IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De glibberige terrorist van Beatrice de Graaf

IMO Blog, 2015

Er is een klein relletje uitgebroken omdat terrorisme deskundige Beatrice de Graaf in een online college heeft gezegd dat Arafat geen terrorist maar een vrijheidsstrijder is. Dat is althans de lezing van Likoed.NL en andere critici, die er fijntjes bij vermelden dat ze vijfde staat op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie en dat het voor mensen met hart voor Israel daarom misschien verstandiger is op een andere partij te stemmen. De CU voelt de hete adem en kwam snel met een verklaring, waarin De Graaf uitlegt dat:


ďMijn online-college bij de Universiteit van Nederland is bedoeld als historisch overzicht van de ontwikkeling van terrorisme en de definitie daarvan door de tijd heen. Historische kwalificaties uit de tijd zelf weerspiegelen daarom geenszins mijn mening. Het is een weergave van de debatten uit de desbetreffende periode.
Ik ben overtuigd lid van de ChristenUnie en onderschrijf het beleid van de partij inzake het Midden-Oosten, IsraŽl en de Palestijnse gebieden.Ē

Discussies over terrorisme liggen gevoelig. De Graaf haalt dan ook het clichť aan dat 'de ťťn zijn vrijheidsstrijder de ander zijn terrorist' is, waarmee wordt bedoeld dat het maar net is aan welke kant je staat. Gewelddadig verzet tijdens WOII, de acties van de Irgun tegen de Britten en Arabieren in Palestina, de jonge jaren van Nelson Mandela, de Sandinisten en Chť Guevara: voor velen waren en zijn dit vrijheidsstrijders, voor anderen terroristen, en soms zie je het perspectief veranderen met de tijdgeest. Tot in de jaren '80 was er veel meer sympathie en begrip voor 'linkse bevrijdingsbewegingen', en ook bijv. voor radikale dierenrechtenactivisten die soms behoorlijk ver gingen. Tegenwoordig worden die vaak op dezelfde lijn gezet met islamitisch gefundeerd terrorisme. Maar ook daarover woedt nu een hevige discussie.

Veelal spreekt men bij Hamas, Hezbollah en anderen die aanslagen plegen in Israel van 'militanten' en bij Al Qaida en IS (ook aanslagen in Europa, en nog een graadje wreder en extremer qua ideologie) van terroristen of religieuze extremisten. De verschillen zijn gradueel: wat zou Hamas doen als ze meer macht hadden, en vooral, wanneer al hun aanslagen zouden lukken? Binnen Hamas en ook bijvoorbeeld de Taliban wordt bovendien vaak een onderscheid gemaakt tussen meer gematigden en radikalen. Met de gematigderen of de politieke tak zou je moeten praten, juist om de radikaleren de wind uit de zeilen te nemen, is een veelgehoorde opvatting. Tot nu toe hebben dergelijke pogingen nog niet veel opgeleverd, en het onderscheid lijkt dan ook wat kunstmatig. De Britten probeerden indertijd ook niet om met 'gematigde nazi's' tot een vergelijk te komen.

In hoeverre is terrorisme subjectief? Volgens De Graaf is terrorisme 'een buitengewoon glibberig begrip'. 'Het hangt er heel erg van af wie op wie dit begrip plakt.' Wat voor de ťťn een terroristisch misdrijf is, kan voor de ander een gerechtvaardigde vrijheidsstrijd zijn. Ze heeft daarin in zoverre gelijk dat het nogal wat uitmaakt of je het doel dat de terrorist s.c. vrijheidsstrijder voor ogen staat, onderschrijft. Iedereen onderschrijft het doel van het gewapende verzet tegen de nazi's, en van de anti-apartheidsstrijd. Daarom worden die doorgaans niet als terroristisch bestempeld. En ook voor de doelen van dierenrechtenactivisten kunnen velen wel sympathie opbrengen, ook al vinden ze de methoden in onze democratie te ver gaan. Dat is een tweede onderscheid bij de beoordeling of iets terroristisch is: zijn er ook andere manieren om je doel te bereiken? Binnen een democratische rechtstaat zijn er veel meer manieren om voor je belang of ideologie te strijden dan binnen een dictatuur of wanneer je land bezet wordt door een vijandig leger. We lijken daden vooral als terroristisch te bestempelen wanneer we ze ongerechtvaardigd vinden, wat natuurlijk erg subjectief is. Toch zijn er wel een aantal algemene kenmerken.

Wikipedia geeft een aantal definities, waaruit al blijkt hoe moeilijk het is tot een algemene en geaccepteerde definitie te komen:

  • Een oudere definitie komt uit de 24e druk van het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal (1956): 'Het gedwee maken of demoraliseren van een regering of bevolking door daden van terreur'. Waarbij 'terreur' volgens hetzelfde handwoordenboek gelijkstaat aan 'schrikbewind'.

  • Van Dale†XIV (2005) definieert terrorisme als:†(het plegen van) gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken.

  • In het Nederlandse†Wetboek van Strafrecht†geeft artikel 83 de definitie van een†terroristisch misdrijf: sommige misdrijven vallen hier zonder meer onder, sommige andere indien ze worden gepleegd met een†terroristisch oogmerk. Artikel 83a geeft de definitie van een terroristisch oogmerk:†Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.†Bij diverse misdrijven geldt in geval van een terroristisch oogmerk een hogere maximumstraf.


Hierna volgen nog de definities van de AIVD, de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en een VN commissie.

Deze definities zijn echter zo ruim dat je erover kunt twisten op welke daden ze toepasbaar zijn. Wanneer het Dierenbevrijdingsfront de directeur en personeel van een dierproefcentrum bedreigt, kun je dat dan beschouwen als het ernstig vrees aanjagen van een deel van de bevolking, of is dat overdreven? Wordt de bevolking gedemoraliseerd? Dat lijkt te breed, maar een legaal bedrijf wordt wel onder druk gezet om iets te doen of juist niet meer te doen, door middel van geweld tegen burgers of de dreiging daarvan. En de strijd van Nelson Mandela en het ANC in de jaren '60? Die was niet gericht tegen de bevolking, maar tegen de machtsstructuren die de Apartheid in stand hielden, en hadden tot doel een overheid te dwingen iets te doen of te veranderen. Ook waren ze gericht op het ontwrichten van die machtsstructuur en het aanjagen van angst bij de mensen die deze beroepsmatig in stand hielden.

Ook de strijd van de Irgun of zelfs de Hagana zou je terroristisch kunnen noemen, daar zij de Britse macht in Palestina bestreed en daarbij ook aanslagen pleegde op burgerdoelen en de Britten die het gebied bestuurden, met als doel de Britse regering onder druk te zetten om bijv. de Joodse immigratiebeperkingen op te heffen, en uiteindelijk uit Palestina te vertrekken.

De grote vraag is of je geweld, ook tegen burgers, in een bepaalde situatie gerechtvaardigd acht om bepaalde doelen te bereiken. Wikipedia:
Een probleem bij het gebruik van de term 'terrorisme' ontstaat vaak bij politieke vrijheidsstrijd. Zo pleegden Joden in het toenmalige Brits Mandaat Palestina moordaanslagen, die echter in de geschiedenis van het latere IsraŽl niet als terrorisme gekenschetst worden. Een berucht voorbeeld is de bomaanslag op het Koning David-hotel in Jeruzalem, met zeer veel slachtoffers. Ook de moordaanslagen door Nederlanders gepleegd op bijvoorbeeld nazi's in Nederland, tijdens de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld de aanslag op de beruchte SS-er Hanns Albin Rauter bij Woeste Hoeve, gelden over het algemeen niet als terrorisme, hoewel zij voldoen aan alle punten van de bovenstaande definities. Daarnaast is er het probleem van 'staatsterrorisme': terreurdaden gepleegd door een staat, zoals in nazi-Duitsland.

En daar wringt de schoen. Want wat de ťťn een politieke vrijheidsstrijd noemt, vindt de ander een opstand van extremisten die het land willen ontwrichten. De Palestijnen vinden dat zij met recht tegen een almachtige bezetter strijden die hun basale mensenrechten onthoudt, zoals de nazi's en het blanke regime in Zuid-Afrika ook deden. En omdat ze niet meer middelen hebben, moeten ze wel aanslagen plegen om toch iets voor elkaar te krijgen en gezien te worden. Maar Israel zegt dat ze meermaals met redelijke vredesvoorstellen is gekomen die de Palestijnen telkens afwezen, en dat de Palestijnen, gezien de situatie, relatief goed worden behandeld. Wanneer je ook via onderhandelingen je doelen kan bereiken, is het niet gerechtvaardigd daarvoor een terreurcampagne te voeren, ook al zijn je doelen legitiem. Hun situatie is daarbij in de ogen van velen niet wanhopig genoeg om geweld tegen burgers te rechtvaardigen.

Daarbij menen velen aan Israels kant dat het de Palestijnen niet alleen om de Westbank gaat maar om het hele land, waarmee de strijd haar zweem van rechtvaardigheid zou verliezen; een ander land kapotmaken door middel van terreur tegen de burgerbevolking, daar is weinig nobel of legitiem aan. Toch is er relatief veel sympathie voor Palestijns terrorisme, en wordt dit anders bezien dan aanslagen in Europa of de VS. De langdurige Israelische bezetting en de beelden en verhalen over wreedheden gelden voor velen toch als een behoorlijke verzachtende omstandigheid.

(Zie verder†Was Yasser Arafat een terrorist of een vrijheidsstrijder?)

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Sunday, 15 March 15, schreef Arnout C.Gischler

Terrorist, een term zozeer misbruikt dat het nuttiger is te bepalen:
a) wie/wat er voordeel bij heeft iemand of iets ermee te treffen
b) wat de schade is voor wie/wat erdoor wordt getroffen.
Arnout Gischler

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.