IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Erkenning Palestina nu leidt niet tot vrede

IMO Blog, 2014

israel-palestine-flags-wall

Afgelopen woensdag riep de het Europees parlement de lidstaten op om Palestina als staat te erkennen. Deze erkenning zou wel parallel moeten lopen met vredesonderhandelingen. Het voornaamste argument van voorstanders van erkenning is dat het de vrede bevordert. Het zou de huidige impasse doorbreken, het zou Israel onder druk zetten de bezetting op te geven, en het zou de Palestijnen aanmoedigen te onderhandelen, omdat ze daarmee meer bereiken dan met geweld. Sander Becker liet in een achtergrondartikel in Trouw afgelopen maandag een batterij aan mensen langskomen die dit betoogden, en Jaap Hamburger en Gied ten Berge vulden dat dinsdag verder aan. Volgens hen zou het de tweestatenoplossing dichterbij brengen en zelfs Israels veiligheid vergroten. Een waar wondermiddel dus, jammer dat we daar niet eerder op zijn gekomen. Dat vinden Hamburger en Ten Berge ook: 'Waarom niet deze volgende, logische en legitieme stap na zo veel decennia verspilde tijd?', zo houden zij minister Bert Koenders voor.


Er is echter niks logisch aan het erkennen van een staat waarin er geen centraal gezag is, geen duidelijk omschreven grondgebied en geen zelfstandig functionerend bestuur. Zonder de aanwezigheid van het Israelische leger in delen van de Westoever zou Hamas daar al lang de macht hebben gegrepen. Zonder de Westerse financiering van de Palestijnse Autoriteit en haar instituties zou zij geen dag overleven. Te houden presidentsverkiezingen worden ondertussen al jaren uitgesteld, omdat Fatah en Hamas het niet eens kunnen worden over tijdstip, procedures en dergelijke. Daarbij steunen zowel Hamas als Fatah openlijk geweld tegen Israel en Joodse burgers, en zouden we dus een staat erkennen die haar buurland bedreigt en daarmee een bron van instabiliteit is.

Palestina erkennen zonder vredesverdrag zal averechts werken. Het is geen beloning voor het onderhandelen, maar voor het wegblijven van de onderhandelingstafel en het steeds weer stellen van nieuwe eisen. Abbas is vorig jaar met grote tegenzin en onder sterke Amerikaanse druk gaan onderhandelen. In ruil beloofde Israel, eveneens onder grote Amerikaanse druk, om een aantal Palestijnse gevangenen vrij te laten. Stuk voor stuk mensen die vastzaten voor dodelijke aanslagen. Na gehakketak over het aantal Israelisch-Arabische gevangenen dat vrij zou worden gelaten liep Abbas, nadat driekwart van de gevangenen was vrijgekomen, boos weg uit de onderhandelingen. Het is een terugkerend patroon: de VS zetten Israel onder druk om vooraf een concessie te doen, in de onderhandelingen die volgen wordt vervolgens geen enkele vooruitgang geboekt, en na de concessie (grotendeels) te hebben binnengehaald loopt Abbas weg, vaak onder het uiten van dreigementen om unilateraal binnen te halen wat in de onderhandelingen niet lukte.

De internationale gemeenschap speelt dit spel braaf mee door 'Palestina' tal van privileges te geven zonder dat daar iets tegenover staat. Zo weigert Abbas om Israel te erkennen als staat waar het Joodse volk zelfbeschikking heeft; hij zegt (in het Engels) weliswaar voor twee staten te zijn, maar weigert te spreken van twee staten voor twee volken. Ook houdt hij vast aan het zogenaamde 'recht op terugkeer' voor de vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen. Dit druist in tegen de tweestatenoplossing. Hij prijst terroristen om hun 'heldendaden' en riep op om Joden 'met alle middelen' van de Tempelberg te weren. Nadat hij vorige maand met veel tegenzin (en wederom onder Amerikaanse druk) een halfslachtige en onoprechte veroordeling van de vreselijke moordpartij in een synagoge in West Jeruzalem voorlas, haastte een Fatah woordvoerder zich om tegenover de Palestijnen te verklaren dat dit slechts uit diplomatieke overwegingen gebeurde. Woedende Palestijnen hadden namelijk tegen deze 'veroordeling' geprotesteerd, en op sociale media verschenen cartoons van Abbas in een uniform van het Israelische leger.

PA politici en Fatah functionarissen hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk geweld tegen Israel gerechtvaardigd en geprezen. Op de officiŽle PA tv werd geweld tegen Joden aangemoedigd. Op de Tempelberg bestond een geestelijke het om o.a. te zeggen:

Laat u niet misleiden door de arrogantie van de joden, of door hun misdaden tegen de moslims in Palestina. Dit is slechts een voorbode op hun eliminatie, als Allah het wil, door de handen van de trouwe islamitische strijders in Palestina en in het buitenland.

Terwijl de Palestijnen in iedere religieuze Jood die daar wil bidden een enorm gevaar zien voor de wereldvrede, zijn dergelijke woorden blijkbaar geen probleem. De preek werd via internet uitgezonden. Een andere Palestijnse geestelijke zei op PA tv:
We zullen Jeruzalem verdedigen, wij zullen er geen Joden toestaan.
Geen enkele Jood mag in Jeruzalem blijven. Daar kan geen sprake van zijn.

Dit zijn geen incidenten meer. Dit is een georchestreerde campagne om de Palestijnse bevolking tegen de Joden en Israel op te zetten. Het druist in tegen alle afspraken en beloftes van de PA wat dit betreft. Ik zeg het niet graag, maar deze opruiing is te vergelijken met de manier waarop de nazi's propaganda voerden tegen de Joden, en zo het klimaat langzaam rijp maakten voor de Jodenvernietiging. Zo ver wil de PA naar ik aanneem niet gaan, maar men speelt wel met vuur en maakt hiermee vrede onmogelijk. Over de nazi's gesproken: In 2011 verscheen een nieuw boek van Abbas, gebaseerd op zijn eerdere proefschrift over de vermeende samenwerking tussen de nazi's en de zionisten in het vernietigen van de Joden. De zionisten zouden informatie hebben achtergehouden over wat er gebeurde en hulp aan de Joden hebben tegengehouden. Hij adverteert momenteel voor dit boek op zijn website, waar het gratis online te lezen is (in het Arabisch). Ook meende Abbas dat veel minder dan 6 miljoen Joden waren vermoord. In werkelijkheid deden de zionisten alles wat in hun macht lag om de Europese Joden te helpen, terwijl de Palestijnen, voorop mufti Hai Amin Al Husseini, met de nazi's collaboreerden. Dat de 'gematigde' leider van de PA en vredespartner van Israel een dergelijk boek op zijn website promoot is onacceptabel, maar ik heb er buiten de bekende bronnen nog niemand over gehoord.

Hamburger, Ten Berge en al die anderen die een erkenning van Palestina bepleiten leggen de oorzaak van de huidige impasse geheel bij Israel. Als Israel maar meer onder druk wordt gezet om de bezetting te beŽindigen, komt er vanzelf schot in de zaak, zo redeneert men. Israelische concessies hebben in het verleden echter niet tot vrede geleid (het aanbod op Camp David 2000, Taba 2001, Olmert 2007, nederzettingenstop 2011), en zullen dat ook in de toekomst niet doen zolang de Palestijnse bevolking in grote meerderheid achter aanslagen op Joods-Israelische burgers staat en ieder gebaar van verzoening fel afwijst. Terwijl de EU Israel geregeld veroordeelt, en daar ook consequenties aan verbindt (al zijn die nog relatief mild), blijven de Palestijnen buiten schot. Alleen wanneer naast Israel ook het Palestijnse bestuur verantwoordelijk wordt gesteld voor haar daden, en aan de walgelijke opruiing een eind komt, kan vrede een kans maken. Daarom moeten aan erkenning duidelijke voorwaarden worden gesteld.

Europa verspeelt ondertussen haar invloed in Israel, en versterkt de nationalistische tendensen in de Israelische samenleving. Het bevestigt het Israelische sentiment dat men, wanneer het er op aankomt, er alleen voor staat en alleen op zichzelf kan vertrouwen voor zijn veiligheid. Door ook oog te hebben voor terechte argumenten en grieven aan Israels kant bewijst men het Israelische vredeskamp een grotere dienst dan met het belonen van recalcitrant en contraproductief gedrag van de Palestijnen. Vrede en een tweestatenoplossing lijken inderdaad verder weg dan ooit. Het is echter kortzichtig dit slechts aan de bezetting te wijten en de Palestijnse olifant te negeren.

Ratna Pelle

(Een kortere versie van dit artikel verscheen vandaag op de opiniepagina van dagblad Trouw onder de kop "Wie nu Palestina erkent beloont slecht gedrag".)


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.