IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Dries van Agt ontwijkt lastige vragen in IKterview

IMO Blog, 2015

Naast de tv uitzendingen waarover ik blogde, stonden er de afgelopen weken ook weer een aantal eenzijdige artikelen in de kranten. Het is ondoenlijk het hier bij te houden, maar ik zal proberen er een paar te bespreken.


Een dieptepunt wat betreft evenwichtige en objectieve berichtgeving is misschien wel het 'IKterview' met Dries van Agt in NRC Next van 22 januari (alleen papieren krant). In een 'IKterview' interviewt iemand zichzelf. De bedoeling is dat iemand zichzelf 'vragen stelt die (bijna) nooit worden gesteld'. Dit met het idee dat er zo nieuwe dingen aan het licht komen, dingen die interviewers niet hadden kunnen weten of vragen. Van een beroepspropagandist als Van Agt valt wat dat betreft echter niet veel te verwachten. Uiteraard stelt hij zichzelf geen vragen die hij niet wil beantwoorden, vragen die iets blootleggen dat hij liever bedekt had willen laten, of die hem in verlegenheid brengen omdat hij er geen goed antwoord op heeft of ze een inconsistentie in zijn visie blootleggen. Het werd dus een enorm voorspelbaar verhaal, nog saaier dan de vaak al behoorlijk kritiekloze interviews die hij heeft mogen geven.

Met de eerste vraag, 'Wanneer dacht u voor het eerst dat IsraŽls politiek niet deugt?', geeft hij zichzelf nog eens de mogelijkheid om uit te leggen waarom Israels politiek niet deugt. Daarbij haalt hij de bloedbaden in Sabra en Shatilla aan tijdens de Libanese burgeroorlog, en suggereert dat de Israeli's deze kampen bewust had afgesloten zodat de Phalangisten er hun gang konden gaan. Dat is echter nooit bewezen. Israel zegt dat men geen idee had dat de Phalangisten zo grof tekeer zouden gaan en dat de IDF ze anders nooit de kampen in had laten gaan. Wat Van Agt ook niet vermeldt, is dat de PLO en andere strijdgroepen zich in de vluchtelingenkampen schuilhielden en van daaruit veelvuldig aanvallen op Israel hadden uitgevoerd. Dat was de belangrijkste reden voor de invasie in Libanon door het Israelische leger. Van Agt schrijft vervolgens:

ĄToen schokkende berichten hierover ook Nederland bereikten, werd ik in ons parlement ter verantwoording geroepen. Tot dan toe was ik een trouwe supporter geweest van het doen en laten van IsraŽl. Door Sabra en Shatila liep mijn vertrouwen in IsraŽl een fikse knauw op. Ik kon het niet opbrengen IsraŽls medeplichtigheid te verhullen of goed te praten.Ē

Dat hoeft ook helemaal niet, en dat deden veel Israel sympathisanten evenmin. In Israel was het protest massaal, en hield een onderzoekscommissie Ariel Sharon medeverantwoordelijk voor het bloedblad vanwege nalatigheid, waarna hij als minister van defensie moest terugtreden. Overigens viel dat 'trouw supporter zijn' wel mee, dat schijnt een beeld te zijn dat Van Agt graag wat uitvergroot om zijn ommezwaai zo extra aan te zetten. Hij had zich voor die tijd zelden over Israel uitgelaten, zo heb ik begrepen.

De tweede vraag (waarom daarna zo lang gezwegen) beantwoordt hij met de promotie van zijn boek en zijn lobbyclub The Rights Forum. Echt onafhankelijke journalistiek, dit. En wat een originele vraag. De derde vraag is zo mogelijk nog verrassender: hoe zou een rechtvaardig Israel/Palestina beleid eruit moeten zien? Oeps, had hij zichzelf die vraag maar niet gesteld! Hoe redt hij zich hieruit?
ĄDe hoofdoorzaak voor het voortduren van het conflict is IsraŽls bezetting van de Palestijnse gebieden. Die duurt al meer dan 47 jaar. Nu bijna een halve eeuw militaire repressie, verergerd door agressieve en grootschalige kolonisatie van Palestijns land. Die bezetting heeft alleen zo lang kunnen duren doordat zij door het Westen gedoogd wordt."

Europa moet dus Israel dwingen de bezetting te beŽindigen, door deze op allerlei manieren te ontmoedigen. Het vredesproces levert niks op en stelt Israel slechts in staat de bezetting voort te zetten. Nederland en de EU moeten Israel desnoods een oplossing opleggen gebaseerd op het internationale recht, etc. Wauw, wat een nieuw verhaal! Israel schendt het internationale recht volgens Van Agt. En de bezetting is de oorzaak van alle problemen. Natuurlijk vraagt hij zichzelf niet hoe die bezetting tot stand kwam, en hoe vredig de situatie daarvoor dan was. Hij vraagt zichzelf ook niet hoe al die uitspraken van Abbas en andere Palestijnse leiders over de heilige strijd tegen Israel en het recht van de Palestijnen op het hele land, zich precies verhouden tot de idee dat het alleen maar aan de bezetting ligt?

Nee, hij vraagt slechts, heel gedurfd, of de Palestijnse verdeeldheid geen 'lelijke complicatie' is. Ja, dat is het, maar: 'Onder druk van IsraŽl hebben Amerika en Europa de uitslag (van de verkiezingen in 2005) niet erkend en de verdeeldheid tussen Hamas en de Fatah-partij van president Abbas aangewakkerd.' Dus daar kunnen die arme Palestijnen niks aan doen. Ze hielden keurige verkiezingen maar Israel gooide weer eens roet in het eten. Hadden ze Hamas gewoon erkend, hadden ze de vijandige uitspraken van Hamas leiders tegenover Israel maar genegeerd, hadden ze de raketten uit de Gazastrook maar niet te serieus genomen, en de vele zelfmoordaanslagen, de tot geweld opruiende en antisemitische passages in het Hamas handvest. Dan was de Palestijnse eenheid niet verstoord en was er allang vrede geweest. Zo simpel kan het zijn. Hamas zou Fatah hebben gerespecteerd en had graag zijn macht gedeeld, gewoon uit medemenselijkheid en redelijkheid. Of misschien vond Van Agt wel dat Hamas, daar zij de verkiezingen had gewonnen, ook wel alleen mocht regeren. Was uiteraard geen probleem geweest voor Fatah en de Palestijnse Autoriteit, waarmee de EU een afspraak over de grenscontroles van de Gazastrook had.

Oh wacht: hij vraagt zichzelf nu of het feit dat Hamas een terroristische organisatie is een oplossing van het conflict in de weg staat. Ongelofelijk, wat een moeilijke en kritische vraag aan zichzelf! Gelukkig weet hij hem prima te pareren: ten eerste pleegt Israel zelf ook staatsterrorisme, dus dan mag Hamas het ook, ten tweede is Hamas helemaal geen terroristische organisatie want dat is weer iets van het zo gekleurde Amerika waar de EU achteraan loopt terwijl de VN dat nooit heeft beweerd, en ten derde richten de raketten van Hamas sowieso nauwelijks schade aan en heeft Israel veel meer Palestijnen gedood dan omgekeerd. Over al die andere zaken die Hamas terroristisch en tot obstakel voor vrede maken (ontvoeringen, zelfmoordaanslagen, kinderen voeden met haat tegen Israel en Joden, trainingskampen voor pubers waar ze de juiste ideologie en vechttechnieken bijgebracht krijgen, etc. etc.) uiteraard geen woord. En nee, daar vraagt hij ook niet op door.

Vervolgens nodigt Van Agt zichzelf uit om uit te leggen waarom het niet gaat om een conflict tussen gelijke partijen, volgens hem namelijk een groot misverstand. De bekende riedel volgt over Israels militaire almacht, de scheve aantallen slachtoffers, de economische en politieke ongelijkheid, uiteraard ook allemaal in het voordeel van Israel. ĄOp eigen kracht hebben de vertrapte Palestijnen geen schijn van kans", is dan ook zijn bepaald niet originele conclusie. Vergeten wordt dat Israel niet alleen met de Palestijnen maar met de vijandigheid van een groot deel van de Arabische wereld te maken heeft, en in staat moet zijn een militaire confrontatie met verschillende staten tegelijkertijd te doorstaan. Zonder militair overwicht was Israel er al lang niet meer geweest.

Over de slachtofferaantallen heb ik vaker geblogd: Israel doet veel om de eigen burgerbevolking te beschermen, de Palestijnen niet. En er worden veel aanslagen verijdeld, die een veelvoud aan Israelische doden tot gevolg hadden gehad. Hamas heeft tijdens de Gaza oorlog afgelopen zomer de eigen bevolking tegengehouden om uit hun huizen te vluchten, nadat het Israelische leger ze had gewaarschuwd voor bombardementen. Hamas schiet vanuit dichtbevolkt gebied en heeft wapens opgeslagen in woonhuizen en scholen. Van Agt gelooft dit alles natuurlijk niet, ondanks de bewijzen. Hij blijft dezelfde platitudes verkondigen, en kwaliteitskrant NRC blijft ze publiceren, net als andere media. Van Agt zegt eigenlijk nooit iets nieuws. Tien jaar geleden heeft hij zijn visie op Israel en de Palestijnen uiteengezet, en zo staat het sindsdien in steen gebeiteld, en wordt het talloze keren per jaar herhaald in kranten en op tv.

Tot slot vraagt Van Agt zichzelf hoe hij de toekomst ziet en vertelt hij enthousiast dat het tij aan het keren is. Dit is het enige punt waarop ik het met hem eens ben. Hij schrijft: ĄOok in Nederland zien we beweging. Recente opiniepeilingen wijzen uit dat de kiezers van bijna alle politieke partijen in meerderheid voorstander zijn van erkenning van Palestina."

Volgens een opiniepeiling van Een Vandaag bleek inderdaad dat ook de achterban van partijen die als pro-Israel gelden, voor een flink deel voor erkenning van Palestina als staat is. Hoe dat komt? Het laat zien dat Van Agt, anders dan hij beweert, geen roepende in de woestijn is maar juist een steeds populairder wordend standpunt verkondigt. Het laat ook zien dat het met die oppermachtige slinkse pro-Israellobby wel meevalt. Er is in de media veel aandacht voor de visie zoals Van Agt die uitdraagt, en er is veel aandacht voor allerhande negatief nieuws over Israel. Nieuws over Israel-Palestina wordt vaak vanuit een pro-Palestijnse sympathie opgeschreven. Israel-kritische organisaties zoals Betselem of Breaking the Silence hebben per definitie gelijk. Wat pro-Israel organisaties zeggen haalt de krant doorgaans niet. Ook de VN, Amnesty en Human Rights Watch worden als objectief gezien, ondanks aantoonbare bevooroordeeldheid bij de mensen die zich binnen die organisaties met de kwestie bezig houden. Argumenten en feiten die door pro-Israel organisaties of de Israelische regering worden aangehaald worden, als zij de krant al halen, vaak met twijfel omgeven: 'Er zouden twee raketten vanuit de Gazastrook zijn afgevuurd, zo meldde het Israelische leger'. En terwijl Israel bombardeert en doodt, zijn raketten afgevuurd of werd een Israelische man gedood.

Tot slot worden Israelische politici stelselmatig rechtser en havikachter neergezet dan ze zijn. Netanyahu is een hardliner, rechts en nationalistisch terwijl Abbas gematigd is en compromisbereid. Dit werkt door in de publieke opinie, waar Israelisch geweld tot veel woede en verontwaardiging leidt en de Palestijnen als machteloos en onschuldig slachtoffer worden gezien, precies zoals Van Agt ook doet. Van Agt is niet moedig en zwemt niet tegen de stroom in, maar heeft, toen het tij al gekeerd was, ingezet op een onderwerp dat veel emoties oproept, en wist te verwoorden wat steeds meer mensen denken maar niet zo duidelijk weten te verwoorden. Hij is geen trendsetter maar een trendvolger, die door zijn staat van dienst vervolgens die trend versterkt.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.