IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

NRC ziet veel dwarsverbanden CIDI met politiek

IMO Blog, 2014

In het NRC artikel over de 'hťle goede lobbyclub' CIDI werd op 18 augustus uit de doeken gedaan hoe het CIDI politiek en media handig zou weten te bespelen. In een laatste reactie van mij komen de innige banden met politici aan bod.


De goede kontakten van het CIDI met de VVD worden in het artikel breed uitgemeten, en de persoonlijke banden tussen enkele personen komen uitgebreid aan bod:

De partij spreekt bijna dagelijks met aan het CIDI gelieerde personen. ĄWe zien elkaar in de wandelgangen of in de kroegĒ, aldus een VVDíer. Ten Broeke ziet er geen probleem in. ĄHet CIDI is nuttig, deskundig en heel evenwichtigĒ, zegt hij.

En weer bekruipt je het gevoel dat men het wel erg dik aan zet. Poehpoeh, een lobbyorganisatie die goede banden heeft met enkele Kamerleden, veel gekker moet het niet worden. Men ziet elkaar zowaar in de wandelgangen of in de kroeg!
Ook bij andere partijen zijn er dwarsverbanden. Oprichter van de CIDI-jongerenorganisatie was Simone Kukenheim. Zij werd hierna beleidsmedewerker van D66-leider Pechtold en is nu wethouder in Amsterdam. Voormalig ChristenUnie-jongeren-voorzitter IJmert Muilwijk en oud-Tweede Kamerlid voor het CDA Henk de Haan zitten in een andere, aan het CIDI gelieerde organisatie: het Iran Comitť.

Wederom: heftig. Kukenheim heeft op Pechtold of het beleid van D66 niet veel invloed kunnen uitoefenen tot nu toe, want dat wordt alleen maar Israel kritischer, en Pechtold wilde niet eens de CIDI-petitie tegen Jodenhaat tekenen. Ik heb ook niet de indruk dat zij haar wethouderschap inzet ten gunste van de zionistische zaak. Dat mensen die bij het CIDI hebben gewerkt later de politiek ingaan of andere maatschappelijk relevante functies bekleden, lijkt mij niet vreemd; het ligt zelfs redelijk voor de hand, zoals veel mensen uit GroenLinks later bij milieu- of derde wereldorganisaties belanden en vice versa, en mensen uit de VVD bij bedrijven of ondernemerslobbies. Er zijn talloze dwarsverbanden tussen politiek en maatschappelijke- en lobbyclubs. De banden tussen Milieudefensie en GroenLinks zijn behoorlijk nauw, en die tussen GroenLinks en de pro-Palestina beweging evenzeer.

Politici laten zich graag informeren door organisaties in het veld die deskundig zijn op een bepaald terrein, ook als die voor een bepaald belang opkomen. Daar is niks mis mee, zolang men zich niet uitsluitend baseert op deze informatie en zich bewust is van de kleur. Ik denk dat Han ten Broeke dondersgoed weet wat het CIDI voor club is, en zijn onafhankelijkheid prima weet te bewaren. Maar dit artikel suggereert van niet. Een tip: zoom voor een volgend artikel eens in op de relatie tussen GroenLinks en het Palestina Komitee. Of de politieke en maatschappelijke banden van diverse leden van The Rights Forum en hun invloed op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Van het Iran Comitť hebben we overigens al een tijd niks meer mogen vernemen. Ik heb nog nooit iemand van het Iran Comitť bij Nieuwsuur of een andere veel bekeken TV programma gezien. Ik herinner me ook geen opiniestukken in de krant. Ik vraag mij dan ook af of het lidmaatschap van deze club een groot wapenfeit is op het cv van de heren Muilwijk en De Haan.
Ook een partijleider uit de Tweede Kamer die anoniem wil blijven kwam in aanvaring met het CIDI. In een speciaal aangevraagd gesprek met de ambassadeur van IsraŽl en een medewerker van het CIDI werd deze partijleider aangesproken op de IsraŽl-kritische houding van zijn fractie, stelt een partijgenoot.

Esther Voet ziet geen problemen. Volgens haar is het CIDI geen lobbyclub. ĄWij nemen mensen niet mee op dure reisjes en gaan niet met ze uit eten, zoals veel lobbyisten doen. Er wordt geen politicus door het CIDI gefÍteerd.Ē Wat is het CIDI dan wel? Voet: ĄEen belangenorganisatie.Ē

Wat is er erg aan het feit dat een partijleider wordt aangesproken op een bijzonder negatieve houding tegenover Israel? Het wordt wederom gebracht als zeer dubieuze zaak, vooral ook met dat 'Esther Voet ziet geen problemen'. Het is een feit dat met name de linkse partijen behoorlijk eenzijdige standpunten innemen, en zich in hun informatie vooral op (pro)Palestijnse bronnen baseren. Het lijkt me erg goed dat het CIDI dat in de gaten houdt, en politici daarop aanspreekt. Sterker nog, dit lijkt me een van haar kerntaken. Ik denk dat de pro-Palestina lobby precies hetzelfde doet: politici en bedrijven bestoken die naar hun mening niet Israel kritisch genoeg zijn. Ook dat is hun goed recht. Zo werkt de democratie. Het wordt pas problematisch wanneer partijleiders of de top van het bedrijfsleven op dure etentjes en snoepreisjes worden getrakteerd, waar dan natuurlijk wel wat tegenover staat. Dat is overduidelijk niet de werkwijze van het CIDI.

Het NRC artikel ademt een sfeer van dat men iets op het spoor is dat niet in de haak is, dat er licht geworpen moet worden op iets dat het daglicht niet helemaal verdraagt. Daarbij ontbreekt iedere context: niet alleen over hoe belangenorganisaties en lobbyclubs in het algemeen werken (nog een stuk agressiever dan het CIDI en vooral met veel meer budget), maar vooral ook over het succes en de assertiviteit van de pro-Palestina lobby en het anti-Israel klimaat in het algemeen.

Het CIDI moet opboksen tegen een steeds vijandiger wordende publieke opinie en mediaklimaat. De inleiding bij het artikel luidt: 'Kritiek op IsraŽl? Dan verschijnt het Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl al snel in beeld. Hoe werkt de lobby en hoe effectief is die?' Dat is nogal misleidend. Het CIDI (7,5 fte zoals het NRC zelf meldt) kan natuurlijk onmogelijk steeds 'in beeld komen' wanneer er weer ergens een anti-Israel artikel verschijnt of activiteit plaatsvindt. Meestal is er geen CIDI te bekennen; ze zijn al lang nagenoeg verdwenen uit de krantenkolommen van de grote kranten.

Het zou interessant zijn een artikel te wijden aan het veranderende klimaat rond en perceptie van Israel en het conflict met de Palestijnen en de Arabische landen. Daarin kan het CIDI als voorbeeld dienen. Het zou boeiend zijn iets te lezen over de zaken waarmee zij zich in de jaren '70 en '80 bezig hield, haar bekendheid en hoe publiek en politiek tegen het CIDI aankeken. Het zou interessant zijn over de worsteling van het CIDI met bepaalde zaken in Israel te lezen. Zo laat men duidelijk merken niet achter het nederzettingenbeleid te staan. Ook op het vastzetten van minderjarige niet-veroordeelde Palestijnen is felle kritiek. Toch geldt het CIDI in de publieke opinie als ultra zionistisch en nationalistisch. Dat is mede het gevolg van een op hol geslagen mediaklimaat waarin alles wat pro-Israel is bij voorbaat verdacht lijkt. In dit klimaat kom je met 7,5 fte en 600.000 euro niet ver.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.