IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Sabeel: antizionisme met een christelijk sausje

IMO Blog, 2014

Ik werd onlangs gewezen op een bijzonder naar en kwaadaardig boekje, getiteld: 'De Kruisweg van de Palestijnse christenen. Een liturgische reis langs de Palestijnse Via Dolorosa'.


De titel doet al het ergste vermoeden, en dat wordt meer dan bewaarheid. Het ergste is misschien nog wel, dat fel antizionisme en historische onwaarheden worden verpakt in een zoetsappig verhaal over pijn, lijden, rechtvaardigheid, gebed etc. De 14 staties van het lijden van Jezus worden vervangen door 14 staties in de kruisweg van de Palestijnse christenen, zoals daar zijn de Nakba, de vluchtelingen, de bezetting, de nederzettingen, de checkpoints etc. †Uit de inleiding:

"Sabeel wil de boodschap van Christus tot leven roepen temidden van de historische context en het dagelijkse lijden van onze Palestijnse gemeenschap. Voor ons is het beeld van het kruis met zijn beproeving en pijn, en Jezusí antwoord van vriendelijkheid, geweldloosheid, en uiteindelijk de opstanding, een beeld van troost en inspiratie."

Sabeel zegt voor de Palestijnse christenen op te willen komen, en 'hun geloof te willen verdiepen', maar men strijdt in feite meer tegen Israel dan dat men de Palestijnen helpt. Men heeft het alleen over de bezetting, en allerlei andere problemen van Palestijnse christenen (het corrupte PA bestuur, leven als minderheid tussen moslims, in Israel tussen twee vuren zitten als kleine christelijke minderheid, etc.) worden volledig genegeerd. Even verderop onder 'doelstelling' staat dan ook dat men wil helpen 'antwoorden te vinden op de vragen en problemen die de voortdurende bezetting van de Palestijnse Gebieden door Israel oproept bij de Palestijnse bevolking en de Palestijnse christenen in het bijzonder.' En onder activiteiten: 'Sabeel wil christenen uit de hele wereld aanmoedigen, te blijven werken aan gerechtigheid in de Bezette Gebieden, in solidariteit met het Palestijnse volk.'

De meeste Palestijnen wonen in de autonome A gebieden, waarbij je erover kunt twisten in hoeverre nog van een bezetting sprake is. Men heeft meer te maken met de lokale machthebbers en de mensen uit de eigen gemeenschap dan met de Israelische autoriteiten. Maar nog idioter is het om christenen uit landen waar de onderdrukking vele malen erger is, waar ze openlijk worden vervolgd en bedreigd 'aan te moedigen om te blijven werken aan gerechtigheid in de bezette gebieden'. Vergeet SyriŽ, Egypte, Irak, JordaniŽ en Saudi-ArabiŽ, landen waar christenen niet openlijk hun geloof kunnen of mogen belijden of zelfs met openlijk geweld te maken hebben. De enige christenen die we moeten helpen zijn die, waarvan we het lijden met een creatieve omgang met de waarheid op de enige Joodse staat kunnen afschuiven.

De Kruisweg haalt 'getuigenissen' van Palestijnen aan waaruit een beeld naar voren komt van een gemene, brute en onmenselijke bezetter:
ďMijn naam is Layan. Ik ben vijftien jaar oud. Op een dag kwamen IsraŽlische soldaten het jeugdcentrum binnen waar jongeren samen muziek aan het maken waren, en ze begonnen op de jongens en meisjes te schieten. De soldaten schoten en urenlang waren de jongens en meisjes bang. Soms stopten ze vijf minuten om vervolgens weer verder te schieten. Ik wil vrede voor Palestina. Ik houd van de vrede!Ē

ďVoor 1948 woonde mijn familie in Haifa, de prachtige havenstad aan de kust in het noorden van Palestina. Mijn vader kwam uit een grote familie die veel land bezat en veel invloed had. De grootvader aan mijn moeders kant werkte voor de Barclayís Bank in Haifa. In 1948 verloor mijn moeders familie hun huis, een verschrikkelijke gebeurtenis. De familie raakte ontheemd in hun eigen land, gedwongen door de gewapende eenheden van de IsraŽlische Hagana, en leden ook daarna nog aan de gevolgen van vervolging en discriminatie in eigen land. (...)

Mijn vader is oud en zal spoedig sterven, ver van het thuis dat hem is afgenomen, ver van de bongerds die langs mijn moeders veranda groeiden, hoewel dit volgens internationale wetten nog altijd van ons is. Nu genieten er mensen van die mijn ouders vluchtelingen hebben gemaakt.Ē

In Haifa werden de Arabieren opgeroepen te blijven maar vluchtte toch 90% van hen. Mede omdat de Arabische leiders daartoe opriepen, en omdat zij bang waren voor verraders uit te worden gemaakt en later de prijs te betalen als ze bleven. Deels uit angst voor meer oorlogsgeweld en omdat ze de Joodse leiders niet vertrouwden. Er werd gevochten in de stad, het was oorlog, een oorlog die de Arabieren in Palestina waren begonnen. In die oorlog hebben beide kanten elkaar onrecht aangedaan, en vielen aan beide kanten onschuldige slachtoffers. Omdat de Arabieren verloren hebben zij sterker geleden, maar als het aan de Palestijnse leiders had gelegen was er van de Joodse gemeenschap niks overgebleven. Sabeel vertelt dit verhaal echter niet, en de enige achtergrondinformatie die over de 1948 oorlog wordt gegeven is dit:
"Palestijnen refereren aan de gebeurtenissen van 1948 als ďan-NakbaĒ Ė de ramp. In navolging van de afspraken van het VN Verdelingsplan zoals voorgesteld in 1947, beginnen Joodse militaire groepen met geweld met het innemen van grote gebieden van Palestina. Tijdens deze periode worden meer dan vierhonderd dorpen ontvolkt, doordat de bewoners met geweld worden verdreven of vluchten voor de aanstormende Joodse militanten. Het meest stuitende voorbeeld van de vernietiging van dorpen is Deir Yassin in april 1948. In Deir Yassin, een bloeiende Palestijnse gemeenschap van zoín zeshonderd mensen, vond een massamoord plaats van ongeveer honderdtwintig mannen, vrouwen en kinderen door de Irgun en de Sterngroep (zionistische terreurbewegingen). De erfenis van 1948 is nog altijd voelbaar bij het Palestijnse volk. Zaken over het recht op terugkeer en compensatie voor de vluchtelingen die gevlucht zijn en wiens huizen en bezit zijn vernietigd of in beslag genomen Ė zaken waar volgens VN resolutie 194 compensatie voor had moeten komen Ė moeten nog altijd opgelost worden. IsraŽl is, als verantwoordelijke voor de verdrijving van deze Palestijnen, de vernietiging van hun dorpen en steden, het ontzeggen van hun basisrechten en het illegaal overheersen en onderdrukken van de Palestijnse bevolking, moreel verantwoordelijk om dit onrecht Tegenover de Palestijnen te erkennen en er verantwoordelijkheid voor te nemen."

Nadat het delingsplan door de VN Algemene Vergadering werd aangenomen, begonnen de Arabieren in Palestina met georganiseerd geweld tegen de Joden. Eerst nog kleinschalig, later steeds gestructureerder. Zij en de omliggende Arabische staten hadden daar al maanden mee gedreigd. Er was geweld van beide kanten, ook tegen burgers, en pas na maanden kregen de Joden de overhand. Die dorpen werden niet zomaar 'ontvolkt' maar de meeste Palestijnen vluchtten uit eigen beweging voor het oorlogsgeweld, vanwege opgeblazen verhalen over zionistische slachtpartijen en omdat zoveel anderen ook reeds waren gevlucht. Deir Yassin was niet symptomatisch voor wat de zionisten deden, maar een uitzondering, en werd door de Haganah veroordeeld. Kort erna vond een gruwelijke slachtpartij van Palestijnse zijde plaats. De erfenis van 1948, toen vijf Arabische landen het net gestichte Israel binnenvielen en 6000 Israeli's omkwamen, soms mensen die kort tevoren uit de kampen in Europa waren bevrijd, is in Israel evenzeer voelbaar. Zaken als het virulente Arabische antisemitisme, de oproepen tot haat in Arabische media, het moslimextremisme en een cultuur waarin de dood voor het vaderland en de opoffering in de heilige strijd worden verheerlijkt - moeten nog altijd opgelost worden. De Palestijnen ontkennen nog steeds de Joodse wortels in het land, van Jeruzalem, en proberen die soms letterlijk weg te vagen. Zo heeft de islamitische WAQF in Jeruzalem historische Joodse artefacten die bij opgravingen boven kwamen bewust met de aarde mee afgevoerd. Arabische leiders wezen telkens vredesvoorstellen af, en ook Abbas stelt zich in de onderhandelingen onverzoenlijk op. De Palestijnen dragen zelf dan ook een flinke verantwoordelijkheid voor het voortduren van het conflict.

Sabeel ontkent niet alleen ieder Palestijns aandeel in het conflict, het vervalst niet alleen de geschiedenis en legt daarmee, om in hun terminologie te blijven, een valse getuigenis af, het pleit indirect ook voor het einde van Israel. Men spreekt immers van het Palestijnse 'recht op terugkeer'. Men maakt daarbij geen onderscheid tussen de mensen die in 1948 zijn gevlucht of verdreven, wat nu nog een kleine minderheid is van wat de Palestijnse vluchtelingen worden genoemd. Het overgrote merendeel zijn nakomelingen, die voor een groot deel buiten Israel zijn opgegroeid en leven. Natuurlijk rept Sabeel met geen woord over de circa 800.000 Joden die uit Arabische landen zijn gevlucht en soms verdreven, met achterlating van al hun bezittingen. Overigens hanteert de UNRWA - speciaal opgericht voor de Palestijnse vluchtelingen maar met een bijna even groot budget als de UNHCR die alle andere vluchtelingen 'bedient' - voor de Palestijnse vluchtelingen een afwijkende en ruimere definitie, zodat Arabieren uit Egypte of JordaniŽ die op de werkgelegenheid in Palestina af waren gekomen† er ook onder vielen.

(Zie ook deel 2)


Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.