IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Paus Franciscus tussen Israel en Palestina

IMO Blog, 2014

Toonde paus Franciscus zich in Israel meer solidair met de Palestijnen of wist hij een goede balans te houden? De paus sprak mooie woorden over de noodzaak tot vrede en de moed en vastberadenheid die daarvoor nodig is. Hij nodigde zowel president Abbas als Peres uit om in het Vaticaan te komen praten over vrede. De media toonden zich redelijk positief over zijn bezoek. Alfred Muller verkondigt op zijn blog de makkelijke visie dat als je in het midden staat, je altijd kritiek krijgt van beide kanten, en hij het dus goed deed.

Hij heeft inderdaad geprobeerd de balans te bewaren en hij is daar goed in geslaagd. Maar in het IsraŽlisch-Palestijnse conflict maakt het neutrale midden de eenzijdigen nu eenmaal kwaad. Voor rechts is het centrum altijd te links en voor links is het altijd te rechts. Kortom: het is niet makkelijk paus te zijn in het Midden-Oosten.

Hij heeft een goede weg getoond. Hij bood een luisterend oor aan beide volken, leefde mee met hun leed en wees op de noodzaak vrede te sluiten en te bidden dat deze komt.

De kritiek van de andere kant blijft echter onvermeld, wat de vraag oproept of die er wel was. Ook Trouw vertolkt deze visie, met de kop 'dat iedereen iets te morren heeft'. Maar ik heb geen onvrede, verontwaardiging of gemor aan Palestijnse kant gezien.

Zelfs bij Anja Meulenbelt lees ik vooral lof. Onder de titel 'Viva Papa, viva Francis' schrijft ze:
De paus bezocht Bethlehem, en daarmee vooral de christelijke Palestijnen. Hij stapte uit bij de muur, en bad. Hij heeft de tekst gelezen die daar voor hem was geschreven: ďPope we need some 1 to speak about justice. Bethlehem look like Warsaw GhettoĒ

Meer over degenen die de spreuken hadden geschreven, en de reacties van de Palestijnen nadat de paus was uitgestapt en had gebeden bij die plek.†Hier.
Het was een enorm hoopvol moment, voor de christelijke Palestijnen, voor alle Palestijnen. Dat ze gezien zijn.

De link verwijst naar een artikel op de radikaal antizionistische site Mondoweiss, waar een heel verhaal staat over hoe lokale activisten speciaal voor het bezoek van de paus leuzen op de muur hebben gesprayed.
ďI didnít expect the Pope to go down and start to read the sentences and meet the children and people there.† He shocked us,Ē said Abu Srour.

He stepped onto the red-carpeted stairs of his custom ride and down onto the severed Jerusalem-Hebron Road, where he walked deliberately toward the gate, as if it was actually planned (it was not according to his security team).† One must have a little more experience with His Holiness to know if his face is always so somber.† But it was somber.† He didnít ignore the two young girls to his right but his solemn focus was on the gate, the Wall.† Initially, he seemed to express awe as he reached out his hand to touch just under Abu Srourís hurried handiwork,† ďPope, Bethlehem look like Warsaw ghetto.Ē

Die bewering is natuurlijk bullshit, wat iedereen die ook maar iets weet over het leven in het Getto van Warschau meteen inziet. Ik ben in Bethlehem geweest, net als honderdduizenden andere toeristen, ik heb er met Palestijnen gepraat, foto's gemaakt van de muur en me kwaad gemaakt dat hij wel erg dicht langs een belangrijke straat met winkels loopt. En ja, ik heb het huis dat aan drie kanten door de muur is ingesloten ook gezien (dit figureerde indertijd in zo ongeveer iedere documentaire en reportage over de barriŤre, waarvan we natuurlijk alleen de delen te zien kregen die uit een 8 meter hoge betonnen muur bestaan). Ook de winkeltjes die hun klandizie verloren heb ik gezien, ik denk zelfs dat de talloze keren dat ze in dezelfde reportages figureerden het verlies ruimschoots gecompenseerd zal hebben.

Waarom moet deze muur, die aan een kant dicht langs Bethlehem loopt, worden vergeleken met een Joods getto dat hermetisch was afgesloten van de buitenwereld, waar honderdduizend mensen omkwamen door ziektes, honger en moordpartijen? Het getto werd uiteindelijk volledig afgebrand en de overgebleven inwoners gedood, na een heldhaftige maar totaal kansloze opstand. In niks lijkt deze geschiedenis op die van Bethlehem, met zijn toeristen, weldoorvoede mensen op straat, eetkraampjes. Palestijnen hebben een vergunning nodig om Israel binnen te komen, niet om Bethlehem uit te komen.

De paus bezocht ook een Palestijns vluchtelingenkamp en sprak met enkele vluchtelingen. Maar misschien nog belangrijker is dat hij, afwijkend van de traditie, vanuit JordaniŽ eerst naar de Westbank ging en pas daarna naar Israel vloog. Hanan Ashrawi zag hierin een impliciete erkenning van de Palestijnse staat.

Tegen president Abbas sprak hij de volgende lovende woorden:
Mr President, you are known as a man of peace and a peacemaker. Our recent meeting in the Vatican and my presence today in Palestine attest to the good relations existing between the Holy See and the State of Palestine.

Je gastheer een man van de vrede noemen mag ook door diplomatieke overwegingen zijn ingegeven, je kunt je bij dit alles niet aan de indruk onttrekken dat paus Franciscus de Palestijnen een bijzonder warm hart toedraagt. Hij is, meer dan zijn voorgangers, een man die opkomt voor de underdog, de verdrukten, en dat zijn op het eerste gezicht vooral de Palestijnen.

Daar kun je tegenover stellen dat de paus ook naar Yad Vashem ging (een verplicht nummer bij dergelijke bezoeken), het graf van Herzl bezocht en een monument voor terreurslachtoffers in Israel. Dat laatste was niet ingepland en was op uitdrukkelijk verzoek van Netanyahu, die vond dat de Palestijnen van het pausbezoek teveel een propagandastunt hadden gemaakt. Al met al leverde dit niet de mooie plaatjes op die het onverwachte (maar uit zijn hart komende) bezoek aan de muur een dag eerder wel brachten. Het is niet voor niks dat antizionisten als Meulenbelt dit uitbundig prezen en het bliksembezoek aan het graf van Herzl en het monument voor terreurslachtoffers negeerden. Wanneer iemand werkelijk evenwichtig probeert te zijn ontkomt die niet aan haar verontwaardiging.

Israel Today, een - ik geef het toe - niet altijd even objectieve website, wijst erop dat de paus het geen enkele keer over de staat Israel had maar consequent van het Heilige Land sprak. Dat mag begrijpelijk zijn voor een paus, het is ook begrijpelijk dat dat steekt, temeer hij het wel meermaals expliciet over de staat Palestina had. Men brengt dit in verband met het feit dat het Vaticaan Israel nooit als Joodse staat heeft erkend (de erkenning van Israel kwam sowieso pas rijkelijk laat, in 1996).

De paus lijkt inderdaad vooral de Palestijnen een hart onder de riem hebben willen steken. Het verbeteren van de relatie met Israel was daaraan ondergeschikt. En daarbij heeft hij - wellicht onbewust - de Palestijnse propaganda in de kaart gespeeld. Zijn oproepen tot vrede waren ongetwijfeld oprecht, maar of zijn handelen daaraan ook heeft bijgedragen valt te betwijfelen. Daarvoor moeten beide partijen hem als objectief en fair beschouwen. Daarbij maant het katholieke verleden tegenover de Joden tot extra voorzichtigheid en alertheid.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.