IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Karen Armstrong en Arabisch antisemitisme

IMO Blog, 2015

Karin Armstrong beweerde in Buitenhof dat antisemitisme in de islam onbekend was en door christelijke missionarissen werd geÔntroduceerd in de Arabische wereld, waar het pas zou aanslaan toen de Palestijnse kwestie opkwam.


In de 19e eeuw, lang voordat het politieke zionisme en Palestina een rol van betekenis speelden in het Midden-Oosten, verslechterde de situatie van de Joden in de Arabische landen en vonden met enige regelmaat pogroms plaats zoals Europa die al langer kende. Jewish Virtual Library schrijft:

The situation of†Jews†in Arab lands reached a low point in the 19th century.†Jews†in most of North Africa (including†Algeria,†Tunisia,†Egypt,†Libya†and†Morocco) were forced to live in ghettos. In†Morocco, which contained the largest Jewish community in the Islamic Diaspora,†Jews†were made to walk barefoot or wear shoes of straw when outside the ghetto. Even Muslim children participated in the degradation of†Jews, by throwing stones at them or harassing them in other ways. The frequency of anti-Jewish violence increased, and many†Jews†were executed on charges of apostasy. Ritual murder accusations against the†Jews†became commonplace in the†Ottoman Empire.(10)

Zogenaamde blood libels ('bloed laster', beschuldigingen van rituele moorden) kwamen geregeld voor en leidden tot veel geweld tegen de Joden in de betreffende gemeenschap. Een bekend voorbeeld is de bloodlibel in Damascus van 1840, waarin 8 Joden ervan werden beschuldigd een monnik te hebben vermoord en sommigen tot de dood werden gemarteld. Hoewel de beschuldigingen van christenen afkomstig waren, vonden ze weerklank in de moslimgemeenschap: de synagoge van de voorstad Jobar werd door woedende moslims vernield en de Thorarollen verbrand. Dit was echter maar een van de vele libels die tot geweld tegen Joden in Arabische steden leidden:
Blood libel†is the accusation that Jews capture gentile children and kill them for ritual purposes. This fable originated in pagan Egypt, with the anti-Jewish polemicist Apion, and was eagerly propagated by some of the sainted fathers of the Christian Church. It did not become a feature of Muslim society until the 19th century.† Beginning with the Damascus blood libel of 1840, there was a series of blood libel persecutions in Arab and Muslim lands, some being initiated and carried out by Christians, others involving both Christians and Muslims, and some involving only Muslims.†Massacres of Jews by Muslims were recorded in Aleppo (1850, 1875), Damascus (1840, 1848, 1890), Beirut (1862, 1874), Dayr al-Qamar (1847), Jerusalem (1847), Cairo (1844, 1890, 1901-02), Mansura (1877), Alexandria (1870, 1882, 1901-07), Port Said (1903, 1908), Damanhur (1871, 1873, 1877, 1891), Istanbul (1870, 1874), Buyukdere (1864), Kuzguncuk (1866), Eyub (1868), Edirne (1872), Izmir (1872, 1874) among others. The†Shiraz Pogrom and Blood Libel†was of especial interest because it did not involve any Christian influence apparently.

In Fez (Marokko) vond in 1912 een bijzonder wrede pogrom plaats, waarbij driekwart van de Joodse wijk is afgebrand, 1000 mensen dakloos raakten en zo'n 60 Joden werden vermoord.

Hoewel de blood libel beschuldiging vaak van christenen kwam, viel zij in de Arabische wereld, lang voordat de Palestijnse zaak speelde, duidelijk in vruchtbare aarde. Karin Armstrongs bewering dat moslims pas door de Palestijnse kwestie vatbaar werden voor antisemitische noties, is dan ook klinkklare onzin.

Vaak wordt op de anti-Joodse passages in de Koran gewezen. De Koran bevat sterk anti-Joodse (en ook tegen andere geloven en tegen ongelovigen gerichte) passages, maar ook milde uitspraken die Joden en christenen 'people of the book' noemden en hen relatief veel ruimte boden. Aangezien de negatieve teksten later werden geschreven, zouden die de meeste autoriteit hebben. Toch meende wijlen Ami Isseroff in "Arab and Muslim Anti-Semitism" dat deze passages geen weerklank vonden in de dagelijkse praktijk en de omgang met Joden in de Arabische wereld, en bij tijden namen Joden goede posities in, ook al bleven ze als niet-moslims wel tweederangsburgers. De Koran alleen kan niet het sterke moderne Arabische antisemitisme verklaren, net zo min als alleen de invloed van het christendom, Israel of westers antisemitisme dat kan. Isseroff onderscheidt een aantal wortels ervan, maar benadrukt dat dit geen oorzaken zijn die verklaren waarom het in de 20e eeuw zulke extreme vormen aannam:
Roots of Modern Muslim and Arab anti-Semitism

The roots of Arab and Muslim anti-Semitism, that is, the cultural and ideological sources are eclectic:

  • Quranic injunctions against Jews

  • anti-Semitic Hadiths such as the frequently quoted Hadith about the Jews hiding behind trees at the end of days, which appears in the Hamas charter.

  • Dhimmi law and tradition, which denigrated the status of Jews

  • Customs such as ada - stoning of Jews

  • Christian anti-Semitism, which contributed blood libels, spurious Talmudic lore and the refrain "the Jews killed Christ"

  • Nineteenth and early twentieth century European anti-Semitic themes, evident already in the ranting of Musa Khazem El-Husseini - "The Jews were responsible for the defeat of Germany, the Jews were responsible for the Bolshevik revolution" and evident today for example, in the popularity of the Protocols of the Elders of Zion, available with copious commentary throughout the Arab world and a best-seller.

  • German Nazi anti-Semitism, introduced and perhaps developed in part by†Hajj Amin El Husseini, Fawzi El Kaukji, the Baathists and other admirers of Fascism and Nazi ideology. Today it is evident in the numerous copies of Hitler's Mein Kampf, a best seller in the Arab world and reproduced at Arab and non-Arab "anti-Zionist" Web sites as well.

  • Russian and Soviet anti-Semitism, active particularly in the 60s, which mirrored older anti-Semitic themes and served as a "vector" for popularizing these themes into the Muslim world: the Jews as a world power, Jews as financiers and rich people.


All of these sources serve as a repository of ideas, folklore and cultural referents for development and dissemination of Jew-hate and "anti-Zionism." . However, these different and opposing ideologies and religious ideas obviously cannot be the causes of anti-Semitism. If the causes had been religious, then Arab socialists would not be anti-Semitic. Were the causes in socialist ideology, then religious Muslims would not be anti-Semitic.

De oorzaak ziet hij vooral in de overgang van een traditionele naar een moderne maatschappij. Dit gaat gepaard met verlies van oude tradities en zekerheden, machtsposities, identiteiten etc., en schrijnende armoede terwijl via de moderne media en transportmiddelen voor iedereen zichtbaar is hoe de rijke bovenlaag leeft die de vruchten van de moderniteit en technologische vernieuwing plukt. Op zo'n moment is de behoefte aan een zondebok groot, en Joden zijn bij uitstek de buitenstaanders die voor van alles verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Isseroff trekt een parallel met het eind 19e/begin 20e eeuwse Europa, met dit verschil dat de tegenstellingen nu nog groter zijn. Het voert te ver daar nu dieper op in te gaan, maar het is goed om, wanneer we het over oorzaken van antisemitisme hebben, even los te komen van het dagelijkse nieuws en de incidenten.

Dat er meer antisemitische incidenten zijn wanneer het geweld tussen Israel en de Palestijnen oplaait, wil natuurlijk niet zeggen dat daar de oorzaak ligt. Juist het feit dat specifiek bij Joden die link zo sterk wordt gelegd (en dit door velen ook als logisch, begrijpelijk of zelfs vanzelfsprekend wordt gezien) wijst op een diepere oorzaak. Bij veel grovere mensenrechtenschendingen door andere landen (Turkije, Marokko, Rusland, China etc.) werkt dit nauwelijks door naar de hier levende bevolkingsgroepen uit die landen. Waarom is die link bij Joden en Israel dan zo sterk? Waarom identificeren hier levende moslims zich zoveel sterker met 'Palestina' dan met TsjetsjeniŽ, Irak, Pakistan? Waarom roept geweld van Joden tegen moslims zoveel meer woede op dan geweld van niet-Joden en vooral ook van andere moslims?

Armstrong heeft gelijk dat er hier relatief weinig aandacht is voor het geweld van Boko Haram of de Pakistaanse meisjes die door de Taliban werden gegijzeld. Maar daar is in de moslimwereld evenmin veel aandacht voor. Wij nemen hun grieven niet weg door uitgebreide nieuwsuitzendingen te verzorgen over Nigeria, Mali of Soedan. Door de zaak zo voor te stellen wordt het werkelijke probleem gebagatelliseerd en zelfs ontkend. Een oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict zal uiteraard de problemen van de rest van de regio niet oplossen. En zolang Israel als welvarend en succesvol land zal blijven bestaan terwijl de Arabische wereld op zowat alle gebieden sterk achterblijft, zal het gevoel van vernedering en minderwaardigheid onder moslims niet verdwijnen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.