IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Vitens misleid door rapport Mensenrechtenraad

IMO Blog, 2014

Vitens heeft een paar weken geleden haar besluit de samenwerking met Mekorot te stoppen nog eens toegelicht aan haar aandeelhouders. Men schrijft o.a. het volgende:

Tot dan toe was er geen politieke en journalistieke aandacht voor de beide intentie overeenkomsten. Dat veranderde toen op de tweede dag van de handelsmissie Minister Ploumen haar bezoek aan het IsraŽlisch nationale waterbedrijf Mekorot afzegde. Dit bezoek werd in verband gebracht met kritiek die dit bedrijf internationaal krijgt vanwege het schenden van de mensenrechten. Het bedrijf zou als verlengstuk dienen van de nederzettingenpolitiek van de IsraŽlische regering. Daarbij werd gerefereerd aan onder meer een recentelijk onderzoeksrapport van de Verenigde Naties (*) waarin Mekorot ervan wordt beschuldigd grondwater op te pompen uit Palestijns gebied en dit te gebruiken voor de nederzettingen en IsraŽl. De context waarin Vitens toewerkte naar een mogelijke samenwerking veranderde daardoor drastisch. De media-aandacht en het politieke debat dat daarop volgde zorgde ervoor dat ook de intentie tot samenwerking tussen Vitens en Mekorot onder een vergrootglas belandde, zowel in de media als in de politiek. Vitens werd bijvoorbeeld beschuldigd van het schenden van mensenrechten en er werden door verschillende politieke partijen vragen gesteld waarom Vitens met Mekorot samenwerkte als toch zo duidelijk door minister Ploumen een signaal was afgegeven.

Als ik het goed lees werd dit rapport dus vermeld in het gesprek dat Vitens had met het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar erg duidelijk is het niet. 'Dit bezoek werd in verband gebracht...'. Door wie? Door het ministerie zelf, of door Vitens, of door de anti-Israellobby die Vitens daar vervolgens over benaderde? En volgens wie dienst Mekorot als verlengstuk van de nederzettingenpolitiek van de Israelische regering? Dat klinkt meer naar de anti-Israellobby dan naar Buitenlandse Zaken, hoewel tussen beide raakvlakken bestaan. 'Daarbij werd gerefereerd aan een onderzoeksrapport van de VN'. Nogmaals: door wie? Door Buitenlandse Zaken of door derden die dit onder de aandacht van Vitens brachten?

Het moge duidelijk zijn dat Vitens meer verstand heeft van watervoorziening dan van politiek. Het zou wijs zijn als het waterbedrijf zich zou houden bij waar het goed in is, tenzij het de moeite neemt zich fatsoenlijk te verdiepen in de zaak. Bij iets gecompliceerds en gevoeligs als het Israelisch-Palestijnse conflict vergt dat enige inspanning.

Je hoeft echter niet verder te kijken dan Wikipedia om te weten dat de VN Mensenrechtenraad, die vorig jaar opdracht gaf tot genoemd rapport, bepaald geen objectieve instantie is. Deze raad is door de blokstemming en het overwicht van islamitische en ondemocratische staten tot een farce geworden.†Wikipedia schrijft: "De Raad heeft in enkele jaren tijd al meer dan 10 maal IsraŽl veroordeeld, maar†mensenrechtenschendingen in Tibet,†Darfur,†Noord-Korea†of†Zimbabwe†werden niet in de Raad besproken". Op de Engelstalige Wikipedia lezen we meer:
As of 2013, Israel had been condemned in 45 resolutions by the Council since its creation in 2006 - the Council had resolved almost more resolutions condemning Israel than on the rest of the world combined. The 45 resolutions comprised almost half (45.9%) of all country-specific resolutions passed by the Council, not counting those under Agenda Item 10 (countries requiring technical assistance).†By April 2007, the Council had passed nine resolutions condemning Israel, the only country which it had specifically condemned.†Toward Sudan, a country with human rights abuses as documented by the Council's working groups, it has expressed "deep concern."

Later wordt dit rapport door Vitens nogmaals aangehaald, alsof het om vaststaande feiten gaat:
Of het nu gaat om kennis rondom winning van water of om de voordelen die te behalen zijn met smart grids, deze kunnen niet los worden gezien van wat de VN schrijft over het beleid van Mekorot (*) richting de Palestijnse gebieden en de nederzettingen.

Ten eerste is het dus niet 'de VN' die dit schrijft, maar gaat het om een 'fact finding mission' bestaande uit drie mensen die in opdracht van de Mensenrechtenraad ging aantonen dat de nederzettingen het Grootste Obstakel in het Israelisch-Palestijns conflict zijn. UN Watch wijst erop dat de resolutie die tot de missie en het rapport leidde al zo gekleurd was dat er van 'fact finding' en dus enige objectiviteit geen sprake meer kon zijn. De conclusie stond al van te voren vast.
The resolution authorizing the ďfact findingĒ mission ó with the mandate to investigate how†Israeli settlements affect the ďcivil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian peopleĒ ó decided from the outset that the settlements constituted ďvery serious violationsĒ of ďthe human rights of the Palestinian people.Ē

That and numerous other conclusions of fact and law were dictated in advance ó see full text of the resolution below ó in blatant violation of the UNís own objectivity and impartiality requirements, as set forth in its†Declaration on Fact-finding, GA†Res 46/59 (1991), Art. 3.

Voor de resolutie, die vol staat van veroordelende taal richting Israel, stemden o.a. Saoedi-ArabiŽ, LibiŽ, Qatar, Cuba, Nigeria, China en Rusland. De meeste Europese leden onthielden zich van stemming. De resolutie werd ingebracht door Pakistan namens de Organisatie van Islamitische Samenwerking, de grootste en invloedrijkste landenorganisatie binnen de VN. Je vraagt je af hoe het toch kan dat een dergelijke raad, waar notoire mensenrechtenschenders een van de weinige democratische staten in het Midden-Oosten continu veroordelen, nog serieus wordt genomen. Het kan haast niet anders dan dat Vitens, zelf klaarblijkelijk onkundig hiervan, hierin is bewerkt door de anti-Israellobby, wat ook de vage bewoordingen in hun verklaring kan verklaren.

Ook het Reformatorisch Dagblad is een en ander opgevallen en hekelt het blinde vertrouwen dat Vitens stelt in de VN Mensenrechtenraad. Eerder had een woordvoerder van Vitens ook tegenover het RD naar dit rapport verwezen. De drie leden van de fact finding mission blijken, het mag niet verbazen gezien het voorgaande, ook al niet erg objectief te zijn. Het RD schrijft:
Chanet beschuldigde IsraŽl eerder van Ątotale discriminatieĒ in zijn omgang met de Palestijnen. Bovendien liet de FranÁaise zich eens ontvallen dat het Ąerg moeilijk is om een echte dialoog met IsraŽl te voeren.Ē

Een ander commissielid is de Pakistaanse mensenrechtenactiviste en voormalig VN-rapporteur godsdienstvrijheid Asma Jahangir. Hillel Neuer, directeur van UN Watch, schrijft in 2005 in de Washington Post dat Jahangir niets heeft gedaan met talloze klachten die zijn organisatie bij haar indiende over de door de Saudische en Egyptische staat gesponsorde, van haat tegen IsraŽl gevulde schoolboeken. ĄJahangir tikte echter wťl de Deense overheid op de vingers toen die in haar ogen niet snel genoeg de cartoons van de profeet Mohammed in een Deense krant veroordeelde.Ē

De missie is overigens niet zelf ter plekke geweest, omdat Israel - big surprise - medewerking weigerde aan dit zoveelste eenzijdige rapport waarvan de conclusies vooraf vast stonden. Men heeft daarom een weekje in JordaniŽ de klachten en verhalen aangehoord van diverse mensen van Palestijnse kant ("slachtoffers van schendingen van de mensenrechten", het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit, internationale organisaties, ngoís en VN-organisaties). Veel van de getuigenissen zijn anoniem gedaan, waardoor de betrouwbaarheid niet meer is na te gaan. Bij andere rapporten is gebleken dat Palestijnse getuigenverklaringen niet altijd betrouwbaar waren. Ten eerste zijn getuigenverklaringen vaak subjectief gekleurd en zijn herinneringen aan zaken selectief. Ten tweede kan het zijn dat men overdrijft of dramatiseert en ten derde wordt men gestuurd door de vragen en opmerkingen van de mensen die de verklaringen horen en van anderen waarmee men in dit kader praat. Zowel bij het Goldstone rapport als in een eerder rapport van Amnesty International bleek dat de verklaringen van getuigen niet altijd klopten.

Ratna Pelle
(*) In de noot verwijst Vitens hier naar een rapport van de "UNHCR" (Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen) ipv. de UNHRC (Mensenrechtenraad), symptomatisch voor het gebrek aan kennis van Vitens over de VN?


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.