IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

(Geen) nieuws van het onderhandelingsfront

IMO Blog, 2014

Na dat de Israelisch-Palestijnse onderhandelingen een paar weken geleden stukliepen, doen de Amerikanen achter de schermen verwoede pogingen de boel weer te lijmen. Tot nu toe zonder enig succes. De waslijst aan Palestijnse eisen is nog even lang als begin april. In de nieuwe versie zou het gaan om:

Amin Maqboul, a member of the Fatah revolutionary council, told the Palestinian newspaper al-Quds that the Palestinian Authority would agree to an extension of negotiations if Israel agreed to: announce the basis on which future talks will be held; draw the outline of the borders of a Palestinian state within the next three months; halt settlement construction; withdraw Israeli troops from the West Bankís Area C to the lines held before the Second Intifada; release the fourth wave of prisoners that it has until now refused to set free; end what he called ďdisruptionsĒ in Jerusalem, and open Palestinian institutions in the city.

Daarbij zouden de eerste drie maanden van de hernieuwde onderhandelingen alleen mogen gaan over de grenzen tussen Israel en het toekomstige Palestina, het belangrijkste onderwerp voor de Palestijnen. Uiteraard kan Israel al deze voorwaarden niet accepteren zonder dat daar wat tegenover staat, en zonder de verwachting dat de Palestijnen daar tijdens de onderhandelingen wat tegenover zullen stellen. Het is eenrichtingverkeer waarin de Palestijnen eisen en Israel moet leveren. Daarbij lijken de Palestijnen alle gevoel voor verhoudingen te zijn verloren. Abbas weet het echter mooi te verkopen, en ik vrees dat de Amerikaanse bemiddelaars en Westerse diplomaten en politici daar gevoelig voor zijn:
ďIf Israel believes in the two-state solution, let us sit at the table and see where Israel is. In other words, letís define the borders,Ē Abbas said.
The Palestinians have†repeatedly bemoaned Israelís reported refusal to present any maps delineating its borders throughout the recent negotiation rounds, which began in late July 2013.


Abbas said that Israel had not agreed to freeze settlement construction to extend negotiations, but only to freeze planning [of new housing projects] and new tenders.

ďWe do not accept this. It is dishonest because of thousands of settlements currently in the pipeline not included in the tenders and planning. Give us this demand, and we are prepared to discuss borders and the other final status issues for an additional nine months.Ē

Abbas said he ďdid not want to continue the conflict [with Israel] for eternity, but rather end the conflict in a respectable agreement which will fulfill the minimal Palestinian demands for justice. ďAny other agreement,Ē Abbas warned, ďcould lead to a new outburst of violence in two years, which we do not want.Ē

Waar Israel is en haar grenzen lopen hangt mede af van het vertrouwen dat men heeft in de goede intenties van de Palestijnen en de andere buurlanden. Als het Palestina dat er komt naar veler verwachting vijandig zal zijn en bijvoorbeeld raketten plaatst zoals Hezbollah doet in Libanon, dan zien weinig Israeli's territoriale concessies zitten. Daarom vindt Israel dat je dit niet los kunt zien van de veiligheid. Zijn de Palestijnen bereid een tijdelijke aanwezigheid van het leger in de Jordaanvallei te accepteren, Israelische grenscontroles en andere zaken, dan zal men zich toegeeflijker opstellen wat betreft de grenzen. Israel dringt doorgaans aan op een totaalpakket, onder het motto: concessies gelden pas wanneer alles is overeen gekomen en kunnen niet geÔsoleerd worden. Wanneer de onderhandelingen stuk lopen kunnen de Palestijnen zich niet beroepen op deelconcessies, zoals men in het verleden herhaaldelijk deed. Dan vormde het laatste Israelische bod, ook al werd dat niet door de Palestijnen geaccepteerd, het beginpunt bij de onderhandelingen die volgden. Keer op keer heeft Israel benadrukt dat het zo niet werkt en om deze taktiek te dwarsbomen doet men geen concrete toezeggingen meer en laat geen kaarten zien.

Israel heeft eerder ingestemd met een (beperkte) nederzettingenstop, en er is toen niks van onderhandelen gekomen, omdat de Palestijnen nog steeds weigerden te komen praten. Wanneer men instemt met een gehele bouwstop, ook voor Oost Jeruzalem, is het afwachten of de Palestijnen dan wel in goed vertrouwen komen praten. Het is voor Israel een grote concessie, en niet zonder risico. Nog even los van het feit dat de coalitie dit niet zou overleven, is het een risico om zoveel op te geven, namelijk je recht om te bouwen in een groot deel van je eigen hoofdstad, juist in het deel waar je wortels liggen. Het zal door sommigen wellicht als een groots gebaar van goede wil worden gezien, maar door anderen ook als een teken van zwakte, of een bevestiging dat Jeruzalem toch niet zo belangrijk is voor de Joden als men het vaak doet voorkomen. En als men dit eenmaal toegeeft, zal de druk om de bouwstop te verlengen en nog eens te verlengen groot zijn. Totdat er een overeenkomst ligt waaruit precies blijkt waar Israel nog kan bouwen, namelijk binnen haar eigen grenzen. Die overeenkomst kan echter jaren op zich laten wachten, of decennia, want de verschillen zijn groot, en bovenal zien beide kanten een twee-staten-oplossing op gelijkwaardige basis niet zitten. De Palestijnen steigeren bij het idee van twee staten voor twee volken, wat altijd de basis is geweest van de twee-staten formule, en Israel ziet een gelijkwaardige, werkelijk soevereine Palestijnse staat niet zitten vanwege de veiligheidsrisico's. En al die tijd kan Israel nergens meer bouwen over de Groene Lijn, wat betekent dat men zijn claim op dat gebied al een beetje opgeeft, en dat de Israelische plaatsen over de Groene Lijn ook steeds minder aantrekkelijk worden. Israel bindt zich daarmee op voorhand al een hand op de rug: het verzwakt haar positie, zonder dat het er ook maar iets voor terug krijgt.

Het is kortom een Palestijnse eis die mooi mag klinken in Westerse oren, maar voor Israel volkomen onaanvaardbaar is. En dat weet Abbas natuurlijk heel goed. Vandaar dat zijn opmerking dat hij het conflict niet eeuwig wil laten voortduren maar oplossen in een overeenkomst waarbij de minimale Palestijnse eisen voor rechtvaardigheid zijn ingewilligd, onoprecht is. Als hij het conflict echt wil beŽindigen, dan zou hij zonder voorwaarden vooraf verder praten, of ze zodanig verzachten dat Israel ermee in kan stemmen.

Om de onderhandelingen kans van slagen te geven, moet eerst duidelijk zijn dat er geen eisen vooraf gesteld mogen worden, of er moet vooraf al een uitruil geschieden waarbij Israel gevangenen vrij laat en de Palestijnen de opruiing aanpakken, of Israel de bouw in de nederzettingen stopt en de Palestijnen het zogenaamde recht op terugkeer opgeven. In dat geval spaart men een hoop tijd uit, door van te voren al overeenstemming te bereiken over belangrijke zaken. Misschien kan men van te voren ook al uitruilen dat Israel bepaalde veiligheidsgaranties krijgt, en dat de Groene Lijn de basis wordt voor een Palestijnse staat waarbij de grote nederzettingenblokken bij Israel komen, in ruil voor land elders. Er zijn dan geen onderhandelingen meer nodig omdat alles al van te voren is uitgeruild.

Normaal gesproken weigeren staten met de 'terroristen', de opstandelingen of separatisten te praten. Israel en de VS hebben begin jaren '90 de omslag gemaakt dat men met de PLO ging praten, ondanks de aversie, ondanks dat de onoprechtheid en de halfslachtigheid van de erkenning van Israel en het veroordelen van geweld afdroop. Misschien was dat toch geen goede zet, en had men veel hardere eisen moeten stellen voordat er kon worden onderhandeld.

Gisteren werd bekend dat de PA en Hamas (weer) een verzoeningsovereenkomst hebben gesloten. Binnen 5 weken zou er een eenheidsregering moeten komen en na een half jaar verkiezingen voor de president en het parlement. Het voortzetten van de vredesonderhandelingen met Israel lijkt daarmee nagenoeg onmogelijk.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Friday, 2 May 14, schreef Eva

Jammer dat de vredesonderhandelingen zo ontzettend moeizaam gaan.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.