IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Antropologen tegen Israel niet erg wetenschappelijk

IMO Blog, 2014

students-hebrew-university

"Meer dan 500 wetenschappers uit de hele wereld hebben een petitie ondertekend die zich keert tegen 'de voortdurende schendingen door IsraŽl van de rechten van de Palestijnen, inclusief de IsraŽlische militaire bezetting van de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem."


Zo las ik deze week op Israel Today, een christelijke pro-Israel website. De ondertekenaars van deze petitie (inmiddels meer dan 700 antropologen) 'verplichten zich niet aan projecten of bijeenkomsten mee te werken die door IsraŽlische academische instituten worden geÔnitieerd. Zij willen dergelijke projecten niet financieren, er geen lezingen geven, niet aan conferenties in dergelijke instituten deelnemen en geen artikelen in IsraŽlische vakbladen publiceren'.

Zij zijn van mening dat regeringen en mainstream media Israel niet hebben veroordeeld voor zijn 'vergrijpen tegen het geldende volkerenrecht'. Zij schrijven verder: 'Als een gemeenschap van geleerden die de problemen van deze wereld hebben bestudeerd Ė zoals machtshonger, onderdrukking en culturele hegemonie Ė hebben wij een morele verantwoordelijkheid en eisen rekenschap van IsraŽl en van onze regeringen'. Ze eisen dat Israel de bezetting van 1967 en de belegering van Gaza beŽindigt, de fundamentele rechten van de Arabisch-Palestijnse burgers van Israel en de stateloze BedoeÔenen in de Negev erkent en hen volledige gelijkheid verzekert, en alle Palestijnse vluchtelingen het recht geeft terug te keren conform VN-resolutie 194.

Over de meeste van deze eisen en de (on)redelijkheid of onjuistheid ervan heb ik herhaaldelijk geblogd. De problematiek van nomadische groepen speelt in veel meer moderne natie-staten, en er wordt zelden goed mee omgegaan, maar statenloos zijn de BedoeÔenen in Israel niet; enkele honderden dienen zelfs in het IDF. Het vermeende recht op terugkeer van de vluchtelingen tenslotte, betreft een selectieve interpretatie van de genoemde VN-resolutie, die ertoe zou leiden dat Israel ophoudt te bestaan als Joodse staat.

De initiatiefnemer van de petitie, de American Anthropological Association, probeert zich in te dekken tegen kritiek op eenzijdigheid door te verwijzen naar haar eerdere boycotcampagnes, die overigens Amerikaanse kwesties betroffen en geen andere staten of bevolkingen. Van de Palestijnen wordt intussen helemaal niks geŽist, evenmin als van Hamas, Hezbollah, Arabische staten die Hamas steunen en niet nalaten Israel en de Joden zwart te maken en de grofste leugens over hen te verspreiden.

Van wetenschappers verwacht ik dat ze aan waarheidsvinding doen, dat ze nieuwsgierig zijn naar verschillende perspectieven, dat ze extra kritisch zijn waar het propaganda betreft en ze voor het karretje van een bepaalde ideologische groepering worden gespannen. Zo heb ik dat indertijd tijdens mijn studie cultuur- en wetenschapsstudies meegekregen.

Ik verwacht ook dat ze het nieuws een beetje volgen voordat ze iets roepen, zoals dat Israel helemaal niet werd veroordeeld in media en politiek. En dat ze zich verdiepen in wat dat volkenrecht inhoudt en hoe dat in de praktijk uitpakt. Maar goed, als je sowieso al tegen Israel bent dan doet dat er eigenlijk niet meer toe.

Israelische en Palestijnse universiteiten

Extra wrang is het feit dat er nergens in het Midden-Oosten zoveel academische vrijheid is als op Israelische universiteiten. Op sommige universiteiten bestaat de helft van de studenten uit Arabieren, en men is er over het algemeen kritisch tegenover de regering, de eigen geschiedenis en het zionisme. Het is onbegrijpelijk dat men geen moeite lijkt te hebben met de censuur op Arabische en Palestijnse universiteiten, waar bijvoorbeeld Joden niet welkom zijn en Jodenhaat welig tiert. De bekende antizionistische journaliste Amira Hass werd onlangs de toegang ontzegd op de Palestijnse Birziet Universiteit, vanwege haar Israelische nationaliteit en werkgever (Haaretz). Hetzelfde Haaretz dat men maar wat graag citeert als de bezetting of ander onrecht tegen de Palestijnen weer eens wordt gehekeld. Als zelfs een bekend en fel criticaster van Israel al de toegang wordt geweigerd, omdat de aanwezigheid van Israelische Joden (niet Israelische Arabieren) tegen de regels is, dan zegt dat wel wat over het klimaat waarin Palestijnen daar studeren. Zelfs Hass, die overloopt van begrip voor Palestijnse gevoeligheden, heeft hier geen goed woord voor over. Ze meldt ook al eerder te zijn afgewezen voor een cursus Arabisch.

Eerder dit jaar bood professor Dajani zijn ontslag aan op de Al Quds Universiteit, na felle kritiek omdat hij studenten had meegenomen naar Auschwitz. Hij wilde zijn studenten kennis en begrip van de Joodse geschiedenis bijbrengen, maar dat was niet de bedoeling. Ook twee leerlingen van Birzeit zouden meegaan, maar zagen hier onder zware druk van af. In een ook naar Israel kritisch stuk schrijft Matthew Kalman in Haaretz:

This obsession with politics, although understandable, does a considerable disservice to the students who rely on Birzeit and the other Palestinian universities to help them create a better future for themselves Ė and for the Palestinian people.

Birzeit, ironically, was actually founded by the Israelis. The dictatorial Jordanian regime would never sanction an independent university in the West Bank. It soon became the intellectual powerhouse of Palestinian resistance against the Israeli occupation.

But it has failed to mature into a new, post-revolutionary role and become the engine of emerging Palestinian statehood.

Academische vrijplaats

Mensen die met de Palestijnen begaan zijn zouden zich hier zorgen om moeten maken, net als het volgende:
The main reason for the under-development of Palestinian high-tech is the poor education on offer from universities like Birzeit. One of the few successful tech start-ups in Ramallah was founded by an East Jerusalem Palestinian who studied at a Hebrew-speaking Israeli school and then at an Israeli university. His business is expanding fast, but he cannot find enough skilled Palestinian graduates to hire.

Itís a complaint I hear repeatedly when Iím reporting on Palestinian graduates. High grades in exams are achieved by parroting the lecturersí ideas, not by challenging them. The universities are simply not teaching their students the independent critical thinking skills needed in todayís world. Their educational system is mired in the past.

De Palestijnen gelden binnen de Arabische wereld als hoog opgeleid. Toch is de Palestijnse samenleving afhankelijk van miljardensteun uit het Westen, en wordt continu geklaagd dat er niet genoeg geld is, en overheidssalarissen niet kunnen worden uitbetaald. Dit kan niet alleen aan de bezetting worden toegeschreven en aan Israelische restricties. Er zijn zeker belemmeringen, maar de Arabische staten doen het niet beter. De Arabische wereld blijft zo achter op het gebied van wetenschap en technologie (en dus in welvaart) omdat er niet in wordt geÔnvesteerd, omdat corrupte politici en religieuze leiders het belang niet inzien van een open academisch klimaat en debat, een vrijplaats voor jonge intelligente mensen om zich te ontwikkelen en kennis te nemen van ideeŽn, theorieŽn en uitvindingen van elders. Sterker nog, men ziet dit als regelrechte bedreiging van de eigen machtspositie. Maar dat probleem wordt door de zelfbenoemde sympathisanten van de Palestijnen genegeerd; zoals zo vaak zijn Palestijns leed en Palestijnse problemen alleen interessant wanneer men Israel de schuld kan geven en zwart kan maken. Hier zijn de Palestijnen echter niet mee geholpen, integendeel.

Ratna Pelle

PS: een anti-boycot petitie als reactie heeft tot nu toe 1370 handtekeningen van diverse academici verzameld.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.