IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De berichtgeving over Ziad Abu Ein

IMO Blog, 2014

De media wisten eerder dan de artsen waaraan Abu Ein was gestorven...

Ik blogde afgelopen week al over de dood van Ziad Abu Ein, bij een demonstratie tegen de Israelische afscheidingsbarriŤre. Hoewel uit het autopsie rapport duidelijk bleek dat hij aan een hartaanval overleed en zijn gezondheid zeer te wensen overliet, werd in de media erg veel nadruk gelegd op de confrontatie met Israelische soldaten. De totaal ongefundeerde Palestijnse claim dat hij zou zijn geslagen werd door veel media overgenomen en als feit gebracht. Daarnaast zou hij veel traangas hebben ingeademd. Dit wordt niet ondersteund door de videobeelden (waar hij nergens ademhalingsproblemen lijkt te hebben, maar wel duidelijk naar zijn hart grijpt, en waar nergens is te zien dat hij wordt geslagen en ook geen bloed of verwondingen te zien zijn). Ook verslaggevers die ter plekke waren, en zoals gezegd de voorlopige autopsie, ondersteunen dit niet. In mijn vorige blog citeerde ik de Israelische arts die zei dat er overeenstemming was met de Palestijnen over het rapport, en uitte mijn verbazing dat de PA desondanks met een verklaring kwam waarin Israel van moord op Abu Ein werd beticht. Deze verklaring, en met name de uitlatingen van een 'hoge functionaris' werden alom geciteerd. De NOS berichtte:

Uit videobeelden is niet op te maken wat er precies gebeurde tijdens de confrontatie tussen de minister en de Israelische militairen. De uitslag van de sectie op het lichaam wordt inmiddels verschillend uitgelegd. Volgens een hoge Palestijnse functionaris blijkt eruit dat de minister is overleden omdat hij is geslagen, traangas heeft ingeademd en te laat medische hulp kreeg. Volgens een IsraŽlische arts overleed hij aan een hartaanval, mogelijk veroorzaakt door stress.

Een dag eerder wist de NOS al dat Abu Ein door Israel werd verwond en in het ziekenhuis aan zijn verwondingen stierf:
"Op de Westelijke Jordaanoever is een voormalige Palestijnse minister verwond door IsraŽlische militairen. Hij overleed later in het ziekenhuis."

Het is onduidelijk wat er daarna precies is gebeurd. Er zijn berichten dat de militairen hem in elkaar hebben geslagen. Ook wordt er gezegd dat er traangas is gebruikt.

De oud-minister is met een ambulance naar het ziekenhuis in Ramallah vervoerd. Hij overleed daar aan zijn verwondingen.

Knap dat men eerder dan de artsen ter plekke wist waaraan Abu Ein was gestorven. Waarom baseert de NOS zich hier enkel op Palestijnse bronnen, en negeert alle andere informatie? Waarom heeft men niet zelf even naar de beelden gekeken en geconcludeerd dat er geen klappen en verwondingen te zien zijn? Dit medium wordt door ons allen betaald om goede en betrouwbare info te geven, niet om Palestijnse propaganda na te papagaaien.

Bijna alle media meldden dat de uitslag van de autopsie een dag na zijn overlijden door Israel en de Palestijnen verschillend werd uitgelegd, waarbij de Palestijnen vasthielden aan het verhaal dat hij was geslagen en traangas had ingeademd, en Israel beweerde dat hij aan een hartaanval overleed.
"IsraŽl en de Palestijnen leggen de uitslag van de sectie op het lichaam van de Palestijnse minister Ziad Abu Ein verschillend uit. Volgens de hoge Palestijnse functionaris Hussein al-Sheikh hebben Jordaanse en Palestijnse artsen vastgesteld dat hij is overleden, omdat hij was geslagen. Ook had hij traangas ingeademd en had hij niet onmiddellijk medische hulp gekregen."

Sommige media herhaalden na die beweringen nog eens (of zelfs nog twee keer) dat hij was geslagen:
IsraŽlische militairen hadden hem bij de keel gegrepen en hem geslagen en geduwd.

Demonstraties

Ongeveer honderd Palestijnen demonstreerden in het dorp Turmusiya ten noorden van Ramallah tegen het IsraŽlische nederzettingenbeleid door olijfbomen te planten. IsraŽlische militairen grepen de minister bij de keel en sloegen en duwden hem.

Het is ongelofelijk hoe je, na het autopsie verslag te hebben gelezen evenals de unanieme verklaring van de betrokken artsen, de beweringen van die Palestijnse functionaris gelijk kunt stellen aan die van de Israelische arts. Die functionaris wist nergens van, maar weet dat je nu eenmaal altijd Israel de schuld moet geven, want dat is PA beleid. Die arts vertelde wat er uit het onderzoek kwam. Maar dit bericht (afkomstig van het ANP) gaat nog verder: de Palestijnse bewering van de functionaris wordt tot twee keer als feit weergegeven. Daarbij wordt ook nog beweerd dat Israel de man medische hulp weigerde. Dat is niet alleen ongefundeerd, maar ook onjuist. Volgens het Britse Sky News wilde een Israelische arts hem ter plekke reanimeren, maar werd tegen gehouden door Palestijnse omstanders die hem naar de ambulance droegen. Onderweg naar het ziekenhuis stierf hij. Dit bericht is wel opgenomen door enkele regionale kranten, waarbij ook de beweringen van de functionaris weer worden vermeld en als feit vermeld dat hij is geslagen. Ook in De Telegraaf werd de Palestijnse versie als feit gebracht. Een ander Telegraaf bericht meldt Israels kant helemaal niet:
Volgens Koenders zijn de exacte omstandigheden waaronder het gebeurde nog onduidelijk. Internationale media meldden dat Abu Ein werd geslagen en geduwd door IsraŽlische militairen die ook traangas gebruikten tijdens schermutselingen in het dorp Turmusiya. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis.

Lekker makkelijk om je achter een vaag begrip als 'internationale media' te verschuilen. Er waren ook internationale media die dit niet beweerden, maar die heeft men bij de Telegraaf blijkbaar niet gelezen. Ook The Post Online is zeer eenzijdig en geeft alleen de Palestijnse versie. Dat geldt ook voor het iets langere stuk in het AD en Trouw.
Een Palestijnse minister, Ziad Abu Ein (55), is woensdag na een betoging op de Westelijke Jordaanoever overleden. De bewindsman werd geslagen en geduwd door IsraŽlische militairen die ook traangas gebruikten tijdens schermutselingen in het dorp Turmusiya. Abu Ein overleed korte tijd later in een ziekenhuis in Ramallah als gevolg van een hartaanval, aldus een Palestijnse functionaris.

De minister was bij een vreedzaam protest waarbij Palestijnse en IsraŽlische betogers olijfbomen plantten vlak bij een Joodse kolonie. De demonstranten werden toen aangevallen door IsraŽlische militairen die veel traangas afvuurden.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft ,,de barbaarse daad'' fel veroordeeld en als onaanvaardbaar bestempeld. IsraŽl onderzoekt het incident.

De 55-jarige Abu Ein was onder meer hoofd van de Palestijnse commissie die actie onderneemt tegen de IsraŽlische muur die Palestijnse gebieden afsluit, en de Joodse kolonies in de bezette gebieden.

Men meldt hier weliswaar dat hij aan een hartaanval overleed, maar de overduidelijke implicatie is dat die door het Israelische geweld is veroorzaakt. De tweede alinea is ook idioot gekleurd en past precies in het plaatje van Trouw en andere media: Palestijnen zijn vreedzaam en slachtoffer, Israel is de onderdrukker en gewelddadig. Als je de beelden bekijkt is het allemaal echter een stuk minder eenduidig. Het is niet duidelijk te zien waarom precies rellen uitbreken en wie er begon, wel zie je aan het begin een fel agerende Abu Ein. En dat valt me wel vaker op: hoe vrij van angst en provocatief Palestijnen, soms nog jonge kinderen, op de Israelische soldaten afkomen om ze in hun gezicht uit te schelden. De militairen reageren daarop vaak zeer terughoudend, maar dit keer duwde men de demonstranten terug, waarbij zoals gezegd niet duidelijk is of die dan al geweld hebben gebruikt of alleen maar schreeuwden. In een Israelische krant stond dat de demonstratie was goedgekeurd, maar dat de demonstranten te dichtbij een nederzetting wilden komen en het leger daarom in actie kwam. Nergens wordt duidelijk hoe dicht zij daarbij waren, en of het om autonoom Palestijns gebied (zogenaamd A gebied) ging, of het C gebied onder Israelisch bestuur. In C gebied mogen Palestijnen niet zomaar olijfbomen planten (je mag in Nederland ook niet zomaar ergens bomen planten).

Wie was Abu Ein?

Nederlandse media meldden slechts dat hij een Palestijns minister was en 'hoofd van de Palestijnse commissie die actie onderneemt tegen de IsraŽlische muur die Palestijnse gebieden afsluit, en de Joodse kolonies in de bezette gebieden', of woorden van gelijke strekking. Nergens werd vermeld dat hij een terroristisch verleden had en daarvoor verschillende keren in de gevangenis had gezeten. Daarvoor moeten we onze toevlucht nemen tot Israelische of ook Duitse media.

Avi Isacharoff schreef op The Times of Israel:
Abu Ein, 55, is one of the best-known figures to Israeli journalists covering the West Bank. He speaks Hebrew fluently, spent 13 years in Israeli prisons overall (his first incarceration was for planting a bomb in a garbage can in Tiberias and killing two Israeli teenagers). He is a confidant of†Marwan Barghouti, the commander of the Fatah Tanzim militia. In April 2002, Barghouti hid out in Abu Einís home, where he was ultimately arrested by the IDFís Duvdevan undercover unit.

Het Duitse Honestly Concerned voegt daaraan toe:
Er war zudem ein fŁhrendes Mitglied der Fatah-Partei und ihres ĄRevolutionsratesď, eher bekannt als die ĄAbu Nidal Terrororganisationď, eine der radikalsten und gefŁrchtesten palšstinensischen Gruppierungen. Sie hat besonders brutale Anschlšge in Łber 20 Lšndern ausgefŁhrt und dabei Łber 300 Menschen getŲtet, darunter auf dem Flughafen in Wien und in Rom. Abu Ein war selber an einem Terroranschlag 1979 beteiligt. In Tiberias warf er eine Bombe in eine Gruppe feiernder Israelis und tŲtete die beiden 16-Jšhrigen Boaz Lahav und David Lankri. Zudem wurden 36 Jugendliche verletzt.

Het enige Nederlandse medium dat hier iets over vermeldde is Elsevier. Elsevier is ook het enige medium dat niet de ongefundeerde beweringen van de Palestijnen overnam maar neutraal opmerkt dat het nog niet duidelijk is waaraan Abu Ein is overleden:
Het is nog onzeker of Abu Ein aan de aanvaring met de agent is overleden of dat zijn dood een andere oorzaak heeft. Er wordt een autopsie uitgevoerd, waarbij zowel IsraŽlische als Palestijnse en Jordaanse patholoog-anatomen aanwezig zullen zijn. De resultaten daarvan komen waarschijnlijk woensdag binnen.††

Het is blijkbaar moeilijk voor veel journalisten om gewoon feitelijk te melden wat er is gebeurd en daar niet al overhaast conclusies uit te trekken die binnen het eigen straatje of paradigma passen. Daar zou in de opleidingen journalistiek wel wat meer aandacht voor mogen komen: zo precies en helder mogelijk beschrijven wat je ziet en weet, meer niet. Of is men bang dat dat niet verkoopt?

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.