IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Praten met Hamas?

IMO Blog, 2014

gaza-hamas-boy-rocket

Waarom weigeren Israel en het Westen met Hamas te praten? Carolien Roelants grossierde in de NRC ook deze week weer in de bekende clichťs:

Uiteindelijk loopt een conflict meestal uit op onderhandelen en een deal met terroristen, die vervolgens door het establishment in genade worden aangenomen. Dus waarom blijven IsraŽl en het Westen zo halsstarrig weigeren met Hamas te praten? Eerst moet de Palestijnse organisatie geweld afzweren en IsraŽls bestaansrecht accepteren: graag uw onvoorwaardelijke overgave, en dan zien we verder. Ja hallo, beginnen we voortaan met het gewenste eindresultaat? Maar aangezien Hamas en IsraŽl op den duur toch gaan praten, is het beter nu meteen te beginnen. Dan kunnen die 1,8 miljoen totaal uitzichtloze Palestijnen in de Gazastrook die tussen IsraŽl en Hamas worden gemangeld ook een beetje toekomst krijgen.

Vaak wordt pas met terroristen gepraat nadat ze zich de facto hebben overgegeven en zijn verslagen, zoals de ETA in Spanje en de FARC in Colombia. Eerst de wapens inleveren, eerst een eenzijdige wapenstilstand, dan wordt er gepraat. En als eindresultaat van zulke gesprekken worden dan soms gevangenen vrij gelaten, zoals onlangs in Spanje. De Palestijnse Autoriteit draait de boel om, en eist vooraf de vrijlating van gevangenen en nog zo wat eenzijdige Israelische concessies. Ja hallo, beginnen we voortaan met het gewenste eindresultaat? En sinds wanneer dicteert de zwakkere partij de voorwaarden waaronder gepraat kan worden? Roelants vindt het doodnormaal; zij draait de zaken wel vaker om in het voordeel van de Palestijnen.

Gaan ook Israel en Hamas op den duur praten? Er wordt al jaren gepraat, op laag niveau en over praktische zaken. Maar zij bedoelt natuurlijk op hoog niveau, in officiŽle delegaties, onder leiding van John Kerry. Gezien de zeer moeizame onderhandelingen met de 'gematigde' PA van Abbas en de houding van Hamas zit dit er voorlopig niet in. Het zou Hamas versterken en legitimeren en dat is, zolang zij zich niet heeft gematigd, slecht voor de vrede. Onderhandelen kost Israel telkens een hoop krediet en levert de Palestijnen punten op. Daar werken mensen als Roelants ook aan mee met hun eenzijdige schrijfsels en valse voorstelling van zaken. In Israel is men het blame game, dat men telkens verliest, zat, evenals de Palestijnse taktiek waarbij steeds meer Israelische concessies worden los gepeuterd zonder er zelf iets voor terug te hoeven doen. Hamas zal zich alleen nog maar harder en vijandiger opstellen, en ondertussen zal het Westen Hamas vooral prijzen om zijn moedige stap te zijn gaan onderhandelen, een stap waarvoor Israel het uiteraard rijkelijk moet belonen. Wanneer de beloning niet snel genoeg volgt en royaal genoeg is, is het uiteraard Israel aan te rekenen wanneer Hamas zich gedwongen zag weer naar geweld te grijpen, of wanneer 'spontaan' geweld uitbreekt op straat en Hamas - helaas - niet bij machte bleek dat effectief in te dammen.

Roelants zal er alle begrip voor hebben; Hamas had zich trouwens sowieso al lang gematigd. Had het niet al in de jaren '90 gezegd bereid te zijn tot een langdurig bestand? Wat? De voorwaarden waren voor Israel onaanvaardbaar en zouden haar veiligheid in gevaar brengen? Israels veiligheid wordt meer in gevaar gebracht door steeds maar niet te willen praten, ik bedoel, geen concessies te doen, ik bedoel, niet snel genoeg alle Palestijnse eisen in te willigen. Daarmee zet het zijn toekomst op het spel.† Wat? Hamas leider Haniyeh heeft onlangs nog gezegd dat hij Israel nooit zal erkennen en opgeroepen heel Palestina met geweld te bevrijden? Dat was vast niet zo bedoeld, dat moet je in zijn context zien. Je moet niet alles letterlijk nemen wat die lui zeggen, dat is Arabische grootspraak.

Roelants besluit met:
Betekent dit dat je met elke terrorist moet onderhandelen? Ik bedoel nu de Al-Qaeda-achtigen die uit zijn op een islamitisch heilsrijk (anders dan de Palestijnse of Noord-Ierse terroristen die een vorm van bilaterale bevrijdingsstrijd voeren). De meesten van de Al-Qaeda-categorie zijn zo extreem dat ze zelf helemaal niet willen praten. Maar gesteld dat? Die in SyriŽ bijvoorbeeld? Ik zou zeggen: het is altijd een poging waard.

Ah, er zijn dus extreme en minder extreme terroristen. Hamas wil slechts 'heel Palestina' bevrijden en zal het Westen verder met rust laten. Al Qaeda heeft meer aspiraties, en wil misschien wel het hele Westen destabiliseren, zolang het zich althans teveel met de rest van de wereld bemoeit. Dat Hamas evenmin wil praten als Al Qaeda, is Roelants kennelijk ontgaan. Praten met Israel zou immers ook een soort impliciete erkenning inhouden. Gesprekken met Hamas zijn dan ook altijd via bemiddelaars gegaan, meestal Egypte maar bij de onderhandelingen over Shalit speelde ook Duitsland een bemiddelende rol. De aspiraties van Al Qaeda (dit is overigens een verzamelnaam voor diverse groeperingen die elk ook vooral in hun eigen regio actief zijn,) zijn wellicht veelomvattender, maar of zij 'extremer' is, waag ik te betwijfelen. Hamas wil volgens haar handvest Palestina 'bevrijden' en onder islamitische heerschappij brengen. Het middel daartoe is de Jihad:
De belangrijkste doelstelling is de bevrijding en het onder islamitisch bestuur brengen van Palestina, en de Jihad is hiertoe het enige middel en tevens de plicht van iedere moslim. Het handvest beschrijft het Ďwereldzionismeí als een machtige beweging, die de financiŽle bronnen en de media in de Westerse landen controleert en uit is op wereldheerschappij. De Joden worden verantwoordelijk gehouden voor de Franse en de Russische revolutie en de beide wereldoorlogen, en het oprichten van de†Verenigde Naties†met als doel de wereld te regeren. Het beroept zich hiervoor onder andere op de†Protocollen van de Wijzen van Zion, een antisemitisch geschrift uit tsaristisch Rusland.

De ideologie van Hamas is totalitair: alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het doel, het onder islamitische heerschappij brengen van Palestina. Onderwijs, media, religie, kunst moeten allen hierop gericht zijn. Ook wordt de Hadith (overlevering van het leven en handelen van de Profeet) aangehaald waarin staat beschreven dat voor het Einde der Tijden kan aanbreken, de moslims de Joden moeten hebben verslagen:

ďDe Profeet Mohammed, moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, zegt: ĎDe tijd van het oordeel zal niet aanbreken totdat de moslims de joden zullen bevechten en hen zullen doden; bij gevolg waarvan de joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en steen zal zeggen: ĎO moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een jood, kom hier en dood hem!íbehalve de gharkadboom, want dat is een joodse boom.í ď

Hoewel Hamas leden zich in het openbaar niet in dergelijke extreme bewoordingen uitlaten, komen antisemitische ideeŽn en opruiing veelvuldig voor in vrijdagpreken en in artikelen in door Hamas uitgegeven publicaties. Bovengenoemde Hadith figureert geregeld in geschriften en werd onlangs nog door een kind in een TV programma aangehaald (zie bijvoorbeeld ďBlood libels on Hamas TVď).

Dit lijkt me niet zoveel verschillen van Al Qaeda-achtige terroristen, behalve dan dat Hamas het meer specifiek op Joden heeft gemunt en hun als oorzaak van veel, zo niet alle, ellende ziet, en het bij andere Jihadisten vaak om het hele Westen gaat dat niet deugt. Daarbij gelooft ook Hamas erin dat 'martelaren' (zij die in de Jihad zijn omgekomen) worden beloond met 72 maagden in het paradijs. Ook mag een martelaar 70 familieleden voor de hemelse voordracht uitkiezen. Sommige plegers van aanslagen verwijzen hiernaar in hun afscheidsvideo's.

Tot slot: Roelants doet het voorkomen dat praten met terroristen iets onschuldigs is, het is altijd te proberen, baadt het niet dan schaadt het niet. Dat komt mij nogal naÔef voor. Waarom zouden terroristen gaan praten wanneer hun dat niets oplevert? Alleen wanneer zij (bijna) verslagen zijn, en zo nog iets binnen kunnen halen of althans hun gezicht redden, zullen zij zich compromisbereid opstellen. Dat blijkt ook keer op keer in de praktijk, en daarom stellen landen voorwaarden aan het praten met terroristische groeperingen. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat zij er sterker uitkomen, meer legitimiteit hebben verkregen of concessies losgepeuterd en de besprekingen opblazen zodra ze er niks meer van verwachten. Door alleen praten en het doen van handreikingen is bij mijn weten nog geen enkele groepering zich gaan matigen.

In kwaliteitskranten als het NRC maar ook Trouw en in mindere mate de Volkskrant is het al jaren bon-ton om ervoor te pleiten met Hamas te praten. Ook sommige Westerse politici pleiten hiervoor en brengen dit soms zelf in de praktijk. Het signaal dat daarvan uitgaat is dat Hamas zich niet hoeft te matigen, zich niks hoeft aan te trekken van de voorwaarden die de VS en het Kwartet stellen aan onderhandelen en kan blijven oproepen tot geweld tegen Israeli's en Joden en het beramen van aanslagen. Hamas leiders zien hoe EU leiders, diplomaten, VN bemiddelaars en allerhande NGO's het uitblijven van vrede in de eerste plaats aan Israel wijten. Ze zien dat er actie wordt ondernomen tegen de nederzettingen, hoe 'Palestina' de ene na de andere diplomatieke overwinning behaalt bij de VN. Dat gevangenen, veroordeeld voor dodelijke aanslagen, vrij komen, in ruil voor een half jaar praten door Abbas zonder dat hij wat op hoeft te geven. Dat de internationale gemeenschap het heel gewoon vindt dat men een Israelische soldaat ruilt voor 1000 gevangenen en hierbij zelfs bemiddelt. Dat niet of nauwelijks afkeurend wordt gereageerd op antisemitische uitspraken en oproepen tot geweld en ontvoeringen, terwijl wel de laatste plannen om Gilo uit te breiden op heftige weerstand stuiten. Hieruit trekt men de conclusie dat men op de goede weg is en matiging en compromissen absoluut niet nodig.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.