IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Onkruid op de Tempelberg

IMO Blog, 2014

Jeruzalem werd pas echt belangrijk toen zionisten kwamen

: 10-11-2014 13:59 uur | The Post Online

ďUltraorthodoxe joden willen moskeeŽn Tempelberg platbrandenĒ, zo kopte de website van De Telegraaf afgelopen vrijdag. De bijgaande foto toonde de Rotskoepelmoskee met een IsraŽlische vlag op het dak. Die foto moet vlak na de IsraŽlische overwinning in 1967 zijn genomen, toen uitzinnige en overmoedige soldaten er de vlag hesen. Nog geen dag later was hij op bevel van toenmalig minister van defensie Moshe Dayan verwijderd, en werd besloten om de status quo zoveel mogelijk te handhaven. Dat betekent dat het dagelijkse beheer van de Tempelberg in handen bleef van de islamitische WAQF (onder Jordaans toezicht), en dat de toegang voor Joden en andere niet-moslims beperkt zou blijven. Ook mogen Joden er niet bidden. Lange tijd gold een rabbinaal verbod voor religieuze Joden om de berg te betreden, omdat men per ongeluk op het Heiligste der Heiligen zou kunnen stappen.


Wapenstilstandsverdrag
IsraŽl handelde diametraal tegenovergesteld aan de Jordaanse autoriteiten nog geen twintig jaar eerder. Toen JordaniŽ in 1948 de oude stad van Jeruzalem innam en de Joodse inwoners verdreef, werden de tientallen synagogen in de oude stad verwoest en stenen van de Joodse graven op de Olijfberg werden gebruikt om wegen te plaveien. Tegen het wapenstilstandsverdrag in werd Joden nadien de toegang tot de Klaagmuur ontzegd. JordaniŽ verwaarloosde haar deel van de stad, en bracht instituties over naar de hoofdstad Amman.

Status quo
De paar honderd Joodse activisten die pleiten voor herbouw van de tempel op de plaats waar nu de Al Aqsa Moskee staat, werden bij de toegang tot de Tempelberg tegengehouden. Netanyahu heeft keer op keer verklaard de status quo te zullen handhaven en niet toe te geven aan de wens van een groeiende groep religieuze Joden om vreedzaam op de Tempelberg te bidden. Toch blijven Abbas en andere Palestijnse en Arabische leiders maar roepen dat IsraŽl de Al Aqsa Moskee wil vernietigen en roepen zij op om deze met alle middelen te beschermen. Dat is niet nieuw. Al in de jaren í20 wist de toenmalige moefti en latere nazi-collaborateur Hai Amin Al Husseini moslims tegen Joden op te hitsen met dergelijke fabels. Daarbij ontkennen de Palestijnen de betekenis van zowel Jeruzalem als de Tempelberg (en de Klaagmuur) voor Joden. Men ontkent zelfs dat er ooit een Joodse tempel heeft gestaan, en sommigen gaan zover alle Joodse geschiedenis in Jeruzalem van voor 1967 te ontkennen. Ook eigent men zich de Klaagmuur toe met een fabel waarin Mohammed daar ooit zijn halfpaard, Al Buraq, had vastgebonden voor hij ten hemel steeg.

Bij grootschalige bouwwerkzaamheden eind jaren í90 op de Tembelberg, zijn door de islamitische WAQF vele antieke Joodse artefacten opgegraven en met het puin afgevoerd naar de vuilstortplaats, dit tegen alle afspraken in. IsraŽlische archeologen schreven brandbrieven, maar hun regering negeerde die, om de verhoudingen niet te zeer op scherp te zetten. Ook hier weer stelde IsraŽl zich bijzonder terughoudend op.

Belang voor Palestijnen
De Arabische preoccupatie met de Al Aqsa Moskee en de Tempelberg is betrekkelijk recent en politiek gemotiveerd. Onder de Ottomanen werden de moskee en het terrein erom heen sterk verwaarloosd; op fotoís is te zien hoe onkruid welig tiert, oogt de rotskoepel bouwvallig en is overal de verf afgebladderd. Men leek toen weinig om de Tempelberg te geven. Al Husseini probeerde het belang van Jeruzalem voor de islam op te waarderen door de Rotskoepel van een goudgele bedekking te laten voorzien en de Al Aqsa moskee te restaureren. Hij won daarmee aanzien en Arabische en islamitische steun voor zijn verzet tegen de Zionisten. In de jaren í30 zocht hij tevens steun bij ItaliŽ en Duitsland; ItaliŽ sponsorde hem heimelijk en Duitsland verleende incidentele steun aan de moefti. Al Husseini importeerde het Duitse antisemitisme en verbond dat met de negatieve islamitische denkbeelden over Joden. Hij zag in de islam een machtig wapen tegen het zionisme, en een manier om daar makkelijk mensen voor te mobiliseren.

Het belang van Jeruzalem voor de Palestijnen hangt nauw samen met hun strijd tegen IsraŽl en het zionisme. Sterker nog, het is een instrument geworden in die strijd. Juist de centrale rol die het heeft (en altijd heeft gehad) voor de Joden maakt het voor de Palestijnen zo belangrijk. Een PA (of Fatah) leider zei eens dat IsraŽl zonder Jeruzalem verloren was en men het daarom zo graag wilde hebben. De Palestijnse religieuze claim is dan ook minder authentiek dan veel media het doen voorkomen.

Het Palestijnse nationalisme (dat zijn basis in Jeruzalem had) was op zichzelf al een reactie op het zionisme en werd erdoor aangewakkerd. Tot in de 20ste eeuw voelden Palestijnen zich vooral SyriŽrs of Egyptenaren; veel achternamen verwijzen nog naar deze landen. Tot 1948 werd met de term ĎPalestijnsí evenzeer naar Joden als Arabieren in Palestina verwezen, en evenzeer naar Joodse als Arabische instituties. De ĎPalestine Postí was een Joodse krant en op postzegels en posters van de zionisten was sprake van Palestina.

Hoofdstad
Het is bijzonder kwalijk dat de internationale diplomatie en de media het Palestijnse verhaal over Jeruzalem steeds kritieklozer lijkt te volgen en IsraŽl om het minste of geringste veroordeelt. Joden die hun intrek nemen in wijken die vroeger (gedeeltelijk) Joods waren, huizen die worden gebouwd op kale heuvels in wijken vlak over de Groene Lijn (de woningnood in Jeruzalem is schrijnend), de enige toegang tot de Tempelberg voor Joden die een paar jaar geleden zowat instortte en dringend aan renovatie toe was, groepjes religieuze Joden die op de Tempelberg lopen en soms ook bidden: het zijn stuk voor stuk vreselijke misdaden in de ogen van de Palestijnen en op zijn minst onverantwoorde provocaties in de ogen van Amerika en Europa. Sterker nog, de internationale gemeenschap heeft IsraŽls claim op Jeruzalem als haar hoofdstad nooit geaccepteerd. De VN vond dat het onder internationaal toezicht moest komen en heeft daar officieel altijd aan vastgehouden. Geen enkel land heeft zijn ambassade in West-Jeruzalem. Amerikaanse Joden die in Jeruzalem zijn geboren kunnen niet ĎJeruzalem, IsraŽlí in hun paspoort laten zetten. En zo zijn er meer voorbeelden.

Of Jeruzalem IsraŽls Ďondeelbare hoofdstadí moet blijven dan wel op een of andere manier gedeeld zal worden, is aan de IsraŽlische en Palestijnse onderhandelaars. Maar er is geen reden voor ons om zo kritiekloos mee te gaan in het Palestijnse verhaal en de Joodse claim op juist de delen van de stad waar de oudste geschiedenis ligt, te negeren.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.