IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Palestina en de schaduw van de Holocaust

IMO Blog, 2014

Berlin

De stichting Bewust Moslim organiseerde op 4 mei een symposium over de Palestijnse 'nakba', onder de provocerende titel "Palestina, de Schaduw Holocaust". Juist op de dag dat de Nederlandse - merendeels Joodse - oorlogsslachtoffers centraal staan, wil men de aandacht afleiden naar wat men ziet als slachtoffers van Joods handelen. Daarmee doen ze het voorkomen alsof beide zaken te vergelijken zijn.

De Holocaust (Shoah) is een probleem voor veel Palestijnen en Arabieren; de vele ontkenningen wijzen daarop. Niet alleen Achmadinejad en een paar extreme sjeiks, maar velen in de Arabische wereld ontkennen de Holocaust, of de schaal of intentie ervan, of geven de Joden en zionisten zelf de schuld.

Ook president Abbas heeft zich hiermee bezig gehouden in zijn proefschrift uit 1982, waarin betoogd werd dat het aantal slachtoffers een stuk kleiner was en de zionisten de Holocaust voor hun doeleinden manipuleerden. Hiervan heeft Abbas nooit duidelijk afstand genomen, maar na een recente ontmoeting met een Amerikaanse rabbijn besloot hij tot een verklaring die ook de Nederlandse media haalde. Aan de vooravond van Israels Shoah herdenking op 27 april noemde Abbas de Holocaust 'de meest barbaarse misdaad uit de moderne geschiedenis'. Zijn statement werd ook in het Arabisch verspreid, en zal hopelijk enige invloed hebben op zijn achterban. Onlangs nog waren de Palestijnen woedend op een professor van de Al Quds universiteit die zijn studenten naar Auschwitz had meegenomen om hen over de Holocaust te onderwijzen; de professor werd zelfs hierom geschorst van de lerarenvakbond. Ook van de Israelische Arabieren zou een derde de Holocaust ontkennen volgens een enquÍte vorig jaar.

Tegelijkertijd wordt in de Arabische wereld Hitler veelvuldig als held geroemd omdat hij de Joden aan wist te pakken. Zelfs Joris Luyendijk beschreef in zijn boek 'Het zijn net mensen' (nota bene door Bewust Moslim aangeprezen) hoe in Libanon op straat stalletjes waren waar je 'Hitler cocktails' kunt kopen. De Arabische media staan vol met revisionistische theorieŽn, 'wetenschappers' bespreken de 'nieuwste inzichten' op TV. Het voor de hand liggende antwoord naar de vraag waarom men zo ontzettend veel energie steekt in het ontkennen van een van de meest tragische en best gedocumenteerde historische gebeurtenissen, is dat men op dit moment een probleem heeft met de Joden. En dan pak je ze op hun gevoelige plek.

Vuile handen

Daarbij ziet men de Holocaust, net als velen in het Westen, als de morele rechtvaardiging voor de staat Israel. Zonder Holocaust geen Israel, aldus de redenering, dus als je kunt bewijzen dat die niet heeft plaats gevonden, of (mede) de Joden hun eigen schuld is, dan haal je Israels bestaansrecht onderuit, en is het een ordinaire 'apartheidsstaat'. Natuurlijk is de Holocaust niet Israels bestaansreden, alsof volken hun recht op zelfbeschikking moeten 'verdienen' door eerst bijna uitgeroeid te worden. Wel heeft het Israel aanvankelijk morele steun gegeven, en heeft het bijgedragen aan de steun voor het VN voorstel het gebied te delen. De eeuwenlange vervolgingen en het gevoel nergens echt veilig te zijn, zijn wel een belangrijke motivatie geweest van de zionisten om, wat vroeger een abstracte droom was, in een concreet plan om te zetten. Daarbij ging het niet alleen om een plek waar Joden heen kunnen vluchten, maar ook om een plek waar de Joodse cultuur en religie, en het Hebreeuws, de ruimte zouden krijgen en konden worden ontwikkeld. De zionisten stond dus veel meer voor ogen dan een vluchtheuvel, en men had soms hooggestemde idealen over de moreel hoogstaande waarden van de nieuwe staat. Die idealen keerden zich cynisch genoeg tegen Israel, toen bleek dat het soms vuile handen moest maken om te overleven, en niet alle leiders even visionair waren.

Het is wellicht een van de redenen dat de Israeli's zelfzuchtig, dom of immoreel gedrag zoveel zwaarder wordt aangerekend dan andere landen, net als het clichť dat juist Joden toch 'beter zouden moeten weten' en 'niet een ander aan moeten doen wat henzelf is overkomen'. Niet alleen onjuist, maar ook onlogisch: als jezelf zo hard de grond in bent getrapt, lijkt het me geen vreemd idee dat je wilt zorgen dat men dat niet meer kan doen. De Holocaust, en de eeuwenlange discriminatie en vervolgingen eraan voorafgaand, en het hedendaagse antisemitisme, zouden juist aanleiding moeten zijn terughoudend te zijn in onze kritiek. Precies dat wat antizionisten altijd beweren: Israel is verheven boven alle kritiek, want: Holocaust, klopt moreel tot op zekere hoogte. Eigen lijden is geen rechtvaardiging je te misdragen, maar zeker een verzachtende omstandigheid, zoals in de rechtszaal geregeld blijkt. Maar in plaats van dat Israel zich tot 'schurkenstaat' heeft ontwikkeld die schaamteloos haar eigenbelang najaagt, is het land hooguit wat minder mooi dan de vaak socialistisch georiŽnteerde zionisten van het eerste uur voor ogen hadden.

Misschien voelen ook de felste antizionisten wel aan, dat wanneer de Holocaust werkelijk heeft plaatsgevonden, het nogal immoreel en absurd is de Joden het recht op een eigen staat te ontzeggen, en moord en brand te schreeuwen over iedere Palestijnse dode. Wanneer het Palestijnse leed vergelijkbaar is, wanneer de staat Israel schuldig is aan lijden op eenzelfde schaal, verandert dat de zaak echter. Zelfs zonder ontkenning van (aard en omvang) van de Holocaust, wordt zij zo onschadelijk gemaakt.

Een ander veelgehoord clichť wat dit betreft, is dat de Palestijnen de slachtoffers van de slachtoffers zijn, en wij daar mede verantwoordelijk voor zijn. De internationale gemeenschap zou het allemaal hebben toegelaten en moet daarom nu de Palestijnen steunen in hun strijd tegen Israel. Uit mijn - zeer beknopte - historische verhandeling blijkt al dat dat niet klopt; Israel heeft aanvankelijk weinig steun van andere landen gehad, wel van individuen en van de Joodse gemeenschap. De relatie met de VS bijvoorbeeld werd pas hechter na de Zesdaagse Oorlog, toen de VS een strategische partner in dit succesvolle land begon te zien. De Verenigde Naties hebben zich bovendien vanaf het begin met het conflict bemoeid, vaak ten nadele van Israel. Via de UNRWA en† later ook andere VN instituties, krijgen de Palestijnen meer steun dan welk ander volk ook, zowel financieel als politiek. De Palestijnen een 'in de steek gelaten volk' noemen zoals veel sympathisanten graag doen, is echt meer dan absurd.

Tot slot de bewering dat Israel politieke munt slaat uit de Holocaust. Dit is een populair thema bij antizionisten. Anton van Hooff verwoordde het een paar jaar geleden aldus in een column:

Holokaustos is Grieks voor Ďgeheel verbrandí. Zo werd een offer aangeduid waarbij het offerdier helemaal door vlammen werd verteerd. (...)

ĎHolocaustí impliceert dus dat het om een uniek offer gaat; het zou beloond zijn door de stichting van de staat IsraŽl. Daarom worden ook in alle grote steden van de Verenigde Staten Holocaustmusea gesticht: gruwelijke fotoís moeten de Joodse Amerikanen, die doorgaans geen familie-ervaringen met de Shoah hebben, tot onvoorwaardelijke steun aan IsraŽl brengen.

Hij suggereerde dat de Joden hun lijden exclusief willen houden om zo eeuwig kritiek te kunnen afweren en te doen wat men wil met bijvoorbeeld de Palestijnen (Thomas von der Dunk is ook vaak op deze mythe te betrappen). Ook klinkt het een beetje alsof het een aanvaardbaar offer was hiervoor, kortom, alsof het ze nou ook weer niet zo slecht uit kwam, een geluk bij een ongeluk, zo te zeggen. En dit sluit dan weer aan bij de traditie van de revisionistische idee dat de Joden, of de zionistische Joden, zelf mede schuldig waren aan de Holocaust, en de stichting van een Joodse staat belangrijker vonden dan het redden van de Joden in Europa (een volkomen krankzinnig idee).

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.