IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

CIDI volgens NRC een hele goede lobbyclub

IMO Blog, 2014

Onder de kop 'Een hťle goede lobbyclub' werd op 18 augustus in NRC Handelsblad uitgebreid de vermeende macht van het CIDI uit de doeken gedaan, als een zeer succesvolle, sluwe, machtige lobbyclub die de politiek en media handig weet te bespelen. Ik zal dit artikel hier in detail bespreken.


NRC schreef, naar we mogen aannemen trouw aan de feiten:

Er werkt een klein bestuur van 7,5 fte en er zijn twaalf vrijwilligers. Ze houden zich bezig met het monitoren en bestrijden van antisemitisme. De begroting bedraagt circa 600.000 euro per jaar.

Dat is dus echt heel weinig. Er is tegenwoordig een heel leger aan pro-Palestijnse clubs, zoals het Palestina Komitee, EAJG, Stop de Bezetting, Palestine Link, DocP, The Rights Forum, Kerk in Actie, United Civilians for Peace, Gate 48 etc., die voor een deel zeker zo groot zijn en zelfs meer geld te besteden hebben. Een aantal hiervan is behoorlijk professioneel. Vele krijgen subsidie, direct of indirect via projecten en potten van Oxfam-Novib, ICCO en Pax Christi, die ook allerhande anti-Israel activiteiten steunen. Het zou zeer interessant en informatief zijn wanneer de krant hier eens een grondig onderzoek naar zou doen, maar om een of andere reden is daar nooit animo voor.

Deze organisaties hebben voet aan de grond gekregen in de Protestantse Kerk Nederland, waar via ontwikkelingsorganisatie Kerk in Actie het Sabeel geluid steeds dominanter is, en binnen linkse partijen en vakbonden. Vredes-, mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties zijn al sinds jaar en dag zonder uitzondering pro-Palestijns, wat mensen zoals ik die wel achter een aantal idealen en waarden van deze organisaties staan, voor een dilemma stelt. Avaaz is de online variant: ze starten acties voor allerlei nobele zaken, tegen uitbuiting en kap van het regenwoud en mensen die worden gemarteld om hun mening of geloof. Ze vragen ook geregeld aandacht voor de 'misdaden' van Israel en roepen op tot een (gedeeltelijke) boycot. Het is een enorme prestatie van de pro-Palestina beweging dat zij haar zaak als algemene humanitaire kwestie, op gelijke voet met armoede en het verdwijnen van regenwouden heeft weten te framen. Als je een beetje ruimdenkend en begaan met de wereld bent dan veroordeel je het 'excessieve' geweld van Israel en ben je voor meer druk op dat land. Als zo'n idee zich eenmaal heeft vast gezet in de hoofden van mensen, is dat bijna niet meer te veranderen. Dat zou nog geen 20 CIDI's lukken.
Als lobbygroep onderhoudt het CIDI nauwe banden met politici. En dat levert ze ook invloed op. Zo stelde het CIDI vorig jaar aan de orde dat de Palestijnse autoriteit geld uitkeert aan vermeende terroristen die door IsraŽl gevangen zijn genomen. Het CIDI drong er bij politici op aan over de kwestie vragen te stellen. ChristenUnie en SGP dienden een motie in waarin het kabinet werd opgedragen de Palestijnen hierop aan te spreken. De motie werd aangenomen. Ook voerde CIDI een campagne tegen het etiketteren van producten afkomstig uit IsraŽlische nederzettingen. Hoewel het kabinet eerst van plan was dit in te voeren, werd besloten te wachten op Europese regelgeving. Dit was volgens een Kamerlid mede het gevolg van lobbywerk van het CIDI.

Het is natuurlijk ongehoord dat van Nederlands subsidiegeld indirect veroordeelde terroristen in Israelische gevangenissen worden betaald. Ze krijgen zelfs meer als ze langere gevangenisstraffen moeten uitzitten en meer Israeli's hebben gedood. Het is eigenlijk triest dat het zolang heeft geduurd voordat de kamer zich hierover uitsprak, wat overigens nog niet tot een beleidsverandering heeft geleid.

EAJG heeft ook nauwe banden met politici, en lobbiet bij alle bedrijven die betrokken zijn bij projecten over de Groene Lijn, zoals Veolia, Connexion, Vitens, Royal Haskoning etc. En meestal met succes. Ook bij de overheid hebben ze zich hard gemaakt voor scherpere regelgeving wat betreft producten die van de Westbank afkomstig zijn. Dit is weliswaar uitgesteld, maar over de hele linie is er behoorlijk succes geboekt op dit gebied. 'Nederzettingenproducten' gelden als slecht en onwenselijk, en de idee is algemeen geworden dat Israel niet te vertrouwen is en stiekem producten uit de nederzettingen als Israelisch probeert te slijten. Ook is het idee algemeen geworden, in politiek Den Haag en de samenleving als geheel, dat de nederzettingen het hoofdprobleem zijn en het grootste obstakel voor vrede. Dat is een behoorlijke prestatie, als je bedenkt dat er zoveel andere problemen spelen, en het conflict al aan de gang was decennia voor de bezetting en de nederzettingenpolitiek. Ook afgelopen week is er direct een negatieve verklaring gekomen over de plannen een nederzetting bij te bouwen.

Ook andere pro-Palestina clubs zin succesvol. PGGM gaf eerder dit jaar toe dat men zwaar 'belobbyd' werd door dergelijke clubs.
Buiten het Binnenhof heeft het CIDI ook invloed. Edith Snoeij, oud-voorzitter van Abvakabo FNV, kreeg enkele jaren geleden te maken met het CIDI toen haar vakbond een Palestina Conferentie organiseerde. Toen duidelijk werd dat er op die conferentie steun zou worden uitgesproken voor de Palestijnse vakbeweging, belde het CIDI met de toenmalig voorzitter. Een CIDI-medewerker maakte Snoeij in Ąheel stevigeĒ bewoordingen duidelijk dat zij de conferentie geen goed idee vond.

Daarna kwam de IsraŽlische ambassadeur langs en uitte een uur lang zijn ongenoegen over de conferentie. ĄOf ik mij geÔntimideerd voelde? Nee. Maar ik dacht wel: wat is dit een vreselijk goed georganiseerde lobbyĒ, zegt Snoeij. Uiteindelijk werd de conferentie uitgesteld, toen bleek dat een omstreden Palestijnse spreker zou spreken.

Het is natuurlijk van de pot gerukt dat de vakbond Palestina Conferenties organiseert. Er is een Israelische vakbond, en een Palestijnse, die ook samenwerken, en er zijn talloze pro-Palestina clubs in Nederland die hun werk goed doen, dus waarom moet een Nederlandse vakbond een pro-Palestina Conferentie organiseren?? Betalen de leden daar hun (forse) contributie voor? De vakbond is er om de belangen van Nederlandse werknemers te behartigen. Kunnen we straks ook Palestina conferenties verwachten van de ANWB, het VNO of het MKB? Natuurmonumenten? Het Productschap Vee en Vlees? Waar eindigt dit?? Dus bij dat ongenoegen van de ambassadeur kan ik mij wel wat voorstellen. Pas toen duidelijk werd dat een 'omstreden' Palestijnse spreker zou komen spreken werd de conferentie uitgesteld. Bij die omstreden spreker kan ik mij ook wel wat voorstellen. Vast niet iemand die opriep tot een territoriaal compromis en twee staten voor twee volken.

Dit voorbeeld toont juist aan hoe nodig een club als het CIDI is, en hoe ver we feitelijk al heen zijn. Dit als voorbeeld opvoeren van hoe vreselijk goed men georganiseerd is... Je zou zeggen: als het CIDI echt machtig was, zou het hebben kunnen voorkomen dat er een klimaat is ontstaan waarin talloze organisaties, die eigenlijk niks met de kwestie te maken hebben, volkomen eenzijdige standpunten innemen en de Palestijnse positie overnemen.

(Lees verder over de CIDI colleges en reizen.)

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.