actie kreeg 233.000 euro, waarvoor het o.a. Sabeel, DCI-Palestine Section en EAPPI steunde. Organisaties als Sabeel, Addameer en Al Haq pleiten tegen iedere vorm van samenwerking met Israel en Israels bestaansrecht, dat in hun ogen inherent 'racistisch' is. In feite geldt dat voor bijna alle Palestijnse NGO's, die ook allemaal de oproep tot BDS in 2005 hebben ondertekend, een oproep waarbij het uitdrukkelijk niet slechts om de nederzettingen ging maar om heel Israel.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.