IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wie betaalt voor Gaza?

IMO Blog, 2014

Het is de vraag of het hulpgeld dat op de donorconferentie voor Gaza werd toegezegd, wel op de juiste bestemming terecht zal komen. Een andere vraag is of het Łberhaupt goed en zinvol is dat de internationale gemeenschap zoveel geld aan de Palestijnen geeft voor de wederopbouw. Antizionisten zeggen dat Israel maar moet betalen, zij hebben immers ook de boel kapotgeschoten; en hardliners van Israels kant zeggen dat Hamas maar moet betalen, zij hebben immers deze oorlog uitgelokt met hun raketbeschietingen; of anders de Gazaanse miljonairs.


Israel laten betalen voor de schade aangericht in een oorlog die zij niet is begonnen lijkt me nogal absurd. Ik zou mij hooguit kunnen voorstellen dat na of in het kader van een vredesverdrag ook herstelbetalingen worden gedaan. Om in de toekomst vreedzaam samen te kunnen leven en het conflict achter zich te laten, zou het van belang zijn dat beide kanten een stabiele en welvarende maatschappij kunnen opbouwen. Maar er is geen vredesverdrag, en Hamas wenst niet vreedzaam met Israel samen te leven maar het te vernietigen. Dat Hamas zelf voor het herstel van de Gazastrook moet opdraaien ligt meer voor de hand; het gaat immers om gebied en een bevolking onder haar controle, en zij is grotendeels verantwoordelijk voor het uitbreken van deze oorlog (Israel had, zoals gebruikelijk, meermaals gewaarschuwd en geŽist dat de raketbeschietingen zouden stoppen, alvorens het met aanvallen begon). Hamas heeft daarnaast diverse keren een staakt het vuren geschonden, en uiteindelijk een bestand geaccepteerd onder dezelfde voorwaarden waaronder het dat drie weken eerder nog had geweigerd. Maar Hamas gaat niet betalen, want het heeft daar geen belang bij. Het heeft niet al teveel geld, is behoorlijk verzwakt en wil dus eerst haar militaire kracht herstellen.

Rijke Gazanen (waaronder Hamas kopstukken) gaan evenmin betalen, al zouden ze het bedrag makkelijk bij elkaar kunnen leggen (Gaza telt meer dan 1.000 miljonairs). Het is, hoe sympathiek het idee ook is, niet gebruikelijk dat na oorlogen of rampen rijke bewoners zelf het geld bij elkaar leggen voor de wederopbouw. Ze zijn immers niet voor niets rijk geworden; meestal zijn ze erg materialistisch en zelfzuchtig, en stellen ze prijs op een exorbitante levensstijl. Net als in Nederland zullen ze hun geld in belastingparadijzen geparkeerd hebben. Dat doe je niet om vervolgens vrijwillig vele miljoenen weg te geven. (Soms geven miljonairs wel geld aan goede doelen, en in met name Amerika kunnen die bedragen behoorlijk oplopen.)

De internationale gemeenschap kan Hamas noch rijke Gazanen dwingen te betalen. Het kan hooguit zeggen dat het dan zelf ook niet over de brug komt, en hopen dat de Gazanen dan eindelijk tegen Hamas in opstand komen. De kans daarop lijkt niet groot. Wat is het alternatief? Abbas is niet erg populair, en de Hamas propaganda tegen Israel heeft zijn werk gedaan (die is overigens niet veel minder op de Westbank). Naast Hamas zijn er nog radikalere groeperingen die Hamas al te gematigd vinden, dus de vraag is sowieso of een gematigder bestuur stand zou houden.

De verarming en slechte toekomstperspectieven in Gaza dragen bij aan de bereidheid geweld te gebruiken, hoewel terrorisme niet verklaard kan worden door armoede en uitzichtloosheid alleen (Veel plegers van zelfmoordaanslagen en ook van bijvoorbeeld de aanslag op de Twin Towers waren goed opgeleid en niet arm). In Nederland blijken allochtonen met een goede opleiding die redelijk geÔntegreerd waren evenzeer vatbaar voor radikalisering als mensen die minder kansen hebben. Misschien dat juist de hoger opgeleiden zich meer bewust zijn van de verschillen die er wel degelijk zijn tussen hen en mensen die echt geslaagd zijn, of misschien dat juist de combinatie van een goede opleiding met de slachtofferhouding die in de Arabische wereld helaas wijdverbreid is hen juist extra vatbaar maakt.

Veel communistische revolutionairen waren ook geen arbeiders maar juist beter opgeleiden die zich hun lot aantrokken. De wil om, met welke middelen dan ook, iets aan je situatie te veranderen zie je vaak juist meer onder beter opgeleiden. Wel kan verarming en uitzichtloosheid de bereidheid risico's te nemen en geweld te gebruiken vergroten: je hebt immers weinig te verliezen. In Gaza is er bovendien een overschot aan 'angry young men', jonge mannen met veel testosteron die geen werk hebben, geen gezin kunnen onderhouden en zitten opgesloten in een gebied van pakweg twee keer de grootte van Texel. Er is een theorie die het uitbreken van oorlogen vooral terugvoert op het aantal jonge mannen in de bevolking.

Het is een bekend dilemma: mag je de bevolking laten stikken omdat het regime niet deugt? En kun je de bevolking mede verantwoordelijk houden voor het kiezen of gedogen van een fout regime? En als je helpt, hoe omzeil je dan het regime en voorkomt dat zij er beter van worden? Indirect profiteert een regime altijd, omdat zij het geld dat anders naar de bevolking zou gaan, nu in eigen zak of in wapentuig kunnen steken. Toch geven we ontwikkelingshulp aan dergelijke landen, al is die wel flink teruggeschroefd. Dat is niet alleen altruÔsme maar ook eigenbelang: wanneer de leefomstandigheden verbeteren is de wil te emigreren naar Europa ook kleiner en is de kans groter dat een land op den duur toch wat stabieler wordt. Belangrijk is daarbij om ook structurele hulp te geven, dus bijvoorbeeld helpen bij het opbouwen van goede instituties, onderwijs, en projecten die mensen onafhankelijker maken.

Dit probeert het Westen wat betreft de Palestijnen met name op de Westbank, maar vervolgens wordt er niet op toegezien dat die instituties ook naar behoren functioneren en op scholen en in media (bijvoorbeeld het door o.a. Nederland gefinancierde Ma'an nieuws) wordt soms een extreem anti-Westerse en anti-Israelische boodschap uitgedragen. Er wordt daarnaast ontzettend veel geld gestoken in allerhande zogenaamde vredesorganisaties en Palestijnse mensenrechtenorganisaties, die in de praktijk vooral Israel bashen en allemaal dezelfde boodschap uitdragen: de bezetting is het probleem, de Palestijnen worden wreed onderdrukt en staan machteloos tegen het oppermachtige Israel. Op NGO Monitor staat informatie over doelstelling, projecten en financiering van tal van dergelijke organisaties. Ze brengen de vrede niet dichterbij maar dragen juist bij aan het voortdurende conflict.

Ondertussen worden er nauwelijks organisaties gesteund die juist kritisch zijn naar het Palestijnse leiderschap, de PA op de Westbank of Hamas in Gaza. Dat is ook lastig, omdat die organisaties nauwelijks bestaan. Maar het Westen gaat ook teveel mee in het slachtofferverhaal van de Palestijnse kant en durft zich, zo lijkt het, nauwelijks kritisch op te stellen. Een stevig debat over de effectiviteit van de Palestijnse hulp (de Palestijnen zijn de grootste nette hulpontvangers van alle landen) is dringend gewenst. Daarbij gaat het niet aan mensen en politici die voor die hulp pleiten uit te maken voor terroristenvriend of antisemiet. Dit is juist een zeer effectieve manier dit debat voortijdig om zeep te help en jezelf te diskwalificeren.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.