IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Zou het ICC evenwichtig naar het Israelisch-Palestijns conflict kijken?

IMO Blog, 2015

Afgelopen week hebben de Palestijnse Autoriteiten de verdragen ondertekend en papieren ingeleverd bij de Verenigde Naties, die moeten leiden tot een lidmaatschap van het Internationaal Strafhof (ICC). Netanyahu reageerde verbolgen:


We zullen niet toestaan dat soldaten en officieren van het IDF (het IsraŽlische leger) voor het tribunaal in Den Haag worden gesleept.

Volgens sommige bronnen is het echter nog maar zeer de vraag of en wanneer dat zal gebeuren. Zo geeft Vox aan dat er nog een aantal obstakels zijn voor de Palestijnen: ten eerste is onduidelijk om welk territorium het precies gaat, daar de grens tussen Israel en Palestina onderdeel is van het conflict. Belangrijker is dat de Palestijnen weliswaar klachten kunnen indienen, maar dat het Hof beslist of het tot vervolging overgaat.
What Palestine will be able to do, assuming it clears the legal hurdles described above, is refer particular "situations" to the ICC prosecutor, and request that they be investigated. Palestine has submitted a declaration granting the court†retroactive jurisdiction†to June 13, 2014, which includes the Gaza invasion that summer.†So any crimes that took place within that period, including those in the Gaza war, could potentially be referred to the court as part of a situation for investigation.

Die datum van 13 juni is opvallend. Op 12 juni namelijk ontvoerden Hamas terroristen drie Israelische tieners op de Westbank. Ze werden 18 dagen later dood gevonden. Onlangs is het mastermind achter deze brute moordpartij veroordeeld tot 3 keer levenslang. De aanslag was uitgevoerd, gepland en gefinancierd door Hamas. Het is opvallend dat Abbas deze aanslag wil uitsluiten van vervolging door het ICC, maar mogelijk wel Israels reactie daarop wil voorleggen.

Het is overigens de vraag of het ICC zich wel kan uitspreken over Israelisch optreden na de kidnapping en ook tijdens de Gaza oorlog. Men kan namelijk alleen zaken onderzoeken die niet op nationaal niveau zijn onderzocht. Vox weer:
That's because of a rule called "complementarity," which strips the court of jurisdiction over crimes that have already been investigated and prosecuted in good faith by a national court.

Israel has a strong judiciary that actively prosecutes war-crimes cases involving its soldiers (even if the courts' decisions are often criticized as too lenient).†So to exercise jurisdiction over those offenses, the ICC would have to demonstrate that the Israeli courts had acted in bad faith, which is a high hurdle to clear - it requires more than just an acquittal.

However, the issue of building settlements in the occupied territories has not been taken up by Israeli courts, so that could be a more likely target for an ICC prosecution, as discussed further below.

En dat zal Abbas ook zeker doen. De nederzettingen zijn Israels achilleshiel. Zelfs in de VS vindt een meerderheid dat deze een obstakel zijn voor vrede. Ze doen sympathie en begrip voor Israel verdampen, bevestigen de Palestijnse claim dat Israel helemaal geen twee staten wil en gewoon het hele land wil inpikken, en zijn een dankbare reden voor antizionisten om aan te tonen dat Israel een koloniale apartheidsstaat zou zijn. Ze leiden tot slot tot onnodige frictie met de Palestijnen die zich gesteund weten door de internationale gemeenschap en de media. De nederzettingen leiden tot boycot acties en eindeloze beelden op tv van de 'muur' en de checkpoints, cartoons waarin dubieuze vergelijkingen worden gemaakt met andere muren en getto's, en doen Israels imago onnoemelijk veel schade. Alleen dat alles al, los van de dubieuze morele grondslag, zou reden moeten zijn er onmiddellijk mee op te houden, een paar blokken vlakbij de Groene Lijn misschien uitgezonderd.

Helaas gaat de Israelische politiek de andere kant op. Na de val van het toch al redelijk rechtse kabinet van Netanyahu staat rechts verder op winst. Maar je hoeft niet naar Israel om de verharding van het klimaat waar te nemen. Vroeger was de hoofdmoot van de Joodse gemeenschap in Nederland links georiŽnteerd en de PvdA was een pro-Israelische partij. Het CIDI nam als belangrijkste Joodse stem in Nederland een gematigd standpunt in: 'voor Israel, voor vrede', tegen de nederzettingen, kritisch over de bezetting. Tegenwoordig wordt je op sommige facebookgroepen bijkans gelyncht als je het nog over nederzettingen en bezette gebieden durft te hebben. Dan neem je 'de taal van de vijand' over, en wordt je loyaliteit betwist. Het CIDI wordt door deze mensen als gevaarlijk links gezien, als dhimmi's die hun oren naar de islam laten hangen.

Die verharding komt niet uit de lucht vallen: de tweede Intifada, die leidde tot meer dan 1000 Israelische doden door (zelfmoord)aanslagen, ging naadloos over in de rakettenoorlog van Hamas, raketten die steeds beter werden, en men lijkt nu in tunnels en auto's nieuwe wapens te hebben gevonden. Er is weinig begrip voor Israels reactie op deze terreur, die bijna per definitie buitensporig wordt genoemd. Dat er veel en veel meer doden hadden kunnen vallen als Israel niet zo alert was geweest, als er geen checkpoints waren en geen afscheidingsbarriŤre, en geen bewaking bij openbare gebouwen en supermarkten, dat wil men in het Westen niet weten. Verijdelde aanslagen halen zelden het nieuws. Inmiddels (ik begon dit artikel begin vorige week maar er kwam een en ander tussen) hebben we van dichtbij gezien hoe kwetsbaar we zijn voor terrorisme en hoe moeilijk je je daartegen kunt verdedigen.

'We moeten de voedingsbodem wegnemen', wordt vaak gezegd als het over Israel gaat, waarbij dan wordt gedoeld op de bezetting, vernederingen van Palestijnen en ander vermeend of werkelijk onrecht. Vaak blijkt echter dat terroristen geen wanhoopsdaden verrichten maar goed opgeleid zijn en geschoold in de jihadistische leer. Een paar checkpoints of nederzettingen minder had niks uitgemaakt. Men is tegen elk compromis, en juist na Israelische concessies, zoals in Camp David in 2000, nam het terrorisme toe. Juist aanslagen en geweld in Europa, waar moslims niet of nauwelijks worden onderdrukt, laten zien dat islamitisch gefundeerd terrorisme niet opgelost kan worden met redelijkheid, met compromissen en concessies. Zeker, concessies van beide kanten zijn nodig om het Israelisch-Palestijns conflict op te lossen, maar juist de jihadisten en extremisten doen er alles aan om een oplossing te verhinderen.

Die extremisten zijn er ook aan Joodse kant, al is dat onmogelijk op een lijn te stellen met Hamas, Islamitische Jihad en de aan Fatah gelieerde terroristen. Zij ondervinden brede steun onder de Palestijnse bevolking en in de media, hun 'martelaren' worden tot aan de 'gematigde' Abbas toe geŽerd als helden, en Palestijnse gevangenen ontvangen een 'salaris' van de PA, dat kan oplopen tot 3000 dollar, afhankelijk van de zwaarte van hun straf (en dus de ernst van het geweld waarvoor ze zijn veroordeeld). Het is in dat kader extra wrang dat Abbas afgelopen zondag meeliep in de demonstratie tegen de brute aanslag op de redactie van Charlie Hebdo.† Abbas beknot de vrijheid van meningsuiting, en bloggers en anderen die zich kritisch uitlaten over de islam kunnen in de problemen komen. Wat Charlie Hebdo doet zou in 'Palestina' onmogelijk zijn. Men zou allang gedwongen zijn de deuren te sluiten. In Palestijnse media vind je dan ook slechts cartoons die Israel en de Joden hekelen en belachelijk maken.

Terug naar het Strafhof. Het valt te hopen dat dit de nederzettingen, mochten die onderwerp worden van een onderzoek, niet geÔsoleerd van het conflict en haar geschiedenis zal bekijken. De nederzettingen waren voor een groot deel een reactie op de afwijzende en vijandige houding in de Arabische wereld. Terwijl Israel na de Zesdaagse Oorlog wilde onderhandelen, op basis van het principe 'land voor vrede' riep de Arabische wereld op tot vernietiging van Israel. Vanuit de Arabische buurlanden werden aanslagen gepleegd op Israel en werd Palestijns geweld georganiseerd. Van vrede met Israel kon nu niet, en nooit, sprake zijn, zo lieten Arabische leiders weten.

In dit klimaat kon de nederzettingenbeweging, Gush Emoniem, goed gedijen. Hoewel een meerderheid van de bevolking en ook de politiek niet veel van hun gedachtegoed moest hebben, dwongen ze respect af door hun vasthoudendheid en bereidheid om in de frontlinie te wonen om Israel te verdedigen. De linkse regering liet de illegale kolonisten aanvankelijk weghalen, maar dit stuitte op veel verzet: waarom moest, in dit vijandige klimaat, een Joodse regering Joden uit voor hen zo belangrijk gebied weghalen? Oogluikend werden enkele 'tijdelijke' nederzettingen toegestaan, mits ze niet te dicht tegen Palestijnse steden aanlagen. Een paar werden er meer, en toen in 1977 Likoed aan de macht kwam, mede door de Arabische vijandigheid en de pro-Palestijnse houding van de VN, werd het uitbreiden van de nederzettingen regeringsbeleid.

Ook nu profiteert rechts van Palestijns geweld en internationale partijdigheid. De beste manier om van buitenaf bij te dragen aan een oplossing is dan ook niet om de Palestijnen te steunen in hun pogingen onderhandelingen met Israel te omzeilen en via internationale organen hun 'buit' binnen te halen. Alleen een werkelijk evenwichtige houding, waarin ook Israels grieven worden gezien, draagt bij aan een oplossing. Indien het Strafhof werkelijk onpartijdig naar het conflict zal kijken en alle kanten mee zal wegen, kan het bijdragen aan een oplossing. Gezien de ervaring met diverse VN instituties en de kritiekloze houding tegenover Abbas en zijn PA, heb ik daar een hard hoofd in.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.