IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Oxfam en de BDS beweging

IMO Blog, 2014

ScarlettJohansson-OxfamIs Oxfam beter voor de vrede dan SodaStream?†Scarlett Johansson vindt dat de samenwerking tussen Israeli's en Palestijnen in de Sodastream fabriek bij Maaleh Adumim begrip en daarmee ook vrede bevordert, terwijl Oxfam het onacceptabel vindt om een fabriek over de Groene Lijn te steunen. Oxfam steunt de BDS beweging voor een boycot van Israel niet formeel (ze heeft de officiŽle boycot oproep uit 2005 niet ondertekend), maar in de praktijk wordt veel energie gestoken in het zwart maken van Israel in het algemeen en het promoten van boycots in het bijzonder. Daarbij gaat het meestal om bedrijven die banden hebben met de bezetting, maar dat is rekbaar te interpreteren. De BDS beweging ijvert voor een totale boycot en wordt gesteund door veel organisaties die geld krijgen van Oxfam en co. Ook het mede door Oxfam opgezette United Civilians for Peace†ijvert voor sancties en boycots van Israel.

Twee voorbeelden van organisaties die geld krijgen van Oxfam:

Coalition of Women for Peace

Met samen 788.000 euro in 2013 zijn de Nederlandse Oxfam-Novib en ICCO hoofdsponsors van de radikale organisatie 'Coalition of Women for Peace'. Uit de doelstelling:

The Coalition of Women for Peace is a feminist organization against the occupation of Palestine and for a just peace. Founded in November 2000, after the outbreak of the Second Intifada, CWP today is a leading voice in the Israeli peace movement, bringing together women from a wide variety of identities and groups. CWP is committed to ending the occupation and creating a more just society, while enhancing womenís inclusion and participation in the public discourse.

Bij de oprichting werd het principe van 'twee staten voor twee volken' als uitgangspunt vastgelegd, maar in haar activiteiten en publicaties is daar weinig meer van terug te vinden. Zo werd in 2009 (het laatste jaarverslag op haar website) een mars voor het 'recht op terugkeer' gehouden, dat haaks staat op de tweestatenoplossing. Op de website moet je lang zoeken naar de woorden 'twee staten', 'Israel' en 'verzoening'.

CWP steunt de BDS beweging en doet hier zelf aan mee door uit te zoeken welke bedrijven voor boycotacties in aanmerking komen. CWP noemt de afscheidingsbarriere een 'Apartheid Wall' en nam ook deel aan de 'Israeli Apartheid Week'. Men steunt verder de 'Free Gaza Movement' waarin diverse radikale en met terroristische organisaties sympathiserende mensen actief zijn, en zei in reactie op de entering van de Mavi Marmara dat ze ďstands in solidarity†with the people of Palestine and with heroic members of the Gaza Freedom Flotilla.Ē

PCHR

Ook steunt Oxfam het Palestinian Centre for Human Rights, dat terroristische groeperingen als Hamas verzetsgroepen noemt en honderden gedode strijders tijdens de Gaza oorlog (Cast Lead) als burgers aanmerkte:
PCHR†alleged†that during the Gaza War ď1,167 non-combatants (82.2%) and 252 resistance activists (17.8%)Ē were killed. The non-combatant figure is not credible and includes a large number of Hamas fighters. Hamas Interior Minister Fathi Hamad†acknowledged†that 600-700 Hamas members were killed in the Gaza fighting.

Nizar Rayan, a senior Hamas military commander, and members of his family were killed in an IDF airstrike on January 1, 2009 during the offensive. Despite Rayanís status and the weapons stockpile located at his home, PCHR classified Rayan as a ďcivilian,Ē called his death a ďheinous crimeĒ and demanded that its ďperpetrators and their military and political leaders must be prosecuted.Ē

Hoe serieus kun je een organisatie nemen die zo overduidelijk alleen voor Palestijnse mensenrechten opkomt en de boel bedondert?

Oxfam

Oxfam heeft de EU en verschillende EU lidstaten opgeroepen om Israel te straffen vanwege de bouw in de nederzettingen en de blokkade van de Gazastrook. Oxfams directeur Jeremy Hobbs heeft gezegd dat ĎThe people of Gaza are living in the worldís largest prison but have fewer rights than convictsí... (Press release:†European Foreign Ministers should tell Israelís Livni: 'Open Gazaís borders', January 21, 2009)

Oxfam-Novib, de Nederlandse tak van Oxfam International, is zoals bekend ook een actief onderdeel van de anti-Israellobby.
In 2009, Oxfam Novib†sponsored†Electronic Intifada Executive Director Ali Abunimahís participation in an event organized by the Nederlands Palestina Komitee (the Palestine Committee of the Netherlands). In his presentation, Abunimah repeatedly advanced allegations of ďethnical cleaningĒ and ďcolonization,Ē employed terms such as ďapartheid,Ē and advocated BDS.

Abunimah is zoals bekend fel tegen een tweestatenoplossing en noemt zionisme een vorm van racisme. Hij is tegen iedere vorm van verzoening, samenwerking of een compromis met Israel, een land dat volgens hem nooit gesticht had mogen worden en geen bestaansrecht heeft. Hij heeft in een tweet geschreven dat "supporting zionism is not atonement for the holocaust, but its continuation in spirit".

NGO Monitor meldt verder dat "Trainers from Oxfam Novib conducted workshops as part of the 2008 ďArab Advocacy Project.Ē One of the results of the project was the documentary, ďthe Effect of the Apartheid Wall on Essential Services in Palestine,Ē which was later screened in Jordan and the Palestinian Authority.

Oxfam Novib speelt ook een actieve rol in de recente terugtrekkingen van Nederlandse bedrijven uit Israel. Via het samenwerkingsverband United Civilians for Peace wordt al zo'n 10 jaar actief tegen Israel gelobbied, met geld van de overheid en donateurs.

Het Belgische Oxfam doet daar bepaald niet voor onder:
In 2003, Oxfam-Belgium†produced a poster†of an ďIsraeli orangeĒ dripping with blood to promote anti-Israel boycotts. The caption read: ďIsraeli fruits have a bitter taste...reject the occupation of Palestine, don't buy Israeli fruits and vegetables.Ē Following protest initiated by NGO Monitor over the antisemitic ďblood libelĒ overtones, Oxfam withdrew the campaign.

De lijst met anti-Israel uitspraken en acties is nog veel langer, maar dit lijkt me duidelijk genoeg. Nogmaals de vraag: waarom is Oxfam zo anti-Israel? Wat heeft dit met armoedebestrijding te maken? Zeker, er is armoede in Israel, schrijnende armoede, terwijl de economie groeit en een kleine groep mensen daar sterk van profiteert. Maar daar heb ik ze nog nooit over gehoord. Het gaat ze ook niet om de lonen die op de Westbank aan Palestijnen worden betaald, door Israel of de PA. Nee, het gaat ze om het conflict, waarin men politiek een radikaal en controversieel standpunt inneemt. Men steunt de Palestijnse eisen en aspiraties kritiekloos, men roept op tot sancties tegen Israel, men steunt zelfs de vervolging van Israeli's die volgens Palestijnse organisaties bij mensenrechtenschendingen betrokken zijn. Men kiest, kortom, eenduidig en ondubbelzinnig partij voor de Palestijnen in een lang en gecompliceerd conflict.

Noord-Zuid sjabloon

Men ziet het Israelisch-Palestijns conflict als een Noord-Zuid conflict waarin een Westerse, rijke en koloniale macht een arm en inheems volk onderdrukt. Het is een frame dat nauwelijks op dit conflict past, maar het maakt het wel lekker simpel en overzichtelijk. Het verlost je ook van de lastige taak om steeds uit te zoeken hoe het nu zit als je tegenstrijdige claims en beweringen tegenkomt, en uit te zoeken welke bronnen en organisaties betrouwbaar zijn. Dat de Joden ook inheems zijn in het Midden-Oosten en met name Israel, en bovendien geen ander thuisland hebben, wordt voor het gemak vergeten. Of erger, men gaat mee in de claims van Palestijnse zijde waarin de historische en religieuze band van de Joden met het land en de regio wordt ontkend. Het Westerse gehalte van Israel wordt vaak overdreven, evenals de steun die zij van het Westen zou krijgen. Israel is grotendeels op eigen kracht gesticht, en Westerse landen stonden daar ambivalent tegenover en hebben het zionistische streven zeker niet kritiekloos gesteund. Truman vond de zionisten lastpakken en de Britten steunden aanvankelijk de stichting van een Joods Nationaal Thuis maar werkten het later actief tegen.

Het is aan slim manoeuvreren van de zionisten, gecombineerd met een enorme motivatie, de extreme en totaal afwijzende houding van de Arabieren, Arabische militaire onmacht en een portie geluk te danken dat Israel er toen is gekomen. Velen zullen in dit rijtje de Holocaust missen; dat heb ik bewust gedaan omdat er evenzeer redenen zijn waarom dit de stichting van Israel belemmerde dan dat het dit bevorderde, dit nog even los van de cynische ondertoon die dit heeft, en die veel door antizionisten is uitgebuit. Zo suggereerde Anton van Hooff in een valse column in 2012 dat de Holocaust door de zionisten als een 'uniek offer' voor de stichting van Israel werd misbruikt.

Het wordt tijd dat Oxfam, samen met al die andere mensenrechten-, vredes- en wat al niet organisaties, realistisch naar Israel en de Palestijnen gaat kijken. Dat Israel sterker is betekent niet dat zij ongelijk heeft; dat de Palestijnen soms onrecht wordt aangedaan en meer te lijden hebben onder het huidige conflict betekent niet dat zij geen verantwoordelijkheid hebben. Dat Israeli's meer Palestijnen doden dan Palestijnen Israeli's, betekent niet dat Israel slechtere intenties heeft. En dat de bezetting en met name de nederzettingen contraproductief zijn en het conflict verder bemoeilijken, betekent niet dat het opgelost zou zijn wanneer Israel de Westoever zou ontruimen en aan de Palestijnen zou overdragen.

Het zijn dergelijke misvattingen die ertoe leiden dat steeds meer, met name links ingestelde mensen en organisaties partij kiezen voor de Palestijnen. Daarmee dragen ze niet bij aan een oplossing van het conflict maar bevestigen vooroordelen en vijandbeelden. Daarmee wijken ze vaak ook af van hun doelstelling om armoede te bestrijden, onrecht aan de kaak te stellen, een rechtvaardiger wereld te creŽren, vrede bevorderen, rechten van werknemers te waarborgen, etc. etc. Deze doelen zijn veelomvattend en daardoor moeilijk realiseerbaar; Israel isoleren en aanpakken is dan een meer behapbaar doel. Waarom dit en niet een ander behapbaar en ook nastrevenswaardig doel is gekozen, heeft alles te maken met het overwicht van de islamitische en niet-gelieerde landen (die vaak samenwerken) in de VN en de decennialange anti-Israel hetze aldaar. Wanneer zelfs waterbedrijven en het Ministerie van Buitenlandse Zaken met droge ogen naar een rapport van de VN Mensenrechtenraad verwijzen voor wat betreft de situatie op de Westoever, is het misschien niet verwonderlijk dat veel maatschappelijke organisaties klakkeloos de Palestijnse propaganda napraten.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.